XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-07-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-07-2021
Giải tám 87
Giải bảy 945
Giải sáu 9604 7558 7091
Giải năm 6328
Giải bốn 84945 09742 19235 37821
57516 93625 99494
Giải ba 60606 81206
Giải nhì 04064
Giải nhất 52613
Đặc biệt 148248
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 3,6
2 1,5,8
3 5
4 2,5,5,8
5 8
6 4
7
8 7
9 1,4
Đầu Đuôi
0
2,9 1
4 2
1 3
0,6,9 4
2,3,4,4 5
0,0,1 6
8 7
2,4,5 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-06-2021
Giải tám 36
Giải bảy 549
Giải sáu 5221 9542 7348
Giải năm 7606
Giải bốn 53977 88316 97443 80148
41208 95479 28554
Giải ba 64651 10000
Giải nhì 07388
Giải nhất 44350
Đặc biệt 997124
Đầu Đuôi
0 0,6,8
1 6
2 1,4
3 6
4 2,3,8,8,9
5 0,1,4
6
7 7,9
8 8
9
Đầu Đuôi
0,5 0
2,5 1
4 2
4 3
2,5 4
5
0,1,3 6
7 7
0,4,4,8 8
4,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-06-2021
Giải tám 53
Giải bảy 276
Giải sáu 7038 0959 9307
Giải năm 5544
Giải bốn 37538 56769 50634 01403
41833 90704 28765
Giải ba 39062 48748
Giải nhì 66239
Giải nhất 39452
Đặc biệt 827254
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1
2
3 3,4,8,8,9
4 4,8
5 2,3,4,9
6 2,5,9
7 6
8
9
Đầu Đuôi
0
1
5,6 2
0,3,5 3
0,3,4,5 4
6 5
7 6
0 7
3,3,4 8
3,5,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 16-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 16-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 589
Giải sáu 6612 2630 6165
Giải năm 1639
Giải bốn 75506 73021 48071 03403
44572 43473 97542
Giải ba 19574 14769
Giải nhì 77514
Giải nhất 39763
Đặc biệt 443863
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,4
2 1
3 0,5,9
4 2
5
6 3,3,5,9
7 1,2,3,4
8 9
9
Đầu Đuôi
3 0
2,7 1
1,4,7 2
0,6,6,7 3
1,7 4
3,6 5
0 6
7
8
3,6,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 09-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 09-06-2021
Giải tám 62
Giải bảy 956
Giải sáu 7300 9745 5601
Giải năm 5426
Giải bốn 81512 54424 49231 20216
93953 86189 30739
Giải ba 47208 33060
Giải nhì 23157
Giải nhất 04216
Đặc biệt 621463
Đầu Đuôi
0 0,1,8
1 2,6,6
2 4,6
3 1,9
4 5
5 3,6,7
6 0,2,3
7
8 9
9
Đầu Đuôi
0,6 0
0,3 1
1,6 2
5,6 3
2 4
4 5
1,1,2,5 6
5 7
0 8
3,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 02-06-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 02-06-2021
Giải tám 84
Giải bảy 911
Giải sáu 7656 3043 4684
Giải năm 5518
Giải bốn 67388 19391 44611 03930
46422 37437 07068
Giải ba 58132 39572
Giải nhì 70968
Giải nhất 22477
Đặc biệt 775693
Đầu Đuôi
0
1 1,1,8
2 2
3 0,2,7
4 3
5 6
6 8,8
7 2,7
8 4,4,8
9 1,3
Đầu Đuôi
3 0
1,1,9 1
2,3,7 2
4,9 3
8,8 4
5
5 6
3,7 7
1,6,6,8 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 26-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 26-05-2021
Giải tám 12
Giải bảy 410
Giải sáu 9385 7294 0449
Giải năm 3662
Giải bốn 61348 00418 22735 98782
07140 75562 17819
Giải ba 70129 94501
Giải nhì 73487
Giải nhất 88555
Đặc biệt 526283
Đầu Đuôi
0 1
1 0,2,8,9
2 9
3 5
4 0,8,9
5 5
6 2,2
7
8 2,3,5,7
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
0 1
1,6,6,8 2
8 3
9 4
3,5,8 5
6
8 7
1,4 8
1,2,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 19-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 19-05-2021
Giải tám 22
Giải bảy 039
Giải sáu 7947 3785 1643
Giải năm 5941
Giải bốn 46039 87815 91402 85356
22052 69603 14450
Giải ba 09351 89323
Giải nhì 65510
Giải nhất 04858
Đặc biệt 274038
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,5
2 2,3
3 8,9,9
4 1,3,7
5 0,1,2,6,8
6
7
8 5
9
Đầu Đuôi
1,5 0
4,5 1
0,2,5 2
0,2,4 3
4
1,8 5
5 6
4 7
3,5 8
3,3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 12-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 12-05-2021
Giải tám 95
Giải bảy 185
Giải sáu 4660 6232 3826
Giải năm 0624
Giải bốn 43160 90690 35776 73139
53219 84866 44872
Giải ba 27270 42817
Giải nhì 16828
Giải nhất 57689
Đặc biệt 292543
Đầu Đuôi
0
1 7,9
2 4,6,8
3 2,9
4 3
5
6 0,0,6
7 0,2,6
8 5,9
9 0,5
Đầu Đuôi
6,6,7,9 0
1
3,7 2
4 3
2 4
8,9 5
2,6,7 6
1 7
2 8
1,3,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 05-05-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 05-05-2021
Giải tám 24
Giải bảy 247
Giải sáu 6791 6067 3549
Giải năm 1377
Giải bốn 91735 87943 64219 60054
47957 64572 30031
Giải ba 87880 33147
Giải nhì 83626
Giải nhất 65033
Đặc biệt 653314
Đầu Đuôi
0
1 4,9
2 4,6
3 1,3,5
4 3,7,7,9
5 4,7
6 7
7 2,7
8 0
9 1
Đầu Đuôi
8 0
3,9 1
7 2
3,4 3
1,2,5 4
3 5
2 6
4,4,5,6,7 7
8
1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 28-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 28-04-2021
Giải tám 88
Giải bảy 216
Giải sáu 2753 1984 4681
Giải năm 4255
Giải bốn 07330 88331 64856 19104
33291 25894 52696
Giải ba 03811 65898
Giải nhì 88619
Giải nhất 39997
Đặc biệt 407076
Đầu Đuôi
0 4
1 1,6,9
2
3 0,1
4
5 3,5,6
6
7 6
8 1,4,8
9 1,4,6,7,8
Đầu Đuôi
3 0
1,3,8,9 1
2
5 3
0,8,9 4
5 5
1,5,7,9 6
9 7
8,9 8
1 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 21-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 21-04-2021
Giải tám 73
Giải bảy 970
Giải sáu 5226 3946 3503
Giải năm 1248
Giải bốn 86455 90083 92002 23210
06283 76035 12683
Giải ba 10969 59758
Giải nhì 65012
Giải nhất 05856
Đặc biệt 695189
Đầu Đuôi
0 2,3
1 0,2
2 6
3 5
4 6,8
5 5,6,8
6 9
7 0,3
8 3,3,3,9
9
Đầu Đuôi
1,7 0
1
0,1 2
0,7,8,8,8 3
4
3,5 5
2,4,5 6
7
4,5 8
6,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 14-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 14-04-2021
Giải tám 76
Giải bảy 173
Giải sáu 8941 0723 9764
Giải năm 6949
Giải bốn 23668 31748 59093 95025
41523 21328 31100
Giải ba 26499 07041
Giải nhì 84142
Giải nhất 23612
Đặc biệt 714619
Đầu Đuôi
0 0
1 2,9
2 3,3,5,8
3
4 1,1,2,8,9
5
6 4,8
7 3,6
8
9 3,9
Đầu Đuôi
0 0
4,4 1
1,4 2
2,2,7,9 3
6 4
2 5
7 6
7
2,4,6 8
1,4,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-04-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-04-2021
Giải tám 36
Giải bảy 585
Giải sáu 9569 2153 0496
Giải năm 2358
Giải bốn 13244 35212 42557 70184
73296 84054 40806
Giải ba 27764 07970
Giải nhì 77004
Giải nhất 53165
Đặc biệt 534417
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,7
2
3 6
4 4
5 3,4,7,8
6 4,5,9
7 0
8 4,5
9 6,6
Đầu Đuôi
7 0
1
1 2
5 3
0,4,5,6,8 4
6,8 5
0,3,9,9 6
1,5 7
5 8
6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 31-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 31-03-2021
Giải tám 41
Giải bảy 407
Giải sáu 7501 8528 9824
Giải năm 7433
Giải bốn 66766 74669 37889 69365
58606 74543 47847
Giải ba 34721 07101
Giải nhì 61227
Giải nhất 65515
Đặc biệt 108660
Đầu Đuôi
0 1,1,6,7
1 5
2 1,4,7,8
3 3
4 1,3,7
5
6 0,5,6,9
7
8 9
9
Đầu Đuôi
6 0
0,0,2,4 1
2
3,4 3
2 4
1,6 5
0,6 6
0,2,4 7
2 8
6,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 24-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 24-03-2021
Giải tám 29
Giải bảy 585
Giải sáu 0328 3176 6851
Giải năm 0488
Giải bốn 01444 28809 36437 42152
19764 34943 41584
Giải ba 97547 48932
Giải nhì 84419
Giải nhất 54479
Đặc biệt 136389
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 8,9
3 2,7
4 3,4,7
5 1,2
6 4
7 6,9
8 4,5,8,9
9
Đầu Đuôi
0
5 1
3,5 2
4 3
4,6,8 4
8 5
7 6
3,4 7
2,8 8
0,1,2,7,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 17-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 17-03-2021
Giải tám 24
Giải bảy 322
Giải sáu 7802 9572 8681
Giải năm 3294
Giải bốn 19595 61085 30319 13002
94851 03961 19909
Giải ba 82082 13515
Giải nhì 54294
Giải nhất 39868
Đặc biệt 970833
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 5,9
2 2,4
3 3
4
5 1
6 1,8
7 2
8 1,2,5
9 4,4,5
Đầu Đuôi
0
5,6,8 1
0,0,2,7,8 2
3 3
2,9,9 4
1,8,9 5
6
7
6 8
0,1 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 10-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 10-03-2021
Giải tám 12
Giải bảy 491
Giải sáu 4133 0240 0889
Giải năm 6796
Giải bốn 09171 67810 98616 84506
33200 85473 89638
Giải ba 54695 83819
Giải nhì 54009
Giải nhất 85058
Đặc biệt 323383
Đầu Đuôi
0 0,6,9
1 0,2,6,9
2
3 3,8
4 0
5 8
6
7 1,3
8 3,9
9 1,5,6
Đầu Đuôi
0,1,4 0
7,9 1
1 2
3,7,8 3
4
9 5
0,1,9 6
7
3,5 8
0,1,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 03-03-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 03-03-2021
Giải tám 47
Giải bảy 127
Giải sáu 6470 6472 0714
Giải năm 2962
Giải bốn 86931 79675 09519 85255
58821 60418 11558
Giải ba 26544 70144
Giải nhì 42590
Giải nhất 72330
Đặc biệt 454847
Đầu Đuôi
0
1 4,8,9
2 1,7
3 0,1
4 4,4,7,7
5 5,8
6 2
7 0,2,5
8
9 0
Đầu Đuôi
3,7,9 0
2,3 1
6,7 2
3
1,4,4 4
5,7 5
6
2,4,4 7
1,5 8
1 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 24-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 24-02-2021
Giải tám 38
Giải bảy 802
Giải sáu 7250 2618 1967
Giải năm 5684
Giải bốn 01664 13912 60227 33314
48324 51502 60146
Giải ba 79690 58224
Giải nhì 48184
Giải nhất 98909
Đặc biệt 062911
Đầu Đuôi
0 2,2,9
1 1,2,4,8
2 4,4,7
3 8
4 6
5 0
6 4,7
7
8 4,4
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
1 1
0,0,1 2
3
1,2,2,6,8,8 4
5
4 6
2,6 7
1,3 8
0 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 17-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 17-02-2021
Giải tám 99
Giải bảy 549
Giải sáu 3341 4267 5194
Giải năm 8491
Giải bốn 38686 00687 50303 71149
14196 90181 06487
Giải ba 03207 90551
Giải nhì 21444
Giải nhất 68309
Đặc biệt 149211
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1 1
2
3
4 1,4,9,9
5 1
6 7
7
8 1,6,7,7
9 1,4,6,9
Đầu Đuôi
0
1,4,5,8,9 1
2
0 3
4,9 4
5
8,9 6
0,6,8,8 7
8
0,4,4,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 10-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 10-02-2021
Giải tám 06
Giải bảy 860
Giải sáu 4852 9917 3685
Giải năm 0656
Giải bốn 39863 21473 98293 63473
78866 13381 62702
Giải ba 07182 67207
Giải nhì 80949
Giải nhất 10719
Đặc biệt 365159
Đầu Đuôi
0 2,6,7
1 7,9
2
3
4 9
5 2,6,9
6 0,3,6
7 3,3
8 1,2,5
9 3
Đầu Đuôi
6 0
8 1
0,5,8 2
6,7,7,9 3
4
8 5
0,5,6 6
0,1 7
8
1,4,5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 03-02-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 03-02-2021
Giải tám 31
Giải bảy 637
Giải sáu 9897 2802 5532
Giải năm 0098
Giải bốn 61136 10818 53510 58658
12851 97080 22842
Giải ba 69441 40905
Giải nhì 27803
Giải nhất 70176
Đặc biệt 673728
Đầu Đuôi
0 2,3,5
1 0,8
2 8
3 1,2,6,7
4 1,2
5 1,8
6
7 6
8 0
9 7,8
Đầu Đuôi
1,8 0
3,4,5 1
0,3,4 2
0 3
4
0 5
3,7 6
3,9 7
1,2,5,9 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 27-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 27-01-2021
Giải tám 04
Giải bảy 470
Giải sáu 1103 8362 0689
Giải năm 0088
Giải bốn 90403 79331 79091 44072
96526 13507 31735
Giải ba 74887 44289
Giải nhì 39512
Giải nhất 30538
Đặc biệt 799366
Đầu Đuôi
0 3,3,4,7
1 2
2 6
3 1,5,8
4
5
6 2,6
7 0,2
8 7,8,9,9
9 1
Đầu Đuôi
7 0
3,9 1
1,6,7 2
0,0 3
0 4
3 5
2,6 6
0,8 7
3,8 8
8,8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 20-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 20-01-2021
Giải tám 44
Giải bảy 680
Giải sáu 9254 8700 9991
Giải năm 3910
Giải bốn 12832 33123 81963 50251
36875 65584 71567
Giải ba 59400 18533
Giải nhì 39440
Giải nhất 69708
Đặc biệt 779026
Đầu Đuôi
0 0,0,8
1 0
2 3,6
3 2,3
4 0,4
5 1,4
6 3,7
7 5
8 0,4
9 1
Đầu Đuôi
0,0,1,4,8 0
5,9 1
3 2
2,3,6 3
4,5,8 4
7 5
2 6
6 7
0 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 13-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 13-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 037
Giải sáu 6053 8500 8331
Giải năm 4847
Giải bốn 84432 87560 19685 23941
92071 64314 15793
Giải ba 38633 91246
Giải nhì 34112
Giải nhất 72476
Đặc biệt 180585
Đầu Đuôi
0 0
1 2,4
2
3 1,2,3,7,8
4 1,6,7
5 3
6 0
7 1,6
8 5,5
9 3
Đầu Đuôi
0,6 0
3,4,7 1
1,3 2
3,5,9 3
1 4
8,8 5
4,7 6
3,4 7
3 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 06-01-2021

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 06-01-2021
Giải tám 61
Giải bảy 087
Giải sáu 6928 8129 1804
Giải năm 8938
Giải bốn 69110 23804 11088 48017
45120 79333 59901
Giải ba 19157 90661
Giải nhì 79612
Giải nhất 76893
Đặc biệt 804803
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4
1 0,2,7
2 0,8,9
3 3,8
4
5 7
6 1,1
7
8 7,8
9 3
Đầu Đuôi
1,2 0
0,6,6 1
1 2
0,3,9 3
0,0 4
5
6
1,5,8 7
2,3,8 8
2 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-12-2020
Giải tám 36
Giải bảy 573
Giải sáu 3204 9675 0784
Giải năm 3509
Giải bốn 77727 36503 88564 94935
45099 41838 19870
Giải ba 63444 64686
Giải nhì 98456
Giải nhất 64952
Đặc biệt 520116
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 6
2 7
3 5,6,8
4 4
5 2,6
6 4
7 0,3,5
8 4,6
9 9
Đầu Đuôi
7 0
1
5 2
0,7 3
0,4,6,8 4
3,7 5
1,3,5,8 6
2 7
3 8
0,9 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-12-2020
Giải tám 18
Giải bảy 692
Giải sáu 4543 2758 1109
Giải năm 4521
Giải bốn 33973 94271 53487 20281
27891 13436 31190
Giải ba 16119 88081
Giải nhì 29903
Giải nhất 39612
Đặc biệt 406149
Đầu Đuôi
0 3,9
1 2,8,9
2 1
3 6
4 3,9
5 8
6
7 1,3
8 1,1,7
9 0,1,2
Đầu Đuôi
9 0
2,7,8,8,9 1
1,9 2
0,4,7 3
4
5
3 6
8 7
1,5 8
0,1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 16-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 16-12-2020
Giải tám 22
Giải bảy 677
Giải sáu 3105 6907 3291
Giải năm 2438
Giải bốn 86730 11345 20862 67334
88903 34767 34306
Giải ba 11495 93598
Giải nhì 48287
Giải nhất 41096
Đặc biệt 896536
Đầu Đuôi
0 3,5,6,7
1
2 2
3 0,4,6,8
4 5
5
6 2,7
7 7
8 7
9 1,5,6,8
Đầu Đuôi
3 0
9 1
2,6 2
0 3
3 4
0,4,9 5
0,3,9 6
0,6,7,8 7
3,9 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 09-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 09-12-2020
Giải tám 84
Giải bảy 571
Giải sáu 4796 9773 8250
Giải năm 3200
Giải bốn 02028 08485 51491 32239
21552 87873 30380
Giải ba 38380 40730
Giải nhì 91992
Giải nhất 49212
Đặc biệt 305021
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 1,8
3 0,9
4
5 0,2
6
7 1,3,3
8 0,0,4,5
9 1,2,6
Đầu Đuôi
0,3,5,8,8 0
2,7,9 1
1,5,9 2
7,7 3
8 4
8 5
9 6
7
2 8
3 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 02-12-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 02-12-2020
Giải tám 71
Giải bảy 848
Giải sáu 1049 5881 2509
Giải năm 1919
Giải bốn 65224 87691 15612 16262
52006 00631 24988
Giải ba 99592 88290
Giải nhì 60311
Giải nhất 78016
Đặc biệt 771553
Đầu Đuôi
0 6,9
1 1,2,6,9
2 4
3 1
4 8,9
5 3
6 2
7 1
8 1,8
9 0,1,2
Đầu Đuôi
9 0
1,3,7,8,9 1
1,6,9 2
5 3
2 4
5
0,1 6
7
4,8 8
0,1,4 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 25-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 25-11-2020
Giải tám 68
Giải bảy 737
Giải sáu 1695 2243 3559
Giải năm 4151
Giải bốn 76808 64627 98959 17222
84580 22223 40469
Giải ba 45598 05538
Giải nhì 54833
Giải nhất 75256
Đặc biệt 074117
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 2,3,7
3 3,7,8
4 3
5 1,6,9,9
6 8,9
7
8 0
9 5,8
Đầu Đuôi
8 0
5 1
2 2
2,3,4 3
4
9 5
5 6
1,2,3 7
0,3,6,9 8
5,5,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 18-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 18-11-2020
Giải tám 51
Giải bảy 029
Giải sáu 7151 1145 8503
Giải năm 6067
Giải bốn 34930 34021 56704 60209
33653 68838 48421
Giải ba 50318 41849
Giải nhì 21469
Giải nhất 11116
Đặc biệt 322911
Đầu Đuôi
0 3,4,9
1 1,6,8
2 1,1,9
3 0,8
4 5,9
5 1,1,3
6 7,9
7
8
9
Đầu Đuôi
3 0
1,2,2,5,5 1
2
0,5 3
0 4
4 5
1 6
6 7
1,3 8
0,2,4,6 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 11-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 11-11-2020
Giải tám 71
Giải bảy 596
Giải sáu 1379 0670 6615
Giải năm 0307
Giải bốn 65295 33395 18984 21785
31825 55410 36580
Giải ba 21913 86057
Giải nhì 85696
Giải nhất 31595
Đặc biệt 760961
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,5
2 5
3
4
5 7
6 1
7 0,1,9
8 0,4,5
9 5,5,5,6,6
Đầu Đuôi
1,7,8 0
6,7 1
2
1 3
8 4
1,2,8,9,9,9 5
9,9 6
0,5 7
8
7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 04-11-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 04-11-2020
Giải tám 88
Giải bảy 768
Giải sáu 5136 4824 3150
Giải năm 2261
Giải bốn 72252 69400 35887 06211
60954 02976 87177
Giải ba 30921 91285
Giải nhì 85521
Giải nhất 71314
Đặc biệt 737157
Đầu Đuôi
0 0
1 1,4
2 1,1,4
3 6
4
5 0,2,4,7
6 1,8
7 6,7
8 5,7,8
9
Đầu Đuôi
0,5 0
1,2,2,6 1
5 2
3
1,2,5 4
8 5
3,7 6
5,7,8 7
6,8 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 28-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 28-10-2020
Giải tám 07
Giải bảy 990
Giải sáu 7046 9068 1311
Giải năm 1265
Giải bốn 03397 75667 45575 32525
50980 84986 01763
Giải ba 00320 45227
Giải nhì 61118
Giải nhất 99536
Đặc biệt 972537
Đầu Đuôi
0 7
1 1,8
2 0,5,7
3 6,7
4 6
5
6 3,5,7,8
7 5
8 0,6
9 0,7
Đầu Đuôi
2,8,9 0
1 1
2
6 3
4
2,6,7 5
3,4,8 6
0,2,3,6,9 7
1,6 8
9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 21-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 21-10-2020
Giải tám 03
Giải bảy 412
Giải sáu 7734 2010 7600
Giải năm 5189
Giải bốn 20183 22307 90285 95657
83948 94197 58142
Giải ba 45647 39070
Giải nhì 60397
Giải nhất 51004
Đặc biệt 710023
Đầu Đuôi
0 0,3,4,7
1 0,2
2 3
3 4
4 2,7,8
5 7
6
7 0
8 3,5,9
9 7,7
Đầu Đuôi
0,1,7 0
1
1,4 2
0,2,8 3
0,3 4
8 5
6
0,4,5,9,9 7
4 8
8 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 14-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 14-10-2020
Giải tám 46
Giải bảy 142
Giải sáu 7748 0963 9327
Giải năm 9142
Giải bốn 77454 32732 80029 34243
93936 56145 44310
Giải ba 81120 18260
Giải nhì 24779
Giải nhất 08768
Đặc biệt 058054
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,7,9
3 2,6
4 2,2,3,5,6,8
5 4,4
6 0,3,8
7 9
8
9
Đầu Đuôi
1,2,6 0
1
3,4,4 2
4,6 3
5,5 4
4 5
3,4 6
2 7
4,6 8
2,7 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 07-10-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 07-10-2020
Giải tám 93
Giải bảy 144
Giải sáu 8226 6841 4845
Giải năm 8366
Giải bốn 93754 35826 32644 99802
45818 92018 53348
Giải ba 68510 78485
Giải nhì 27264
Giải nhất 73433
Đặc biệt 970009
Đầu Đuôi
0 2,9
1 0,8,8
2 6,6
3 3
4 1,4,4,5,8
5 4
6 4,6
7
8 5
9 3
Đầu Đuôi
1 0
4 1
0 2
3,9 3
4,4,5,6 4
4,8 5
2,2,6 6
7
1,1,4 8
0 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 30-09-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 30-09-2020
Giải tám 19
Giải bảy 308
Giải sáu 1197 1152 9861
Giải năm 1735
Giải bốn 96041 69113 99748 26698
88359 97426 31248
Giải ba 13737 56245
Giải nhì 94901
Giải nhất 16725
Đặc biệt 203151
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,9
2 5,6
3 5,7
4 1,5,8,8
5 1,2,9
6 1
7
8
9 7,8
Đầu Đuôi
0
0,4,5,6 1
5 2
1 3
4
2,3,4 5
2 6
3,9 7
0,4,4,9 8
1,5 9

Xổ số Sóc Trăng Thứ tư ngày 23-09-2020

XSMN » XS Sóc Trăng Thứ tư » XS Sóc Trăng 23-09-2020
Giải tám 32
Giải bảy 591
Giải sáu 1155 3554 2347
Giải năm 6219
Giải bốn 41463 01754 42537 67227
72122 24235 37953
Giải ba 25746 38803
Giải nhì 14716
Giải nhất 07000
Đặc biệt 314952
Đầu Đuôi
0 0,3
1 6,9
2 2,7
3 2,5,7
4 6,7
5 2,3,4,4,5
6 3
7
8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
9 1
2,3,5 2
0,5,6 3
5,5 4
3,5 5
1,4 6
2,3,4 7
8
1 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới