XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 06-07-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 06-07-2021
Giải tám 14
Giải bảy 829
Giải sáu 1669 5997 1080
Giải năm 0930
Giải bốn 87151 17652 90240 10309
31654 96270 51636
Giải ba 16989 09442
Giải nhì 36744
Giải nhất 23032
Đặc biệt 582806
Đầu Đuôi
0 6,9
1 4
2 9
3 0,2,6
4 0,2,4
5 1,2,4
6 9
7 0
8 0,9
9 7
Đầu Đuôi
3,4,7,8 0
5 1
3,4,5 2
3
1,4,5 4
5
0,3 6
9 7
8
0,2,6,8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 29-06-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 29-06-2021
Giải tám 20
Giải bảy 765
Giải sáu 9198 9759 7511
Giải năm 8297
Giải bốn 31495 79288 47772 05941
09501 75042 90245
Giải ba 18023 77867
Giải nhì 41633
Giải nhất 91530
Đặc biệt 237021
Đầu Đuôi
0 1
1 1
2 0,1,3
3 0,3
4 1,2,5
5 9
6 5,7
7 2
8 8
9 5,7,8
Đầu Đuôi
2,3 0
0,1,2,4 1
4,7 2
2,3 3
4
4,6,9 5
6
6,9 7
8,9 8
5 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 22-06-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 22-06-2021
Giải tám 12
Giải bảy 914
Giải sáu 8135 5604 7847
Giải năm 4252
Giải bốn 52765 96373 89644 27992
72642 21204 43595
Giải ba 17942 05060
Giải nhì 94442
Giải nhất 07845
Đặc biệt 787778
Đầu Đuôi
0 4,4
1 2,4
2
3 5
4 2,2,2,4,5,7
5 2
6 0,5
7 3,8
8
9 2,5
Đầu Đuôi
6 0
1
1,4,4,4,5,9 2
7 3
0,0,1,4 4
3,4,6,9 5
6
4 7
7 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 15-06-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 15-06-2021
Giải tám 56
Giải bảy 982
Giải sáu 8305 4132 3476
Giải năm 8455
Giải bốn 36334 43108 39150 97646
96995 26041 18542
Giải ba 81926 89570
Giải nhì 44268
Giải nhất 39932
Đặc biệt 110808
Đầu Đuôi
0 5,8,8
1
2 6
3 2,2,4
4 1,2,6
5 0,5,6
6 8
7 0,6
8 2
9 5
Đầu Đuôi
5,7 0
4 1
3,3,4,8 2
3
3 4
0,5,9 5
2,4,5,7 6
7
0,0,6 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 08-06-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 08-06-2021
Giải tám 13
Giải bảy 313
Giải sáu 3341 7766 0707
Giải năm 9577
Giải bốn 75044 65611 57159 70070
45900 83434 05113
Giải ba 73905 88489
Giải nhì 25173
Giải nhất 49145
Đặc biệt 936543
Đầu Đuôi
0 0,5,7
1 1,3,3,3
2
3 4
4 1,3,4,5
5 9
6 6
7 0,3,7
8 9
9
Đầu Đuôi
0,7 0
1,4 1
2
1,1,1,4,7 3
3,4 4
0,4 5
6 6
0,7 7
8
5,8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 01-06-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 01-06-2021
Giải tám 19
Giải bảy 499
Giải sáu 6508 1502 1014
Giải năm 8146
Giải bốn 78427 67514 52687 85759
96850 17835 20717
Giải ba 08834 84975
Giải nhì 72079
Giải nhất 71174
Đặc biệt 438978
Đầu Đuôi
0 2,8
1 4,4,7,9
2 7
3 4,5
4 6
5 0,9
6
7 4,5,8,9
8 7
9 9
Đầu Đuôi
5 0
1
0 2
3
1,1,3,7 4
3,7 5
4 6
1,2,8 7
0,7 8
1,5,7,9 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 25-05-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 25-05-2021
Giải tám 69
Giải bảy 620
Giải sáu 6461 8864 0803
Giải năm 0788
Giải bốn 30950 49752 59314 88165
36604 24935 92761
Giải ba 65496 85481
Giải nhì 28104
Giải nhất 72253
Đặc biệt 900871
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1 4
2 0
3 5
4
5 0,2,3
6 1,1,4,5,9
7 1
8 1,8
9 6
Đầu Đuôi
2,5 0
6,6,7,8 1
5 2
0,5 3
0,0,1,6 4
3,6 5
9 6
7
8 8
6 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 18-05-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 18-05-2021
Giải tám 04
Giải bảy 792
Giải sáu 7569 1873 2729
Giải năm 3694
Giải bốn 36926 94029 81170 86103
41774 52612 20964
Giải ba 80726 81723
Giải nhì 40112
Giải nhất 23046
Đặc biệt 112448
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,2
2 3,6,6,9,9
3
4 6,8
5
6 4,9
7 0,3,4
8
9 2,4
Đầu Đuôi
7 0
1
1,1,9 2
0,2,7 3
0,6,7,9 4
5
2,2,4 6
7
4 8
2,2,6 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 11-05-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 11-05-2021
Giải tám 40
Giải bảy 053
Giải sáu 2397 5332 7781
Giải năm 0471
Giải bốn 64944 68722 10180 46864
06802 25017 76471
Giải ba 10313 16039
Giải nhì 72049
Giải nhất 91824
Đặc biệt 803255
Đầu Đuôi
0 2
1 3,7
2 2,4
3 2,9
4 0,4,9
5 3,5
6 4
7 1,1
8 0,1
9 7
Đầu Đuôi
4,8 0
7,7,8 1
0,2,3 2
1,5 3
2,4,6 4
5 5
6
1,9 7
8
3,4 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 04-05-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 04-05-2021
Giải tám 20
Giải bảy 204
Giải sáu 9126 8137 6981
Giải năm 1612
Giải bốn 61842 18223 34153 69476
77195 94480 04431
Giải ba 39239 27273
Giải nhì 85415
Giải nhất 29478
Đặc biệt 872087
Đầu Đuôi
0 4
1 2,5
2 0,3,6
3 1,7,9
4 2
5 3
6
7 3,6,8
8 0,1,7
9 5
Đầu Đuôi
2,8 0
3,8 1
1,4 2
2,5,7 3
0 4
1,9 5
2,7 6
3,8 7
7 8
3 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 27-04-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 27-04-2021
Giải tám 23
Giải bảy 197
Giải sáu 1638 3153 0019
Giải năm 9203
Giải bốn 18854 46163 70598 79493
82066 00778 33439
Giải ba 46256 03002
Giải nhì 43063
Giải nhất 18775
Đặc biệt 963798
Đầu Đuôi
0 2,3
1 9
2 3
3 8,9
4
5 3,4,6
6 3,3,6
7 5,8
8
9 3,7,8,8
Đầu Đuôi
0
1
0 2
0,2,5,6,6,9 3
5 4
7 5
5,6 6
9 7
3,7,9,9 8
1,3 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 20-04-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 20-04-2021
Giải tám 07
Giải bảy 412
Giải sáu 3845 7181 7687
Giải năm 5807
Giải bốn 73593 47489 11878 68421
75050 85866 67398
Giải ba 67300 39674
Giải nhì 72998
Giải nhất 39580
Đặc biệt 091781
Đầu Đuôi
0 0,7,7
1 2
2 1
3
4 5
5 0
6 6
7 4,8
8 0,1,1,7,9
9 3,8,8
Đầu Đuôi
0,5,8 0
2,8,8 1
1 2
9 3
7 4
4 5
6 6
0,0,8 7
7,9,9 8
8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 13-04-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 13-04-2021
Giải tám 68
Giải bảy 533
Giải sáu 1570 8757 7081
Giải năm 2121
Giải bốn 94687 71727 35349 97208
55562 22915 52733
Giải ba 67494 06581
Giải nhì 99592
Giải nhất 88119
Đặc biệt 117666
Đầu Đuôi
0 8
1 5,9
2 1,7
3 3,3
4 9
5 7
6 2,6,8
7 0
8 1,1,7
9 2,4
Đầu Đuôi
7 0
2,8,8 1
6,9 2
3,3 3
9 4
1 5
6 6
2,5,8 7
0,6 8
1,4 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 06-04-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 06-04-2021
Giải tám 16
Giải bảy 246
Giải sáu 0317 0266 3213
Giải năm 5069
Giải bốn 68492 28365 44987 07835
74759 35208 86060
Giải ba 36632 03332
Giải nhì 15793
Giải nhất 06479
Đặc biệt 370861
Đầu Đuôi
0 8
1 3,6,7
2
3 2,2,5
4 6
5 9
6 0,1,5,6,9
7 9
8 7
9 2,3
Đầu Đuôi
6 0
6 1
3,3,9 2
1,9 3
4
3,6 5
1,4,6 6
1,8 7
0 8
5,6,7 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 30-03-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 30-03-2021
Giải tám 04
Giải bảy 823
Giải sáu 2756 7185 4530
Giải năm 0646
Giải bốn 54084 86435 66072 16903
78644 21467 22690
Giải ba 55395 03893
Giải nhì 43031
Giải nhất 57466
Đặc biệt 580462
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 3
3 0,1,5
4 4,6
5 6
6 2,6,7
7 2
8 4,5
9 0,3,5
Đầu Đuôi
3,9 0
3 1
6,7 2
0,2,9 3
0,4,8 4
3,8,9 5
4,5,6 6
6 7
8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 23-03-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 23-03-2021
Giải tám 78
Giải bảy 693
Giải sáu 0408 1876 0531
Giải năm 2483
Giải bốn 44542 15814 89893 07208
02702 30667 69280
Giải ba 01827 29962
Giải nhì 24252
Giải nhất 22686
Đặc biệt 473971
Đầu Đuôi
0 2,8,8
1 4
2 7
3 1
4 2
5 2
6 2,7
7 1,6,8
8 0,3,6
9 3,3
Đầu Đuôi
8 0
3,7 1
0,4,5,6 2
8,9,9 3
1 4
5
7,8 6
2,6 7
0,0,7 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 16-03-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 16-03-2021
Giải tám 43
Giải bảy 081
Giải sáu 5471 2688 6825
Giải năm 8307
Giải bốn 95184 75600 72218 92487
98934 64611 57055
Giải ba 51727 09720
Giải nhì 94090
Giải nhất 86307
Đặc biệt 864031
Đầu Đuôi
0 0,7,7
1 1,8
2 0,5,7
3 1,4
4 3
5 5
6
7 1
8 1,4,7,8
9 0
Đầu Đuôi
0,2,9 0
1,3,7,8 1
2
4 3
3,8 4
2,5 5
6
0,0,2,8 7
1,8 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 09-03-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 09-03-2021
Giải tám 74
Giải bảy 109
Giải sáu 1943 9266 9570
Giải năm 0495
Giải bốn 17866 04293 65972 80462
27480 69028 18344
Giải ba 71216 45172
Giải nhì 84583
Giải nhất 68115
Đặc biệt 295434
Đầu Đuôi
0 9
1 5,6
2 8
3 4
4 3,4
5
6 2,6,6
7 0,2,2,4
8 0,3
9 3,5
Đầu Đuôi
7,8 0
1
6,7,7 2
4,8,9 3
3,4,7 4
1,9 5
1,6,6 6
7
2 8
0 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 02-03-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 02-03-2021
Giải tám 94
Giải bảy 006
Giải sáu 9840 2128 2664
Giải năm 6073
Giải bốn 88989 52451 71664 95394
52406 60497 45228
Giải ba 46461 25981
Giải nhì 55773
Giải nhất 31954
Đặc biệt 156089
Đầu Đuôi
0 6,6
1
2 8,8
3
4 0
5 1,4
6 1,4,4
7 3,3
8 1,9,9
9 4,4,7
Đầu Đuôi
4 0
5,6,8 1
2
7,7 3
5,6,6,9,9 4
5
0,0 6
9 7
2,2 8
8,8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 23-02-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 23-02-2021
Giải tám 49
Giải bảy 470
Giải sáu 6384 0477 1447
Giải năm 8281
Giải bốn 10604 10268 41577 00275
30526 85147 48991
Giải ba 39736 67566
Giải nhì 01596
Giải nhất 12672
Đặc biệt 099726
Đầu Đuôi
0 4
1
2 6,6
3 6
4 7,7,9
5
6 6,8
7 0,2,5,7,7
8 1,4
9 1,6
Đầu Đuôi
7 0
8,9 1
7 2
3
0,8 4
7 5
2,2,3,6,9 6
4,4,7,7 7
6 8
4 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 16-02-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 16-02-2021
Giải tám 76
Giải bảy 653
Giải sáu 4062 1440 8895
Giải năm 3971
Giải bốn 44961 31473 87373 74735
33635 53697 41117
Giải ba 65488 49934
Giải nhì 82763
Giải nhất 69070
Đặc biệt 928409
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2
3 4,5,5
4 0
5 3
6 1,2,3
7 0,1,3,3,6
8 8
9 5,7
Đầu Đuôi
4,7 0
6,7 1
6 2
5,6,7,7 3
3 4
3,3,9 5
7 6
1,9 7
8 8
0 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 09-02-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 09-02-2021
Giải tám 12
Giải bảy 970
Giải sáu 7428 5288 9747
Giải năm 9989
Giải bốn 07465 76441 32497 24340
13356 85786 43390
Giải ba 49420 90471
Giải nhì 63841
Giải nhất 95970
Đặc biệt 004375
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,8
3
4 0,1,1,7
5 6
6 5
7 0,0,1,5
8 6,8,9
9 0,7
Đầu Đuôi
2,4,7,7,9 0
4,4,7 1
1 2
3
4
6,7 5
5,8 6
4,9 7
2,8 8
8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 02-02-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 02-02-2021
Giải tám 32
Giải bảy 177
Giải sáu 9393 3820 7888
Giải năm 0423
Giải bốn 87495 96484 85300 64295
69077 36697 57546
Giải ba 32205 52791
Giải nhì 27087
Giải nhất 85276
Đặc biệt 454010
Đầu Đuôi
0 0,5
1 0
2 0,3
3 2
4 6
5
6
7 6,7,7
8 4,7,8
9 1,3,5,5,7
Đầu Đuôi
0,1,2 0
9 1
3 2
2,9 3
8 4
0,9,9 5
4,7 6
7,7,8,9 7
8 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 26-01-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 26-01-2021
Giải tám 47
Giải bảy 597
Giải sáu 1651 0902 2399
Giải năm 3042
Giải bốn 02290 67705 77511 88479
41038 63023 44270
Giải ba 14511 78455
Giải nhì 34399
Giải nhất 07745
Đặc biệt 972164
Đầu Đuôi
0 2,5
1 1,1
2 3
3 8
4 2,5,7
5 1,5
6 4
7 0,9
8
9 0,7,9,9
Đầu Đuôi
7,9 0
1,1,5 1
0,4 2
2 3
6 4
0,4,5 5
6
4,9 7
3 8
7,9,9 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 19-01-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 19-01-2021
Giải tám 67
Giải bảy 697
Giải sáu 6678 5209 5980
Giải năm 0528
Giải bốn 91757 85876 50759 77157
70133 92589 61181
Giải ba 09766 15281
Giải nhì 74916
Giải nhất 92041
Đặc biệt 502962
Đầu Đuôi
0 9
1 6
2 8
3 3
4 1
5 7,7,9
6 2,6,7
7 6,8
8 0,1,1,9
9 7
Đầu Đuôi
8 0
4,8,8 1
6 2
3 3
4
5
1,6,7 6
5,5,6,9 7
2,7 8
0,5,8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 12-01-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 12-01-2021
Giải tám 57
Giải bảy 909
Giải sáu 4089 0671 3979
Giải năm 6234
Giải bốn 58383 82217 79804 47281
88327 73955 82130
Giải ba 63853 27531
Giải nhì 98337
Giải nhất 94467
Đặc biệt 187568
Đầu Đuôi
0 4,9
1 7
2 7
3 0,1,4,7
4
5 3,5,7
6 7,8
7 1,9
8 1,3,9
9
Đầu Đuôi
3 0
3,7,8 1
2
5,8 3
0,3 4
5 5
6
1,2,3,5,6 7
6 8
0,7,8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 05-01-2021

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 05-01-2021
Giải tám 11
Giải bảy 629
Giải sáu 0683 2815 0721
Giải năm 9055
Giải bốn 94352 68893 94638 27105
85213 15904 20165
Giải ba 54470 93751
Giải nhì 34859
Giải nhất 91460
Đặc biệt 282263
Đầu Đuôi
0 4,5
1 1,3,5
2 1,9
3 8
4
5 1,2,5,9
6 0,3,5
7 0
8 3
9 3
Đầu Đuôi
6,7 0
1,2,5 1
5 2
1,6,8,9 3
0 4
0,1,5,6 5
6
7
3 8
2,5 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 29-12-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 29-12-2020
Giải tám 05
Giải bảy 993
Giải sáu 6852 8217 0979
Giải năm 7425
Giải bốn 09427 25998 01813 73236
72273 46747 14019
Giải ba 02080 10565
Giải nhì 92664
Giải nhất 39993
Đặc biệt 585231
Đầu Đuôi
0 5
1 3,7,9
2 5,7
3 1,6
4 7
5 2
6 4,5
7 3,9
8 0
9 3,3,8
Đầu Đuôi
8 0
3 1
5 2
1,7,9,9 3
6 4
0,2,6 5
3 6
1,2,4 7
9 8
1,7 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 22-12-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 22-12-2020
Giải tám 53
Giải bảy 962
Giải sáu 0138 4711 2551
Giải năm 0007
Giải bốn 81313 73869 63246 13697
79717 50575 97879
Giải ba 95273 19516
Giải nhì 18726
Giải nhất 80247
Đặc biệt 151893
Đầu Đuôi
0 7
1 1,3,6,7
2 6
3 8
4 6,7
5 1,3
6 2,9
7 3,5,9
8
9 3,7
Đầu Đuôi
0
1,5 1
6 2
1,5,7,9 3
4
7 5
1,2,4 6
0,1,4,9 7
3 8
6,7 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 15-12-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 15-12-2020
Giải tám 95
Giải bảy 547
Giải sáu 8292 9615 9381
Giải năm 7098
Giải bốn 42557 95162 41568 63713
56563 50726 28959
Giải ba 96311 22165
Giải nhì 14132
Giải nhất 03211
Đặc biệt 462072
Đầu Đuôi
0
1 1,1,3,5
2 6
3 2
4 7
5 7,9
6 2,3,5,8
7 2
8 1
9 2,5,8
Đầu Đuôi
0
1,1,8 1
3,6,7,9 2
1,6 3
4
1,6,9 5
2 6
4,5 7
6,9 8
5 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 08-12-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 08-12-2020
Giải tám 17
Giải bảy 322
Giải sáu 0695 4437 2582
Giải năm 5269
Giải bốn 32920 33185 62890 78552
77675 34853 81612
Giải ba 84513 91339
Giải nhì 37343
Giải nhất 60751
Đặc biệt 340509
Đầu Đuôi
0 9
1 2,3,7
2 0,2
3 7,9
4 3
5 1,2,3
6 9
7 5
8 2,5
9 0,5
Đầu Đuôi
2,9 0
5 1
1,2,5,8 2
1,4,5 3
4
7,8,9 5
6
1,3 7
8
0,3,6 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 01-12-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 01-12-2020
Giải tám 32
Giải bảy 652
Giải sáu 5419 8177 7991
Giải năm 3481
Giải bốn 60213 24106 26885 25310
16647 88876 37939
Giải ba 32707 52829
Giải nhì 76217
Giải nhất 02141
Đặc biệt 983778
Đầu Đuôi
0 6,7
1 0,3,7,9
2 9
3 2,9
4 1,7
5 2
6
7 6,7,8
8 1,5
9 1
Đầu Đuôi
1 0
4,8,9 1
3,5 2
1 3
4
8 5
0,7 6
0,1,4,7 7
7 8
1,2,3 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 24-11-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 24-11-2020
Giải tám 10
Giải bảy 001
Giải sáu 0384 4592 1720
Giải năm 9297
Giải bốn 50640 49608 57248 27807
73211 45254 93071
Giải ba 46384 30205
Giải nhì 29846
Giải nhất 95485
Đặc biệt 390846
Đầu Đuôi
0 1,5,7,8
1 0,1
2 0
3
4 0,6,6,8
5 4
6
7 1
8 4,4,5
9 2,7
Đầu Đuôi
1,2,4 0
0,1,7 1
9 2
3
5,8,8 4
0,8 5
4,4 6
0,9 7
0,4 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 17-11-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 17-11-2020
Giải tám 66
Giải bảy 187
Giải sáu 5026 2306 5349
Giải năm 8982
Giải bốn 85433 00837 76424 39617
18628 17750 87356
Giải ba 44713 40842
Giải nhì 97130
Giải nhất 35492
Đặc biệt 897810
Đầu Đuôi
0 6
1 0,3,7
2 4,6,8
3 0,3,7
4 2,9
5 0,6
6 6
7
8 2,7
9 2
Đầu Đuôi
1,3,5 0
1
4,8,9 2
1,3 3
2 4
5
0,2,5,6 6
1,3,8 7
2 8
4 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 10-11-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 10-11-2020
Giải tám 13
Giải bảy 347
Giải sáu 4385 8213 8462
Giải năm 8187
Giải bốn 76306 36895 73044 97296
87946 51352 26528
Giải ba 57787 58937
Giải nhì 92164
Giải nhất 02999
Đặc biệt 928851
Đầu Đuôi
0 6
1 3,3
2 8
3 7
4 4,6,7
5 1,2
6 2,4
7
8 5,7,7
9 5,6,9
Đầu Đuôi
0
5 1
5,6 2
1,1 3
4,6 4
8,9 5
0,4,9 6
3,4,8,8 7
2 8
9 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 03-11-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 03-11-2020
Giải tám 40
Giải bảy 166
Giải sáu 5764 4561 0475
Giải năm 9320
Giải bốn 31841 54051 65059 34860
58921 63623 16764
Giải ba 41598 61869
Giải nhì 59815
Giải nhất 31835
Đặc biệt 843778
Đầu Đuôi
0
1 5
2 0,1,3
3 5
4 0,1
5 1,9
6 0,1,4,4,6,9
7 5,8
8
9 8
Đầu Đuôi
2,4,6 0
2,4,5,6 1
2
2 3
6,6 4
1,3,7 5
6 6
7
7,9 8
5,6 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 27-10-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 27-10-2020
Giải tám 01
Giải bảy 476
Giải sáu 0848 8993 6380
Giải năm 3055
Giải bốn 37991 37196 35897 68896
59566 16282 98932
Giải ba 90934 40598
Giải nhì 32626
Giải nhất 78137
Đặc biệt 016853
Đầu Đuôi
0 1
1
2 6
3 2,4,7
4 8
5 3,5
6 6
7 6
8 0,2
9 1,3,6,6,7,8
Đầu Đuôi
8 0
0,9 1
3,8 2
5,9 3
3 4
5 5
2,6,7,9,9 6
3,9 7
4,9 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 20-10-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 20-10-2020
Giải tám 08
Giải bảy 548
Giải sáu 8516 7642 2406
Giải năm 3587
Giải bốn 43635 91543 70866 77171
89198 10584 48464
Giải ba 02260 27411
Giải nhì 93229
Giải nhất 61293
Đặc biệt 439138
Đầu Đuôi
0 6,8
1 1,6
2 9
3 5,8
4 2,3,8
5
6 0,4,6
7 1
8 4,7
9 3,8
Đầu Đuôi
6 0
1,7 1
4 2
4,9 3
6,8 4
3 5
0,1,6 6
8 7
0,3,4,9 8
2 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 13-10-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 13-10-2020
Giải tám 07
Giải bảy 842
Giải sáu 3432 0361 5135
Giải năm 8266
Giải bốn 11665 37048 42342 16625
00681 03734 51024
Giải ba 92555 33564
Giải nhì 33113
Giải nhất 20070
Đặc biệt 024725
Đầu Đuôi
0 7
1 3
2 4,5,5
3 2,4,5
4 2,2,8
5 5
6 1,4,5,6
7 0
8 1
9
Đầu Đuôi
7 0
6,8 1
3,4,4 2
1 3
2,3,6 4
2,2,3,5,6 5
6 6
0 7
4 8
9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 06-10-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 06-10-2020
Giải tám 89
Giải bảy 467
Giải sáu 9172 1537 0612
Giải năm 4548
Giải bốn 69873 36185 22343 82551
07597 53289 02338
Giải ba 23916 40110
Giải nhì 83546
Giải nhất 26961
Đặc biệt 323397
Đầu Đuôi
0
1 0,2,6
2
3 7,8
4 3,6,8
5 1
6 1,7
7 2,3
8 5,9,9
9 7,7
Đầu Đuôi
1 0
5,6 1
1,7 2
4,7 3
4
8 5
1,4 6
3,6,9,9 7
3,4 8
8,8 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 29-09-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 29-09-2020
Giải tám 99
Giải bảy 662
Giải sáu 0264 0437 8695
Giải năm 4853
Giải bốn 34694 09020 04933 48319
07725 45423 25002
Giải ba 69401 94496
Giải nhì 02366
Giải nhất 61050
Đặc biệt 709567
Đầu Đuôi
0 1,2
1 9
2 0,3,5
3 3,7
4
5 0,3
6 2,4,6,7
7
8
9 4,5,6,9
Đầu Đuôi
2,5 0
0 1
0,6 2
2,3,5 3
6,9 4
2,9 5
6,9 6
3,6 7
8
1,9 9

Xổ số Vũng Tàu Thứ ba ngày 22-09-2020

XSMN » XS Vũng Tàu Thứ ba » XS Vũng Tàu 22-09-2020
Giải tám 89
Giải bảy 227
Giải sáu 1926 8307 3922
Giải năm 8356
Giải bốn 56916 40817 84394 78300
41900 78153 97474
Giải ba 08823 40042
Giải nhì 63304
Giải nhất 73140
Đặc biệt 737985
Đầu Đuôi
0 0,0,4,7
1 6,7
2 2,3,6,7
3
4 0,2
5 3,6
6
7 4
8 5,9
9 4
Đầu Đuôi
0,0,4 0
1
2,4 2
2,5 3
0,7,9 4
8 5
1,2,5 6
0,1,2 7
8
8 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới