XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-07-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-07-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-07-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-07-2021
Giải tám 54
Giải bảy 546
Giải sáu 5488 9218 8403
Giải năm 3629
Giải bốn 08158 71260 87652 11529
63707 54402 72607
Giải ba 75030 81061
Giải nhì 73298
Giải nhất 32520
Đặc biệt 472296
Đầu Đuôi
0 2,3,7,7
1 8
2 0,9,9
3 0
4 6
5 2,4,8
6 0,1
7
8 8
9 6,8
Đầu Đuôi
2,3,6 0
6 1
0,5 2
0 3
5 4
5
4,9 6
0,0 7
1,5,8,9 8
2,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-07-2021
Giải tám 92
Giải bảy 697
Giải sáu 5758 7479 3907
Giải năm 1736
Giải bốn 44925 58228 39503 75956
71478 49975 82152
Giải ba 57839 84380
Giải nhì 32995
Giải nhất 01660
Đặc biệt 643631
Đầu Đuôi
0 3,7
1
2 5,8
3 1,6,9
4
5 2,6,8
6 0
7 5,8,9
8 0
9 2,5,7
Đầu Đuôi
6,8 0
3 1
5,9 2
0 3
4
2,7,9 5
3,5 6
0,9 7
2,5,7 8
3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-06-2021
Giải tám 69
Giải bảy 413
Giải sáu 2327 4799 3058
Giải năm 9717
Giải bốn 34272 17647 86245 13458
49247 51822 86166
Giải ba 95699 82845
Giải nhì 15898
Giải nhất 23029
Đặc biệt 830771
Đầu Đuôi
0
1 3,7
2 2,7,9
3
4 5,5,7,7
5 8,8
6 6,9
7 1,2
8
9 8,9,9
Đầu Đuôi
0
7 1
2,7 2
1 3
4
4,4 5
6 6
1,2,4,4 7
5,5,9 8
2,6,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-06-2021
Giải tám 26
Giải bảy 143
Giải sáu 6910 1667 6594
Giải năm 8580
Giải bốn 33720 90132 53727 78229
99988 76582 05132
Giải ba 37542 63283
Giải nhì 19928
Giải nhất 91886
Đặc biệt 108196
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,6,7,8,9
3 2,2
4 2,3
5
6 7
7
8 0,2,3,6,8
9 4,6
Đầu Đuôi
1,2,8 0
1
3,3,4,8 2
4,8 3
9 4
5
2,8,9 6
2,6 7
2,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-06-2021
Giải tám 66
Giải bảy 205
Giải sáu 2705 9030 7944
Giải năm 8227
Giải bốn 90510 07492 61888 52573
38138 58514 46855
Giải ba 35538 14870
Giải nhì 60803
Giải nhất 33208
Đặc biệt 373557
Đầu Đuôi
0 3,5,5,8
1 0,4
2 7
3 0,8,8
4 4
5 5,7
6 6
7 0,3
8 8
9 2
Đầu Đuôi
1,3,7 0
1
9 2
0,7 3
1,4 4
0,0,5 5
6 6
2,5 7
0,3,3,8 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-06-2021
Giải tám 68
Giải bảy 164
Giải sáu 5490 1672 7159
Giải năm 6198
Giải bốn 20399 15976 61345 32703
07790 12787 14289
Giải ba 53233 05269
Giải nhì 69334
Giải nhất 01152
Đặc biệt 664980
Đầu Đuôi
0 3
1
2
3 3,4
4 5
5 2,9
6 4,8,9
7 2,6
8 0,7,9
9 0,0,8,9
Đầu Đuôi
8,9,9 0
1
5,7 2
0,3 3
3,6 4
4 5
7 6
8 7
6,9 8
5,6,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 14-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 14-06-2021
Giải tám 40
Giải bảy 161
Giải sáu 9867 7393 1212
Giải năm 0141
Giải bốn 97508 77506 86064 74161
86971 90560 23536
Giải ba 75585 03527
Giải nhì 97226
Giải nhất 79195
Đặc biệt 546072
Đầu Đuôi
0 6,8
1 2
2 6,7
3 6
4 0,1
5
6 0,1,1,4,7
7 1,2
8 5
9 3,5
Đầu Đuôi
4,6 0
4,6,6,7 1
1,7 2
9 3
6 4
8,9 5
0,2,3 6
2,6 7
0 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-06-2021
Giải tám 04
Giải bảy 188
Giải sáu 2763 1913 7957
Giải năm 9506
Giải bốn 27987 47741 63069 31967
26228 18272 45361
Giải ba 97087 32917
Giải nhì 82353
Giải nhất 61608
Đặc biệt 062117
Đầu Đuôi
0 4,6,8
1 3,7,7
2 8
3
4 1
5 3,7
6 1,3,7,9
7 2
8 7,7,8
9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
7 2
1,5,6 3
0 4
5
0 6
1,1,5,6,8,8 7
0,2,8 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 07-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 07-06-2021
Giải tám 88
Giải bảy 630
Giải sáu 5324 1013 5063
Giải năm 4785
Giải bốn 56091 00410 66639 79546
67125 48971 17006
Giải ba 13757 78493
Giải nhì 07611
Giải nhất 30906
Đặc biệt 633890
Đầu Đuôi
0 6,6
1 0,1,3
2 4,5
3 0,9
4 6
5 7
6 3
7 1
8 5,8
9 0,1,3
Đầu Đuôi
1,3,9 0
1,7,9 1
2
1,6,9 3
2 4
2,8 5
0,0,4 6
5 7
8 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 05-06-2021
Giải tám 51
Giải bảy 922
Giải sáu 9995 9535 8800
Giải năm 8738
Giải bốn 35768 72465 40475 62780
79385 82727 07339
Giải ba 57555 36463
Giải nhì 13347
Giải nhất 90825
Đặc biệt 301978
Đầu Đuôi
0 0
1
2 2,5,7
3 5,8,9
4 7
5 1,5
6 3,5,8
7 5,8
8 0,5
9 5
Đầu Đuôi
0,8 0
5 1
2 2
6 3
4
2,3,5,6,7,8,9 5
6
2,4 7
3,6,7 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 31-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 31-05-2021
Giải tám 42
Giải bảy 420
Giải sáu 1928 7375 7257
Giải năm 4526
Giải bốn 61435 73883 19392 70474
71134 28260 46570
Giải ba 89924 61128
Giải nhì 51044
Giải nhất 54543
Đặc biệt 237960
Đầu Đuôi
0
1
2 0,4,6,8,8
3 4,5
4 2,3,4
5 7
6 0,0
7 0,4,5
8 3
9 2
Đầu Đuôi
2,6,6,7 0
1
4,9 2
4,8 3
2,3,4,7 4
3,7 5
2 6
5 7
2,2 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 29-05-2021
Giải tám 47
Giải bảy 394
Giải sáu 4762 9308 1708
Giải năm 2209
Giải bốn 39268 98476 56237 02578
77467 54227 60307
Giải ba 57477 89042
Giải nhì 56998
Giải nhất 24205
Đặc biệt 561270
Đầu Đuôi
0 5,7,8,8,9
1
2 7
3 7
4 2,7
5
6 2,7,8
7 0,6,7,8
8
9 4,8
Đầu Đuôi
7 0
1
4,6 2
3
9 4
0 5
7 6
0,2,3,4,6,7 7
0,0,6,7,9 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 24-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 24-05-2021
Giải tám 57
Giải bảy 390
Giải sáu 5911 0210 2435
Giải năm 2337
Giải bốn 68337 36475 19007 93582
36501 66087 04334
Giải ba 72163 53302
Giải nhì 71326
Giải nhất 72599
Đặc biệt 705121
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 0,1
2 1,6
3 4,5,7,7
4
5 7
6 3
7 5
8 2,7
9 0,9
Đầu Đuôi
1,9 0
0,1,2 1
0,8 2
6 3
3 4
3,7 5
2 6
0,3,3,5,8 7
8
9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 22-05-2021
Giải tám 31
Giải bảy 241
Giải sáu 6104 7268 3768
Giải năm 9611
Giải bốn 34706 74143 64399 61006
62935 74515 30075
Giải ba 51168 42579
Giải nhì 99307
Giải nhất 21049
Đặc biệt 095548
Đầu Đuôi
0 4,6,6,7
1 1,5
2
3 1,5
4 1,3,8,9
5
6 8,8,8
7 5,9
8
9 9
Đầu Đuôi
0
1,3,4 1
2
4 3
0 4
1,3,7 5
0,0 6
0 7
4,6,6,6 8
4,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 17-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 17-05-2021
Giải tám 35
Giải bảy 433
Giải sáu 5415 1884 1229
Giải năm 3379
Giải bốn 29581 64358 17331 09711
87588 57989 19091
Giải ba 34211 02429
Giải nhì 93874
Giải nhất 05037
Đặc biệt 168761
Đầu Đuôi
0
1 1,1,5
2 9,9
3 1,3,5,7
4
5 8
6 1
7 4,9
8 1,4,8,9
9 1
Đầu Đuôi
0
1,1,3,6,8,9 1
2
3 3
7,8 4
1,3 5
6
3 7
5,8 8
2,2,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 15-05-2021
Giải tám 53
Giải bảy 211
Giải sáu 7652 6398 9818
Giải năm 6983
Giải bốn 24659 74459 40782 95475
79349 30477 34636
Giải ba 29405 64970
Giải nhì 04671
Giải nhất 68391
Đặc biệt 323053
Đầu Đuôi
0 5
1 1,8
2
3 6
4 9
5 2,3,3,9,9
6
7 0,1,5,7
8 2,3
9 1,8
Đầu Đuôi
7 0
1,7,9 1
5,8 2
5,5,8 3
4
0,7 5
3 6
7 7
1,9 8
4,5,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 10-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 10-05-2021
Giải tám 26
Giải bảy 384
Giải sáu 8780 6146 7132
Giải năm 9152
Giải bốn 85331 14171 17163 32153
62970 71269 38560
Giải ba 92929 57915
Giải nhì 03254
Giải nhất 52214
Đặc biệt 333878
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 6,9
3 1,2
4 6
5 2,3,4
6 0,3,9
7 0,1,8
8 0,4
9
Đầu Đuôi
6,7,8 0
3,7 1
3,5 2
5,6 3
1,5,8 4
1 5
2,4 6
7
7 8
2,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 08-05-2021
Giải tám 79
Giải bảy 418
Giải sáu 8262 8049 4999
Giải năm 2549
Giải bốn 77645 55451 71546 82520
09878 27795 61975
Giải ba 01753 07113
Giải nhì 21704
Giải nhất 24518
Đặc biệt 807073
Đầu Đuôi
0 4
1 3,8,8
2 0
3
4 5,6,9,9
5 1,3
6 2
7 3,5,8,9
8
9 5,9
Đầu Đuôi
2 0
5 1
6 2
1,5,7 3
0 4
4,7,9 5
4 6
7
1,1,7 8
4,4,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 03-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 03-05-2021
Giải tám 57
Giải bảy 230
Giải sáu 3716 0110 4432
Giải năm 4335
Giải bốn 70795 84128 19524 05066
88548 80281 21503
Giải ba 66923 86790
Giải nhì 43508
Giải nhất 16666
Đặc biệt 349046
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0,6
2 3,4,8
3 0,2,5
4 6,8
5 7
6 6,6
7
8 1
9 0,5
Đầu Đuôi
1,3,9 0
8 1
3 2
0,2 3
2 4
3,9 5
1,4,6,6 6
5 7
0,2,4 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 01-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 798
Giải sáu 4692 7245 9191
Giải năm 4272
Giải bốn 18068 18835 14969 30502
91466 56585 19296
Giải ba 05951 27173
Giải nhì 91077
Giải nhất 79095
Đặc biệt 971634
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 2,4,5
4 5
5 1
6 6,8,9
7 2,3,7
8 5
9 1,2,5,6,8
Đầu Đuôi
0
5,9 1
0,3,7,9 2
7 3
3 4
3,4,8,9 5
6,9 6
7 7
6,9 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 26-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 26-04-2021
Giải tám 27
Giải bảy 430
Giải sáu 4416 8436 4149
Giải năm 2871
Giải bốn 66941 75532 15723 30953
48133 24864 86403
Giải ba 00314 94737
Giải nhì 84370
Giải nhất 08297
Đặc biệt 744616
Đầu Đuôi
0 3
1 4,6,6
2 3,7
3 0,2,3,6,7
4 1,9
5 3
6 4
7 0,1
8
9 7
Đầu Đuôi
3,7 0
4,7 1
3 2
0,2,3,5 3
1,6 4
5
1,1,3 6
2,3,9 7
8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-04-2021
Giải tám 86
Giải bảy 021
Giải sáu 0533 0697 4880
Giải năm 5314
Giải bốn 06254 31692 34514 30000
46118 34829 09218
Giải ba 10185 30658
Giải nhì 92009
Giải nhất 17611
Đặc biệt 760273
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,4,4,8,8
2 1,9
3 3
4
5 4,8
6
7 3
8 0,5,6
9 2,7
Đầu Đuôi
0,8 0
1,2 1
9 2
3,7 3
1,1,5 4
8 5
8 6
9 7
1,1,5 8
0,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-04-2021
Giải tám 89
Giải bảy 910
Giải sáu 4291 1661 2822
Giải năm 5303
Giải bốn 51122 74574 79971 04314
56794 83760 62225
Giải ba 25027 62044
Giải nhì 08179
Giải nhất 93126
Đặc biệt 566558
Đầu Đuôi
0 3
1 0,4
2 2,2,5,6,7
3
4 4
5 8
6 0,1
7 1,4,9
8 9
9 1,4
Đầu Đuôi
1,6 0
6,7,9 1
2,2 2
0 3
1,4,7,9 4
2 5
2 6
2 7
5 8
7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 17-04-2021
Giải tám 72
Giải bảy 436
Giải sáu 7263 6038 1492
Giải năm 1447
Giải bốn 67221 61957 62331 45474
35425 66489 83995
Giải ba 21253 63542
Giải nhì 30851
Giải nhất 91036
Đặc biệt 601679
Đầu Đuôi
0
1
2 1,5
3 1,6,6,8
4 2,7
5 1,3,7
6 3
7 2,4,9
8 9
9 2,5
Đầu Đuôi
0
2,3,5 1
4,7,9 2
5,6 3
7 4
2,9 5
3,3 6
4,5 7
3 8
7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-04-2021
Giải tám 67
Giải bảy 914
Giải sáu 6205 9006 7868
Giải năm 0299
Giải bốn 12765 37524 81654 06493
43071 64715 80248
Giải ba 19120 94749
Giải nhì 86783
Giải nhất 59941
Đặc biệt 266470
Đầu Đuôi
0 5,6
1 4,5
2 0,4
3
4 1,8,9
5 4
6 5,7,8
7 0,1
8 3
9 3,9
Đầu Đuôi
2,7 0
4,7 1
2
8,9 3
1,2,5 4
0,1,6 5
0 6
6 7
4,6 8
4,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-04-2021
Giải tám 11
Giải bảy 833
Giải sáu 6042 0354 9946
Giải năm 6185
Giải bốn 91553 26545 39987 38269
07584 36917 80181
Giải ba 21235 69611
Giải nhì 90198
Giải nhất 21834
Đặc biệt 481593
Đầu Đuôi
0
1 1,1,7
2
3 3,4,5
4 2,5,6
5 3,4
6 9
7
8 1,4,5,7
9 3,8
Đầu Đuôi
0
1,1,8 1
4 2
3,5,9 3
3,5,8 4
3,4,8 5
4 6
1,8 7
9 8
6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-04-2021
Giải tám 16
Giải bảy 254
Giải sáu 0121 6886 7986
Giải năm 7454
Giải bốn 08128 99773 08541 20778
16372 64295 36207
Giải ba 11992 50430
Giải nhì 08806
Giải nhất 01856
Đặc biệt 361554
Đầu Đuôi
0 6,7
1 6
2 1,8
3 0
4 1
5 4,4,4,6
6
7 2,3,8
8 6,6
9 2,5
Đầu Đuôi
3 0
2,4 1
7,9 2
7 3
5,5,5 4
9 5
0,1,5,8,8 6
0 7
2,7 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-04-2021
Giải tám 85
Giải bảy 946
Giải sáu 7690 3115 8099
Giải năm 0439
Giải bốn 81086 36786 57920 93808
02194 54849 74208
Giải ba 58286 12340
Giải nhì 38492
Giải nhất 03281
Đặc biệt 670845
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 0
3 9
4 0,5,6,9
5
6
7
8 1,5,6,6,6
9 0,2,4,9
Đầu Đuôi
2,4,9 0
8 1
9 2
3
9 4
1,4,8 5
4,8,8,8 6
7
0,0 8
3,4,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 29-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 29-03-2021
Giải tám 50
Giải bảy 964
Giải sáu 1369 0311 0506
Giải năm 1043
Giải bốn 45536 71878 75713 39913
56989 39244 24181
Giải ba 55331 18081
Giải nhì 28485
Giải nhất 85674
Đặc biệt 989963
Đầu Đuôi
0 6
1 1,3,3
2
3 1,6
4 3,4
5 0
6 3,4,9
7 4,8
8 1,1,5,9
9
Đầu Đuôi
5 0
1,3,8,8 1
2
1,1,4,6 3
4,6,7 4
8 5
0,3 6
7
7 8
6,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-03-2021
Giải tám 61
Giải bảy 574
Giải sáu 2670 2006 5292
Giải năm 3430
Giải bốn 92874 82405 63219 16871
31765 20483 70325
Giải ba 89948 42785
Giải nhì 39118
Giải nhất 88781
Đặc biệt 039862
Đầu Đuôi
0 5,6
1 8,9
2 5
3 0
4 8
5
6 1,2,5
7 0,1,4,4
8 1,3,5
9 2
Đầu Đuôi
3,7 0
6,7,8 1
6,9 2
8 3
7,7 4
0,2,6,8 5
0 6
7
1,4 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-03-2021
Giải tám 96
Giải bảy 626
Giải sáu 6859 1788 5596
Giải năm 9470
Giải bốn 77732 16067 34239 59793
30316 70468 68504
Giải ba 08553 55909
Giải nhì 56468
Giải nhất 13619
Đặc biệt 554890
Đầu Đuôi
0 4,9
1 6,9
2 6
3 2,9
4
5 3,9
6 7,8,8
7 0
8 8
9 0,3,6,6
Đầu Đuôi
7,9 0
1
3 2
5,9 3
0 4
5
1,2,9,9 6
6 7
6,6,8 8
0,1,3,5 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-03-2021
Giải tám 72
Giải bảy 273
Giải sáu 0090 2319 7055
Giải năm 6653
Giải bốn 95177 68940 70696 01334
43228 38433 29684
Giải ba 02017 71590
Giải nhì 14895
Giải nhất 75058
Đặc biệt 701332
Đầu Đuôi
0
1 7,9
2 8
3 2,3,4
4 0
5 3,5,8
6
7 2,3,7
8 4
9 0,0,5,6
Đầu Đuôi
4,9,9 0
1
3,7 2
3,5,7 3
3,8 4
5,9 5
9 6
1,7 7
2,5 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-03-2021
Giải tám 63
Giải bảy 243
Giải sáu 0071 1867 1876
Giải năm 3237
Giải bốn 50043 82103 75410 63234
51278 60569 70129
Giải ba 57385 86024
Giải nhì 10664
Giải nhất 15418
Đặc biệt 387903
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,8
2 4,9
3 4,7
4 3,3
5
6 3,4,7,9
7 1,6,8
8 5
9
Đầu Đuôi
1 0
7 1
2
0,0,4,4,6 3
2,3,6 4
8 5
7 6
3,6 7
1,7 8
2,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-03-2021
Giải tám 65
Giải bảy 279
Giải sáu 1642 9437 4511
Giải năm 5600
Giải bốn 35406 45590 79501 66088
92358 01473 35276
Giải ba 26255 74490
Giải nhì 15884
Giải nhất 62636
Đặc biệt 320441
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1 1
2
3 6,7
4 1,2
5 5,8
6 5
7 3,6,9
8 4,8
9 0,0
Đầu Đuôi
0,9,9 0
0,1,4 1
4 2
7 3
8 4
5,6 5
0,3,7 6
3 7
5,8 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-03-2021
Giải tám 64
Giải bảy 000
Giải sáu 7179 1630 6937
Giải năm 0964
Giải bốn 98739 66845 86589 20115
58555 31450 16304
Giải ba 57991 82614
Giải nhì 66732
Giải nhất 68186
Đặc biệt 527556
Đầu Đuôi
0 0,4
1 4,5
2
3 0,2,7,9
4 5
5 0,5,6
6 4,4
7 9
8 6,9
9 1
Đầu Đuôi
0,3,5 0
9 1
3 2
3
0,1,6,6 4
1,4,5 5
5,8 6
3 7
8
3,7,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-03-2021
Giải tám 55
Giải bảy 862
Giải sáu 8323 7793 1281
Giải năm 7477
Giải bốn 97704 43421 23511 13149
41374 55624 84772
Giải ba 15118 06547
Giải nhì 08668
Giải nhất 63633
Đặc biệt 514750
Đầu Đuôi
0 4
1 1,8
2 1,3,4
3 3
4 7,9
5 0,5
6 2,8
7 2,4,7
8 1
9 3
Đầu Đuôi
5 0
1,2,8 1
6,7 2
2,3,9 3
0,2,7 4
5 5
6
4,7 7
1,6 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-03-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-03-2021
Giải tám 15
Giải bảy 273
Giải sáu 9327 6022 9019
Giải năm 1636
Giải bốn 23371 74160 42730 48603
60509 86404 97037
Giải ba 31158 10215
Giải nhì 71448
Giải nhất 80451
Đặc biệt 000507
Đầu Đuôi
0 3,4,7,9
1 5,5,9
2 2,7
3 0,6,7
4 8
5 1,8
6 0
7 1,3
8
9
Đầu Đuôi
3,6 0
5,7 1
2 2
0,7 3
0 4
1,1 5
3 6
0,2,3 7
4,5 8
0,1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 27-02-2021
Giải tám 29
Giải bảy 895
Giải sáu 6967 1703 2465
Giải năm 6721
Giải bốn 54111 93144 16876 92829
55975 90172 80837
Giải ba 04049 73555
Giải nhì 41254
Giải nhất 22578
Đặc biệt 376616
Đầu Đuôi
0 3
1 1,6
2 1,9,9
3 7
4 4,9
5 4,5
6 5,7
7 2,5,6,8
8
9 5
Đầu Đuôi
0
1,2 1
7 2
0 3
4,5 4
5,6,7,9 5
1,7 6
3,6 7
7 8
2,2,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 22-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 22-02-2021
Giải tám 25
Giải bảy 894
Giải sáu 9050 9639 0790
Giải năm 1764
Giải bốn 70494 83127 10371 00012
76269 57288 00036
Giải ba 06486 35244
Giải nhì 68636
Giải nhất 98007
Đặc biệt 594003
Đầu Đuôi
0 3,7
1 2
2 5,7
3 6,6,9
4 4
5 0
6 4,9
7 1
8 6,8
9 0,4,4
Đầu Đuôi
5,9 0
7 1
1 2
0 3
4,6,9,9 4
2 5
3,3,8 6
0,2 7
8 8
3,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 20-02-2021
Giải tám 26
Giải bảy 807
Giải sáu 0907 8765 7529
Giải năm 0925
Giải bốn 87033 63343 69754 32062
44910 08318 75885
Giải ba 78688 02493
Giải nhì 96823
Giải nhất 52110
Đặc biệt 001723
Đầu Đuôi
0 7,7
1 0,0,8
2 3,3,5,6,9
3 3
4 3
5 4
6 2,5
7
8 5,8
9 3
Đầu Đuôi
1,1 0
1
6 2
2,2,3,4,9 3
5 4
2,6,8 5
2 6
0,0 7
1,8 8
2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 15-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 15-02-2021
Giải tám 52
Giải bảy 458
Giải sáu 1530 5196 4456
Giải năm 4429
Giải bốn 38172 88029 61826 94869
50073 21718 63169
Giải ba 20166 85579
Giải nhì 49575
Giải nhất 83922
Đặc biệt 569356
Đầu Đuôi
0
1 8
2 2,6,9,9
3 0
4
5 2,6,6,8
6 6,9,9
7 2,3,5,9
8
9 6
Đầu Đuôi
3 0
1
2,5,7 2
7 3
4
7 5
2,5,5,6,9 6
7
1,5 8
2,2,6,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 13-02-2021
Giải tám 33
Giải bảy 789
Giải sáu 8203 8964 1197
Giải năm 5336
Giải bốn 16097 20404 53589 63340
01982 84821 97736
Giải ba 30527 26707
Giải nhì 62044
Giải nhất 72420
Đặc biệt 346015
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 5
2 0,1,7
3 3,6,6
4 0,4
5
6 4
7
8 2,9,9
9 7,7
Đầu Đuôi
2,4 0
2 1
8 2
0,3 3
0,4,6 4
1 5
3,3 6
0,2,9,9 7
8
8,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 08-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 08-02-2021
Giải tám 73
Giải bảy 711
Giải sáu 6308 3409 7873
Giải năm 5700
Giải bốn 75778 46773 41235 44775
22681 59093 92033
Giải ba 88973 93760
Giải nhì 67790
Giải nhất 94856
Đặc biệt 502117
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 1,7
2
3 3,5
4
5 6
6 0
7 3,3,3,3,5,8
8 1
9 0,3
Đầu Đuôi
0,6,9 0
1,8 1
2
3,7,7,7,7,9 3
4
3,7 5
5 6
1 7
0,7 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 06-02-2021
Giải tám 14
Giải bảy 519
Giải sáu 4105 9528 7678
Giải năm 8254
Giải bốn 59392 08342 78720 78075
14692 73513 65585
Giải ba 09862 83242
Giải nhì 55007
Giải nhất 90406
Đặc biệt 530464
Đầu Đuôi
0 5,6,7
1 3,4,9
2 0,8
3
4 2,2
5 4
6 2,4
7 5,8
8 5
9 2,2
Đầu Đuôi
2 0
1
4,4,6,9,9 2
1 3
1,5,6 4
0,7,8 5
0 6
0 7
2,7 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 01-02-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 01-02-2021
Giải tám 80
Giải bảy 115
Giải sáu 6820 9332 9013
Giải năm 5348
Giải bốn 19754 83442 81350 36206
86234 77258 66479
Giải ba 59402 81165
Giải nhì 33303
Giải nhất 08207
Đặc biệt 722174
Đầu Đuôi
0 2,3,6,7
1 3,5
2 0
3 2,4
4 2,8
5 0,4,8
6 5
7 4,9
8 0
9
Đầu Đuôi
2,5,8 0
1
0,3,4 2
0,1 3
3,5,7 4
1,6 5
0 6
0 7
4,5 8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 30-01-2021
Giải tám 50
Giải bảy 381
Giải sáu 8997 8935 5629
Giải năm 2088
Giải bốn 26237 83912 18839 31530
05082 96847 53799
Giải ba 84098 87798
Giải nhì 97968
Giải nhất 64469
Đặc biệt 034031
Đầu Đuôi
0
1 2
2 9
3 0,1,5,7,9
4 7
5 0
6 8,9
7
8 1,2,8
9 7,8,8,9
Đầu Đuôi
3,5 0
3,8 1
1,8 2
3
4
3 5
6
3,4,9 7
6,8,9,9 8
2,3,6,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 25-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 25-01-2021
Giải tám 24
Giải bảy 842
Giải sáu 0818 5602 3784
Giải năm 2871
Giải bốn 52245 18337 19852 24244
02294 61708 21180
Giải ba 80895 39446
Giải nhì 60660
Giải nhất 53509
Đặc biệt 145583
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 8
2 4
3 7
4 2,4,5,6
5 2
6 0
7 1
8 0,3,4
9 4,5
Đầu Đuôi
6,8 0
7 1
0,4,5 2
8 3
2,4,8,9 4
4,9 5
4 6
3 7
0,1 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 23-01-2021
Giải tám 19
Giải bảy 261
Giải sáu 7653 5615 1046
Giải năm 0078
Giải bốn 22206 69608 23834 96008
82560 00356 31298
Giải ba 51420 68826
Giải nhì 86955
Giải nhất 97821
Đặc biệt 705683
Đầu Đuôi
0 6,8,8
1 5,9
2 0,1,6
3 4
4 6
5 3,5,6
6 0,1
7 8
8 3
9 8
Đầu Đuôi
2,6 0
2,6 1
2
5,8 3
3 4
1,5 5
0,2,4,5 6
7
0,0,7,9 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 18-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 18-01-2021
Giải tám 64
Giải bảy 349
Giải sáu 9684 5220 0584
Giải năm 0521
Giải bốn 22396 51917 40556 07877
77927 32803 87517
Giải ba 79682 68014
Giải nhì 52279
Giải nhất 10127
Đặc biệt 777204
Đầu Đuôi
0 3,4
1 4,7,7
2 0,1,7,7
3
4 9
5 6
6 4
7 7,9
8 2,4,4
9 6
Đầu Đuôi
2 0
2 1
8 2
0 3
0,1,6,8,8 4
5
5,9 6
1,1,2,2,7 7
8
4,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 16-01-2021
Giải tám 89
Giải bảy 511
Giải sáu 9316 4193 2075
Giải năm 5263
Giải bốn 17686 43701 41785 68853
76778 26973 09884
Giải ba 58446 90985
Giải nhì 05166
Giải nhất 47776
Đặc biệt 021628
Đầu Đuôi
0 1
1 1,6
2 8
3
4 6
5 3
6 3,6
7 3,5,6,8
8 4,5,5,6,9
9 3
Đầu Đuôi
0
0,1 1
2
5,6,7,9 3
8 4
7,8,8 5
1,4,6,7,8 6
7
2,7 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 11-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 11-01-2021
Giải tám 53
Giải bảy 040
Giải sáu 6075 8076 2899
Giải năm 3588
Giải bốn 21273 89601 19577 43122
78333 99464 89306
Giải ba 14276 45418
Giải nhì 83509
Giải nhất 27479
Đặc biệt 953126
Đầu Đuôi
0 1,6,9
1 8
2 2,6
3 3
4 0
5 3
6 4
7 3,5,6,6,7,9
8 8
9 9
Đầu Đuôi
4 0
0 1
2 2
3,5,7 3
6 4
7 5
0,2,7,7 6
7 7
1,8 8
0,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 09-01-2021
Giải tám 12
Giải bảy 339
Giải sáu 6653 4861 3807
Giải năm 2599
Giải bốn 56533 27886 55899 18600
97026 45460 51488
Giải ba 18449 26401
Giải nhì 40217
Giải nhất 69065
Đặc biệt 160248
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 2,7
2 6
3 3,9
4 8,9
5 3
6 0,1,5
7
8 6,8
9 9,9
Đầu Đuôi
0,6 0
0,6 1
1 2
3,5 3
4
6 5
2,8 6
0,1 7
4,8 8
3,4,9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 04-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 04-01-2021
Giải tám 61
Giải bảy 242
Giải sáu 8986 9330 4614
Giải năm 1310
Giải bốn 63662 27298 61142 75318
62941 11731 07145
Giải ba 92732 32906
Giải nhì 97786
Giải nhất 30428
Đặc biệt 693324
Đầu Đuôi
0 6
1 0,4,8
2 4,8
3 0,1,2
4 1,2,2,5
5
6 1,2
7
8 6,6
9 8
Đầu Đuôi
1,3 0
3,4,6 1
3,4,4,6 2
3
1,2 4
4 5
0,8,8 6
7
1,2,9 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 02-01-2021

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 02-01-2021
Giải tám 88
Giải bảy 129
Giải sáu 9120 4049 9180
Giải năm 5878
Giải bốn 55114 75839 66058 65562
77370 05935 78913
Giải ba 11099 88287
Giải nhì 76766
Giải nhất 31935
Đặc biệt 228914
Đầu Đuôi
0
1 3,4,4
2 0,9
3 5,5,9
4 9
5 8
6 2,6
7 0,8
8 0,7,8
9 9
Đầu Đuôi
2,7,8 0
1
6 2
1 3
1,1 4
3,3 5
6 6
8 7
5,7,8 8
2,3,4,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-12-2020
Giải tám 96
Giải bảy 820
Giải sáu 6467 8068 7363
Giải năm 8331
Giải bốn 95702 59205 70289 58354
23927 14495 09202
Giải ba 97767 58283
Giải nhì 05085
Giải nhất 21808
Đặc biệt 546044
Đầu Đuôi
0 2,2,5,8
1
2 0,7
3 1
4 4
5 4
6 3,7,7,8
7
8 3,5,9
9 5,6
Đầu Đuôi
2 0
3 1
0,0 2
6,8 3
4,5 4
0,8,9 5
9 6
2,6,6 7
0,6 8
8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-12-2020
Giải tám 54
Giải bảy 813
Giải sáu 3052 9031 5320
Giải năm 1742
Giải bốn 80289 15009 92473 30472
00233 93200 23146
Giải ba 35833 52751
Giải nhì 69103
Giải nhất 23585
Đặc biệt 204767
Đầu Đuôi
0 0,3,9
1 3
2 0
3 1,3,3
4 2,6
5 1,2,4
6 7
7 2,3
8 5,9
9
Đầu Đuôi
0,2 0
3,5 1
4,5,7 2
0,1,3,3,7 3
5 4
8 5
4 6
6 7
8
0,8 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-12-2020
Giải tám 75
Giải bảy 986
Giải sáu 1762 6615 8295
Giải năm 0841
Giải bốn 75121 58663 76665 79076
19164 37273 38525
Giải ba 56168 10140
Giải nhì 18435
Giải nhất 50634
Đặc biệt 008362
Đầu Đuôi
0
1 5
2 1,5
3 4,5
4 0,1
5
6 2,2,3,4,5,8
7 3,5,6
8 6
9 5
Đầu Đuôi
4 0
2,4 1
6,6 2
6,7 3
3,6 4
1,2,3,6,7,9 5
7,8 6
7
6 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-12-2020
Giải tám 45
Giải bảy 545
Giải sáu 4829 7552 0990
Giải năm 0081
Giải bốn 44241 42410 93961 71002
21126 57832 13517
Giải ba 76219 79653
Giải nhì 21020
Giải nhất 34705
Đặc biệt 818600
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1 0,7,9
2 0,6,9
3 2
4 1,5,5
5 2,3
6 1
7
8 1
9 0
Đầu Đuôi
0,1,2,9 0
4,6,8 1
0,3,5 2
5 3
4
0,4,4 5
2 6
1 7
8
1,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 14-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 14-12-2020
Giải tám 71
Giải bảy 242
Giải sáu 7703 6454 2449
Giải năm 6175
Giải bốn 12665 08304 81385 23168
54659 31764 38035
Giải ba 24238 14611
Giải nhì 18969
Giải nhất 91478
Đặc biệt 091113
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,3
2
3 5,8
4 2,9
5 4,9
6 4,5,8,9
7 1,5,8
8 5
9
Đầu Đuôi
0
1,7 1
4 2
0,1 3
0,5,6 4
3,6,7,8 5
6
7
3,6,7 8
4,5,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 12-12-2020
Giải tám 05
Giải bảy 940
Giải sáu 9312 9602 8661
Giải năm 7643
Giải bốn 08353 33367 90968 52588
48569 00536 96909
Giải ba 04461 00647
Giải nhì 04281
Giải nhất 83178
Đặc biệt 678501
Đầu Đuôi
0 1,2,5,9
1 2
2
3 6
4 0,3,7
5 3
6 1,1,7,8,9
7 8
8 1,8
9
Đầu Đuôi
4 0
0,6,6,8 1
0,1 2
4,5 3
4
0 5
3 6
4,6 7
6,7,8 8
0,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 07-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 07-12-2020
Giải tám 30
Giải bảy 695
Giải sáu 3992 0566 9440
Giải năm 6894
Giải bốn 24428 87793 49100 17558
93563 79936 90857
Giải ba 82501 77118
Giải nhì 73670
Giải nhất 10149
Đặc biệt 580653
Đầu Đuôi
0 0,1
1 8
2 8
3 0,6
4 0,9
5 3,7,8
6 3,6
7 0
8
9 2,3,4,5
Đầu Đuôi
0,3,4,7 0
0 1
9 2
5,6,9 3
9 4
9 5
3,6 6
5 7
1,2,5 8
4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 05-12-2020
Giải tám 54
Giải bảy 161
Giải sáu 4448 6976 7787
Giải năm 3783
Giải bốn 61437 73495 32607 84028
63397 44364 94070
Giải ba 92754 93185
Giải nhì 17048
Giải nhất 62711
Đặc biệt 575885
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 8
3 7
4 8,8
5 4,4
6 1,4
7 0,6
8 3,5,5,7
9 5,7
Đầu Đuôi
7 0
1,6 1
2
8 3
5,5,6 4
8,8,9 5
7 6
0,3,8,9 7
2,4,4 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 30-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 30-11-2020
Giải tám 19
Giải bảy 519
Giải sáu 2219 2801 9187
Giải năm 5628
Giải bốn 40998 06768 84726 38892
88857 73904 93712
Giải ba 28452 64716
Giải nhì 81453
Giải nhất 51819
Đặc biệt 911240
Đầu Đuôi
0 1,4
1 2,6,9,9,9,9
2 6,8
3
4 0
5 2,3,7
6 8
7
8 7
9 2,8
Đầu Đuôi
4 0
0 1
1,5,9 2
5 3
0 4
5
1,2 6
5,8 7
2,6,9 8
1,1,1,1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 28-11-2020
Giải tám 08
Giải bảy 410
Giải sáu 4088 7663 6453
Giải năm 7664
Giải bốn 22724 47709 90161 17194
47783 07302 80107
Giải ba 53137 26298
Giải nhì 96345
Giải nhất 35881
Đặc biệt 333208
Đầu Đuôi
0 2,7,8,8,9
1 0
2 4
3 7
4 5
5 3
6 1,3,4
7
8 1,3,8
9 4,8
Đầu Đuôi
1 0
6,8 1
0 2
5,6,8 3
2,6,9 4
4 5
6
0,3 7
0,0,8,9 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 23-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 23-11-2020
Giải tám 76
Giải bảy 255
Giải sáu 2295 5950 7314
Giải năm 0043
Giải bốn 32242 64035 29299 51151
08499 13421 17052
Giải ba 24076 01704
Giải nhì 13457
Giải nhất 98625
Đặc biệt 499875
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 1,5
3 5
4 2,3
5 0,1,2,5,7
6
7 5,6,6
8
9 5,9,9
Đầu Đuôi
5 0
2,5 1
4,5 2
4 3
0,1 4
2,3,5,7,9 5
7,7 6
5 7
8
9,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 21-11-2020
Giải tám 77
Giải bảy 408
Giải sáu 3212 4519 3217
Giải năm 3066
Giải bốn 01263 23131 11754 91184
75371 42375 37832
Giải ba 18640 88972
Giải nhì 23850
Giải nhất 57824
Đặc biệt 633850
Đầu Đuôi
0 8
1 2,7,9
2 4
3 1,2
4 0
5 0,0,4
6 3,6
7 1,2,5,7
8 4
9
Đầu Đuôi
4,5,5 0
3,7 1
1,3,7 2
6 3
2,5,8 4
7 5
6 6
1,7 7
0 8
1 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 16-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 16-11-2020
Giải tám 14
Giải bảy 451
Giải sáu 1951 2002 6900
Giải năm 2241
Giải bốn 22879 71743 10077 82409
61269 17256 26422
Giải ba 84854 13419
Giải nhì 30619
Giải nhất 22886
Đặc biệt 808513
Đầu Đuôi
0 0,2,9
1 3,4,9,9
2 2
3
4 1,3
5 1,1,4,6
6 9
7 7,9
8 6
9
Đầu Đuôi
0 0
4,5,5 1
0,2 2
1,4 3
1,5 4
5
5,8 6
7 7
8
0,1,1,6,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 14-11-2020
Giải tám 78
Giải bảy 371
Giải sáu 8969 7305 2340
Giải năm 8442
Giải bốn 02864 95083 56022 51315
77483 65213 66760
Giải ba 52456 89012
Giải nhì 67821
Giải nhất 80744
Đặc biệt 371449
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,5
2 1,2
3
4 0,2,4,9
5 6
6 0,4,9
7 1,8
8 3,3
9
Đầu Đuôi
4,6 0
2,7 1
1,2,4 2
1,8,8 3
4,6 4
0,1 5
5 6
7
7 8
4,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 09-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 09-11-2020
Giải tám 26
Giải bảy 811
Giải sáu 2038 3119 2576
Giải năm 6049
Giải bốn 49968 07201 94014 51168
49439 71571 09837
Giải ba 23802 13810
Giải nhì 46598
Giải nhất 67005
Đặc biệt 409094
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 0,1,4,9
2 6
3 7,8,9
4 9
5
6 8,8
7 1,6
8
9 4,8
Đầu Đuôi
1 0
0,1,7 1
0 2
3
1,9 4
0 5
2,7 6
3 7
3,6,6,9 8
1,3,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 07-11-2020
Giải tám 44
Giải bảy 612
Giải sáu 5785 8258 4997
Giải năm 2444
Giải bốn 14069 20414 05978 31773
26959 85448 64003
Giải ba 31629 02150
Giải nhì 96463
Giải nhất 20912
Đặc biệt 100080
Đầu Đuôi
0 3
1 2,2,4
2 9
3
4 4,4,8
5 0,8,9
6 3,9
7 3,8
8 0,5
9 7
Đầu Đuôi
5,8 0
1
1,1 2
0,6,7 3
1,4,4 4
8 5
6
9 7
4,5,7 8
2,5,6 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 02-11-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 02-11-2020
Giải tám 48
Giải bảy 781
Giải sáu 9651 6972 8686
Giải năm 2746
Giải bốn 70839 68180 36164 86260
12108 47079 70672
Giải ba 09731 25183
Giải nhì 97123
Giải nhất 88768
Đặc biệt 054927
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,7
3 1,9
4 6,8
5 1
6 0,4,8
7 2,2,9
8 0,1,3,6
9
Đầu Đuôi
6,8 0
3,5,8 1
7,7 2
2,8 3
6 4
5
4,8 6
2 7
0,4,6 8
3,7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 31-10-2020
Giải tám 80
Giải bảy 334
Giải sáu 0330 2523 0895
Giải năm 3804
Giải bốn 36483 53482 08894 71218
77009 71110 67237
Giải ba 27873 39847
Giải nhì 67494
Giải nhất 38627
Đặc biệt 057964
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0,8
2 3,7
3 0,4,7
4 7
5
6 4
7 3
8 0,2,3
9 4,4,5
Đầu Đuôi
1,3,8 0
1
8 2
2,7,8 3
0,3,6,9,9 4
9 5
6
2,3,4 7
1 8
0 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 26-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 26-10-2020
Giải tám 41
Giải bảy 470
Giải sáu 8808 7437 5493
Giải năm 0476
Giải bốn 98224 20817 47940 51524
39764 47986 61081
Giải ba 90876 51547
Giải nhì 31816
Giải nhất 72395
Đặc biệt 867014
Đầu Đuôi
0 8
1 4,6,7
2 4,4
3 7
4 0,1,7
5
6 4
7 0,6,6
8 1,6
9 3,5
Đầu Đuôi
4,7 0
4,8 1
2
9 3
1,2,2,6 4
9 5
1,7,7,8 6
1,3,4 7
0 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 24-10-2020
Giải tám 09
Giải bảy 818
Giải sáu 8639 1876 3621
Giải năm 1129
Giải bốn 58546 50762 72367 57308
85847 96745 90151
Giải ba 56550 22465
Giải nhì 97167
Giải nhất 57922
Đặc biệt 230173
Đầu Đuôi
0 8,9
1 8
2 1,2,9
3 9
4 5,6,7
5 0,1
6 2,5,7,7
7 3,6
8
9
Đầu Đuôi
5 0
2,5 1
2,6 2
7 3
4
4,6 5
4,7 6
4,6,6 7
0,1 8
0,2,3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 19-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 19-10-2020
Giải tám 40
Giải bảy 958
Giải sáu 1149 7399 7035
Giải năm 5254
Giải bốn 93536 38071 94902 85927
86451 68138 64036
Giải ba 79332 64319
Giải nhì 03161
Giải nhất 76013
Đặc biệt 567363
Đầu Đuôi
0 2
1 3,9
2 7
3 2,5,6,6,8
4 0,9
5 1,4,8
6 1,3
7 1
8
9 9
Đầu Đuôi
4 0
5,6,7 1
0,3 2
1,6 3
5 4
3 5
3,3 6
2 7
3,5 8
1,4,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 12-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 12-10-2020
Giải tám 40
Giải bảy 424
Giải sáu 5479 9344 2412
Giải năm 5006
Giải bốn 09305 17544 16275 98372
93647 18852 36900
Giải ba 94425 43480
Giải nhì 12467
Giải nhất 64611
Đặc biệt 173022
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1 1,2
2 2,4,5
3
4 0,4,4,7
5 2
6 7
7 2,5,9
8 0
9
Đầu Đuôi
0,4,8 0
1 1
1,2,5,7 2
3
2,4,4 4
0,2,7 5
0 6
4,6 7
8
7 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 10-10-2020
Giải tám 29
Giải bảy 465
Giải sáu 8502 8302 9068
Giải năm 1429
Giải bốn 32447 28842 42684 78201
95725 03410 59605
Giải ba 91729 66560
Giải nhì 60324
Giải nhất 68196
Đặc biệt 971775
Đầu Đuôi
0 1,2,2,5
1 0
2 4,5,9,9,9
3
4 2,7
5
6 0,5,8
7 5
8 4
9 6
Đầu Đuôi
1,6 0
0 1
0,0,4 2
3
2,8 4
0,2,6,7 5
9 6
4 7
6 8
2,2,2 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 05-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 05-10-2020
Giải tám 34
Giải bảy 485
Giải sáu 1868 6410 5257
Giải năm 0487
Giải bốn 05584 27745 57248 18101
45338 77710 11176
Giải ba 90633 81737
Giải nhì 27339
Giải nhất 61784
Đặc biệt 614347
Đầu Đuôi
0 1
1 0,0
2
3 3,4,7,8,9
4 5,7,8
5 7
6 8
7 6
8 4,4,5,7
9
Đầu Đuôi
1,1 0
0 1
2
3 3
3,8,8 4
4,8 5
7 6
3,4,5,8 7
3,4,6 8
3 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 03-10-2020
Giải tám 71
Giải bảy 131
Giải sáu 7804 1428 0094
Giải năm 2518
Giải bốn 06858 64255 31492 53949
42316 24958 99618
Giải ba 45099 19394
Giải nhì 07332
Giải nhất 83889
Đặc biệt 476066
Đầu Đuôi
0 4
1 6,8,8
2 8
3 1,2
4 9
5 5,8,8
6 6
7 1
8 9
9 2,4,4,9
Đầu Đuôi
0
3,7 1
3,9 2
3
0,9,9 4
5 5
1,6 6
7
1,1,2,5,5 8
4,8,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 28-09-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 28-09-2020
Giải tám 75
Giải bảy 705
Giải sáu 1179 3686 8595
Giải năm 6077
Giải bốn 42962 62871 31558 41033
76399 40056 46066
Giải ba 52365 96098
Giải nhì 73512
Giải nhất 74729
Đặc biệt 552532
Đầu Đuôi
0 5
1 2
2 9
3 2,3
4
5 6,8
6 2,5,6
7 1,5,7,9
8 6
9 5,8,9
Đầu Đuôi
0
7 1
1,3,6 2
3 3
4
0,6,7,9 5
5,6,8 6
7 7
5,9 8
2,7,9 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 26-09-2020
Giải tám 88
Giải bảy 420
Giải sáu 6216 0480 4015
Giải năm 7163
Giải bốn 60065 25436 60748 22918
31660 07983 49102
Giải ba 49048 34373
Giải nhì 32461
Giải nhất 30332
Đặc biệt 917768
Đầu Đuôi
0 2
1 5,6,8
2 0
3 2,6
4 8,8
5
6 0,1,3,5,8
7 3
8 0,3,8
9
Đầu Đuôi
2,6,8 0
6 1
0,3 2
6,7,8 3
4
1,6 5
1,3 6
7
1,4,4,6,8 8
9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ hai ngày 21-09-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ hai » XS TP Hồ Chí Minh 21-09-2020
Giải tám 87
Giải bảy 704
Giải sáu 7167 8230 3449
Giải năm 3855
Giải bốn 91151 86655 48911 39667
96196 73003 82608
Giải ba 36546 75009
Giải nhì 60266
Giải nhất 81353
Đặc biệt 391596
Đầu Đuôi
0 3,4,8,9
1 1
2
3 0
4 6,9
5 1,3,5,5
6 6,7,7
7
8 7
9 6,6
Đầu Đuôi
3 0
1,5 1
2
0,5 3
0 4
5,5 5
4,6,9,9 6
6,6,8 7
0 8
0,4 9

Xổ số TP Hồ Chí Minh Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS TP Hồ Chí Minh Thứ bảy » XS TP Hồ Chí Minh 19-09-2020
Giải tám 06
Giải bảy 137
Giải sáu 6515 1062 0210
Giải năm 3934
Giải bốn 86385 26099 40669 17402
34308 34421 92315
Giải ba 65407 98060
Giải nhì 88191
Giải nhất 77455
Đặc biệt 610924
Đầu Đuôi
0 2,6,7,8
1 0,5,5
2 1,4
3 4,7
4
5 5
6 0,2,9
7
8 5
9 1,9
Đầu Đuôi
1,6 0
2,9 1
0,6 2
3
2,3 4
1,1,5,8 5
0 6
0,3 7
0 8
6,9 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới