KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M

Thiết kế web xổ số

Trực tiếp xổ số Mega 6/45 hôm nay

KQ MEGA hôm nay ngày 23-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Chủ nhật ngày 23-04-2023
 • 01 02 22 30 37 42

  Giá trị Jackpot: 19.213.526.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 19.213.526.500
  Giải nhất 13 10.000.000
  Giải nhì 812 300.000
  Giải ba 14.000 30.000

Kết quả MEGA trong các kì quay gần nhất

Cặp số Ngày quay Giá trị Jackpot
01 - 02 - 22 - 30 - 37 - 42 23-04-2023 19.213.526.500 đ
02 - 04 - 07 - 10 - 20 - 44 21-04-2023 17.515.644.500 đ
10 - 27 - 37 - 40 - 42 - 43 19-04-2023 16.176.335.500 đ
08 - 17 - 20 - 25 - 33 - 36 16-04-2023 14.643.306.500 đ
08 - 16 - 23 - 27 - 32 - 41 14-04-2023 13.246.272.000 đ
04 - 07 - 27 - 28 - 32 - 43 12-04-2023 73.078.715.000 đ
12 - 15 - 25 - 30 - 34 - 39 09-04-2023 66.446.394.500 đ

Các bộ số XSMEGA về nhiều nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
10 6 lần 12-03-2023
15 5 lần 22-03-2023
28 5 lần 12-03-2023
43 5 lần 29-03-2023
02 4 lần 19-03-2023
07 4 lần 17-03-2023
08 4 lần 22-03-2023
41 4 lần 22-03-2023
12 4 lần 17-03-2023
42 4 lần 31-03-2023
22 4 lần 10-03-2023

Các bộ số KQ MEGA về ít nhất trong 20 lần quay

Cặp số Xuất hiện Lần ra gần nhất
11 1 lần 15-03-2023
13 1 lần 10-03-2023
40 1 lần 19-04-2023
45 1 lần 26-03-2023
21 1 lần 19-03-2023
38 1 lần 02-04-2023
31 1 lần 12-03-2023
26 1 lần 17-03-2023

Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 21-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Thứ sáu ngày 21-04-2023
 • 02 04 07 10 20 44

  Giá trị Jackpot: 17.515.644.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 17.515.644.500
  Giải nhất 29 10.000.000
  Giải nhì 1.041 300.000
  Giải ba 16.969 30.000

Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 19-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Thứ tư ngày 19-04-2023
 • 10 27 37 40 42 43

  Giá trị Jackpot: 16.176.335.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 16.176.335.500
  Giải nhất 18 10.000.000
  Giải nhì 841 300.000
  Giải ba 14.209 30.000

Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 16-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Chủ nhật ngày 16-04-2023
 • 08 17 20 25 33 36

  Giá trị Jackpot: 14.643.306.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 14.643.306.500
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 798 300.000
  Giải ba 13.972 30.000

Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 14-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Thứ sáu ngày 14-04-2023
 • 08 16 23 27 32 41

  Giá trị Jackpot: 13.246.272.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13.246.272.000
  Giải nhất 21 10.000.000
  Giải nhì 881 300.000
  Giải ba 13.685 30.000

Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 12-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Thứ tư ngày 12-04-2023
 • 04 07 27 28 32 43

  Giá trị Jackpot: 73.078.715.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 73.078.715.000
  Giải nhất 55 10.000.000
  Giải nhì 2.255 300.000
  Giải ba 37.366 30.000

Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 09-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Chủ nhật ngày 09-04-2023
 • 12 15 25 30 34 39

  Giá trị Jackpot: 66.446.394.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 66.446.394.500
  Giải nhất 43 10.000.000
  Giải nhì 1.828 300.000
  Giải ba 30.263 30.000

Xổ số tự chọn Mega 6/45 ngày 07-04-2023

XS Mega » KQXS Mega Thứ sáu ngày 07-04-2023
 • 09 14 22 29 39 41

  Giá trị Jackpot: 60.536.720.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 60.536.720.500
  Giải nhất 36 10.000.000
  Giải nhì 1.980 300.000
  Giải ba 31.965 30.000
Xổ số miền bắc
 • Hà Nội
 • Quảng Ninh
 • Bắc Ninh  image status
 • Hải Phòng
 • Nam Định
 • Thái Bình
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua