KQXS - XS - Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay - XS3M

Thiết kế web xổ số


Trực tiếp xổ số Vietlott Max 3D

XS Max 3D ngày 21-04-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 128 156 37 1tr
Nhì 393 757 512 457 44 350N
Ba 174 129 385 171 210N
289 772 240
KK 920 840 371 164 189 100N
442 443 189 981
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 3 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 29 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 396 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3259 40.000

XS Max 3D ngày 19-04-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 363 406 50 1tr
Nhì 876 048 387 187 99 350N
Ba 681 712 638 93 210N
587 027 388
KK 675 650 236 167 160 100N
674 851 950 019
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 0 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 28 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 328 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2947 40.000

XS Max 3D ngày 17-04-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 361 630 404 1tr
Nhì 789 464 692 631 67 350N
Ba 539 427 040 217 210N
379 365 786
KK 768 783 293 982 164 100N
494 382 554 049
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 6 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 4 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 58 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 449 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4880 40.000

XS Max 3D ngày 14-04-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 820 335 38 1tr
Nhì 368 790 711 434 341 350N
Ba 331 523 217 147 210N
608 625 249
KK 739 331 175 000 188 100N
223 470 114 916
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 44 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 356 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3836 40.000

XS Max 3D ngày 12-04-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 200 968 53 1tr
Nhì 970 301 043 327 82 350N
Ba 137 334 834 81 210N
193 364 394
KK 695 953 051 583 128 100N
826 009 169 930
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 36 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 390 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3015 40.000

XS Max 3D ngày 10-04-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 716 951 50 1tr
Nhì 400 574 450 638 79 350N
Ba 232 360 764 213 210N
362 354 238
KK 878 951 240 237 180 100N
564 666 829 277
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 3 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 38 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 367 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4689 40.000

XS Max 3D ngày 07-04-2023

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 680 925 33 1tr
Nhì 446 734 654 211 120 350N
Ba 730 693 284 73 210N
109 019 781
KK 509 936 077 213 92 100N
270 083 948 784
Giải Kết quả SL giải Giá trị (đ)
G1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G4 Trùng 2 số G.KK 0 5.000.000
G5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 22 1.000.000
G6 Trùng 1 số G1 296 150.000
G7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2953 40.000

Xổ số Max3D là gì?

Xổ số miền bắc
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Bắc Ninh  image status
  • Hải Phòng
  • Nam Định
  • Thái Bình
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua