XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-07-2021
Giải tám 87
Giải bảy 880
Giải sáu 1764 6482 3223
Giải năm 3356
Giải bốn 27207 93201 69866 63367
60709 06017 58528
Giải ba 59196 49426
Giải nhì 12941
Giải nhất 94454
Đặc biệt 531312
Đầu Đuôi
0 1,7,9
1 2,7
2 3,6,8
3
4 1
5 4,6
6 4,6,7
7
8 0,2,7
9 6
Đầu Đuôi
8 0
0,4 1
1,8 2
2 3
5,6 4
5
2,5,6,9 6
0,1,6,8 7
2 8
0 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-06-2021
Giải tám 80
Giải bảy 553
Giải sáu 1829 6039 0350
Giải năm 1848
Giải bốn 65566 27185 48332 68600
98996 02065 53130
Giải ba 60771 56060
Giải nhì 91112
Giải nhất 24143
Đặc biệt 707542
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 9
3 0,2,9
4 2,3,8
5 0,3
6 0,5,6
7 1
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
0,3,5,6,8 0
7 1
1,3,4 2
4,5 3
4
6,8 5
6,9 6
7
4 8
2,3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 18-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 18-06-2021
Giải tám 14
Giải bảy 682
Giải sáu 4382 2304 9015
Giải năm 9004
Giải bốn 86876 63714 24839 14157
89783 70727 46330
Giải ba 16084 47507
Giải nhì 68405
Giải nhất 26342
Đặc biệt 829097
Đầu Đuôi
0 4,4,5,7
1 4,4,5
2 7
3 0,9
4 2
5 7
6
7 6
8 2,2,3,4
9 7
Đầu Đuôi
3 0
1
4,8,8 2
8 3
0,0,1,1,8 4
0,1 5
7 6
0,2,5,9 7
8
3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 11-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 11-06-2021
Giải tám 32
Giải bảy 667
Giải sáu 6581 4868 9906
Giải năm 8624
Giải bốn 59909 47076 87815 86377
83296 88877 95094
Giải ba 07504 05889
Giải nhì 05557
Giải nhất 22604
Đặc biệt 052296
Đầu Đuôi
0 4,4,6,9
1 5
2 4
3 2
4
5 7
6 7,8
7 6,7,7
8 1,9
9 4,6,6
Đầu Đuôi
0
8 1
3 2
3
0,0,2,9 4
1 5
0,7,9,9 6
5,6,7,7 7
6 8
0,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 04-06-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 04-06-2021
Giải tám 10
Giải bảy 319
Giải sáu 1093 6532 9835
Giải năm 7752
Giải bốn 53616 38448 81294 74023
80294 80672 24277
Giải ba 79215 58868
Giải nhì 65952
Giải nhất 10169
Đặc biệt 548226
Đầu Đuôi
0
1 0,5,6,9
2 3,6
3 2,5
4 8
5 2,2
6 8,9
7 2,7
8
9 3,4,4
Đầu Đuôi
1 0
1
3,5,5,7 2
2,9 3
9,9 4
1,3 5
1,2 6
7 7
4,6 8
1,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 28-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 28-05-2021
Giải tám 96
Giải bảy 793
Giải sáu 7671 2875 8418
Giải năm 6603
Giải bốn 23845 83288 98317 22828
91880 14897 12143
Giải ba 61714 61646
Giải nhì 47542
Giải nhất 42348
Đặc biệt 080453
Đầu Đuôi
0 3
1 4,7,8
2 8
3
4 2,3,5,6,8
5 3
6
7 1,5
8 0,8
9 3,6,7
Đầu Đuôi
8 0
7 1
4 2
0,4,5,9 3
1 4
4,7 5
4,9 6
1,9 7
1,2,4,8 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 21-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 21-05-2021
Giải tám 73
Giải bảy 434
Giải sáu 0415 6928 1636
Giải năm 0726
Giải bốn 77430 13077 08135 62017
09778 63604 30768
Giải ba 15543 60144
Giải nhì 06494
Giải nhất 59443
Đặc biệt 090253
Đầu Đuôi
0 4
1 5,7
2 6,8
3 0,4,5,6
4 3,3,4
5 3
6 8
7 3,7,8
8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
1
2
4,4,5,7 3
0,3,4,9 4
1,3 5
2,3 6
1,7 7
2,6,7 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 14-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 14-05-2021
Giải tám 80
Giải bảy 596
Giải sáu 7723 7108 2905
Giải năm 4124
Giải bốn 75579 69251 19064 24861
69777 94185 03372
Giải ba 18345 98496
Giải nhì 32502
Giải nhất 38817
Đặc biệt 797127
Đầu Đuôi
0 2,5,8
1 7
2 3,4,7
3
4 5
5 1
6 1,4
7 2,7,9
8 0,5
9 6,6
Đầu Đuôi
8 0
5,6 1
0,7 2
2 3
2,6 4
0,4,8 5
9,9 6
1,2,7 7
0 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 07-05-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 07-05-2021
Giải tám 43
Giải bảy 663
Giải sáu 3229 2437 3417
Giải năm 4846
Giải bốn 96114 90357 53247 31123
76500 97822 28675
Giải ba 17678 77640
Giải nhì 07696
Giải nhất 09068
Đặc biệt 092951
Đầu Đuôi
0 0
1 4,7
2 2,3,9
3 7
4 0,3,6,7
5 1,7
6 3,8
7 5,8
8
9 6
Đầu Đuôi
0,4 0
5 1
2 2
2,4,6 3
1 4
7 5
4,9 6
1,3,4,5 7
6,7 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 30-04-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 30-04-2021
Giải tám 99
Giải bảy 620
Giải sáu 3582 0788 1360
Giải năm 9609
Giải bốn 96847 24945 23066 58958
88532 42323 70129
Giải ba 65347 63079
Giải nhì 28451
Giải nhất 74273
Đặc biệt 326379
Đầu Đuôi
0 9
1
2 0,3,9
3 2
4 5,7,7
5 1,8
6 0,6
7 3,9,9
8 2,8
9 9
Đầu Đuôi
2,6 0
5 1
3,8 2
2,7 3
4
4 5
6 6
4,4 7
5,8 8
0,2,7,7,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 23-04-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 23-04-2021
Giải tám 98
Giải bảy 119
Giải sáu 6935 9206 3684
Giải năm 7102
Giải bốn 77547 12382 52662 78987
13623 63521 42703
Giải ba 98883 97879
Giải nhì 55617
Giải nhất 33662
Đặc biệt 322166
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 7,9
2 1,3
3 5
4 7
5
6 2,2,6
7 9
8 2,3,4,7
9 8
Đầu Đuôi
0
2 1
0,6,6,8 2
0,2,8 3
8 4
3 5
0,6 6
1,4,8 7
9 8
1,7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 16-04-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 16-04-2021
Giải tám 51
Giải bảy 124
Giải sáu 8972 6769 7461
Giải năm 4498
Giải bốn 44017 40362 52697 87058
14730 07651 82294
Giải ba 30568 66355
Giải nhì 15905
Giải nhất 76625
Đặc biệt 857599
Đầu Đuôi
0 5
1 7
2 4,5
3 0
4
5 1,1,5,8
6 1,2,8,9
7 2
8
9 4,7,8,9
Đầu Đuôi
3 0
5,5,6 1
6,7 2
3
2,9 4
0,2,5 5
6
1,9 7
5,6,9 8
6,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 09-04-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 09-04-2021
Giải tám 16
Giải bảy 850
Giải sáu 9951 8843 6394
Giải năm 1549
Giải bốn 08527 69601 95781 84275
91924 60545 70728
Giải ba 77689 29851
Giải nhì 07900
Giải nhất 43652
Đặc biệt 948895
Đầu Đuôi
0 0,1
1 6
2 4,7,8
3
4 3,5,9
5 0,1,1,2
6
7 5
8 1,9
9 4,5
Đầu Đuôi
0,5 0
0,5,5,8 1
5 2
4 3
2,9 4
4,7,9 5
1 6
2 7
2 8
4,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-04-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-04-2021
Giải tám 72
Giải bảy 489
Giải sáu 9316 9904 9327
Giải năm 5781
Giải bốn 27900 67682 76669 31716
97270 74677 25046
Giải ba 80753 83136
Giải nhì 98334
Giải nhất 89756
Đặc biệt 243293
Đầu Đuôi
0 0,4
1 6,6
2 7
3 4,6
4 6
5 3,6
6 9
7 0,2,7
8 1,2,9
9 3
Đầu Đuôi
0,7 0
8 1
7,8 2
5,9 3
0,3 4
5
1,1,3,4,5 6
2,7 7
8
6,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 26-03-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 26-03-2021
Giải tám 86
Giải bảy 988
Giải sáu 4223 0451 3665
Giải năm 1761
Giải bốn 31068 06360 93390 25009
40141 41254 67782
Giải ba 68448 51973
Giải nhì 57881
Giải nhất 71810
Đặc biệt 661120
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 0,3
3
4 1,8
5 1,4
6 0,1,5,8
7 3
8 1,2,6,8
9 0
Đầu Đuôi
1,2,6,9 0
4,5,6,8 1
8 2
2,7 3
5 4
6 5
8 6
7
4,6,8 8
0 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 19-03-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 19-03-2021
Giải tám 13
Giải bảy 907
Giải sáu 4664 9832 1189
Giải năm 9936
Giải bốn 14350 76240 94518 24863
32230 71455 91910
Giải ba 99725 09771
Giải nhì 75694
Giải nhất 92194
Đặc biệt 441539
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,8
2 5
3 0,2,6,9
4 0
5 0,5
6 3,4
7 1
8 9
9 4,4
Đầu Đuôi
1,3,4,5 0
7 1
3 2
1,6 3
6,9,9 4
2,5 5
3 6
0 7
1 8
3,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-03-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-03-2021
Giải tám 31
Giải bảy 898
Giải sáu 2698 0264 2629
Giải năm 3571
Giải bốn 00620 07875 01681 08407
95169 01470 50791
Giải ba 01356 85509
Giải nhì 31680
Giải nhất 12843
Đặc biệt 026204
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1
2 0,9
3 1
4 3
5 6
6 4,9
7 0,1,5
8 0,1
9 1,8,8
Đầu Đuôi
2,7,8 0
3,7,8,9 1
2
4 3
0,6 4
7 5
5 6
0 7
9,9 8
0,2,6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-03-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-03-2021
Giải tám 98
Giải bảy 634
Giải sáu 8803 1746 1185
Giải năm 3222
Giải bốn 21744 93489 25893 92734
63776 80122 40283
Giải ba 49861 42038
Giải nhì 20870
Giải nhất 78315
Đặc biệt 511302
Đầu Đuôi
0 2,3
1 5
2 2,2
3 4,4,8
4 4,6
5
6 1
7 0,6
8 3,5,9
9 3,8
Đầu Đuôi
7 0
6 1
0,2,2 2
0,8,9 3
3,3,4 4
1,8 5
4,7 6
7
3,9 8
8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 26-02-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 26-02-2021
Giải tám 53
Giải bảy 143
Giải sáu 1028 3063 2450
Giải năm 7003
Giải bốn 76461 63784 75856 13694
12406 13814 13872
Giải ba 96388 29837
Giải nhì 78415
Giải nhất 74578
Đặc biệt 557933
Đầu Đuôi
0 3,6
1 4,5
2 8
3 3,7
4 3
5 0,3,6
6 1,3
7 2,8
8 4,8
9 4
Đầu Đuôi
5 0
6 1
7 2
0,3,4,5,6 3
1,8,9 4
1 5
0,5 6
3 7
2,7,8 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 19-02-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 19-02-2021
Giải tám 05
Giải bảy 367
Giải sáu 5818 3890 0582
Giải năm 4461
Giải bốn 46107 37463 33442 15740
35324 74303 08331
Giải ba 66546 50978
Giải nhì 60840
Giải nhất 86495
Đặc biệt 051271
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 8
2 4
3 1
4 0,0,2,6
5
6 1,3,7
7 1,8
8 2
9 0,5
Đầu Đuôi
4,4,9 0
3,6,7 1
4,8 2
0,6 3
2 4
0,9 5
4 6
0,6 7
1,7 8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 12-02-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 12-02-2021
Giải tám 17
Giải bảy 171
Giải sáu 8468 5812 8101
Giải năm 0943
Giải bốn 58777 53323 87422 11759
23736 10013 18709
Giải ba 24374 65136
Giải nhì 84910
Giải nhất 12997
Đặc biệt 037914
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0,2,3,4,7
2 2,3
3 6,6
4 3
5 9
6 8
7 1,4,7
8
9 7
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
1,2 2
1,2,4 3
1,7 4
5
3,3 6
1,7,9 7
6 8
0,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 05-02-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 05-02-2021
Giải tám 29
Giải bảy 764
Giải sáu 4984 3712 3815
Giải năm 6091
Giải bốn 71006 53316 27652 12661
91165 92747 59500
Giải ba 30367 53566
Giải nhì 26886
Giải nhất 83782
Đặc biệt 089039
Đầu Đuôi
0 0,6
1 2,5,6
2 9
3 9
4 7
5 2
6 1,4,5,6,7
7
8 2,4,6
9 1
Đầu Đuôi
0 0
6,9 1
1,5,8 2
3
6,8 4
1,6 5
0,1,6,8 6
4,6 7
8
2,3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 29-01-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 29-01-2021
Giải tám 49
Giải bảy 520
Giải sáu 5745 0552 4958
Giải năm 0595
Giải bốn 72557 90330 38220 13083
21248 94366 23629
Giải ba 30767 51003
Giải nhì 19528
Giải nhất 07257
Đặc biệt 861304
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 0,0,8,9
3 0
4 5,8,9
5 2,7,7,8
6 6,7
7
8 3
9 5
Đầu Đuôi
2,2,3 0
1
5 2
0,8 3
0 4
4,9 5
6 6
5,5,6 7
2,4,5 8
2,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 22-01-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 22-01-2021
Giải tám 23
Giải bảy 744
Giải sáu 0682 4317 4744
Giải năm 2048
Giải bốn 85845 77044 32950 74949
77200 43126 36105
Giải ba 94840 96325
Giải nhì 32842
Giải nhất 61304
Đặc biệt 284087
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 7
2 3,5,6
3
4 0,2,4,4,4,5,8,9
5 0
6
7
8 2,7
9
Đầu Đuôi
0,4,5 0
1
4,8 2
2 3
0,4,4,4 4
0,2,4 5
2 6
1,8 7
4 8
4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 15-01-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 15-01-2021
Giải tám 61
Giải bảy 621
Giải sáu 3046 3563 9737
Giải năm 5696
Giải bốn 99186 56436 13968 54128
12763 08189 00807
Giải ba 48021 43255
Giải nhì 47614
Giải nhất 01440
Đặc biệt 295088
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 1,1,8
3 6,7
4 0,6
5 5
6 1,3,3,8
7
8 6,8,9
9 6
Đầu Đuôi
4 0
2,2,6 1
2
6,6 3
1 4
5 5
3,4,8,9 6
0,3 7
2,6,8 8
8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 08-01-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 08-01-2021
Giải tám 54
Giải bảy 521
Giải sáu 9168 3311 7063
Giải năm 3164
Giải bốn 55300 30923 40485 14652
45643 10363 68733
Giải ba 61690 24666
Giải nhì 94411
Giải nhất 55139
Đặc biệt 559616
Đầu Đuôi
0 0
1 1,1,6
2 1,3
3 3,9
4 3
5 2,4
6 3,3,4,6,8
7
8 5
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
1,1,2 1
5 2
2,3,4,6,6 3
5,6 4
8 5
1,6 6
7
6 8
3 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 01-01-2021

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 01-01-2021
Giải tám 00
Giải bảy 862
Giải sáu 0012 0912 8126
Giải năm 0128
Giải bốn 36098 52645 83100 22666
13793 48132 27808
Giải ba 52507 33321
Giải nhì 10979
Giải nhất 16504
Đặc biệt 017444
Đầu Đuôi
0 0,0,4,7,8
1 2,2
2 1,6,8
3 2
4 4,5
5
6 2,6
7 9
8
9 3,8
Đầu Đuôi
0,0 0
2 1
1,1,3,6 2
9 3
0,4 4
4 5
2,6 6
0 7
0,2,9 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-12-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-12-2020
Giải tám 03
Giải bảy 429
Giải sáu 6254 0164 5095
Giải năm 8528
Giải bốn 32582 32052 29456 59358
43793 05722 93957
Giải ba 22425 14628
Giải nhì 66201
Giải nhất 86666
Đặc biệt 203884
Đầu Đuôi
0 1,3
1
2 2,5,8,8,9
3
4
5 2,4,6,7,8
6 4,6
7
8 2,4
9 3,5
Đầu Đuôi
0
0 1
2,5,8 2
0,9 3
5,6,8 4
2,9 5
5,6 6
5 7
2,2,5 8
2 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 18-12-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 18-12-2020
Giải tám 58
Giải bảy 925
Giải sáu 1070 3150 3690
Giải năm 6806
Giải bốn 06042 96880 45286 62128
65589 54164 83526
Giải ba 17483 70446
Giải nhì 46868
Giải nhất 02975
Đặc biệt 052805
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 5,6,8
3
4 2,6
5 0,8
6 4,8
7 0,5
8 0,3,6,9
9 0
Đầu Đuôi
5,7,8,9 0
1
4 2
8 3
6 4
0,2,7 5
0,2,4,8 6
7
2,5,6 8
8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 11-12-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 11-12-2020
Giải tám 97
Giải bảy 248
Giải sáu 3535 8313 0408
Giải năm 4654
Giải bốn 68403 36366 85255 43284
29319 99390 18548
Giải ba 93362 68264
Giải nhì 23777
Giải nhất 24149
Đặc biệt 352503
Đầu Đuôi
0 3,3,8
1 3,9
2
3 5
4 8,8,9
5 4,5
6 2,4,6
7 7
8 4
9 0,7
Đầu Đuôi
9 0
1
6 2
0,0,1 3
5,6,8 4
3,5 5
6 6
7,9 7
0,4,4 8
1,4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 04-12-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 04-12-2020
Giải tám 31
Giải bảy 221
Giải sáu 7441 1705 1426
Giải năm 5688
Giải bốn 72213 66224 94569 30157
26964 68871 08248
Giải ba 04945 59361
Giải nhì 45767
Giải nhất 02342
Đặc biệt 503261
Đầu Đuôi
0 5
1 3
2 1,4,6
3 1
4 1,2,5,8
5 7
6 1,1,4,7,9
7 1
8 8
9
Đầu Đuôi
0
2,3,4,6,6,7 1
4 2
1 3
2,6 4
0,4 5
2 6
5,6 7
4,8 8
6 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 27-11-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 27-11-2020
Giải tám 45
Giải bảy 814
Giải sáu 4137 3664 4430
Giải năm 2301
Giải bốn 60773 92706 62454 66745
31097 24306 73756
Giải ba 51250 68525
Giải nhì 82324
Giải nhất 07401
Đặc biệt 084831
Đầu Đuôi
0 1,1,6,6
1 4
2 4,5
3 0,1,7
4 5,5
5 0,4,6
6 4
7 3
8
9 7
Đầu Đuôi
3,5 0
0,0,3 1
2
7 3
1,2,5,6 4
2,4,4 5
0,0,5 6
3,9 7
8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 20-11-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 20-11-2020
Giải tám 48
Giải bảy 706
Giải sáu 3408 7448 6800
Giải năm 1726
Giải bốn 30959 13977 93970 29149
71580 53687 78076
Giải ba 10805 02537
Giải nhì 42772
Giải nhất 43401
Đặc biệt 358536
Đầu Đuôi
0 0,1,5,6,8
1
2 6
3 6,7
4 8,8,9
5 9
6
7 0,2,6,7
8 0,7
9
Đầu Đuôi
0,7,8 0
0 1
7 2
3
4
0 5
0,2,3,7 6
3,7,8 7
0,4,4 8
4,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 13-11-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 13-11-2020
Giải tám 91
Giải bảy 084
Giải sáu 6483 1175 8095
Giải năm 5363
Giải bốn 16765 65672 29743 26913
84707 80772 54763
Giải ba 84106 27746
Giải nhì 92926
Giải nhất 90962
Đặc biệt 666115
Đầu Đuôi
0 6,7
1 3,5
2 6
3
4 3,6
5
6 2,3,3,5
7 2,2,5
8 3,4
9 1,5
Đầu Đuôi
0
9 1
6,7,7 2
1,4,6,6,8 3
8 4
1,6,7,9 5
0,2,4 6
0 7
8
9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 06-11-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 06-11-2020
Giải tám 97
Giải bảy 361
Giải sáu 6114 4146 0445
Giải năm 9182
Giải bốn 98102 33664 51896 68627
43604 03326 41764
Giải ba 46732 10518
Giải nhì 94049
Giải nhất 98940
Đặc biệt 844463
Đầu Đuôi
0 2,4
1 4,8
2 6,7
3 2
4 0,5,6,9
5
6 1,3,4,4
7
8 2
9 6,7
Đầu Đuôi
4 0
6 1
0,3,8 2
6 3
0,1,6,6 4
4 5
2,4,9 6
2,9 7
1 8
4 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 30-10-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 30-10-2020
Giải tám 57
Giải bảy 943
Giải sáu 5973 1879 8792
Giải năm 3214
Giải bốn 90407 36332 85484 74630
79356 30474 83737
Giải ba 30538 17821
Giải nhì 99367
Giải nhất 37910
Đặc biệt 062743
Đầu Đuôi
0 7
1 0,4
2 1
3 0,2,7,8
4 3,3
5 6,7
6 7
7 3,4,9
8 4
9 2
Đầu Đuôi
1,3 0
2 1
3,9 2
4,4,7 3
1,7,8 4
5
5 6
0,3,5,6 7
3 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 23-10-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 23-10-2020
Giải tám 12
Giải bảy 791
Giải sáu 3366 4819 6698
Giải năm 7342
Giải bốn 71938 96000 12597 25401
97397 63044 99950
Giải ba 46373 99916
Giải nhì 28258
Giải nhất 37811
Đặc biệt 562446
Đầu Đuôi
0 0,1
1 1,2,6,9
2
3 8
4 2,4,6
5 0,8
6 6
7 3
8
9 1,7,7,8
Đầu Đuôi
0,5 0
0,1,9 1
1,4 2
7 3
4 4
5
1,4,6 6
9,9 7
3,5,9 8
1 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 16-10-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 16-10-2020
Giải tám 57
Giải bảy 997
Giải sáu 6210 9769 4754
Giải năm 0075
Giải bốn 22135 72864 03525 48741
43804 26009 24201
Giải ba 77883 70081
Giải nhì 15317
Giải nhất 75147
Đặc biệt 830889
Đầu Đuôi
0 1,4,9
1 0,7
2 5
3 5
4 1,7
5 4,7
6 4,9
7 5
8 1,3,9
9 7
Đầu Đuôi
1 0
0,4,8 1
2
8 3
0,5,6 4
2,3,7 5
6
1,4,5,9 7
8
0,6,8 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 09-10-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 09-10-2020
Giải tám 65
Giải bảy 891
Giải sáu 6479 7302 0464
Giải năm 0191
Giải bốn 05788 93747 29718 92597
07843 91971 29936
Giải ba 56401 19431
Giải nhì 61547
Giải nhất 79825
Đặc biệt 114560
Đầu Đuôi
0 1,2
1 8
2 5
3 1,6
4 3,7,7
5
6 0,4,5
7 1,9
8 8
9 1,1,7
Đầu Đuôi
6 0
0,3,7,9,9 1
0 2
4 3
6 4
2,6 5
3 6
4,4,9 7
1,8 8
7 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 02-10-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 02-10-2020
Giải tám 89
Giải bảy 498
Giải sáu 7983 4135 4628
Giải năm 9360
Giải bốn 78704 79537 40897 06183
47928 58375 16749
Giải ba 23480 48699
Giải nhì 05692
Giải nhất 20283
Đặc biệt 261621
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1,8,8
3 5,7
4 9
5
6 0
7 5
8 0,3,3,3,9
9 2,7,8,9
Đầu Đuôi
6,8 0
2 1
9 2
8,8,8 3
0 4
3,7 5
6
3,9 7
2,2,9 8
4,8,9 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 25-09-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 25-09-2020
Giải tám 59
Giải bảy 958
Giải sáu 9193 0155 0553
Giải năm 8367
Giải bốn 11114 17348 60639 49181
60540 96568 91267
Giải ba 95421 48542
Giải nhì 31890
Giải nhất 82049
Đặc biệt 711842
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1
3 9
4 0,2,2,8,9
5 3,5,8,9
6 7,7,8
7
8 1
9 0,3
Đầu Đuôi
4,9 0
2,8 1
4,4 2
5,9 3
1 4
5 5
6
6,6 7
4,5,6 8
3,4,5 9

Xổ số Trà Vinh Thứ sáu ngày 18-09-2020

XSMN » XS Trà Vinh Thứ sáu » XS Trà Vinh 18-09-2020
Giải tám 02
Giải bảy 923
Giải sáu 7374 9954 7516
Giải năm 5026
Giải bốn 69046 63094 03258 47071
37463 08270 98580
Giải ba 61157 66008
Giải nhì 99711
Giải nhất 95819
Đặc biệt 579686
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1,6,9
2 3,6
3
4 6
5 4,7,8
6 3
7 0,1,4
8 0,6
9 4
Đầu Đuôi
7,8 0
1,7 1
0 2
2,6 3
5,7,9 4
5
1,2,4,8 6
5 7
0,5 8
1 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới