XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 02-07-2021
Giải tám 04
Giải bảy 028
Giải sáu 1610 7245 0064
Giải năm 4198
Giải bốn 71239 29750 01939 21431
29591 93311 31169
Giải ba 83657 09203
Giải nhì 92989
Giải nhất 94484
Đặc biệt 065068
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,1
2 8
3 1,9,9
4 5
5 0,7
6 4,8,9
7
8 4,9
9 1,8
Đầu Đuôi
1,5 0
1,3,9 1
2
0 3
0,6,8 4
4 5
6
5 7
2,6,9 8
3,3,6,8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 25-06-2021
Giải tám 90
Giải bảy 916
Giải sáu 7670 1916 8979
Giải năm 0788
Giải bốn 21647 82688 13801 04795
42537 80497 04969
Giải ba 22886 79740
Giải nhì 25022
Giải nhất 58240
Đặc biệt 823143
Đầu Đuôi
0 1
1 6,6
2 2
3 7
4 0,0,3,7
5
6 9
7 0,9
8 6,8,8
9 0,5,7
Đầu Đuôi
4,4,7,9 0
0 1
2 2
4 3
4
9 5
1,1,8 6
3,4,9 7
8,8 8
6,7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 18-06-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 18-06-2021
Giải tám 17
Giải bảy 875
Giải sáu 9795 2437 6136
Giải năm 6050
Giải bốn 49737 83004 90300 24023
84291 93949 14718
Giải ba 51540 91298
Giải nhì 17822
Giải nhất 78044
Đặc biệt 132596
Đầu Đuôi
0 0,4
1 7,8
2 2,3
3 6,7,7
4 0,4,9
5 0
6
7 5
8
9 1,5,6,8
Đầu Đuôi
0,4,5 0
9 1
2 2
2 3
0,4 4
7,9 5
3,9 6
1,3,3 7
1,9 8
4 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 11-06-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 11-06-2021
Giải tám 29
Giải bảy 374
Giải sáu 2761 1878 2220
Giải năm 3344
Giải bốn 08872 78016 30602 77643
53634 77481 76311
Giải ba 80746 91181
Giải nhì 68021
Giải nhất 48743
Đặc biệt 754874
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6
2 0,1,9
3 4
4 3,3,4,6
5
6 1
7 2,4,4,8
8 1,1
9
Đầu Đuôi
2 0
1,2,6,8,8 1
0,7 2
4,4 3
3,4,7,7 4
5
1,4 6
7
7 8
2 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 04-06-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 04-06-2021
Giải tám 71
Giải bảy 598
Giải sáu 1545 9070 5344
Giải năm 8613
Giải bốn 45717 51161 37387 71945
31828 02831 15303
Giải ba 43677 38365
Giải nhì 91489
Giải nhất 65567
Đặc biệt 742628
Đầu Đuôi
0 3
1 3,7
2 8,8
3 1
4 4,5,5
5
6 1,5,7
7 0,1,7
8 7,9
9 8
Đầu Đuôi
7 0
3,6,7 1
2
0,1 3
4 4
4,4,6 5
6
1,6,7,8 7
2,2,9 8
8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 28-05-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 28-05-2021
Giải tám 65
Giải bảy 607
Giải sáu 9078 5046 1127
Giải năm 9224
Giải bốn 28043 43111 21464 04902
49135 54307 43093
Giải ba 51400 83330
Giải nhì 37093
Giải nhất 06499
Đặc biệt 150365
Đầu Đuôi
0 0,2,7,7
1 1
2 4,7
3 0,5
4 3,6
5
6 4,5,5
7 8
8
9 3,3,9
Đầu Đuôi
0,3 0
1 1
0 2
4,9,9 3
2,6 4
3,6,6 5
4 6
0,0,2 7
7 8
9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 21-05-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 21-05-2021
Giải tám 76
Giải bảy 286
Giải sáu 9933 3964 7447
Giải năm 0719
Giải bốn 13129 23084 08840 16765
06312 73079 28635
Giải ba 26276 91037
Giải nhì 89240
Giải nhất 72396
Đặc biệt 579595
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 9
3 3,5,7
4 0,0,7
5
6 4,5
7 6,6,9
8 4,6
9 5,6
Đầu Đuôi
4,4 0
1
1 2
3 3
6,8 4
3,6,9 5
7,7,8,9 6
3,4 7
8
1,2,7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 14-05-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 14-05-2021
Giải tám 42
Giải bảy 658
Giải sáu 8509 9237 9299
Giải năm 8430
Giải bốn 51375 68532 05784 12198
17589 05463 23899
Giải ba 57802 60878
Giải nhì 75129
Giải nhất 34817
Đặc biệt 831978
Đầu Đuôi
0 2,9
1 7
2 9
3 0,2,7
4 2
5 8
6 3
7 5,8,8
8 4,9
9 8,9,9
Đầu Đuôi
3 0
1
0,3,4 2
6 3
8 4
7 5
6
1,3 7
5,7,7,9 8
0,2,8,9,9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 07-05-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 07-05-2021
Giải tám 45
Giải bảy 040
Giải sáu 6410 2905 4063
Giải năm 0590
Giải bốn 44280 27500 59821 82020
51018 31559 68169
Giải ba 05972 29966
Giải nhì 98308
Giải nhất 39252
Đặc biệt 246959
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 0,8
2 0,1
3
4 0,5
5 2,9,9
6 3,6,9
7 2
8 0
9 0
Đầu Đuôi
0,1,2,4,8,9 0
2 1
5,7 2
6 3
4
0,4 5
6 6
7
0,1 8
5,5,6 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 30-04-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 30-04-2021
Giải tám 32
Giải bảy 554
Giải sáu 6987 4526 1917
Giải năm 7155
Giải bốn 16706 12028 94741 93954
78091 15069 36319
Giải ba 13579 48329
Giải nhì 33701
Giải nhất 50649
Đặc biệt 967622
Đầu Đuôi
0 1,6
1 7,9
2 2,6,8,9
3 2
4 1,9
5 4,4,5
6 9
7 9
8 7
9 1
Đầu Đuôi
0
0,4,9 1
2,3 2
3
5,5 4
5 5
0,2 6
1,8 7
2 8
1,2,4,6,7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 23-04-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 23-04-2021
Giải tám 61
Giải bảy 204
Giải sáu 8202 0784 4783
Giải năm 3500
Giải bốn 26393 48988 10871 62828
10715 49995 22534
Giải ba 85228 02641
Giải nhì 40538
Giải nhất 66597
Đặc biệt 453651
Đầu Đuôi
0 0,2,4
1 5
2 8,8
3 4,8
4 1
5 1
6 1
7 1
8 3,4,8
9 3,5,7
Đầu Đuôi
0 0
4,5,6,7 1
0 2
8,9 3
0,3,8 4
1,9 5
6
9 7
2,2,3,8 8
9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 16-04-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 16-04-2021
Giải tám 58
Giải bảy 267
Giải sáu 5775 1135 0382
Giải năm 5134
Giải bốn 62057 02087 97479 57822
25102 96562 61102
Giải ba 36395 73128
Giải nhì 28483
Giải nhất 96502
Đặc biệt 613263
Đầu Đuôi
0 2,2,2
1
2 2,8
3 4,5
4
5 7,8
6 2,3,7
7 5,9
8 2,3,7
9 5
Đầu Đuôi
0
1
0,0,0,2,6,8 2
6,8 3
3 4
3,7,9 5
6
5,6,8 7
2,5 8
7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 09-04-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 09-04-2021
Giải tám 79
Giải bảy 995
Giải sáu 4402 5359 8903
Giải năm 2166
Giải bốn 27966 15115 57204 82100
13759 14783 79240
Giải ba 92904 23233
Giải nhì 45466
Giải nhất 43943
Đặc biệt 442542
Đầu Đuôi
0 0,2,3,4,4
1 5
2
3 3
4 0,2,3
5 9,9
6 6,6,6
7 9
8 3
9 5
Đầu Đuôi
0,4 0
1
0,4 2
0,3,4,8 3
0,0 4
1,9 5
6,6,6 6
7
8
5,5,7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 02-04-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 02-04-2021
Giải tám 28
Giải bảy 655
Giải sáu 9684 2538 5217
Giải năm 1202
Giải bốn 63393 93372 42634 47791
99950 84094 66776
Giải ba 30950 80531
Giải nhì 06631
Giải nhất 30182
Đặc biệt 975179
Đầu Đuôi
0 2
1 7
2 8
3 1,1,4,8
4
5 0,0,5
6
7 2,6,9
8 2,4
9 1,3,4
Đầu Đuôi
5,5 0
3,3,9 1
0,7,8 2
9 3
3,8,9 4
5 5
7 6
1 7
2,3 8
7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 26-03-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 26-03-2021
Giải tám 70
Giải bảy 310
Giải sáu 0091 4532 8936
Giải năm 9614
Giải bốn 01657 73683 81572 48859
95990 08172 18648
Giải ba 89811 42690
Giải nhì 85526
Giải nhất 87254
Đặc biệt 849537
Đầu Đuôi
0
1 0,1,4
2 6
3 2,6,7
4 8
5 4,7,9
6
7 0,2,2
8 3
9 0,0,1
Đầu Đuôi
1,7,9,9 0
1,9 1
3,7,7 2
8 3
1,5 4
5
2,3 6
3,5 7
4 8
5 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 19-03-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 19-03-2021
Giải tám 11
Giải bảy 201
Giải sáu 8959 8735 4483
Giải năm 5471
Giải bốn 07116 19468 21469 16427
08088 12250 53079
Giải ba 11636 13006
Giải nhì 39965
Giải nhất 52077
Đặc biệt 118289
Đầu Đuôi
0 1,6
1 1,6
2 7
3 5,6
4
5 0,9
6 5,8,9
7 1,7,9
8 3,8,9
9
Đầu Đuôi
5 0
0,1,7 1
2
8 3
4
3,6 5
0,1,3 6
2,7 7
6,8 8
5,6,7,8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 12-03-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 12-03-2021
Giải tám 49
Giải bảy 494
Giải sáu 7620 8900 7805
Giải năm 6134
Giải bốn 79242 66329 92809 33372
28347 37243 06277
Giải ba 58882 31435
Giải nhì 49148
Giải nhất 60901
Đặc biệt 288490
Đầu Đuôi
0 0,1,5,9
1
2 0,9
3 4,5
4 2,3,7,8,9
5
6
7 2,7
8 2
9 0,4
Đầu Đuôi
0,2,9 0
0 1
4,7,8 2
4 3
3,9 4
0,3 5
6
4,7 7
4 8
0,2,4 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 05-03-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 05-03-2021
Giải tám 41
Giải bảy 421
Giải sáu 7020 9441 4599
Giải năm 2297
Giải bốn 54146 26420 90930 70648
10421 67306 30876
Giải ba 49508 22530
Giải nhì 68420
Giải nhất 43125
Đặc biệt 231921
Đầu Đuôi
0 6,8
1
2 0,0,0,1,1,1,5
3 0,0
4 1,1,6,8
5
6
7 6
8
9 7,9
Đầu Đuôi
2,2,2,3,3 0
2,2,2,4,4 1
2
3
4
2 5
0,4,7 6
9 7
0,4 8
9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 26-02-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 26-02-2021
Giải tám 11
Giải bảy 446
Giải sáu 7405 6739 0823
Giải năm 3005
Giải bốn 61398 31268 91771 44203
46290 97390 64000
Giải ba 07069 80125
Giải nhì 93891
Giải nhất 07257
Đặc biệt 046384
Đầu Đuôi
0 0,3,5,5
1 1
2 3,5
3 9
4 6
5 7
6 8,9
7 1
8 4
9 0,0,1,8
Đầu Đuôi
0,9,9 0
1,7,9 1
2
0,2 3
8 4
0,0,2 5
4 6
5 7
6,9 8
3,6 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 19-02-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 19-02-2021
Giải tám 29
Giải bảy 959
Giải sáu 1032 0337 9821
Giải năm 5669
Giải bốn 80202 44639 09493 43843
79145 11175 92740
Giải ba 76636 21357
Giải nhì 32157
Giải nhất 82016
Đặc biệt 560838
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2 1,9
3 2,6,7,8,9
4 0,3,5
5 7,7,9
6 9
7 5
8
9 3
Đầu Đuôi
4 0
2 1
0,3 2
4,9 3
4
4,7 5
1,3 6
3,5,5 7
3 8
2,3,5,6 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 12-02-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 12-02-2021
Giải tám 67
Giải bảy 691
Giải sáu 1709 1327 3042
Giải năm 4242
Giải bốn 75738 91881 30688 14543
97706 22955 88139
Giải ba 06508 14853
Giải nhì 54691
Giải nhất 37020
Đặc biệt 223686
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1
2 0,7
3 8,9
4 2,2,3
5 3,5
6 7
7
8 1,6,8
9 1,1
Đầu Đuôi
2 0
8,9,9 1
4,4 2
4,5 3
4
5 5
0,8 6
2,6 7
0,3,8 8
0,3 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 05-02-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 05-02-2021
Giải tám 38
Giải bảy 704
Giải sáu 9316 3491 0331
Giải năm 4181
Giải bốn 40215 96875 64267 81872
06687 72508 30902
Giải ba 22079 77532
Giải nhì 23676
Giải nhất 05955
Đặc biệt 462856
Đầu Đuôi
0 2,4,8
1 5,6
2
3 1,2,8
4
5 5,6
6 7
7 2,5,6,9
8 1,7
9 1
Đầu Đuôi
0
3,8,9 1
0,3,7 2
3
0 4
1,5,7 5
1,5,7 6
6,8 7
0,3 8
7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 29-01-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 29-01-2021
Giải tám 00
Giải bảy 544
Giải sáu 8189 7524 8751
Giải năm 9544
Giải bốn 85554 53825 84554 08635
43485 56058 41203
Giải ba 59999 24448
Giải nhì 61163
Giải nhất 03631
Đặc biệt 899155
Đầu Đuôi
0 0,3
1
2 4,5
3 1,5
4 4,4,8
5 1,4,4,5,8
6 3
7
8 5,9
9 9
Đầu Đuôi
0 0
3,5 1
2
0,6 3
2,4,4,5,5 4
2,3,5,8 5
6
7
4,5 8
8,9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 22-01-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 22-01-2021
Giải tám 54
Giải bảy 628
Giải sáu 6650 6322 5739
Giải năm 0470
Giải bốn 01453 99800 19250 41769
41544 19814 53395
Giải ba 57088 65292
Giải nhì 93843
Giải nhất 83789
Đặc biệt 247149
Đầu Đuôi
0 0
1 4
2 2,8
3 9
4 3,4,9
5 0,0,3,4
6 9
7 0
8 8,9
9 2,5
Đầu Đuôi
0,5,5,7 0
1
2,9 2
4,5 3
1,4,5 4
9 5
6
7
2,8 8
3,4,6,8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 15-01-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 15-01-2021
Giải tám 69
Giải bảy 747
Giải sáu 5111 9371 7488
Giải năm 5605
Giải bốn 94639 56524 07188 34311
59713 29579 29817
Giải ba 53878 32267
Giải nhì 69294
Giải nhất 56178
Đặc biệt 753821
Đầu Đuôi
0 5
1 1,1,3,7
2 1,4
3 9
4 7
5
6 7,9
7 1,8,8,9
8 8,8
9 4
Đầu Đuôi
0
1,1,2,7 1
2
1 3
2,9 4
0 5
6
1,4,6 7
7,7,8,8 8
3,6,7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 08-01-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 08-01-2021
Giải tám 70
Giải bảy 499
Giải sáu 6788 1402 5011
Giải năm 7517
Giải bốn 68758 46179 80092 05586
55590 53294 35591
Giải ba 18568 60461
Giải nhì 25726
Giải nhất 98989
Đặc biệt 646698
Đầu Đuôi
0 2
1 1,7
2 6
3
4
5 8
6 1,8
7 0,9
8 6,8,9
9 0,1,2,4,8,9
Đầu Đuôi
7,9 0
1,6,9 1
0,9 2
3
9 4
5
2,8 6
1 7
5,6,8,9 8
7,8,9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 01-01-2021

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 01-01-2021
Giải tám 75
Giải bảy 972
Giải sáu 2535 3415 5888
Giải năm 9070
Giải bốn 74391 52329 22843 20521
46477 69086 83924
Giải ba 57169 67303
Giải nhì 16524
Giải nhất 00806
Đặc biệt 145743
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5
2 1,4,4,9
3 5
4 3,3
5
6 9
7 0,2,5,7
8 6,8
9 1
Đầu Đuôi
7 0
2,9 1
7 2
0,4,4 3
2,2 4
1,3,7 5
0,8 6
7 7
8 8
2,6 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 25-12-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 25-12-2020
Giải tám 82
Giải bảy 793
Giải sáu 0621 6250 9024
Giải năm 5182
Giải bốn 27590 81053 96917 37652
44439 27487 14944
Giải ba 43519 19270
Giải nhì 71983
Giải nhất 19210
Đặc biệt 381510
Đầu Đuôi
0
1 0,0,7,9
2 1,4
3 9
4 4
5 0,2,3
6
7 0
8 2,2,3,7
9 0,3
Đầu Đuôi
1,1,5,7,9 0
2 1
5,8,8 2
5,8,9 3
2,4 4
5
6
1,8 7
8
1,3 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 18-12-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 18-12-2020
Giải tám 35
Giải bảy 256
Giải sáu 3850 3180 8164
Giải năm 3930
Giải bốn 77111 40949 29121 00300
46442 91423 13245
Giải ba 31269 95940
Giải nhì 98311
Giải nhất 21726
Đặc biệt 596860
Đầu Đuôi
0 0
1 1,1
2 1,3,6
3 0,5
4 0,2,5,9
5 0,6
6 0,4,9
7
8 0
9
Đầu Đuôi
0,3,4,5,6,8 0
1,1,2 1
4 2
2 3
6 4
3,4 5
2,5 6
7
8
4,6 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 11-12-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 11-12-2020
Giải tám 65
Giải bảy 719
Giải sáu 3855 4729 6085
Giải năm 0841
Giải bốn 91452 58043 44654 89905
87973 80549 47827
Giải ba 17110 23891
Giải nhì 16769
Giải nhất 47565
Đặc biệt 296215
Đầu Đuôi
0 5
1 0,5,9
2 7,9
3
4 1,3,9
5 2,4,5
6 5,5,9
7 3
8 5
9 1
Đầu Đuôi
1 0
4,9 1
5 2
4,7 3
5 4
0,1,5,6,6,8 5
6
2 7
8
1,2,4,6 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 04-12-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 04-12-2020
Giải tám 15
Giải bảy 720
Giải sáu 0199 7577 6966
Giải năm 9523
Giải bốn 18513 98884 41148 86498
97905 19833 22139
Giải ba 64265 20653
Giải nhì 52541
Giải nhất 35199
Đặc biệt 327742
Đầu Đuôi
0 5
1 3,5
2 0,3
3 3,9
4 1,2,8
5 3
6 5,6
7 7
8 4
9 8,9,9
Đầu Đuôi
2 0
4 1
4 2
1,2,3,5 3
8 4
0,1,6 5
6 6
7 7
4,9 8
3,9,9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 27-11-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 27-11-2020
Giải tám 65
Giải bảy 487
Giải sáu 5913 3635 8638
Giải năm 7492
Giải bốn 95020 13415 17563 48539
06065 83658 55974
Giải ba 24824 85966
Giải nhì 39255
Giải nhất 36746
Đặc biệt 952289
Đầu Đuôi
0
1 3,5
2 0,4
3 5,8,9
4 6
5 5,8
6 3,5,5,6
7 4
8 7,9
9 2
Đầu Đuôi
2 0
1
9 2
1,6 3
2,7 4
1,3,5,6,6 5
4,6 6
8 7
3,5 8
3,8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 20-11-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 20-11-2020
Giải tám 21
Giải bảy 510
Giải sáu 6299 1228 4551
Giải năm 8112
Giải bốn 53324 22886 38765 51295
55130 04076 11710
Giải ba 32536 93716
Giải nhì 44038
Giải nhất 29169
Đặc biệt 107953
Đầu Đuôi
0
1 0,0,2,6
2 1,4,8
3 0,6,8
4
5 1,3
6 5,9
7 6
8 6
9 5,9
Đầu Đuôi
1,1,3 0
2,5 1
1 2
5 3
2 4
6,9 5
1,3,7,8 6
7
2,3 8
6,9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 13-11-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 13-11-2020
Giải tám 80
Giải bảy 139
Giải sáu 1148 6015 2028
Giải năm 3184
Giải bốn 91179 22838 58660 56737
57297 75444 27752
Giải ba 32030 82766
Giải nhì 68136
Giải nhất 49071
Đặc biệt 430340
Đầu Đuôi
0
1 5
2 8
3 0,6,7,8,9
4 0,4,8
5 2
6 0,6
7 1,9
8 0,4
9 7
Đầu Đuôi
3,4,6,8 0
7 1
5 2
3
4,8 4
1 5
3,6 6
3,9 7
2,3,4 8
3,7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 06-11-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 06-11-2020
Giải tám 74
Giải bảy 505
Giải sáu 0313 7548 0546
Giải năm 0741
Giải bốn 38728 18790 93753 06016
78445 92163 03781
Giải ba 61473 24933
Giải nhì 80290
Giải nhất 92922
Đặc biệt 026530
Đầu Đuôi
0 5
1 3,6
2 2,8
3 0,3
4 1,5,6,8
5 3
6 3
7 3,4
8 1
9 0,0
Đầu Đuôi
3,9,9 0
4,8 1
2 2
1,3,5,6,7 3
7 4
0,4 5
1,4 6
7
2,4 8
9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 30-10-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 30-10-2020
Giải tám 79
Giải bảy 277
Giải sáu 2015 0004 9892
Giải năm 2471
Giải bốn 68628 56911 48525 38116
50157 36412 84575
Giải ba 50245 53494
Giải nhì 01736
Giải nhất 85259
Đặc biệt 766039
Đầu Đuôi
0 4
1 1,2,5,6
2 5,8
3 6,9
4 5
5 7,9
6
7 1,5,7,9
8
9 2,4
Đầu Đuôi
0
1,7 1
1,9 2
3
0,9 4
1,2,4,7 5
1,3 6
5,7 7
2 8
3,5,7 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 23-10-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 23-10-2020
Giải tám 73
Giải bảy 267
Giải sáu 7531 0742 5574
Giải năm 9611
Giải bốn 96049 54753 48581 61914
52957 37289 46140
Giải ba 35305 81036
Giải nhì 70526
Giải nhất 42289
Đặc biệt 749195
Đầu Đuôi
0 5
1 1,4
2 6
3 1,6
4 0,2,9
5 3,7
6 7
7 3,4
8 1,9,9
9 5
Đầu Đuôi
4 0
1,3,8 1
4 2
5,7 3
1,7 4
0,9 5
2,3 6
5,6 7
8
4,8,8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 16-10-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 16-10-2020
Giải tám 14
Giải bảy 579
Giải sáu 6396 2589 8294
Giải năm 8440
Giải bốn 24559 99974 82914 88077
60993 91890 62914
Giải ba 51405 93877
Giải nhì 78749
Giải nhất 68326
Đặc biệt 020914
Đầu Đuôi
0 5
1 4,4,4,4
2 6
3
4 0,9
5 9
6
7 4,7,7,9
8 9
9 0,3,4,6
Đầu Đuôi
4,9 0
1
2
9 3
1,1,1,1,7,9 4
0 5
2,9 6
7,7 7
8
4,5,7,8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 09-10-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 09-10-2020
Giải tám 45
Giải bảy 254
Giải sáu 6508 8321 3524
Giải năm 1294
Giải bốn 64713 89273 01018 37489
71290 91332 55285
Giải ba 79605 72555
Giải nhì 89948
Giải nhất 59618
Đặc biệt 419572
Đầu Đuôi
0 5,8
1 3,8,8
2 1,4
3 2
4 5,8
5 4,5
6
7 2,3
8 5,9
9 0,4
Đầu Đuôi
9 0
2 1
3,7 2
1,7 3
2,5,9 4
0,4,5,8 5
6
7
0,1,1,4 8
8 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 02-10-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 02-10-2020
Giải tám 90
Giải bảy 647
Giải sáu 0112 8779 7781
Giải năm 1469
Giải bốn 62513 98622 75165 47212
79149 66833 87403
Giải ba 83554 53999
Giải nhì 10153
Giải nhất 00955
Đặc biệt 264439
Đầu Đuôi
0 3
1 2,2,3
2 2
3 3,9
4 7,9
5 3,4,5
6 5,9
7 9
8 1
9 0,9
Đầu Đuôi
9 0
8 1
1,1,2 2
0,1,3,5 3
5 4
5,6 5
6
4 7
8
3,4,6,7,9 9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 25-09-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 25-09-2020
Giải tám 91
Giải bảy 987
Giải sáu 5700 9047 8554
Giải năm 3304
Giải bốn 87608 29511 06471 04008
63732 20617 43598
Giải ba 44795 82030
Giải nhì 31514
Giải nhất 32968
Đặc biệt 489386
Đầu Đuôi
0 0,4,8,8
1 1,4,7
2
3 0,2
4 7
5 4
6 8
7 1
8 6,7
9 1,5,8
Đầu Đuôi
0,3 0
1,7,9 1
3 2
3
0,1,5 4
9 5
8 6
1,4,8 7
0,0,6,9 8
9

Xổ số Vĩnh Long Thứ sáu ngày 18-09-2020

XSMN » XS Vĩnh Long Thứ sáu » XS Vĩnh Long 18-09-2020
Giải tám 43
Giải bảy 916
Giải sáu 5197 1891 1912
Giải năm 8569
Giải bốn 45509 99058 24409 49025
81534 78643 74641
Giải ba 82977 55659
Giải nhì 61612
Giải nhất 45474
Đặc biệt 297863
Đầu Đuôi
0 9,9
1 2,2,6
2 5
3 4
4 1,3,3
5 8,9
6 3,9
7 4,7
8
9 1,7
Đầu Đuôi
0
4,9 1
1,1 2
4,4,6 3
3,7 4
2 5
1 6
7,9 7
5 8
0,0,5,6 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới