XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Thiết kế web xổ số

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ tư
29-06-2022
Đồng Nai
31 46
Cần Thơ
40 57
Sóc Trăng
14 18
Thứ tư
22-06-2022
Đồng Nai
83 45
Cần Thơ
14 02
Sóc Trăng
11 17
Thứ tư
15-06-2022
Đồng Nai
68 88
Cần Thơ
93 65
Sóc Trăng
97 72
Thứ tư
08-06-2022
Đồng Nai
51 38
Cần Thơ
26 10
Sóc Trăng
10 15
Thứ tư
01-06-2022
Đồng Nai
11 40
Cần Thơ
41 81
Sóc Trăng
03 76
Thứ tư
25-05-2022
Đồng Nai
87 66
Cần Thơ
93 00
Sóc Trăng
09 08
Thứ tư
18-05-2022
Đồng Nai
59 82
Cần Thơ
98 03
Sóc Trăng
17 65
Thứ tư
11-05-2022
Đồng Nai
52 34
Cần Thơ
95 58
Sóc Trăng
68 71
Thứ tư
04-05-2022
Đồng Nai
82 23
Cần Thơ
37 54
Sóc Trăng
99 51
Thứ tư
13-04-2022
Đồng Nai
50 14
Cần Thơ
65 67
Sóc Trăng
05 89
Thứ tư
06-04-2022
Đồng Nai
59 30
Cần Thơ
57 42
Sóc Trăng
47 01
Thứ tư
30-03-2022
Đồng Nai
89 34
Cần Thơ
51 68
Sóc Trăng
34 97
Thứ tư
23-03-2022
Đồng Nai
55 01
Cần Thơ
98 55
Sóc Trăng
60 43
Thứ tư
16-03-2022
Đồng Nai
41 47
Cần Thơ
97 49
Sóc Trăng
49 36
Thứ tư
09-03-2022
Đồng Nai
90 36
Cần Thơ
26 51
Sóc Trăng
71 26
Thứ tư
02-03-2022
Đồng Nai
62 88
Cần Thơ
88 72
Sóc Trăng
30 94
Thứ tư
23-02-2022
Đồng Nai
32 81
Cần Thơ
92 01
Sóc Trăng
82 93
Thứ tư
16-02-2022
Đồng Nai
62 79
Cần Thơ
31 95
Sóc Trăng
84 99
Thứ tư
09-02-2022
Đồng Nai
87 54
Cần Thơ
26 28
Sóc Trăng
48 37
Thứ tư
02-02-2022
Đồng Nai
75 42
Cần Thơ
17 41
Sóc Trăng
95 61
Thứ tư
26-01-2022
Đồng Nai
21 02
Cần Thơ
30 05
Sóc Trăng
39 17
Thứ tư
19-01-2022
Đồng Nai
98 65
Cần Thơ
68 48
Sóc Trăng
21 10
Thứ tư
12-01-2022
Đồng Nai
18 87
Cần Thơ
55 79
Sóc Trăng
27 76
Thứ tư
05-01-2022
Đồng Nai
62 49
Cần Thơ
52 44
Sóc Trăng
47 75
Thứ tư
29-12-2021
Đồng Nai
30 87
Cần Thơ
38 45
Sóc Trăng
06 68
Thứ tư
22-12-2021
Đồng Nai
42 18
Cần Thơ
38 15
Sóc Trăng
00 58
Thứ tư
15-12-2021
Đồng Nai
77 79
Cần Thơ
00 09
Sóc Trăng
20 81
Thứ tư
08-12-2021
Đồng Nai
56 03
Cần Thơ
45 99
Sóc Trăng
51 90
Thứ tư
01-12-2021
Đồng Nai
82 50
Cần Thơ
05 70
Sóc Trăng
22 91
Thứ tư
24-11-2021
Đồng Nai
60 54
Cần Thơ
84 54
Sóc Trăng
48 82
Thứ tư
17-11-2021
Đồng Nai
05 34
Cần Thơ
77 25
Sóc Trăng
67 27
Thứ tư
10-11-2021
Đồng Nai
50 06
Cần Thơ
73 18
Sóc Trăng
57 06
Thứ tư
03-11-2021
Đồng Nai
18 06
Cần Thơ
99 50
Sóc Trăng
87 66
Thứ tư
27-10-2021
Đồng Nai
57 99
Cần Thơ
03 35
Sóc Trăng
71 69
Thứ tư
07-07-2021
Đồng Nai
61 76
Cần Thơ
45 51
Sóc Trăng
87 48
Thứ tư
30-06-2021
Đồng Nai
52 90
Cần Thơ
10 90
Sóc Trăng
36 24
Thứ tư
23-06-2021
Đồng Nai
55 23
Cần Thơ
08 91
Sóc Trăng
53 54
Thứ tư
16-06-2021
Đồng Nai
62 55
Cần Thơ
60 55
Sóc Trăng
35 63
Thứ tư
09-06-2021
Đồng Nai
02 35
Cần Thơ
91 30
Sóc Trăng
62 63
Thứ tư
02-06-2021
Đồng Nai
11 70
Cần Thơ
76 32
Sóc Trăng
84 93
Thứ tư
26-05-2021
Đồng Nai
02 35
Cần Thơ
16 75
Sóc Trăng
12 83
Thứ tư
19-05-2021
Đồng Nai
98 27
Cần Thơ
79 14
Sóc Trăng
22 38
Thứ tư
12-05-2021
Đồng Nai
66 66
Cần Thơ
67 50
Sóc Trăng
95 43
Thứ tư
05-05-2021
Đồng Nai
55 09
Cần Thơ
18 51
Sóc Trăng
24 14
Thứ tư
28-04-2021
Đồng Nai
95 53
Cần Thơ
83 47
Sóc Trăng
88 76
Thứ tư
21-04-2021
Đồng Nai
27 32
Cần Thơ
60 05
Sóc Trăng
73 89
Thứ tư
14-04-2021
Đồng Nai
76 77
Cần Thơ
17 79
Sóc Trăng
76 19
Thứ tư
07-04-2021
Đồng Nai
40 42
Cần Thơ
72 70
Sóc Trăng
36 17
Thứ tư
31-03-2021
Đồng Nai
70 23
Cần Thơ
47 12
Sóc Trăng
41 60
Thứ tư
24-03-2021
Đồng Nai
73 71
Cần Thơ
39 02
Sóc Trăng
29 89
Thứ tư
17-03-2021
Đồng Nai
80 05
Cần Thơ
16 19
Sóc Trăng
24 33
Thứ tư
10-03-2021
Đồng Nai
39 27
Cần Thơ
81 80
Sóc Trăng
12 83
Thứ tư
03-03-2021
Đồng Nai
32 99
Cần Thơ
06 03
Sóc Trăng
47 47
Thứ tư
24-02-2021
Đồng Nai
88 14
Cần Thơ
15 86
Sóc Trăng
38 11
Thứ tư
17-02-2021
Đồng Nai
23 27
Cần Thơ
72 95
Sóc Trăng
99 11
Thứ tư
10-02-2021
Đồng Nai
58 77
Cần Thơ
78 01
Sóc Trăng
06 59
Thứ tư
03-02-2021
Đồng Nai
47 34
Cần Thơ
50 62
Sóc Trăng
31 28
Thứ tư
27-01-2021
Đồng Nai
58 23
Cần Thơ
82 87
Sóc Trăng
04 66
Thứ tư
20-01-2021
Đồng Nai
67 42
Cần Thơ
64 95
Sóc Trăng
44 26
Thứ tư
13-01-2021
Đồng Nai
14 98
Cần Thơ
39 68
Sóc Trăng
38 85
Thứ tư
06-01-2021
Đồng Nai
01 60
Cần Thơ
29 04
Sóc Trăng
61 03
Thứ tư
30-12-2020
Đồng Nai
57 18
Cần Thơ
03 56
Sóc Trăng
36 16
Thứ tư
23-12-2020
Đồng Nai
72 64
Cần Thơ
73 04
Sóc Trăng
18 49
Thứ tư
16-12-2020
Đồng Nai
55 01
Cần Thơ
91 51
Sóc Trăng
22 36
Thứ tư
09-12-2020
Đồng Nai
20 93
Cần Thơ
46 66
Sóc Trăng
84 21
Thứ tư
02-12-2020
Đồng Nai
98 63
Cần Thơ
53 06
Sóc Trăng
71 53
Thứ tư
25-11-2020
Đồng Nai
07 57
Cần Thơ
45 47
Sóc Trăng
68 17
Thứ tư
18-11-2020
Đồng Nai
62 03
Cần Thơ
32 36
Sóc Trăng
51 11
Thứ tư
11-11-2020
Đồng Nai
78 97
Cần Thơ
07 62
Sóc Trăng
71 61
Thứ tư
04-11-2020
Đồng Nai
12 76
Cần Thơ
90 40
Sóc Trăng
88 57
Thứ tư
28-10-2020
Đồng Nai
07 68
Cần Thơ
11 27
Sóc Trăng
07 37
Thứ tư
21-10-2020
Đồng Nai
89 34
Cần Thơ
59 51
Sóc Trăng
03 23
Thứ tư
14-10-2020
Đồng Nai
07 56
Cần Thơ
62 27
Sóc Trăng
46 54
Thứ tư
07-10-2020
Đồng Nai
34 34
Cần Thơ
00 35
Sóc Trăng
93 09
Thứ tư
30-09-2020
Đồng Nai
03 18
Cần Thơ
11 66
Sóc Trăng
19 51
Thứ tư
23-09-2020
Đồng Nai
34 83
Cần Thơ
09 89
Sóc Trăng
32 52
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua