XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Hải Phòng ngày 30-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 94715
Giải nhất 51666
Giải nhì 78150 32755
Giải ba 46918 97507 17363
26054 70336 40135
Giải tư 6372 8921 1153 7468
Giải năm 7527 7835 9979
7559 6165 7850
Giải sáu 729 628 115
Giải bảy 72 86 43 82
Đầu Đuôi
0 7
1 5,5,8
2 1,7,8,9
3 5,5,6
4 3
5 0,0,3,4,5,9
6 3,5,6,8
7 2,2,9
8 2,6
9
Đầu Đuôi
5,5 0
2 1
7,7,8 2
4,5,6 3
5 4
1,1,3,3,5,6 5
3,6,8 6
0,2 7
1,2,6 8
2,5,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46724
Giải nhất 86038
Giải nhì 35744 09196
Giải ba 74278 08901 73475
16038 15447 22443
Giải tư 4335 5732 9424 2448
Giải năm 5772 4566 6602
3203 1197 7966
Giải sáu 185 040 599
Giải bảy 29 84 34 30
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1
2 4,4,9
3 0,2,4,5,8,8
4 0,3,4,7,8
5
6 6,6
7 2,5,8
8 4,5
9 6,7,9
Đầu Đuôi
3,4 0
0 1
0,3,7 2
0,4 3
2,2,3,4,8 4
3,7,8 5
6,6,9 6
4,9 7
3,3,4,7 8
2,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 37782
Giải nhất 48924
Giải nhì 26508 44631
Giải ba 68909 77885 60120
46842 80914 10827
Giải tư 8176 6272 9056 3619
Giải năm 8195 5720 3711
7262 0310 5439
Giải sáu 215 514 560
Giải bảy 96 87 94 66
Đầu Đuôi
0 8,9
1 0,1,4,4,5,9
2 0,0,4,7
3 1,9
4 2
5 6
6 0,2,6
7 2,6
8 2,5,7
9 4,5,6
Đầu Đuôi
1,2,2,6 0
1,3 1
4,6,7,8 2
3
1,1,2,9 4
1,8,9 5
5,6,7,9 6
2,8 7
0 8
0,1,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70060
Giải nhất 95585
Giải nhì 92821 77303
Giải ba 40505 05757 67062
83003 23669 96779
Giải tư 6381 6278 1109 5474
Giải năm 4077 6771 1518
4149 6429 0797
Giải sáu 821 264 455
Giải bảy 75 05 97 99
Đầu Đuôi
0 3,3,5,5,9
1 8
2 1,1,9
3
4 9
5 5,7
6 0,2,4,9
7 1,4,5,7,8,9
8 1,5
9 7,7,9
Đầu Đuôi
6 0
2,2,7,8 1
6 2
0,0 3
6,7 4
0,0,5,7,8 5
6
5,7,9,9 7
1,7 8
0,2,4,6,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-07-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 87781
Giải nhất 34762
Giải nhì 39787 40120
Giải ba 43891 47180 95886
55595 31201 07153
Giải tư 2028 4290 1375 0122
Giải năm 4740 4378 8916
7932 8040 4780
Giải sáu 228 217 086
Giải bảy 99 88 36 59
Đầu Đuôi
0 1
1 6,7
2 0,2,8,8
3 2,6
4 0,0
5 3,9
6 2
7 5,8
8 0,0,1,6,6,7,8
9 0,1,5,9
Đầu Đuôi
2,4,4,8,8,9 0
0,8,9 1
2,3,6 2
5 3
4
7,9 5
1,3,8,8 6
1,8 7
2,2,7,8 8
5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 25985
Giải nhất 03675
Giải nhì 18803 46990
Giải ba 45564 78815 04871
29794 89885 26774
Giải tư 7403 5635 2105 7538
Giải năm 1252 0449 6833
7160 3625 2056
Giải sáu 735 919 015
Giải bảy 96 29 22 81
Đầu Đuôi
0 3,3,5
1 5,5,9
2 2,5,9
3 3,5,5,8
4 9
5 2,6
6 0,4
7 1,4,5
8 1,5,5
9 0,4,6
Đầu Đuôi
6,9 0
7,8 1
2,5 2
0,0,3 3
6,7,9 4
0,1,1,2,3,3,7,8,8 5
5,9 6
7
3 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14761
Giải nhất 98852
Giải nhì 24130 49306
Giải ba 40763 63729 04079
75280 68365 74519
Giải tư 8167 7754 3837 2621
Giải năm 2432 6094 8908
4403 0052 5513
Giải sáu 247 287 555
Giải bảy 08 63 91 38
Đầu Đuôi
0 3,6,8,8
1 3,9
2 1,9
3 0,2,7,8
4 7
5 2,2,4,5
6 1,3,3,5,7
7 9
8 0,7
9 1,4
Đầu Đuôi
3,8 0
2,6,9 1
3,5,5 2
0,1,6,6 3
5,9 4
5,6 5
0 6
3,4,6,8 7
0,0,3 8
1,2,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15348
Giải nhất 78802
Giải nhì 22861 91584
Giải ba 26582 67608 72292
04209 46545 31425
Giải tư 1818 1726 0627 0345
Giải năm 6341 5705 4803
2089 8511 1671
Giải sáu 765 835 214
Giải bảy 20 30 43 77
Đầu Đuôi
0 2,3,5,8,9
1 1,4,8
2 0,5,6,7
3 0,5
4 1,3,5,5,8
5
6 1,5
7 1,7
8 2,4,9
9 2
Đầu Đuôi
2,3 0
1,4,6,7 1
0,8,9 2
0,4 3
1,8 4
0,2,3,4,4,6 5
2 6
2,7 7
0,1,4 8
0,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-06-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60930
Giải nhất 14424
Giải nhì 25978 61321
Giải ba 06154 49998 53542
83194 89741 90617
Giải tư 0202 1868 6825 6573
Giải năm 5016 2422 9023
6064 1610 0560
Giải sáu 316 410 619
Giải bảy 41 94 20 71
Đầu Đuôi
0 2
1 0,0,6,6,7,9
2 0,1,2,3,4,5
3 0
4 1,1,2
5 4
6 0,4,8
7 1,3,8
8
9 4,4,8
Đầu Đuôi
1,1,2,3,6 0
2,4,4,7 1
0,2,4 2
2,7 3
2,5,6,9,9 4
2 5
1,1 6
1 7
6,7,9 8
1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07076
Giải nhất 67348
Giải nhì 51380 77608
Giải ba 08075 99703 94167
46228 31744 45914
Giải tư 3311 3995 2876 3716
Giải năm 2474 3996 5550
9833 6195 0496
Giải sáu 919 215 628
Giải bảy 82 49 07 29
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 1,4,5,6,9
2 8,8,9
3 3
4 4,8,9
5 0
6 7
7 4,5,6,6
8 0,2
9 5,5,6,6
Đầu Đuôi
5,8 0
1 1
8 2
0,3 3
1,4,7 4
1,7,9,9 5
1,7,7,9,9 6
0,6 7
0,2,2,4 8
1,2,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 75723
Giải nhất 20849
Giải nhì 13091 49882
Giải ba 63075 07902 39553
01554 83889 83251
Giải tư 1937 0147 5809 0407
Giải năm 2800 7795 8792
8865 3667 4004
Giải sáu 684 874 802
Giải bảy 33 34 46 29
Đầu Đuôi
0 0,2,2,4,7,9
1
2 3,9
3 3,4,7
4 6,7,9
5 1,3,4
6 5,7
7 4,5
8 2,4,9
9 1,2,5
Đầu Đuôi
0 0
5,9 1
0,0,8,9 2
2,3,5 3
0,3,5,7,8 4
6,7,9 5
4 6
0,3,4,6 7
8
0,2,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81047
Giải nhất 91687
Giải nhì 87624 88230
Giải ba 59985 32032 68527
94667 83229 11815
Giải tư 0131 0750 0166 4345
Giải năm 6055 0989 3003
2785 7579 1802
Giải sáu 151 324 986
Giải bảy 13 14 37 94
Đầu Đuôi
0 2,3
1 3,4,5
2 4,4,7,9
3 0,1,2,7
4 5,7
5 0,1,5
6 6,7
7 9
8 5,5,6,7,9
9 4
Đầu Đuôi
3,5 0
3,5 1
0,3 2
0,1 3
1,2,2,9 4
1,4,5,8,8 5
6,8 6
2,3,4,6,8 7
8
2,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-05-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70447
Giải nhất 30887
Giải nhì 35120 87882
Giải ba 32452 68083 90768
49417 35327 45592
Giải tư 2495 1910 5938 5431
Giải năm 3356 4053 0586
9639 6345 4121
Giải sáu 227 327 843
Giải bảy 55 80 13 71
Đầu Đuôi
0
1 0,3,7
2 0,1,7,7,7
3 1,8,9
4 3,5,7
5 2,3,5,6
6 8
7 1
8 0,2,3,6,7
9 2,5
Đầu Đuôi
1,2,8 0
2,3,7 1
5,8,9 2
1,4,5,8 3
4
4,5,9 5
5,8 6
1,2,2,2,4,8 7
3,6 8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 96736
Giải nhất 00731
Giải nhì 93389 43599
Giải ba 41521 57436 11921
95917 66854 33229
Giải tư 9188 7076 1306 7227
Giải năm 1773 7429 9108
6856 7119 3926
Giải sáu 336 122 639
Giải bảy 09 80 02 79
Đầu Đuôi
0 2,6,8,9
1 7,9
2 1,1,2,6,7,9,9
3 1,6,6,6,9
4
5 4,6
6
7 3,6,9
8 0,8,9
9 9
Đầu Đuôi
8 0
2,2,3 1
0,2 2
7 3
5 4
5
0,2,3,3,3,5,7 6
1,2 7
0,8 8
0,1,2,2,3,7,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98860
Giải nhất 08807
Giải nhì 79035 36955
Giải ba 52152 13825 21632
50794 48684 45328
Giải tư 0241 6662 9586 2178
Giải năm 0468 2726 4326
8253 3124 5992
Giải sáu 309 967 177
Giải bảy 11 81 47 68
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1
2 4,5,6,6,8
3 2,5
4 1,7
5 2,3,5
6 0,2,7,8,8
7 7,8
8 1,4,6
9 2,4
Đầu Đuôi
6 0
1,4,8 1
3,5,6,9 2
5 3
2,8,9 4
2,3,5 5
2,2,8 6
0,4,6,7 7
2,6,6,7 8
0 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 99789
Giải nhất 61842
Giải nhì 61345 45388
Giải ba 33740 22618 08822
57006 19388 34906
Giải tư 0127 8332 9708 8666
Giải năm 6417 5984 1399
9256 6349 7108
Giải sáu 351 427 290
Giải bảy 24 63 21 14
Đầu Đuôi
0 6,6,8,8
1 4,7,8
2 1,2,4,7,7
3 2
4 0,2,5,9
5 1,6
6 3,6
7
8 4,8,8,9
9 0,9
Đầu Đuôi
4,9 0
2,5 1
2,3,4 2
6 3
1,2,8 4
4 5
0,0,5,6 6
1,2,2 7
0,0,1,8,8 8
4,8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 52070
Giải nhất 62954
Giải nhì 37646 88703
Giải ba 04269 02791 35381
80397 16804 02753
Giải tư 0651 7692 1233 6875
Giải năm 7439 7249 5341
9918 3352 8215
Giải sáu 262 484 531
Giải bảy 93 83 95 71
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5,8
2
3 1,3,9
4 1,6,9
5 1,2,3,4
6 2,9
7 0,1,5
8 1,3,4
9 1,2,3,5,7
Đầu Đuôi
7 0
3,4,5,7,8,9 1
5,6,9 2
0,3,5,8,9 3
0,5,8 4
1,7,9 5
4 6
9 7
1 8
3,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-04-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01795
Giải nhất 99808
Giải nhì 58658 90819
Giải ba 54406 82291 94848
61086 13666 06582
Giải tư 6068 4967 7881 1343
Giải năm 5616 5817 9615
1888 6782 6750
Giải sáu 933 952 851
Giải bảy 10 15 43 45
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,5,5,6,7,9
2
3 3
4 3,3,5,8
5 0,1,2,8
6 6,7,8
7
8 1,2,2,6,8
9 1,5
Đầu Đuôi
1,5 0
5,8,9 1
5,8,8 2
3,4,4 3
4
1,1,4,9 5
0,1,6,8 6
1,6 7
0,4,5,6,8 8
1 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72042
Giải nhất 68063
Giải nhì 25311 29971
Giải ba 83206 86522 85186
75709 65955 63349
Giải tư 6509 7975 0671 5763
Giải năm 4368 4718 7579
0026 5589 9488
Giải sáu 338 783 541
Giải bảy 59 57 29 76
Đầu Đuôi
0 6,9,9
1 1,8
2 2,6,9
3 8
4 1,2,9
5 5,7,9
6 3,3,8
7 1,1,5,6,9
8 3,6,8,9
9
Đầu Đuôi
0
1,4,7,7 1
2,4 2
6,6,8 3
4
5,7 5
0,2,7,8 6
5 7
1,3,6,8 8
0,0,2,4,5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55324
Giải nhất 18908
Giải nhì 70030 91699
Giải ba 90308 19045 75389
92951 91232 84593
Giải tư 2005 8178 1585 7805
Giải năm 7278 4100 2748
0506 2443 8326
Giải sáu 820 818 350
Giải bảy 08 93 24 14
Đầu Đuôi
0 0,5,5,6,8,8,8
1 4,8
2 0,4,4,6
3 0,2
4 3,5,8
5 0,1
6
7 8,8
8 5,9
9 3,3,9
Đầu Đuôi
0,2,3,5 0
5 1
3 2
4,9,9 3
1,2,2 4
0,0,4,8 5
0,2 6
7
0,0,0,1,4,7,7 8
8,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 85439
Giải nhất 84075
Giải nhì 78489 29688
Giải ba 31297 18684 63601
54663 65777 16129
Giải tư 2609 2739 8536 8966
Giải năm 3840 2898 8403
6303 1622 4893
Giải sáu 083 841 689
Giải bảy 15 70 38 84
Đầu Đuôi
0 1,3,3,9
1 5
2 2,9
3 6,8,9,9
4 0,1
5
6 3,6
7 0,5,7
8 3,4,4,8,9,9
9 3,7,8
Đầu Đuôi
4,7 0
0,4 1
2 2
0,0,6,8,9 3
8,8 4
1,7 5
3,6 6
7,9 7
3,8,9 8
0,2,3,3,8,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-03-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66992
Giải nhất 16935
Giải nhì 68659 92257
Giải ba 86409 19336 52232
57170 72166 57740
Giải tư 9386 5211 1352 1440
Giải năm 3504 9774 7369
1318 2325 0278
Giải sáu 071 914 922
Giải bảy 70 84 40 11
Đầu Đuôi
0 4,9
1 1,1,4,8
2 2,5
3 2,5,6
4 0,0,0
5 2,7,9
6 6,9
7 0,0,1,4,8
8 4,6
9 2
Đầu Đuôi
4,4,4,7,7 0
1,1,7 1
2,3,5,9 2
3
0,1,7,8 4
2,3 5
3,6,8 6
5 7
1,7 8
0,5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 55600
Giải nhất 59302
Giải nhì 78836 71711
Giải ba 57669 79931 24351
86322 54511 71826
Giải tư 6225 6043 3742 0666
Giải năm 0314 6945 0521
6066 8579 0910
Giải sáu 203 330 633
Giải bảy 04 70 40 37
Đầu Đuôi
0 0,2,3,4
1 0,1,1,4
2 1,2,5,6
3 0,1,3,6,7
4 0,2,3,5
5 1
6 6,6,9
7 0,9
8
9
Đầu Đuôi
0,1,3,4,7 0
1,1,2,3,5 1
0,2,4 2
0,3,4 3
0,1 4
2,4 5
2,3,6,6 6
3 7
8
6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 11103
Giải nhất 91506
Giải nhì 14103 96867
Giải ba 43908 30333 05682
89923 46822 95324
Giải tư 6906 6085 5159 5226
Giải năm 0259 6908 8178
6533 9420 4716
Giải sáu 464 135 554
Giải bảy 03 43 20 18
Đầu Đuôi
0 3,3,3,6,6,8,8
1 6,8
2 0,0,2,3,4,6
3 3,3,5
4 3
5 4,9,9
6 4,7
7 8
8 2,5
9
Đầu Đuôi
2,2 0
1
2,8 2
0,0,0,2,3,3,4 3
2,5,6 4
3,8 5
0,0,1,2 6
6 7
0,0,1,7 8
5,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-02-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 48520
Giải nhất 61417
Giải nhì 61323 88532
Giải ba 05920 84407 66568
10425 96873 84798
Giải tư 7128 9292 4278 5915
Giải năm 2327 0821 0064
7717 4532 1681
Giải sáu 444 718 268
Giải bảy 70 88 39 14
Đầu Đuôi
0 7
1 4,5,7,7,8
2 0,0,1,3,5,7,8
3 2,2,9
4 4
5
6 4,8,8
7 0,3,8
8 1,8
9 2,8
Đầu Đuôi
2,2,7 0
2,8 1
3,3,9 2
2,7 3
1,4,6 4
1,2 5
6
0,1,1,2 7
1,2,6,6,7,8,9 8
3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 40169
Giải nhất 74085
Giải nhì 03024 33253
Giải ba 95499 49160 46104
99338 97510 25548
Giải tư 1963 2870 8793 7261
Giải năm 9763 6916 4588
0608 9073 8742
Giải sáu 867 115 321
Giải bảy 76 56 98 90
Đầu Đuôi
0 4,8
1 0,5,6
2 1,4
3 8
4 2,8
5 3,6
6 0,1,3,3,7,9
7 0,3,6
8 5,8
9 0,3,8,9
Đầu Đuôi
1,6,7,9 0
2,6 1
4 2
5,6,6,7,9 3
0,2 4
1,8 5
1,5,7 6
6 7
0,3,4,8,9 8
6,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 09264
Giải nhất 84081
Giải nhì 02515 40551
Giải ba 50923 52161 94571
45049 22063 12002
Giải tư 2350 7495 3382 3957
Giải năm 4240 9067 6766
4874 6126 8781
Giải sáu 975 649 138
Giải bảy 99 66 79 86
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 3,6
3 8
4 0,9,9
5 0,1,7
6 1,3,4,6,6,7
7 1,4,5,9
8 1,1,2,6
9 5,9
Đầu Đuôi
4,5 0
5,6,7,8,8 1
0,8 2
2,6 3
6,7 4
1,7,9 5
2,6,6,8 6
5,6 7
3 8
4,4,7,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 15-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 15-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 68285
Giải nhất 63497
Giải nhì 51148 40526
Giải ba 21460 45322 08942
64777 99903 68603
Giải tư 9743 9831 2616 0548
Giải năm 0880 6314 8728
3229 3228 1896
Giải sáu 300 505 685
Giải bảy 13 33 47 58
Đầu Đuôi
0 0,3,3,5
1 3,4,6
2 2,6,8,8,9
3 1,3
4 2,3,7,8,8
5 8
6 0
7 7
8 0,5,5
9 6,7
Đầu Đuôi
0,6,8 0
3 1
2,4 2
0,0,1,3,4 3
1 4
0,8,8 5
1,2,9 6
4,7,9 7
2,2,4,4,5 8
2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 08-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 08-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 00726
Giải nhất 05627
Giải nhì 70149 28426
Giải ba 80452 76037 93062
41786 56154 32772
Giải tư 4433 1343 3747 7960
Giải năm 0734 8998 7569
2665 0306 5171
Giải sáu 694 303 562
Giải bảy 30 00 77 61
Đầu Đuôi
0 0,3,6
1
2 6,6,7
3 0,3,4,7
4 3,7,9
5 2,4
6 0,1,2,2,5,9
7 1,2,7
8 6
9 4,8
Đầu Đuôi
0,3,6 0
6,7 1
5,6,6,7 2
0,3,4 3
3,5,9 4
6 5
0,2,2,8 6
2,3,4,7 7
9 8
4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 01-01-2021

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 01-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 78885
Giải nhất 61981
Giải nhì 32168 74990
Giải ba 52955 93657 43037
39539 82586 22866
Giải tư 9925 5333 1426 9023
Giải năm 4289 6576 5377
7039 4487 1675
Giải sáu 145 565 210
Giải bảy 81 14 08 11
Đầu Đuôi
0 8
1 0,1,4
2 3,5,6
3 3,7,9,9
4 5
5 5,7
6 5,6,8
7 5,6,7
8 1,1,5,6,7,9
9 0
Đầu Đuôi
1,9 0
1,8,8 1
2
2,3 3
1 4
2,4,5,6,7,8 5
2,6,7,8 6
3,5,7,8 7
0,6 8
3,3,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36287
Giải nhất 56591
Giải nhì 36172 15322
Giải ba 27712 52203 51451
37235 42452 12511
Giải tư 4935 7280 2276 8896
Giải năm 9714 1459 8993
8767 3355 0049
Giải sáu 350 249 086
Giải bảy 61 54 23 49
Đầu Đuôi
0 3
1 1,2,4
2 2,3
3 5,5
4 9,9,9
5 0,1,2,4,5,9
6 1,7
7 2,6
8 0,6,7
9 1,3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
1,5,6,9 1
1,2,5,7 2
0,2,9 3
1,5 4
3,3,5 5
7,8,9 6
6,8 7
8
4,4,4,5 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 27054
Giải nhất 73286
Giải nhì 06974 12931
Giải ba 24404 49647 56497
61913 03153 36897
Giải tư 4500 9337 2117 2950
Giải năm 3461 0007 9004
9222 1448 9478
Giải sáu 931 305 194
Giải bảy 45 48 80 34
Đầu Đuôi
0 0,4,4,5,7
1 3,7
2 2
3 1,1,4,7
4 5,7,8,8
5 0,3,4
6 1
7 4,8
8 0,6
9 4,7,7
Đầu Đuôi
0,5,8 0
3,3,6 1
2 2
1,5 3
0,0,3,5,7,9 4
0,4 5
8 6
0,1,3,4,9,9 7
4,4,7 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 46551
Giải nhất 98348
Giải nhì 38049 24426
Giải ba 99948 81196 75953
21341 78983 20309
Giải tư 3766 7895 2059 8926
Giải năm 1970 6103 4286
3245 3479 0888
Giải sáu 202 948 921
Giải bảy 40 47 74 83
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1
2 1,6,6
3
4 0,1,5,7,8,8,8,9
5 1,3,9
6 6
7 0,4,9
8 3,3,6,8
9 5,6
Đầu Đuôi
4,7 0
2,4,5 1
0 2
0,5,8,8 3
7 4
4,9 5
2,2,6,8,9 6
4 7
4,4,4,8 8
0,4,5,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-12-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 95549
Giải nhất 57855
Giải nhì 30983 43987
Giải ba 44682 38204 60811
61626 11315 52640
Giải tư 1247 1870 3209 7275
Giải năm 6903 4219 4375
4618 3690 4693
Giải sáu 507 535 808
Giải bảy 76 09 67 89
Đầu Đuôi
0 3,4,7,8,9,9
1 1,5,8,9
2 6
3 5
4 0,7,9
5 5
6 7
7 0,5,5,6
8 2,3,7,9
9 0,3
Đầu Đuôi
4,7,9 0
1 1
8 2
0,8,9 3
0 4
1,3,5,7,7 5
2,7 6
0,4,6,8 7
0,1 8
0,0,1,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 27-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 27-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 23126
Giải nhất 31552
Giải nhì 98728 16205
Giải ba 58033 73402 98742
17486 65718 16869
Giải tư 4953 1095 0185 0413
Giải năm 0966 0669 6803
5369 9081 5719
Giải sáu 020 067 108
Giải bảy 49 73 98 56
Đầu Đuôi
0 2,3,5,8
1 3,8,9
2 0,6,8
3 3
4 2,9
5 2,3,6
6 6,7,9,9,9
7 3
8 1,5,6
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
8 1
0,4,5 2
0,1,3,5,7 3
4
0,8,9 5
2,5,6,8 6
6 7
0,1,2,9 8
1,4,6,6,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 20-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 20-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92780
Giải nhất 23593
Giải nhì 46273 78703
Giải ba 00990 08148 11931
07624 13632 94855
Giải tư 3918 1575 6332 0687
Giải năm 5797 2412 6453
0896 6856 0057
Giải sáu 412 586 836
Giải bảy 06 13 81 10
Đầu Đuôi
0 3,6
1 0,2,2,3,8
2 4
3 1,2,2,6
4 8
5 3,5,6,7
6
7 3,5
8 0,1,6,7
9 0,3,6,7
Đầu Đuôi
1,8,9 0
3,8 1
1,1,3,3 2
0,1,5,7,9 3
2 4
5,7 5
0,3,5,8,9 6
5,8,9 7
1,4 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 13-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 13-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88287
Giải nhất 11204
Giải nhì 38454 25196
Giải ba 83564 86373 35845
24596 82047 19502
Giải tư 9731 5401 4185 3985
Giải năm 3714 7901 0359
3379 6589 0342
Giải sáu 030 188 616
Giải bảy 49 22 38 30
Đầu Đuôi
0 1,1,2,4
1 4,6
2 2
3 0,0,1,8
4 2,5,7,9
5 4,9
6 4
7 3,9
8 5,5,7,8,9
9 6,6
Đầu Đuôi
3,3 0
0,0,3 1
0,2,4 2
7 3
0,1,5,6 4
4,8,8 5
1,9,9 6
4,8 7
3,8 8
4,5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 06-11-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 06-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44571
Giải nhất 02894
Giải nhì 63559 57593
Giải ba 86504 74801 38444
58707 09164 46685
Giải tư 0046 8399 8372 1872
Giải năm 1532 8568 0127
3068 2643 7471
Giải sáu 126 330 472
Giải bảy 26 86 10 65
Đầu Đuôi
0 1,4,7
1 0
2 6,6,7
3 0,2
4 3,4,6
5 9
6 4,5,8,8
7 1,1,2,2,2
8 5,6
9 3,4,9
Đầu Đuôi
1,3 0
0,7,7 1
3,7,7,7 2
4,9 3
0,4,6,9 4
6,8 5
2,2,4,8 6
0,2 7
6,6 8
5,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 30-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 30-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57483
Giải nhất 33678
Giải nhì 12466 88663
Giải ba 83621 75675 25228
70581 11226 63581
Giải tư 7834 9808 5155 8601
Giải năm 7358 3721 5346
7520 5390 2169
Giải sáu 081 695 720
Giải bảy 31 79 57 65
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2 0,0,1,1,6,8
3 1,4
4 6
5 5,7,8
6 3,5,6,9
7 5,8,9
8 1,1,1,3
9 0,5
Đầu Đuôi
2,2,9 0
0,2,2,3,8,8,8 1
2
6,8 3
3 4
5,6,7,9 5
2,4,6 6
5 7
0,2,5,7 8
6,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 23-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 23-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06125
Giải nhất 02898
Giải nhì 91024 05454
Giải ba 39463 28179 34370
68522 01371 77795
Giải tư 0440 5402 8279 8832
Giải năm 2805 3261 5764
8108 1728 3605
Giải sáu 624 200 992
Giải bảy 31 65 26 44
Đầu Đuôi
0 0,2,5,5,8
1
2 2,4,4,5,6,8
3 1,2
4 0,4
5 4
6 1,3,4,5
7 0,1,9,9
8
9 2,5,8
Đầu Đuôi
0,4,7 0
3,6,7 1
0,2,3,9 2
6 3
2,2,4,5,6 4
0,0,2,6,9 5
2 6
7
0,2,9 8
7,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 16-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 16-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14408
Giải nhất 28308
Giải nhì 99131 68897
Giải ba 11317 19395 50764
55010 05188 73841
Giải tư 3162 0716 9104 2161
Giải năm 6940 4714 7043
7398 1187 4221
Giải sáu 385 250 857
Giải bảy 00 01 21 04
Đầu Đuôi
0 0,1,4,4,8,8
1 0,4,6,7
2 1,1
3 1
4 0,1,3
5 0,7
6 1,2,4
7
8 5,7,8
9 5,7,8
Đầu Đuôi
0,1,4,5 0
0,2,2,3,4,6 1
6 2
4 3
0,0,1,6 4
8,9 5
1 6
1,5,8,9 7
0,0,8,9 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 09-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 09-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60541
Giải nhất 68899
Giải nhì 42547 04938
Giải ba 95542 06347 57821
86104 21866 92438
Giải tư 7787 3453 1909 9347
Giải năm 1514 2101 2988
3933 7102 8025
Giải sáu 513 540 771
Giải bảy 22 01 63 96
Đầu Đuôi
0 1,1,2,4,9
1 3,4
2 1,2,5
3 3,8,8
4 0,1,2,7,7,7
5 3
6 3,6
7 1
8 7,8
9 6,9
Đầu Đuôi
4 0
0,0,2,4,7 1
0,2,4 2
1,3,5,6 3
0,1 4
2 5
6,9 6
4,4,4,8 7
3,3,8 8
0,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 02-10-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 02-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 99600
Giải nhất 25157
Giải nhì 41602 01801
Giải ba 07691 61779 63586
48562 13837 36479
Giải tư 7790 1983 3930 3449
Giải năm 4849 8407 9054
4528 0931 3793
Giải sáu 521 680 821
Giải bảy 90 38 21 02
Đầu Đuôi
0 0,1,2,2,7
1
2 1,1,1,8
3 0,1,7,8
4 9,9
5 4,7
6 2
7 9,9
8 0,3,6
9 0,0,1,3
Đầu Đuôi
0,3,8,9,9 0
0,2,2,2,3,9 1
0,0,6 2
8,9 3
5 4
5
8 6
0,3,5 7
2,3 8
4,4,7,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 25-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 25-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98018
Giải nhất 47391
Giải nhì 46411 34513
Giải ba 02594 91533 20134
73795 31040 19707
Giải tư 6049 1001 4034 5340
Giải năm 0915 8701 5417
9493 1237 7007
Giải sáu 672 078 318
Giải bảy 02 77 78 65
Đầu Đuôi
0 1,1,2,7,7
1 1,3,5,7,8,8
2
3 3,4,4,7
4 0,0,9
5
6 5
7 2,7,8,8
8
9 1,3,4,5
Đầu Đuôi
4,4 0
0,0,1,9 1
0,7 2
1,3,9 3
3,3,9 4
1,6,9 5
6
0,0,1,3,7 7
1,1,7,7 8
4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 18-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 18-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20290
Giải nhất 28162
Giải nhì 39930 04541
Giải ba 12820 49798 74603
74480 79568 99474
Giải tư 2797 7212 6076 9436
Giải năm 5840 4233 8930
4212 1688 0937
Giải sáu 299 612 363
Giải bảy 01 23 53 45
Đầu Đuôi
0 1,3
1 2,2,2
2 0,3
3 0,0,3,6,7
4 0,1,5
5 3
6 2,3,8
7 4,6
8 0,8
9 0,7,8,9
Đầu Đuôi
2,3,3,4,8,9 0
0,4 1
1,1,1,6 2
0,2,3,5,6 3
7 4
4 5
3,7 6
3,9 7
6,8,9 8
9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 11-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 11-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16129
Giải nhất 69128
Giải nhì 72785 45940
Giải ba 47968 02595 58656
70605 58152 19991
Giải tư 6289 8521 9068 3779
Giải năm 4851 8648 2493
6781 5634 2321
Giải sáu 425 593 454
Giải bảy 32 55 53 13
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 1,1,5,8,9
3 2,4
4 0,8
5 1,2,3,4,5,6
6 8,8
7 9
8 1,5,9
9 1,3,3,5
Đầu Đuôi
4 0
2,2,5,8,9 1
3,5 2
1,5,9,9 3
3,5 4
0,2,5,8,9 5
5 6
7
2,4,6,6 8
2,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 04-09-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 04-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 15580
Giải nhất 79107
Giải nhì 73712 42181
Giải ba 30283 55284 76464
61810 11075 34179
Giải tư 6011 7452 6842 5634
Giải năm 4401 4280 7342
0891 5561 5483
Giải sáu 352 765 525
Giải bảy 49 34 00 86
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 0,1,2
2 5
3 4,4
4 2,2,9
5 2,2
6 1,4,5
7 5,9
8 0,0,1,3,3,4,6
9 1
Đầu Đuôi
0,1,8,8 0
0,1,6,8,9 1
1,4,4,5,5 2
8,8 3
3,3,6,8 4
2,6,7 5
8 6
0 7
8
4,7 9

Xổ số Hải Phòng ngày 28-08-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 28-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 17448
Giải nhất 89523
Giải nhì 99645 89475
Giải ba 22204 53986 09621
36927 36188 44932
Giải tư 0869 9369 1260 8113
Giải năm 6654 0988 9825
8654 9982 1620
Giải sáu 637 192 639
Giải bảy 38 64 16 45
Đầu Đuôi
0 4
1 3,6
2 0,1,3,5,7
3 2,7,8,9
4 5,5,8
5 4,4
6 0,4,9,9
7 5
8 2,6,8,8
9 2
Đầu Đuôi
2,6 0
2 1
3,8,9 2
1,2 3
0,5,5,6 4
2,4,4,7 5
1,8 6
2,3 7
3,4,8,8 8
3,6,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 21-08-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 21-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57454
Giải nhất 69699
Giải nhì 06505 98439
Giải ba 12864 01190 01334
28994 67713 73822
Giải tư 1948 0441 9953 9176
Giải năm 7548 9706 0436
7866 0522 5688
Giải sáu 376 955 872
Giải bảy 74 39 50 36
Đầu Đuôi
0 5,6
1 3
2 2,2
3 4,6,6,9,9
4 1,8,8
5 0,3,4,5
6 4,6
7 2,4,6,6
8 8
9 0,4,9
Đầu Đuôi
5,9 0
4 1
2,2,7 2
1,5 3
3,5,6,7,9 4
0,5 5
0,3,3,6,7,7 6
7
4,4,8 8
3,3,9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 14-08-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 14-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 59514
Giải nhất 53806
Giải nhì 16990 48968
Giải ba 79109 03965 34726
11355 93622 35247
Giải tư 3986 2814 6928 6649
Giải năm 1933 2422 5204
2962 8565 5161
Giải sáu 414 951 854
Giải bảy 07 12 09 56
Đầu Đuôi
0 4,6,7,9,9
1 2,4,4,4
2 2,2,6,8
3 3
4 7,9
5 1,4,5,6
6 1,2,5,5,8
7
8 6
9 0
Đầu Đuôi
9 0
5,6 1
1,2,2,6 2
3 3
0,1,1,1,5 4
5,6,6 5
0,2,5,8 6
0,4 7
2,6 8
0,0,4 9

Xổ số Hải Phòng ngày 07-08-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 07-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 43614
Giải nhất 70914
Giải nhì 30674 50335
Giải ba 08197 35081 28938
72281 81989 07365
Giải tư 4179 3921 7083 2930
Giải năm 8839 9763 8038
7671 0545 3184
Giải sáu 982 613 290
Giải bảy 30 53 07 50
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,4
2 1
3 0,0,5,8,8,9
4 5
5 0,3
6 3,5
7 1,4,9
8 1,1,2,3,4,9
9 0,7
Đầu Đuôi
3,3,5,9 0
2,7,8,8 1
8 2
1,5,6,8 3
1,1,7,8 4
3,4,6 5
6
0,9 7
3,3 8
3,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 31-07-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 31-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 14362
Giải nhất 38252
Giải nhì 63687 65066
Giải ba 45102 19956 15629
04103 72915 59617
Giải tư 5571 9646 7871 9392
Giải năm 3032 4535 0105
8993 6895 5871
Giải sáu 028 512 633
Giải bảy 42 81 03 87
Đầu Đuôi
0 2,3,3,5
1 2,5,7
2 8,9
3 2,3,5
4 2,6
5 2,6
6 2,6
7 1,1,1
8 1,7,7
9 2,3,5
Đầu Đuôi
0
7,7,7,8 1
0,1,3,4,5,6,9 2
0,0,3,9 3
4
0,1,3,9 5
4,5,6 6
1,8,8 7
2 8
2 9

Xổ số Hải Phòng ngày 24-07-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 24-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57597
Giải nhất 30231
Giải nhì 47152 94758
Giải ba 24173 39425 73323
80480 79305 87072
Giải tư 6822 5632 4515 7254
Giải năm 0554 8426 4429
7770 2357 3494
Giải sáu 069 019 583
Giải bảy 52 83 16 24
Đầu Đuôi
0 5
1 5,6,9
2 2,3,4,5,6,9
3 1,2
4
5 2,2,4,4,7,8
6 9
7 0,2,3
8 0,3,3
9 4,7
Đầu Đuôi
7,8 0
3 1
2,3,5,5,7 2
2,7,8,8 3
2,5,5,9 4
0,1,2 5
1,2 6
5,9 7
5 8
1,2,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 17-07-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 17-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60814
Giải nhất 94807
Giải nhì 65879 80885
Giải ba 24813 36791 73941
59296 11601 96950
Giải tư 9395 6913 0302 8928
Giải năm 7050 6416 0678
2468 1296 2489
Giải sáu 615 698 622
Giải bảy 05 38 35 59
Đầu Đuôi
0 1,2,5,7
1 3,3,4,5,6
2 2,8
3 5,8
4 1
5 0,0,9
6 8
7 8,9
8 5,9
9 1,5,6,6,8
Đầu Đuôi
5,5 0
0,4,9 1
0,2 2
1,1 3
1 4
0,1,3,8,9 5
1,9,9 6
0 7
2,3,6,7,9 8
5,7,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 10-07-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 10-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77969
Giải nhất 17076
Giải nhì 84622 23564
Giải ba 90812 24864 85572
27434 05880 42259
Giải tư 4577 5886 8354 4593
Giải năm 7821 0471 2893
5786 2055 7995
Giải sáu 631 555 586
Giải bảy 32 64 28 07
Đầu Đuôi
0 7
1 2
2 1,2,8
3 1,2,4
4
5 4,5,5,9
6 4,4,4,9
7 1,2,6,7
8 0,6,6,6
9 3,3,5
Đầu Đuôi
8 0
2,3,7 1
1,2,3,7 2
9,9 3
3,5,6,6,6 4
5,5,9 5
7,8,8,8 6
0,7 7
2 8
5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 03-07-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 03-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 58827
Giải nhất 67119
Giải nhì 20017 74828
Giải ba 15849 42557 70152
05128 97170 90611
Giải tư 4839 9882 7284 5102
Giải năm 6746 0342 7729
9252 7816 7478
Giải sáu 789 958 247
Giải bảy 32 27 98 06
Đầu Đuôi
0 2,6
1 1,6,7,9
2 7,7,8,8,9
3 2,9
4 2,6,7,9
5 2,2,7,8
6
7 0,8
8 2,4,9
9 8
Đầu Đuôi
7 0
1 1
0,3,4,5,5,8 2
3
8 4
5
0,1,4 6
1,2,2,4,5 7
2,2,5,7,9 8
1,2,3,4,8 9

Xổ số Hải Phòng ngày 26-06-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 26-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 01316
Giải nhất 06155
Giải nhì 25162 84573
Giải ba 08797 73728 77527
59948 75867 53870
Giải tư 8238 9814 9427 0704
Giải năm 5194 6446 0134
9337 3152 2658
Giải sáu 321 431 902
Giải bảy 16 38 31 22
Đầu Đuôi
0 2,4
1 4,6,6
2 1,2,7,7,8
3 1,1,4,7,8,8
4 6,8
5 2,5,8
6 2,7
7 0,3
8
9 4,7
Đầu Đuôi
7 0
2,3,3 1
0,2,5,6 2
7 3
0,1,3,9 4
5 5
1,1,4 6
2,2,3,6,9 7
2,3,3,4,5 8
9

Xổ số Hải Phòng ngày 19-06-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 19-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04630
Giải nhất 57457
Giải nhì 93913 76246
Giải ba 45032 05246 37236
76460 98088 63220
Giải tư 5104 2003 4835 4913
Giải năm 0208 9530 8773
3869 1043 9264
Giải sáu 044 638 417
Giải bảy 56 64 38 59
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 3,3,7
2 0
3 0,0,2,5,6,8,8
4 3,4,6,6
5 6,7,9
6 0,4,4,9
7 3
8 8
9
Đầu Đuôi
2,3,3,6 0
1
3 2
0,1,1,4,7 3
0,4,6,6 4
3 5
3,4,4,5 6
1,5 7
0,3,3,8 8
5,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 12-06-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 12-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51903
Giải nhất 86977
Giải nhì 82649 53855
Giải ba 32984 31100 82680
69222 64046 38224
Giải tư 2170 8108 4539 3246
Giải năm 7734 5033 4448
0683 5654 3628
Giải sáu 771 469 497
Giải bảy 34 40 03 09
Đầu Đuôi
0 0,3,3,8,9
1
2 2,4,8
3 3,4,4,9
4 0,6,6,8,9
5 4,5
6 9
7 0,1,7
8 0,3,4
9 7
Đầu Đuôi
0,4,7,8 0
7 1
2 2
0,0,3,8 3
2,3,3,5,8 4
5 5
4,4 6
7,9 7
0,2,4 8
0,3,4,6 9

Xổ số Hải Phòng ngày 05-06-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 05-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 79913
Giải nhất 01136
Giải nhì 98576 99322
Giải ba 87720 51366 27226
99799 06602 23813
Giải tư 3901 5400 3380 5847
Giải năm 7642 6047 0638
3103 7653 3408
Giải sáu 530 726 547
Giải bảy 31 23 38 42
Đầu Đuôi
0 0,1,2,3,8
1 3,3
2 0,2,3,6,6
3 0,1,6,8,8
4 2,2,7,7,7
5 3
6 6
7 6
8 0
9 9
Đầu Đuôi
0,2,3,8 0
0,3 1
0,2,4,4 2
0,1,1,2,5 3
4
5
2,2,3,6,7 6
4,4,4 7
0,3,3 8
9 9

Xổ số Hải Phòng ngày 29-05-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 29-05-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 97954
Giải nhất 21263
Giải nhì 33611 77358
Giải ba 24654 20180 22497
07318 29057 10725
Giải tư 8100 8878 8019 0483
Giải năm 3556 8519 0831
9876 8636 1866
Giải sáu 038 598 639
Giải bảy 17 18 73 62
Đầu Đuôi
0 0
1 1,7,8,8,9,9
2 5
3 1,6,8,9
4
5 4,4,6,7,8
6 2,3,6
7 3,6,8
8 0,3
9 7,8
Đầu Đuôi
0,8 0
1,3 1
6 2
6,7,8 3
5,5 4
2 5
3,5,6,7 6
1,5,9 7
1,1,3,5,7,9 8
1,1,3 9

Xổ số Hải Phòng ngày 22-05-2020

XSMB » XSMB Thứ sáu » XSMB 22-05-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 27298
Giải nhất 91982
Giải nhì 77118 97508
Giải ba 77150 83797 45298
91081 28951 79440
Giải tư 2982 1536 4939 6112
Giải năm 9377 1367 8442
9625 1141 7384
Giải sáu 826 398 337
Giải bảy 78 93 87 66
Đầu Đuôi
0 8
1 2,8
2 5,6
3 6,7,9
4 0,1,2
5 0,1
6 6,7
7 7,8
8 1,2,2,4,7
9 3,7,8,8,8
Đầu Đuôi
4,5 0
4,5,8 1
1,4,8,8 2
9 3
8 4
2 5
2,3,6 6
3,6,7,8,9 7
0,1,7,9,9,9 8
3 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới