XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Thiết kế web xổ số

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ sáu
01-07-2022
Vĩnh Long
60 78
Bình Dương
55 21
Trà Vinh
29 23
Thứ sáu
24-06-2022
Vĩnh Long
29 08
Bình Dương
14 05
Trà Vinh
83 54
Thứ sáu
17-06-2022
Vĩnh Long
69 26
Bình Dương
74 19
Trà Vinh
37 41
Thứ sáu
10-06-2022
Vĩnh Long
79 13
Bình Dương
73 21
Trà Vinh
93 19
Thứ sáu
03-06-2022
Vĩnh Long
19 58
Bình Dương
34 64
Trà Vinh
40 35
Thứ sáu
27-05-2022
Vĩnh Long
08 37
Bình Dương
79 53
Trà Vinh
43 52
Thứ sáu
20-05-2022
Vĩnh Long
20 32
Bình Dương
71 97
Trà Vinh
19 85
Thứ sáu
13-05-2022
Vĩnh Long
01 67
Bình Dương
08 26
Trà Vinh
45 61
Thứ sáu
06-05-2022
Vĩnh Long
49 32
Bình Dương
20 99
Trà Vinh
02 88
Thứ sáu
29-04-2022
Vĩnh Long
90 25
Bình Dương
17 91
Trà Vinh
30 68
Thứ sáu
15-04-2022
Vĩnh Long
10 71
Bình Dương
35 63
Trà Vinh
12 26
Thứ sáu
08-04-2022
Vĩnh Long
35 23
Bình Dương
14 10
Trà Vinh
83 93
Thứ sáu
01-04-2022
Vĩnh Long
22 63
Bình Dương
10 70
Trà Vinh
88 81
Thứ sáu
25-03-2022
Vĩnh Long
35 13
Bình Dương
53 17
Trà Vinh
50 34
Thứ sáu
18-03-2022
Vĩnh Long
48 95
Bình Dương
46 76
Trà Vinh
17 88
Thứ sáu
11-03-2022
Vĩnh Long
65 94
Bình Dương
22 48
Trà Vinh
03 63
Thứ sáu
04-03-2022
Vĩnh Long
73 24
Bình Dương
22 10
Trà Vinh
58 89
Thứ sáu
25-02-2022
Vĩnh Long
03 52
Bình Dương
38 41
Trà Vinh
73 44
Thứ sáu
18-02-2022
Vĩnh Long
28 57
Bình Dương
91 43
Trà Vinh
00 43
Thứ sáu
11-02-2022
Vĩnh Long
77 12
Bình Dương
35 43
Trà Vinh
93 15
Thứ sáu
04-02-2022
Vĩnh Long
09 17
Bình Dương
49 17
Trà Vinh
98 85
Thứ sáu
28-01-2022
Vĩnh Long
56 75
Bình Dương
15 21
Trà Vinh
35 06
Thứ sáu
21-01-2022
Vĩnh Long
19 16
Bình Dương
09 97
Trà Vinh
89 38
Thứ sáu
14-01-2022
Vĩnh Long
15 79
Bình Dương
88 96
Trà Vinh
45 02
Thứ sáu
07-01-2022
Vĩnh Long
75 72
Bình Dương
39 77
Trà Vinh
84 63
Thứ sáu
31-12-2021
Vĩnh Long
95 17
Bình Dương
90 07
Trà Vinh
59 26
Thứ sáu
24-12-2021
Vĩnh Long
14 21
Bình Dương
32 61
Trà Vinh
57 98
Thứ sáu
17-12-2021
Vĩnh Long
45 38
Bình Dương
29 12
Trà Vinh
33 24
Thứ sáu
10-12-2021
Vĩnh Long
91 80
Bình Dương
16 35
Trà Vinh
78 91
Thứ sáu
03-12-2021
Vĩnh Long
98 24
Bình Dương
17 67
Trà Vinh
19 52
Thứ sáu
26-11-2021
Vĩnh Long
75 80
Bình Dương
07 17
Trà Vinh
03 96
Thứ sáu
19-11-2021
Vĩnh Long
76 15
Bình Dương
64 74
Trà Vinh
01 26
Thứ sáu
12-11-2021
Vĩnh Long
16 89
Bình Dương
73 07
Trà Vinh
39 25
Thứ sáu
05-11-2021
Vĩnh Long
06 35
Bình Dương
65 43
Trà Vinh
23 00
Thứ sáu
29-10-2021
Vĩnh Long
13 31
Bình Dương
79 07
Trà Vinh
44 77
Thứ sáu
22-10-2021
Vĩnh Long
86 61
Bình Dương
64 25
Trà Vinh
46 59
Thứ sáu
02-07-2021
Vĩnh Long
04 68
Bình Dương
87 93
Trà Vinh
87 12
Thứ sáu
25-06-2021
Vĩnh Long
90 43
Bình Dương
76 49
Trà Vinh
80 42
Thứ sáu
18-06-2021
Vĩnh Long
17 96
Bình Dương
49 67
Trà Vinh
14 97
Thứ sáu
11-06-2021
Vĩnh Long
29 74
Bình Dương
61 75
Trà Vinh
32 96
Thứ sáu
04-06-2021
Vĩnh Long
71 28
Bình Dương
35 97
Trà Vinh
10 26
Thứ sáu
28-05-2021
Vĩnh Long
65 65
Bình Dương
09 41
Trà Vinh
96 53
Thứ sáu
21-05-2021
Vĩnh Long
76 95
Bình Dương
83 33
Trà Vinh
73 53
Thứ sáu
14-05-2021
Vĩnh Long
42 78
Bình Dương
65 50
Trà Vinh
80 27
Thứ sáu
07-05-2021
Vĩnh Long
45 59
Bình Dương
83 87
Trà Vinh
43 51
Thứ sáu
30-04-2021
Vĩnh Long
32 22
Bình Dương
08 69
Trà Vinh
99 79
Thứ sáu
23-04-2021
Vĩnh Long
61 51
Bình Dương
64 09
Trà Vinh
98 66
Thứ sáu
16-04-2021
Vĩnh Long
58 63
Bình Dương
13 99
Trà Vinh
51 99
Thứ sáu
09-04-2021
Vĩnh Long
79 42
Bình Dương
90 16
Trà Vinh
16 95
Thứ sáu
02-04-2021
Vĩnh Long
28 79
Bình Dương
27 31
Trà Vinh
72 93
Thứ sáu
26-03-2021
Vĩnh Long
70 37
Bình Dương
40 52
Trà Vinh
86 20
Thứ sáu
19-03-2021
Vĩnh Long
11 89
Bình Dương
47 10
Trà Vinh
13 39
Thứ sáu
12-03-2021
Vĩnh Long
49 90
Bình Dương
01 24
Trà Vinh
31 04
Thứ sáu
05-03-2021
Vĩnh Long
41 21
Bình Dương
33 11
Trà Vinh
98 02
Thứ sáu
26-02-2021
Vĩnh Long
11 84
Bình Dương
87 93
Trà Vinh
53 33
Thứ sáu
19-02-2021
Vĩnh Long
29 38
Bình Dương
79 53
Trà Vinh
05 71
Thứ sáu
12-02-2021
Vĩnh Long
67 86
Bình Dương
27 24
Trà Vinh
17 14
Thứ sáu
05-02-2021
Vĩnh Long
38 56
Bình Dương
05 35
Trà Vinh
29 39
Thứ sáu
29-01-2021
Vĩnh Long
00 55
Bình Dương
98 61
Trà Vinh
49 04
Thứ sáu
22-01-2021
Vĩnh Long
54 49
Bình Dương
47 60
Trà Vinh
23 87
Thứ sáu
15-01-2021
Vĩnh Long
69 21
Bình Dương
39 08
Trà Vinh
61 88
Thứ sáu
08-01-2021
Vĩnh Long
70 98
Bình Dương
28 51
Trà Vinh
54 16
Thứ sáu
01-01-2021
Vĩnh Long
75 43
Bình Dương
07 30
Trà Vinh
00 44
Thứ sáu
25-12-2020
Vĩnh Long
82 10
Bình Dương
72 04
Trà Vinh
03 84
Thứ sáu
18-12-2020
Vĩnh Long
35 60
Bình Dương
42 99
Trà Vinh
58 05
Thứ sáu
11-12-2020
Vĩnh Long
65 15
Bình Dương
37 07
Trà Vinh
97 03
Thứ sáu
04-12-2020
Vĩnh Long
15 42
Bình Dương
06 67
Trà Vinh
31 61
Thứ sáu
27-11-2020
Vĩnh Long
65 89
Bình Dương
28 82
Trà Vinh
45 31
Thứ sáu
20-11-2020
Vĩnh Long
21 53
Bình Dương
16 47
Trà Vinh
48 36
Thứ sáu
13-11-2020
Vĩnh Long
80 40
Bình Dương
71 77
Trà Vinh
91 15
Thứ sáu
06-11-2020
Vĩnh Long
74 30
Bình Dương
20 11
Trà Vinh
97 63
Thứ sáu
30-10-2020
Vĩnh Long
79 39
Bình Dương
13 63
Trà Vinh
57 43
Thứ sáu
23-10-2020
Vĩnh Long
73 95
Bình Dương
41 80
Trà Vinh
12 46
Thứ sáu
16-10-2020
Vĩnh Long
14 14
Bình Dương
34 16
Trà Vinh
57 89
Thứ sáu
09-10-2020
Vĩnh Long
45 72
Bình Dương
59 97
Trà Vinh
65 60
Thứ sáu
02-10-2020
Vĩnh Long
90 39
Bình Dương
48 37
Trà Vinh
89 21
Thứ sáu
25-09-2020
Vĩnh Long
91 86
Bình Dương
26 89
Trà Vinh
59 42
Thứ sáu
18-09-2020
Vĩnh Long
43 63
Bình Dương
09 74
Trà Vinh
02 86
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua