XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Bắc Ninh ngày 28-07-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 28-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 50098
Giải nhất 30020
Giải nhì 20039 76223
Giải ba 68422 43399 86661
43971 99246 58646
Giải tư 5931 8268 4184 1842
Giải năm 0266 0113 0828
2315 2425 3575
Giải sáu 255 139 152
Giải bảy 62 82 42 31
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2 0,2,3,5,8
3 1,1,9,9
4 2,2,6,6
5 2,5
6 1,2,6,8
7 1,5
8 2,4
9 8,9
Đầu Đuôi
2 0
3,3,6,7 1
2,4,4,5,6,8 2
1,2 3
8 4
1,2,5,7 5
4,4,6 6
7
2,6,9 8
3,3,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 21-07-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 21-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 47188
Giải nhất 12875
Giải nhì 35732 07382
Giải ba 38204 07846 28790
83633 68952 10537
Giải tư 3256 5353 3402 1106
Giải năm 5099 0096 3836
4963 0281 9784
Giải sáu 388 936 431
Giải bảy 93 11 68 18
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 1,8
2
3 1,2,3,6,6,7
4 6
5 2,3,6
6 3,8
7 5
8 1,2,4,8,8
9 0,3,6,9
Đầu Đuôi
9 0
1,3,8 1
0,3,5,8 2
3,5,6,9 3
0,8 4
7 5
0,3,3,4,5,9 6
3 7
1,6,8,8 8
9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 14-07-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 14-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98653
Giải nhất 24424
Giải nhì 56841 11681
Giải ba 36864 53943 62307
15090 70222 18910
Giải tư 1191 1197 7296 2055
Giải năm 7040 1131 5939
2734 3864 9231
Giải sáu 850 146 265
Giải bảy 31 29 47 91
Đầu Đuôi
0 7
1 0
2 2,4,9
3 1,1,1,4,9
4 0,1,3,6,7
5 0,3,5
6 4,4,5
7
8 1
9 0,1,1,6,7
Đầu Đuôi
1,4,5,9 0
3,3,3,4,8,9,9 1
2 2
4,5 3
2,3,6,6 4
5,6 5
4,9 6
0,4,9 7
8
2,3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 07-07-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 07-07-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61289
Giải nhất 80667
Giải nhì 16285 56890
Giải ba 08104 49259 89398
82918 91712 33304
Giải tư 1908 3535 5630 6083
Giải năm 1022 5367 8306
8982 3342 3921
Giải sáu 619 144 621
Giải bảy 57 27 74 49
Đầu Đuôi
0 4,4,6,8
1 2,8,9
2 1,1,2,7
3 0,5
4 2,4,9
5 7,9
6 7,7
7 4
8 2,3,5,9
9 0,8
Đầu Đuôi
3,9 0
2,2 1
1,2,4,8 2
8 3
0,0,4,7 4
3,8 5
0 6
2,5,6,6 7
0,1,9 8
1,4,5,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 30-06-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 30-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 82308
Giải nhất 05022
Giải nhì 07709 91611
Giải ba 02582 94672 66471
36896 65762 38872
Giải tư 8402 2260 6563 9308
Giải năm 0894 6439 5869
3369 0132 6163
Giải sáu 172 415 512
Giải bảy 05 50 61 67
Đầu Đuôi
0 2,5,8,8,9
1 1,2,5
2 2
3 2,9
4
5 0
6 0,1,2,3,3,7,9,9
7 1,2,2,2
8 2
9 4,6
Đầu Đuôi
5,6 0
1,6,7 1
0,1,2,3,6,7,7,7,8 2
6,6 3
9 4
0,1 5
9 6
6 7
0,0 8
0,3,6,6 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 23-06-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 23-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 98699
Giải nhất 23243
Giải nhì 10587 50359
Giải ba 23984 81110 19506
85967 02124 61768
Giải tư 1950 2058 2434 4736
Giải năm 7115 8566 4682
1294 1596 4060
Giải sáu 287 817 933
Giải bảy 32 17 41 54
Đầu Đuôi
0 6
1 0,5,7,7
2 4
3 2,3,4,6
4 1,3
5 0,4,8,9
6 0,6,7,8
7
8 2,4,7,7
9 4,6,9
Đầu Đuôi
1,5,6 0
4 1
3,8 2
3,4 3
2,3,5,8,9 4
1 5
0,3,6,9 6
1,1,6,8,8 7
5,6 8
5,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 16-06-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 16-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 34622
Giải nhất 94586
Giải nhì 75415 00398
Giải ba 02695 81584 39790
63955 93847 80022
Giải tư 7922 4688 5099 2756
Giải năm 5391 2710 3411
3649 9522 9171
Giải sáu 312 541 104
Giải bảy 03 33 49 99
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,1,2,5
2 2,2,2,2
3 3
4 1,7,9,9
5 5,6
6
7 1
8 4,6,8
9 0,1,5,8,9,9
Đầu Đuôi
1,9 0
1,4,7,9 1
1,2,2,2,2 2
0,3 3
0,8 4
1,5,9 5
5,8 6
4 7
8,9 8
4,4,9,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 09-06-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 09-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 81099
Giải nhất 17483
Giải nhì 94216 47818
Giải ba 97693 24154 36495
14806 25546 65012
Giải tư 3529 6007 8659 7548
Giải năm 1408 4257 7197
6600 8905 9695
Giải sáu 210 538 296
Giải bảy 72 42 94 56
Đầu Đuôi
0 0,5,6,7,8
1 0,2,6,8
2 9
3 8
4 2,6,8
5 4,6,7,9
6
7 2
8 3
9 3,4,5,5,6,7,9
Đầu Đuôi
0,1 0
1
1,4,7 2
8,9 3
5,9 4
0,9,9 5
0,1,4,5,9 6
0,5,9 7
0,1,3,4 8
2,5,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 02-06-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 02-06-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 51714
Giải nhất 07684
Giải nhì 76377 65076
Giải ba 21826 74839 39404
33717 29053 27921
Giải tư 9279 4414 1107 0048
Giải năm 6942 4446 8703
0552 0203 2744
Giải sáu 961 232 807
Giải bảy 17 16 78 74
Đầu Đuôi
0 3,3,4,7,7
1 4,4,6,7,7
2 1,6
3 2,9
4 2,4,6,8
5 2,3
6 1
7 4,6,7,8,9
8 4
9
Đầu Đuôi
0
2,6 1
3,4,5 2
0,0,5 3
0,1,1,4,7,8 4
5
1,2,4,7 6
0,0,1,1,7 7
4,7 8
3,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 26-05-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 26-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64904
Giải nhất 78141
Giải nhì 87901 10549
Giải ba 40403 40811 25962
62445 22778 37618
Giải tư 7535 1633 0138 1596
Giải năm 6261 6757 2697
2475 2708 6364
Giải sáu 682 909 433
Giải bảy 36 71 45 32
Đầu Đuôi
0 1,3,4,8,9
1 1,8
2
3 2,3,3,5,6,8
4 1,5,5,9
5 7
6 1,2,4
7 1,5,8
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
0
0,1,4,6,7 1
3,6,8 2
0,3,3 3
0,6 4
3,4,4,7 5
3,9 6
5,9 7
0,1,3,7 8
0,4 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 19-05-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 19-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83572
Giải nhất 70723
Giải nhì 14308 09786
Giải ba 93904 01719 18292
24623 71671 11387
Giải tư 6970 4346 6358 0736
Giải năm 9739 4459 1481
5172 8040 9893
Giải sáu 226 031 499
Giải bảy 01 80 65 12
Đầu Đuôi
0 1,4,8
1 2,9
2 3,3,6
3 1,6,9
4 0,6
5 8,9
6 5
7 0,1,2,2
8 0,1,6,7
9 2,3,9
Đầu Đuôi
4,7,8 0
0,3,7,8 1
1,7,7,9 2
2,2,9 3
0 4
6 5
2,3,4,8 6
8 7
0,5 8
1,3,5,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 12-05-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 12-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 49650
Giải nhất 06579
Giải nhì 14342 12281
Giải ba 41247 66322 82113
01646 94819 44572
Giải tư 8517 1916 6068 4664
Giải năm 1402 7744 5242
9550 5712 2726
Giải sáu 931 274 752
Giải bảy 13 55 70 67
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3,3,6,7,9
2 2,6
3 1
4 2,2,4,6,7
5 0,0,2,5
6 4,7,8
7 0,2,4,9
8 1
9
Đầu Đuôi
5,5,7 0
3,8 1
0,1,2,4,4,5,7 2
1,1 3
4,6,7 4
5 5
1,2,4 6
1,4,6 7
6 8
1,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 05-05-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 05-05-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83866
Giải nhất 51676
Giải nhì 18736 24033
Giải ba 19388 26346 44869
64943 98136 16229
Giải tư 8844 1363 9702 3489
Giải năm 6572 9622 4979
9375 7631 6461
Giải sáu 940 517 144
Giải bảy 56 90 15 53
Đầu Đuôi
0 2
1 5,7
2 2,9
3 1,3,6,6
4 0,3,4,4,6
5 3,6
6 1,3,6,9
7 2,5,6,9
8 8,9
9 0
Đầu Đuôi
4,9 0
3,6 1
0,2,7 2
3,4,5,6 3
4,4 4
1,7 5
3,3,4,5,6,7 6
1 7
8 8
2,6,7,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 28-04-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 28-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 91213
Giải nhất 60871
Giải nhì 90650 63371
Giải ba 63445 44398 61559
11704 01360 29482
Giải tư 8343 0783 0930 3719
Giải năm 1317 9878 9400
8308 4796 5967
Giải sáu 786 949 164
Giải bảy 15 23 60 05
Đầu Đuôi
0 0,4,5,8
1 3,5,7,9
2 3
3 0
4 3,5,9
5 0,9
6 0,0,4,7
7 1,1,8
8 2,3,6
9 6,8
Đầu Đuôi
0,3,5,6,6 0
7,7 1
8 2
1,2,4,8 3
0,6 4
0,1,4 5
8,9 6
1,6 7
0,7,9 8
1,4,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 21-04-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 21-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 84355
Giải nhất 78496
Giải nhì 47869 79897
Giải ba 67143 91837 65450
63741 45899 03051
Giải tư 9447 8753 7436 4241
Giải năm 0135 6118 1641
5714 0577 6501
Giải sáu 801 518 273
Giải bảy 34 32 90 21
Đầu Đuôi
0 1,1
1 4,8,8
2 1
3 2,4,5,6,7
4 1,1,1,3,7
5 0,1,3,5
6 9
7 3,7
8
9 0,6,7,9
Đầu Đuôi
5,9 0
0,0,2,4,4,4,5 1
3 2
4,5,7 3
1,3 4
3,5 5
3,9 6
3,4,7,9 7
1,1 8
6,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 14-04-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 14-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 74295
Giải nhất 92214
Giải nhì 85483 61076
Giải ba 72559 48815 40538
49532 49167 21320
Giải tư 4111 2072 6501 7996
Giải năm 9523 1051 5798
9184 3348 1405
Giải sáu 135 132 102
Giải bảy 39 80 82 38
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 1,4,5
2 0,3
3 2,2,5,8,8,9
4 8
5 1,9
6 7
7 2,6
8 0,2,3,4
9 5,6,8
Đầu Đuôi
2,8 0
0,1,5 1
0,3,3,7,8 2
2,8 3
1,8 4
0,1,3,9 5
7,9 6
6 7
3,3,4,9 8
3,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 07-04-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 07-04-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 97675
Giải nhất 55528
Giải nhì 55398 29818
Giải ba 54673 41639 66052
64142 06759 99796
Giải tư 2370 2784 4435 5716
Giải năm 5498 3510 4504
0800 2973 2388
Giải sáu 693 603 533
Giải bảy 13 70 81 56
Đầu Đuôi
0 0,3,4
1 0,3,6,8
2 8
3 3,5,9
4 2
5 2,6,9
6
7 0,0,3,3,5
8 1,4,8
9 3,6,8,8
Đầu Đuôi
0,1,7,7 0
8 1
4,5 2
0,1,3,7,7,9 3
0,8 4
3,7 5
1,5,9 6
7
1,2,8,9,9 8
3,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 31-03-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 31-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06996
Giải nhất 71928
Giải nhì 98750 07368
Giải ba 91571 10665 00818
68013 49576 58931
Giải tư 2288 6440 4456 9463
Giải năm 3920 6744 4442
0492 7358 7055
Giải sáu 578 779 351
Giải bảy 16 39 03 54
Đầu Đuôi
0 3
1 3,6,8
2 0,8
3 1,9
4 0,2,4
5 0,1,4,5,6,8
6 3,5,8
7 1,6,8,9
8 8
9 2,6
Đầu Đuôi
2,4,5 0
3,5,7 1
4,9 2
0,1,6 3
4,5 4
5,6 5
1,5,7,9 6
7
1,2,5,6,7,8 8
3,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 24-03-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 24-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 66438
Giải nhất 51768
Giải nhì 94610 10009
Giải ba 41759 79404 04206
82740 54417 72007
Giải tư 6962 9851 8259 4138
Giải năm 6850 5788 2934
3969 5970 8902
Giải sáu 461 121 060
Giải bảy 27 91 25 02
Đầu Đuôi
0 2,2,4,6,7,9
1 0,7
2 1,5,7
3 4,8,8
4 0
5 0,1,9,9
6 0,1,2,8,9
7 0
8 8
9 1
Đầu Đuôi
1,4,5,6,7 0
2,5,6,9 1
0,0,6 2
3
0,3 4
2 5
0 6
0,1,2 7
3,3,6,8 8
0,5,5,6 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 17-03-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 17-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72152
Giải nhất 15227
Giải nhì 32168 99294
Giải ba 49400 49053 48238
87416 21662 18889
Giải tư 8052 3470 4066 1672
Giải năm 1188 0816 2060
1329 9837 1633
Giải sáu 929 899 252
Giải bảy 01 07 02 24
Đầu Đuôi
0 0,1,2,7
1 6,6
2 4,7,9,9
3 3,7,8
4
5 2,2,2,3
6 0,2,6,8
7 0,2
8 8,9
9 4,9
Đầu Đuôi
0,6,7 0
0 1
0,5,5,5,6,7 2
3,5 3
2,9 4
5
1,1,6 6
0,2,3 7
3,6,8 8
2,2,8,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 10-03-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 10-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 61639
Giải nhất 24142
Giải nhì 11092 41976
Giải ba 73798 27267 11136
91454 79233 80885
Giải tư 4006 6559 1777 6720
Giải năm 3099 9110 5717
8799 9924 7762
Giải sáu 993 311 470
Giải bảy 94 75 42 95
Đầu Đuôi
0 6
1 0,1,7
2 0,4
3 3,6,9
4 2,2
5 4,9
6 2,7
7 0,5,6,7
8 5
9 2,3,4,5,8,9,9
Đầu Đuôi
1,2,7 0
1 1
4,4,6,9 2
3,9 3
2,5,9 4
7,8,9 5
0,3,7 6
1,6,7 7
9 8
3,5,9,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 03-03-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 03-03-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 63410
Giải nhất 84221
Giải nhì 24769 36622
Giải ba 68174 58379 03677
41070 65097 32670
Giải tư 6699 7395 0095 0326
Giải năm 8823 6842 7275
7496 3805 6910
Giải sáu 746 846 202
Giải bảy 98 97 44 73
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,0
2 1,2,3,6
3
4 2,4,6,6
5
6 9
7 0,0,3,4,5,7,9
8
9 5,5,6,7,7,8,9
Đầu Đuôi
1,1,7,7 0
2 1
0,2,4 2
2,7 3
4,7 4
0,7,9,9 5
2,4,4,9 6
7,9,9 7
9 8
6,7,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 24-02-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 24-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 93315
Giải nhất 73168
Giải nhì 22638 92974
Giải ba 52693 70286 16719
69491 29122 08843
Giải tư 4639 3060 0385 5877
Giải năm 3640 8917 8654
4150 4993 6847
Giải sáu 185 609 564
Giải bảy 32 78 02 68
Đầu Đuôi
0 2,9
1 5,7,9
2 2
3 2,8,9
4 0,3,7
5 0,4
6 0,4,8,8
7 4,7,8
8 5,5,6
9 1,3,3
Đầu Đuôi
4,5,6 0
9 1
0,2,3 2
4,9,9 3
5,6,7 4
1,8,8 5
8 6
1,4,7 7
3,6,6,7 8
0,1,3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 17-02-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 17-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 05177
Giải nhất 48772
Giải nhì 45665 66608
Giải ba 63790 46832 73087
70582 20932 77527
Giải tư 9354 7816 7190 4799
Giải năm 4529 0268 0690
9457 9633 7264
Giải sáu 838 264 069
Giải bảy 08 85 65 58
Đầu Đuôi
0 8,8
1 6
2 7,9
3 2,2,3,8
4
5 4,7,8
6 4,4,5,5,8,9
7 2,7
8 2,5,7
9 0,0,0,9
Đầu Đuôi
9,9,9 0
1
3,3,7,8 2
3 3
5,6,6 4
6,6,8 5
1 6
2,5,7,8 7
0,0,3,5,6 8
2,6,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 10-02-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 10-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 04629
Giải nhất 65961
Giải nhì 20300 66822
Giải ba 31408 92936 91307
19268 99140 09912
Giải tư 9163 7289 5975 0162
Giải năm 6421 9478 1087
9581 9975 1939
Giải sáu 344 833 564
Giải bảy 34 04 32 10
Đầu Đuôi
0 0,4,7,8
1 0,2
2 1,2,9
3 2,3,4,6,9
4 0,4
5
6 1,2,3,4,8
7 5,5,8
8 1,7,9
9
Đầu Đuôi
0,1,4 0
2,6,8 1
1,2,3,6 2
3,6 3
0,3,4,6 4
7,7 5
3 6
0,8 7
0,6,7 8
2,3,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 03-02-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 03-02-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 76349
Giải nhất 68400
Giải nhì 16475 50706
Giải ba 33912 66566 22883
51676 45105 32182
Giải tư 0869 0360 0179 8405
Giải năm 2850 6272 4043
5386 6423 4231
Giải sáu 287 865 292
Giải bảy 97 26 42 33
Đầu Đuôi
0 0,5,5,6
1 2
2 3,6
3 1,3
4 2,3,9
5 0
6 0,5,6,9
7 2,5,6,9
8 2,3,6,7
9 2,7
Đầu Đuôi
0,5,6 0
3 1
1,4,7,8,9 2
2,3,4,8 3
4
0,0,6,7 5
0,2,6,7,8 6
8,9 7
8
4,6,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 27-01-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 27-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45756
Giải nhất 54147
Giải nhì 75465 16811
Giải ba 52280 98471 49012
75714 63753 99450
Giải tư 2606 4588 9453 8418
Giải năm 0470 0355 7754
5675 6912 0783
Giải sáu 176 511 964
Giải bảy 92 07 08 29
Đầu Đuôi
0 6,7,8
1 1,1,2,2,4,8
2 9
3
4 7
5 0,3,3,4,5,6
6 4,5
7 0,1,5,6
8 0,3,8
9 2
Đầu Đuôi
5,7,8 0
1,1,7 1
1,1,9 2
5,5,8 3
1,5,6 4
5,6,7 5
0,5,7 6
0,4 7
0,1,8 8
2 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 20-01-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 20-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 60545
Giải nhất 94248
Giải nhì 55911 27740
Giải ba 12215 57381 44280
45333 60402 47070
Giải tư 3600 0336 3138 0575
Giải năm 9728 4755 8161
3499 7805 1981
Giải sáu 070 167 361
Giải bảy 68 37 41 91
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1 1,5
2 8
3 3,6,7,8
4 0,1,5,8
5 5
6 1,1,7,8
7 0,0,5
8 0,1,1
9 1,9
Đầu Đuôi
0,4,7,7,8 0
1,4,6,6,8,8,9 1
0 2
3 3
4
0,1,4,5,7 5
3 6
3,6 7
2,3,4,6 8
9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 13-01-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 13-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 02769
Giải nhất 38216
Giải nhì 11276 94309
Giải ba 64336 21172 87669
76214 95085 69947
Giải tư 7295 0029 4713 7354
Giải năm 8886 7271 3378
9059 4262 2858
Giải sáu 188 146 460
Giải bảy 13 35 71 99
Đầu Đuôi
0 9
1 3,3,4,6
2 9
3 5,6
4 6,7
5 4,8,9
6 0,2,9,9
7 1,1,2,6,8
8 5,6,8
9 5,9
Đầu Đuôi
6 0
7,7 1
6,7 2
1,1 3
1,5 4
3,8,9 5
1,3,4,7,8 6
4 7
5,7,8 8
0,2,5,6,6,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 06-01-2021

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 06-01-2021
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 90402
Giải nhất 75947
Giải nhì 74911 44677
Giải ba 73443 21480 97489
88629 59071 00881
Giải tư 2510 4621 6853 2119
Giải năm 7445 3419 6129
6096 9127 9897
Giải sáu 467 040 049
Giải bảy 12 08 46 32
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,1,2,9,9
2 1,7,9,9
3 2
4 0,3,5,6,7,9
5 3
6 7
7 1,7
8 0,1,9
9 6,7
Đầu Đuôi
1,4,8 0
1,2,7,8 1
0,1,3 2
4,5 3
4
4 5
4,9 6
2,4,6,7,9 7
0 8
1,1,2,2,4,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 30-12-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 30-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 57905
Giải nhất 52634
Giải nhì 59730 35303
Giải ba 49658 30386 70941
54982 51127 91459
Giải tư 4548 4468 9722 1979
Giải năm 8964 4076 5630
9597 9300 4492
Giải sáu 933 491 325
Giải bảy 12 77 35 86
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 2
2 2,5,7
3 0,0,3,4,5
4 1,8
5 8,9
6 4,8
7 6,7,9
8 2,6,6
9 1,2,7
Đầu Đuôi
0,3,3 0
4,9 1
1,2,8,9 2
0,3 3
3,6 4
0,2,3 5
7,8,8 6
2,7,9 7
4,5,6 8
5,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 23-12-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 23-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 80188
Giải nhất 42915
Giải nhì 70628 29295
Giải ba 21623 27580 11681
85576 77417 97548
Giải tư 6998 2307 6098 5898
Giải năm 1113 9485 0397
5586 1548 5419
Giải sáu 892 132 112
Giải bảy 11 44 27 22
Đầu Đuôi
0 7
1 1,2,3,5,7,9
2 2,3,7,8
3 2
4 4,8,8
5
6
7 6
8 0,1,5,6,8
9 2,5,7,8,8,8
Đầu Đuôi
8 0
1,8 1
1,2,3,9 2
1,2 3
4 4
1,8,9 5
7,8 6
0,1,2,9 7
2,4,4,8,9,9,9 8
1 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 16-12-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 16-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16363
Giải nhất 07856
Giải nhì 30685 50833
Giải ba 14626 79031 46952
69588 72740 83465
Giải tư 7784 6272 7499 5138
Giải năm 5697 3033 3016
7432 2128 3969
Giải sáu 902 415 409
Giải bảy 64 33 26 85
Đầu Đuôi
0 2,9
1 5,6
2 6,6,8
3 1,2,3,3,3,8
4 0
5 2,6
6 3,4,5,9
7 2
8 4,5,5,8
9 7,9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
0,3,5,7 2
3,3,3,6 3
6,8 4
1,6,8,8 5
1,2,2,5 6
9 7
2,3,8 8
0,6,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 09-12-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 09-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 92041
Giải nhất 40510
Giải nhì 91382 09509
Giải ba 70748 60338 42146
85700 19773 75478
Giải tư 0955 3283 9657 0430
Giải năm 7992 0910 1142
2055 1974 6030
Giải sáu 190 887 303
Giải bảy 19 54 86 38
Đầu Đuôi
0 0,3,9
1 0,0,9
2
3 0,0,8,8
4 1,2,6,8
5 4,5,5,7
6
7 3,4,8
8 2,3,6,7
9 0,2
Đầu Đuôi
0,1,1,3,3,9 0
4 1
4,8,9 2
0,7,8 3
5,7 4
5,5 5
4,8 6
5,8 7
3,3,4,7 8
0,1 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 02-12-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 02-12-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 52117
Giải nhất 24378
Giải nhì 40432 19074
Giải ba 79296 77320 70019
78887 83965 72678
Giải tư 1624 8320 0513 4163
Giải năm 0771 6157 0982
2710 0323 6704
Giải sáu 614 233 587
Giải bảy 12 58 47 38
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2,3,4,7,9
2 0,0,3,4
3 2,3,8
4 7
5 7,8
6 3,5
7 1,4,8,8
8 2,7,7
9 6
Đầu Đuôi
1,2,2 0
7 1
1,3,8 2
1,2,3,6 3
0,1,2,7 4
6 5
9 6
1,4,5,8,8 7
3,5,7,7 8
1 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 25-11-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 25-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 72036
Giải nhất 58061
Giải nhì 18654 40402
Giải ba 92492 71757 69484
78348 58292 10085
Giải tư 3405 5108 1772 8432
Giải năm 6668 4825 4190
9137 9835 1679
Giải sáu 169 042 075
Giải bảy 39 00 97 81
Đầu Đuôi
0 0,2,5,8
1
2 5
3 2,5,6,7,9
4 2,8
5 4,7
6 1,8,9
7 2,5,9
8 1,4,5
9 0,2,2,7
Đầu Đuôi
0,9 0
6,8 1
0,3,4,7,9,9 2
3
5,8 4
0,2,3,7,8 5
3 6
3,5,9 7
0,4,6 8
3,6,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 18-11-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 18-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88630
Giải nhất 85630
Giải nhì 22088 68543
Giải ba 99302 31368 18505
92358 00816 01468
Giải tư 9660 5805 7820 7049
Giải năm 6938 7796 1071
1267 6441 8191
Giải sáu 099 906 878
Giải bảy 56 12 90 64
Đầu Đuôi
0 2,5,5,6
1 2,6
2 0
3 0,0,8
4 1,3,9
5 6,8
6 0,4,7,8,8
7 1,8
8 8
9 0,1,6,9
Đầu Đuôi
2,3,3,6,9 0
4,7,9 1
0,1 2
4 3
6 4
0,0 5
0,1,5,9 6
6 7
3,5,6,6,7,8 8
4,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 11-11-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 11-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 56842
Giải nhất 11147
Giải nhì 93691 82071
Giải ba 48163 10266 31464
11340 76204 31629
Giải tư 2430 8253 9995 5002
Giải năm 4849 6414 2256
0737 9745 2041
Giải sáu 117 426 349
Giải bảy 03 40 42 11
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 1,4,7
2 6,9
3 0,7
4 0,0,1,2,2,5,7,9,9
5 3,6
6 3,4,6
7 1
8
9 1,5
Đầu Đuôi
3,4,4 0
1,4,7,9 1
0,4,4 2
0,5,6 3
0,1,6 4
4,9 5
2,5,6 6
1,3,4 7
8
2,4,4 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 04-11-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 04-11-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 16921
Giải nhất 25081
Giải nhì 45353 75450
Giải ba 44417 83486 92270
12918 55453 55311
Giải tư 2151 2898 8653 7172
Giải năm 1025 3557 7488
1391 1497 8536
Giải sáu 774 056 235
Giải bảy 38 83 60 01
Đầu Đuôi
0 1
1 1,7,8
2 1,5
3 5,6,8
4
5 0,1,3,3,3,6,7
6 0
7 0,2,4
8 1,3,6,8
9 1,7,8
Đầu Đuôi
5,6,7 0
0,1,2,5,8,9 1
7 2
5,5,5,8 3
7 4
2,3 5
3,5,8 6
1,5,9 7
1,3,8,9 8
9

Xổ số Bắc Ninh ngày 28-10-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 28-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07707
Giải nhất 37394
Giải nhì 74883 66782
Giải ba 08234 76316 05602
80559 10909 32780
Giải tư 2985 3182 0140 1542
Giải năm 6376 2611 9316
1895 9648 6188
Giải sáu 958 913 604
Giải bảy 10 38 01 64
Đầu Đuôi
0 1,2,4,7,9
1 0,1,3,6,6
2
3 4,8
4 0,2,8
5 8,9
6 4
7 6
8 0,2,2,3,5,8
9 4,5
Đầu Đuôi
1,4,8 0
0,1 1
0,4,8,8 2
1,8 3
0,3,6,9 4
8,9 5
1,1,7 6
0 7
3,4,5,8 8
0,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 21-10-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 21-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 07043
Giải nhất 44111
Giải nhì 38003 35799
Giải ba 36053 21949 03090
28157 68096 26125
Giải tư 6070 9387 5427 8616
Giải năm 4170 5179 3058
1415 1372 0254
Giải sáu 270 815 851
Giải bảy 61 62 64 02
Đầu Đuôi
0 2,3
1 1,5,5,6
2 5,7
3
4 3,9
5 1,3,4,7,8
6 1,2,4
7 0,0,0,2,9
8 7
9 0,6,9
Đầu Đuôi
7,7,7,9 0
1,5,6 1
0,6,7 2
0,4,5 3
5,6 4
1,1,2 5
1,9 6
2,5,8 7
5 8
4,7,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 14-10-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 14-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77616
Giải nhất 85409
Giải nhì 37819 19062
Giải ba 08017 89916 14642
79504 67126 48176
Giải tư 3235 6995 9996 9403
Giải năm 3027 0825 2791
1082 8613 4205
Giải sáu 260 326 650
Giải bảy 14 81 62 38
Đầu Đuôi
0 3,4,5,9
1 3,4,6,6,7,9
2 5,6,6,7
3 5,8
4 2
5 0
6 0,2,2
7 6
8 1,2
9 1,5,6
Đầu Đuôi
5,6 0
8,9 1
4,6,6,8 2
0,1 3
0,1 4
0,2,3,9 5
1,1,2,2,7,9 6
1,2 7
3 8
0,1 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 07-10-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 07-10-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 19665
Giải nhất 99139
Giải nhì 08653 04815
Giải ba 50762 50915 26994
82798 79209 97336
Giải tư 1130 7889 3912 2590
Giải năm 1767 0238 3684
5193 9615 1584
Giải sáu 319 120 375
Giải bảy 70 44 41 03
Đầu Đuôi
0 3,9
1 2,5,5,5,9
2 0
3 0,6,8,9
4 1,4
5 3
6 2,5,7
7 0,5
8 4,4,9
9 0,3,4,8
Đầu Đuôi
2,3,7,9 0
4 1
1,6 2
0,5,9 3
4,8,8,9 4
1,1,1,6,7 5
3 6
6 7
3,9 8
0,1,3,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 30-09-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 30-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 64268
Giải nhất 90923
Giải nhì 96597 86668
Giải ba 42612 48592 79845
95576 87854 75671
Giải tư 4348 0647 6923 6488
Giải năm 4943 7021 8549
1240 6108 2375
Giải sáu 721 353 311
Giải bảy 05 19 02 58
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 1,2,9
2 1,1,3,3
3
4 0,3,5,7,8,9
5 3,4,8
6 8,8
7 1,5,6
8 8
9 2,7
Đầu Đuôi
4 0
1,2,2,7 1
0,1,9 2
2,2,4,5 3
5 4
0,4,7 5
7 6
4,9 7
0,4,5,6,6,8 8
1,4 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 23-09-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 23-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 97711
Giải nhất 12267
Giải nhì 16032 77137
Giải ba 81737 72642 89269
84036 78487 52367
Giải tư 1831 7410 8361 6474
Giải năm 1620 6218 1693
1963 1311 0526
Giải sáu 151 741 001
Giải bảy 35 42 99 86
Đầu Đuôi
0 1
1 0,1,1,8
2 0,6
3 1,2,5,6,7,7
4 1,2,2
5 1
6 1,3,7,7,9
7 4
8 6,7
9 3,9
Đầu Đuôi
1,2 0
0,1,1,3,4,5,6 1
3,4,4 2
6,9 3
7 4
3 5
2,3,8 6
3,3,6,6,8 7
1 8
6,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 16-09-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 16-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 89582
Giải nhất 71120
Giải nhì 80529 90561
Giải ba 35792 49983 73121
75011 34640 24493
Giải tư 4352 1487 1574 2359
Giải năm 2433 3919 3388
3394 4554 3240
Giải sáu 986 043 151
Giải bảy 33 97 12 32
Đầu Đuôi
0
1 1,2,9
2 0,1,9
3 2,3,3
4 0,0,3
5 1,2,4,9
6 1
7 4
8 2,3,6,7,8
9 2,3,4,7
Đầu Đuôi
2,4,4 0
1,2,5,6 1
1,3,5,8,9 2
3,3,4,8,9 3
5,7,9 4
5
8 6
8,9 7
8 8
1,2,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 09-09-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 09-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 88000
Giải nhất 06019
Giải nhì 12893 98827
Giải ba 18211 96320 20202
98093 87179 00716
Giải tư 4137 2333 8323 6440
Giải năm 7233 6610 6890
5224 4289 6097
Giải sáu 520 788 636
Giải bảy 24 14 68 90
Đầu Đuôi
0 0,2
1 0,1,4,6,9
2 0,0,3,4,4,7
3 3,3,6,7
4 0
5
6 8
7 9
8 8,9
9 0,0,3,3,7
Đầu Đuôi
0,1,2,2,4,9,9 0
1 1
0 2
2,3,3,9,9 3
1,2,2 4
5
1,3 6
2,3,9 7
6,8 8
1,7,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 02-09-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 02-09-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 45148
Giải nhất 97339
Giải nhì 16906 46858
Giải ba 78858 73559 45336
40394 38321 43575
Giải tư 7691 7730 7598 4346
Giải năm 9866 8170 8474
3442 0733 7302
Giải sáu 237 389 026
Giải bảy 00 66 95 71
Đầu Đuôi
0 0,2,6
1
2 1,6
3 0,3,6,7,9
4 2,6,8
5 8,8,9
6 6,6
7 0,1,4,5
8 9
9 1,4,5,8
Đầu Đuôi
0,3,7 0
2,7,9 1
0,4 2
3 3
7,9 4
7,9 5
0,2,3,4,6,6 6
3 7
4,5,5,9 8
3,5,8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 26-08-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 26-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 77882
Giải nhất 52797
Giải nhì 53835 67957
Giải ba 54814 28981 43295
60868 88431 24806
Giải tư 1396 4816 3686 2683
Giải năm 6691 2316 4348
4900 8042 9458
Giải sáu 048 667 108
Giải bảy 86 64 24 88
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 4,6,6
2 4
3 1,5
4 2,8,8
5 7,8
6 4,7,8
7
8 1,2,3,6,6,8
9 1,5,6,7
Đầu Đuôi
0 0
3,8,9 1
4,8 2
8 3
1,2,6 4
3,9 5
0,1,1,8,8,9 6
5,6,9 7
0,4,4,5,6,8 8
9

Xổ số Bắc Ninh ngày 19-08-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 19-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 95501
Giải nhất 48913
Giải nhì 20016 80029
Giải ba 01211 88975 49601
90522 92292 83291
Giải tư 8229 7048 2809 5870
Giải năm 2405 1561 2426
7167 7660 9456
Giải sáu 195 696 176
Giải bảy 52 29 37 39
Đầu Đuôi
0 1,1,5,9
1 1,3,6
2 2,6,9,9,9
3 7,9
4 8
5 2,6
6 0,1,7
7 0,5,6
8
9 1,2,5,6
Đầu Đuôi
6,7 0
0,0,1,6,9 1
2,5,9 2
1 3
4
0,7,9 5
1,2,5,7,9 6
3,6 7
4 8
0,2,2,2,3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 12-08-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 12-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 36852
Giải nhất 04571
Giải nhì 25712 59956
Giải ba 41911 88660 85662
42075 33965 46850
Giải tư 0748 9041 3597 3306
Giải năm 8140 3325 5344
9591 8174 8683
Giải sáu 331 832 223
Giải bảy 21 31 17 89
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,7
2 1,3,5
3 1,1,2
4 0,1,4,8
5 0,2,6
6 0,2,5
7 1,4,5
8 3,9
9 1,7
Đầu Đuôi
4,5,6 0
1,2,3,3,4,7,9 1
1,3,5,6 2
2,8 3
4,7 4
2,6,7 5
0,5 6
1,9 7
4 8
8 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 05-08-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 05-08-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 18296
Giải nhất 78477
Giải nhì 45550 43096
Giải ba 96358 95929 36559
75128 57239 55000
Giải tư 2284 1927 2908 2545
Giải năm 5295 6291 5648
2972 2391 3723
Giải sáu 439 561 453
Giải bảy 14 30 09 34
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 4
2 3,7,8,9
3 0,4,9,9
4 5,8
5 0,3,8,9
6 1
7 2,7
8 4
9 1,1,5,6,6
Đầu Đuôi
0,3,5 0
6,9,9 1
7 2
2,5 3
1,3,8 4
4,9 5
9,9 6
2,7 7
0,2,4,5 8
0,2,3,3,5 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 29-07-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 29-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 63717
Giải nhất 68586
Giải nhì 28579 09181
Giải ba 69627 85349 96179
76393 80298 77570
Giải tư 3806 7649 8953 1113
Giải năm 9690 5129 9966
4809 3192 4095
Giải sáu 862 117 471
Giải bảy 78 23 54 64
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3,7,7
2 3,7,9
3
4 9,9
5 3,4
6 2,4,6
7 0,1,8,9,9
8 1,6
9 0,2,3,5,8
Đầu Đuôi
7,9 0
7,8 1
6,9 2
1,2,5,9 3
5,6 4
9 5
0,6,8 6
1,1,2 7
7,9 8
0,2,4,4,7,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 22-07-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 22-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 20942
Giải nhất 20585
Giải nhì 35075 48896
Giải ba 91255 42555 96964
88274 62044 82907
Giải tư 5739 0116 6416 2994
Giải năm 4826 4362 8094
4616 9403 0974
Giải sáu 797 288 915
Giải bảy 79 38 13 83
Đầu Đuôi
0 3,7
1 3,5,6,6,6
2 6
3 8,9
4 2,4
5 5,5
6 2,4
7 4,4,5,9
8 3,5,8
9 4,4,6,7
Đầu Đuôi
0
1
4,6 2
0,1,8 3
4,6,7,7,9,9 4
1,5,5,7,8 5
1,1,1,2,9 6
0,9 7
3,8 8
3,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 15-07-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 15-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 70102
Giải nhất 04547
Giải nhì 46037 31401
Giải ba 98891 70034 10961
31081 36458 61985
Giải tư 9082 5211 7194 7642
Giải năm 0904 3499 7950
8641 0418 0243
Giải sáu 961 100 250
Giải bảy 97 52 25 37
Đầu Đuôi
0 0,1,2,4
1 1,8
2 5
3 4,7,7
4 1,2,3,7
5 0,0,2,8
6 1,1
7
8 1,2,5
9 1,4,7,9
Đầu Đuôi
0,5,5 0
0,1,4,6,6,8,9 1
0,4,5,8 2
4 3
0,3,9 4
2,8 5
6
3,3,4,9 7
1,5 8
9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 08-07-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 08-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 83783
Giải nhất 39712
Giải nhì 10337 75074
Giải ba 93094 01693 45387
10142 54790 67253
Giải tư 6360 3038 9900 8733
Giải năm 8903 7577 8891
0655 3150 9260
Giải sáu 134 805 364
Giải bảy 09 15 47 36
Đầu Đuôi
0 0,3,5,9
1 2,5
2
3 3,4,6,7,8
4 2,7
5 0,3,5
6 0,0,4
7 4,7
8 3,7
9 0,1,3,4
Đầu Đuôi
0,5,6,6,9 0
9 1
1,4 2
0,3,5,8,9 3
3,6,7,9 4
0,1,5 5
3 6
3,4,7,8 7
3 8
0 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 01-07-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 01-07-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 44435
Giải nhất 95361
Giải nhì 32743 77297
Giải ba 45653 44668 14502
51671 45385 52095
Giải tư 9221 5165 9374 1987
Giải năm 3928 6088 8155
2749 3543 6596
Giải sáu 404 726 937
Giải bảy 86 91 00 55
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1
2 1,6,8
3 5,7
4 3,3,9
5 3,5,5
6 1,5,8
7 1,4
8 5,6,7,8
9 1,5,6,7
Đầu Đuôi
0 0
2,6,7,9 1
0 2
4,4,5 3
0,7 4
3,5,5,6,8,9 5
2,8,9 6
3,8,9 7
2,6,8 8
4 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 24-06-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 24-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 80610
Giải nhất 03759
Giải nhì 58529 27901
Giải ba 87750 04530 20095
82559 43879 47954
Giải tư 7683 2120 7609 2696
Giải năm 0326 0845 6960
4487 5299 0630
Giải sáu 438 166 639
Giải bảy 19 78 49 67
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0,9
2 0,6,9
3 0,0,8,9
4 5,9
5 0,4,9,9
6 0,6,7
7 8,9
8 3,7
9 5,6,9
Đầu Đuôi
1,2,3,3,5,6 0
0 1
2
8 3
5 4
4,9 5
2,6,9 6
6,8 7
3,7 8
0,1,2,3,4,5,5,7,9 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 17-06-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 17-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 02517
Giải nhất 36218
Giải nhì 82959 24644
Giải ba 73031 39307 61822
19735 66763 58721
Giải tư 6163 9650 4377 0941
Giải năm 5777 7402 6960
7178 7577 9882
Giải sáu 474 857 278
Giải bảy 93 77 51 79
Đầu Đuôi
0 2,7
1 7,8
2 1,2
3 1,5
4 1,4
5 0,1,7,9
6 0,3,3
7 4,7,7,7,7,8,8,9
8 2
9 3
Đầu Đuôi
5,6 0
2,3,4,5 1
0,2,8 2
6,6,9 3
4,7 4
3 5
6
0,1,5,7,7,7,7 7
1,7,7 8
5,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 10-06-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 10-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 63530
Giải nhất 72560
Giải nhì 84474 29043
Giải ba 13609 44814 90603
44453 98442 03396
Giải tư 7211 3114 8739 9796
Giải năm 8331 0361 5156
8838 6667 0163
Giải sáu 014 166 187
Giải bảy 12 48 34 61
Đầu Đuôi
0 3,9
1 1,2,4,4,4
2
3 0,1,4,8,9
4 2,3,8
5 3,6
6 0,1,1,3,6,7
7 4
8 7
9 6,6
Đầu Đuôi
3,6 0
1,3,6,6 1
1,4 2
0,4,5,6 3
1,1,1,3,7 4
5
5,6,9,9 6
6,8 7
3,4 8
0,3 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 03-06-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 03-06-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 62500
Giải nhất 12536
Giải nhì 35103 57732
Giải ba 82893 94693 74111
39001 31280 43462
Giải tư 9795 9890 8444 0830
Giải năm 3077 7944 4950
8084 3127 3748
Giải sáu 577 135 933
Giải bảy 79 09 33 75
Đầu Đuôi
0 0,1,3,9
1 1
2 7
3 0,2,3,3,5,6
4 4,4,8
5 0
6 2
7 5,7,7,9
8 0,4
9 0,3,3,5
Đầu Đuôi
0,3,5,8,9 0
0,1 1
3,6 2
0,3,3,9,9 3
4,4,8 4
3,7,9 5
3 6
2,7,7 7
4 8
0,7 9

Xổ số Bắc Ninh ngày 27-05-2020

XSMB » XSMB Thứ tư » XSMB 27-05-2020
13PH - 2PH - 15PH - 14PH - 12PH - 10PH
Đặc biệt 06561
Giải nhất 61403
Giải nhì 18807 00310
Giải ba 45555 10205 66260
07051 09084 45474
Giải tư 9773 5356 8014 7498
Giải năm 4610 0043 9973
0230 1522 1164
Giải sáu 675 187 962
Giải bảy 48 68 91 39
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 0,0,4
2 2
3 0,9
4 3,8
5 1,5,6
6 0,1,2,4,8
7 3,3,4,5
8 4,7
9 1,8
Đầu Đuôi
1,1,3,6 0
5,6,9 1
2,6 2
0,4,7,7 3
1,6,7,8 4
0,5,7 5
5 6
0,8 7
4,6,9 8
3 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới