XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-07-2021
Giải tám 42
Giải bảy 126
Giải sáu 4389 7168 8790
Giải năm 7006
Giải bốn 37567 15370 21066 88571
27866 24577 15020
Giải ba 95582 17778
Giải nhì 55958
Giải nhất 49852
Đặc biệt 427968
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,6
3
4 2
5 2,8
6 6,6,7,8,8
7 0,1,7,8
8 2,9
9 0
Đầu Đuôi
2,7,9 0
7 1
4,5,8 2
3
4
5
0,2,6,6 6
6,7 7
5,6,6,7 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-07-2021
Giải tám 53
Giải bảy 729
Giải sáu 0969 5129 6007
Giải năm 1114
Giải bốn 86903 45454 49576 85922
28676 75275 43992
Giải ba 72478 19784
Giải nhì 67078
Giải nhất 31770
Đặc biệt 455972
Đầu Đuôi
0 3,7
1 4
2 2,9,9
3
4
5 3,4
6 9
7 0,2,5,6,6,8,8
8 4
9 2
Đầu Đuôi
7 0
1
2,7,9 2
0,5 3
1,5,8 4
7 5
7,7 6
0 7
7,7 8
2,2,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-07-2021
Giải tám 48
Giải bảy 582
Giải sáu 6882 9461 8250
Giải năm 7259
Giải bốn 46406 47468 59406 79717
97305 82136 81746
Giải ba 14384 91780
Giải nhì 20959
Giải nhất 56831
Đặc biệt 035507
Đầu Đuôi
0 5,6,6,7
1 7
2
3 1,6
4 6,8
5 0,9,9
6 1,8
7
8 0,2,2,4
9
Đầu Đuôi
5,8 0
3,6 1
8,8 2
3
8 4
0 5
0,0,3,4 6
0,1 7
4,6 8
5,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-07-2021
Giải tám 80
Giải bảy 004
Giải sáu 0960 9524 1096
Giải năm 9110
Giải bốn 24460 16163 96376 02930
87721 85285 84544
Giải ba 56469 77038
Giải nhì 31065
Giải nhất 71323
Đặc biệt 943546
Đầu Đuôi
0 4
1 0
2 1,3,4
3 0,8
4 4,6
5
6 0,0,3,5,9
7 6
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
1,3,6,6,8 0
2 1
2
2,6 3
0,2,4 4
6,8 5
4,7,9 6
7
3 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-07-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-07-2021
Giải tám 98
Giải bảy 207
Giải sáu 4850 4823 5159
Giải năm 1511
Giải bốn 14616 37525 61588 26423
59450 07425 23215
Giải ba 16173 13773
Giải nhì 07826
Giải nhất 62720
Đặc biệt 488924
Đầu Đuôi
0 7
1 1,5,6
2 0,3,3,4,5,5,6
3
4
5 0,0,9
6
7 3,3
8 8
9 8
Đầu Đuôi
2,5,5 0
1 1
2
2,2,7,7 3
2 4
1,2,2 5
1,2 6
0 7
8,9 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-06-2021
Giải tám 18
Giải bảy 122
Giải sáu 8034 3833 5136
Giải năm 6023
Giải bốn 68743 26853 90306 16698
59228 88897 76535
Giải ba 09618 84409
Giải nhì 69045
Giải nhất 38921
Đặc biệt 353112
Đầu Đuôi
0 6,9
1 2,8,8
2 1,2,3,8
3 3,4,5,6
4 3,5
5 3
6
7
8
9 7,8
Đầu Đuôi
0
2 1
1,2 2
2,3,4,5 3
3 4
3,4 5
0,3 6
9 7
1,1,2,9 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-06-2021
Giải tám 55
Giải bảy 387
Giải sáu 8503 5116 8871
Giải năm 8679
Giải bốn 28140 33437 16210 45665
03258 08454 40499
Giải ba 04002 54558
Giải nhì 06704
Giải nhất 34821
Đặc biệt 727599
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 0,6
2 1
3 7
4 0
5 4,5,8,8
6 5
7 1,9
8 7
9 9,9
Đầu Đuôi
1,4 0
2,7 1
0 2
0 3
0,5 4
5,6 5
1 6
3,8 7
5,5 8
7,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-06-2021
Giải tám 20
Giải bảy 829
Giải sáu 8737 2793 8990
Giải năm 0181
Giải bốn 03202 52606 49533 07404
32518 51981 78352
Giải ba 72552 00522
Giải nhì 68353
Giải nhất 08974
Đặc biệt 503143
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 8
2 0,2,9
3 3,7
4 3
5 2,2,3
6
7 4
8 1,1
9 0,3
Đầu Đuôi
2,9 0
8,8 1
0,2,5,5 2
3,4,5,9 3
0,7 4
5
0 6
3 7
1 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-06-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-06-2021
Giải tám 18
Giải bảy 761
Giải sáu 2349 6475 4619
Giải năm 5900
Giải bốn 70785 93245 22405 65262
44512 40169 61142
Giải ba 27370 74688
Giải nhì 09442
Giải nhất 07667
Đặc biệt 486219
Đầu Đuôi
0 0,5
1 2,8,9,9
2
3
4 2,2,5,9
5
6 1,2,7,9
7 0,5
8 5,8
9
Đầu Đuôi
0,7 0
6 1
1,4,4,6 2
3
4
0,4,7,8 5
6
6 7
1,8 8
1,1,4,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 27-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 27-05-2021
Giải tám 91
Giải bảy 157
Giải sáu 3387 2764 6401
Giải năm 5720
Giải bốn 22213 68133 25625 25425
53358 02922 84991
Giải ba 62440 35836
Giải nhì 54838
Giải nhất 26886
Đặc biệt 369712
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 0,2,5,5
3 3,6,8
4 0
5 7,8
6 4
7
8 6,7
9 1,1
Đầu Đuôi
2,4 0
0,9,9 1
1,2 2
1,3 3
6 4
2,2 5
3,8 6
5,8 7
3,5 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 20-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 20-05-2021
Giải tám 94
Giải bảy 282
Giải sáu 4436 9242 0030
Giải năm 4619
Giải bốn 61734 17342 40996 25326
08660 78258 57043
Giải ba 69182 44721
Giải nhì 27554
Giải nhất 66622
Đặc biệt 946384
Đầu Đuôi
0
1 9
2 1,2,6
3 0,4,6
4 2,2,3
5 4,8
6 0
7
8 2,2,4
9 4,6
Đầu Đuôi
3,6 0
2 1
2,4,4,8,8 2
4 3
3,5,8,9 4
5
2,3,9 6
7
5 8
1 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 13-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 13-05-2021
Giải tám 60
Giải bảy 974
Giải sáu 6239 8974 1353
Giải năm 5037
Giải bốn 68731 36720 24333 13465
40207 29524 95494
Giải ba 43416 35602
Giải nhì 71157
Giải nhất 30209
Đặc biệt 189202
Đầu Đuôi
0 2,2,7,9
1 6
2 0,4
3 1,3,7,9
4
5 3,7
6 0,5
7 4,4
8
9 4
Đầu Đuôi
2,6 0
3 1
0,0 2
3,5 3
2,7,7,9 4
6 5
1 6
0,3,5 7
8
0,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 06-05-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 06-05-2021
Giải tám 30
Giải bảy 571
Giải sáu 8049 1847 7988
Giải năm 5840
Giải bốn 74668 99386 72153 82092
56635 02918 71047
Giải ba 75056 24313
Giải nhì 70812
Giải nhất 36310
Đặc biệt 534826
Đầu Đuôi
0
1 0,2,3,8
2 6
3 0,5
4 0,7,7,9
5 3,6
6 8
7 1
8 6,8
9 2
Đầu Đuôi
1,3,4 0
7 1
1,9 2
1,5 3
4
3 5
2,5,8 6
4,4 7
1,6,8 8
4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-04-2021
Giải tám 61
Giải bảy 440
Giải sáu 8771 3938 8660
Giải năm 4460
Giải bốn 32034 26381 23014 97637
74104 95021 98301
Giải ba 04105 52009
Giải nhì 98918
Giải nhất 58924
Đặc biệt 380101
Đầu Đuôi
0 1,1,4,5,9
1 4,8
2 1,4
3 4,7,8
4 0
5
6 0,0,1
7 1
8 1
9
Đầu Đuôi
4,6,6 0
0,0,2,6,7,8 1
2
3
0,1,2,3 4
0 5
6
3 7
1,3 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-04-2021
Giải tám 08
Giải bảy 890
Giải sáu 8583 8530 3626
Giải năm 7089
Giải bốn 09832 53038 97536 59230
67372 31213 00403
Giải ba 51354 35708
Giải nhì 49643
Giải nhất 50458
Đặc biệt 411907
Đầu Đuôi
0 3,7,8,8
1 3
2 6
3 0,0,2,6,8
4 3
5 4,8
6
7 2
8 3,9
9 0
Đầu Đuôi
3,3,9 0
1
3,7 2
0,1,4,8 3
5 4
5
2,3 6
0 7
0,0,3,5 8
8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-04-2021
Giải tám 57
Giải bảy 737
Giải sáu 1664 0620 2423
Giải năm 4835
Giải bốn 39174 78546 08473 00100
71374 14724 89597
Giải ba 03706 07117
Giải nhì 72437
Giải nhất 38724
Đặc biệt 642407
Đầu Đuôi
0 0,6,7
1 7
2 0,3,4,4
3 5,7,7
4 6
5 7
6 4
7 3,4,4
8
9 7
Đầu Đuôi
0,2 0
1
2
2,7 3
2,2,6,7,7 4
3 5
0,4 6
0,1,3,3,5,9 7
8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-04-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-04-2021
Giải tám 71
Giải bảy 697
Giải sáu 9415 5412 9455
Giải năm 6684
Giải bốn 72515 88610 12312 36225
61181 39266 36854
Giải ba 00769 80879
Giải nhì 28204
Giải nhất 90614
Đặc biệt 783287
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2,2,4,5,5
2 5
3
4
5 4,5
6 6,9
7 1,9
8 1,4,7
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7,8 1
1,1 2
3
0,1,5,8 4
1,1,2,5 5
6 6
8,9 7
8
6,7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-03-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-03-2021
Giải tám 65
Giải bảy 315
Giải sáu 6366 9565 0874
Giải năm 6629
Giải bốn 40040 61232 28573 20757
60747 09870 03524
Giải ba 22274 90365
Giải nhì 30080
Giải nhất 41864
Đặc biệt 013239
Đầu Đuôi
0
1 5
2 4,9
3 2,9
4 0,7
5 7
6 4,5,5,5,6
7 0,3,4,4
8 0
9
Đầu Đuôi
4,7,8 0
1
3 2
7 3
2,6,7,7 4
1,6,6,6 5
6 6
4,5 7
8
2,3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-03-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-03-2021
Giải tám 82
Giải bảy 904
Giải sáu 5669 2799 6282
Giải năm 7182
Giải bốn 69856 35497 09188 79366
76356 77849 94699
Giải ba 07305 33147
Giải nhì 70352
Giải nhất 25906
Đặc biệt 059090
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1
2
3
4 7,9
5 2,6,6
6 6,9
7
8 2,2,2,8
9 0,7,9,9
Đầu Đuôi
9 0
1
5,8,8,8 2
3
0 4
0 5
0,5,5,6 6
4,9 7
8 8
4,6,9,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-03-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-03-2021
Giải tám 01
Giải bảy 261
Giải sáu 9293 1477 5804
Giải năm 6488
Giải bốn 43180 95429 34005 19857
59992 67190 15077
Giải ba 91101 41863
Giải nhì 01300
Giải nhất 29225
Đặc biệt 472594
Đầu Đuôi
0 0,1,1,4,5
1
2 5,9
3
4
5 7
6 1,3
7 7,7
8 0,8
9 0,2,3,4
Đầu Đuôi
0,8,9 0
0,0,6 1
9 2
6,9 3
0,9 4
0,2 5
6
5,7,7 7
8 8
2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 25-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 25-02-2021
Giải tám 43
Giải bảy 261
Giải sáu 9104 2718 9202
Giải năm 6275
Giải bốn 80859 79367 75681 16128
46231 78373 69099
Giải ba 18865 93510
Giải nhì 96283
Giải nhất 46060
Đặc biệt 692827
Đầu Đuôi
0 2,4
1 0,8
2 7,8
3 1
4 3
5 9
6 0,1,5,7
7 3,5
8 1,3
9 9
Đầu Đuôi
1,6 0
3,6,8 1
0 2
4,7,8 3
0 4
6,7 5
6
2,6 7
1,2 8
5,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 18-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 18-02-2021
Giải tám 06
Giải bảy 425
Giải sáu 9097 9490 1931
Giải năm 8256
Giải bốn 87683 75804 83889 91890
69546 67149 86381
Giải ba 64343 01256
Giải nhì 86197
Giải nhất 19004
Đặc biệt 552872
Đầu Đuôi
0 4,4,6
1
2 5
3 1
4 3,6,9
5 6,6
6
7 2
8 1,3,9
9 0,0,7,7
Đầu Đuôi
9,9 0
3,8 1
7 2
4,8 3
0,0 4
2 5
0,4,5,5 6
9,9 7
8
4,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 11-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 11-02-2021
Giải tám 39
Giải bảy 535
Giải sáu 0454 4751 9032
Giải năm 7560
Giải bốn 40066 49395 58044 82435
89420 68049 65978
Giải ba 17477 17846
Giải nhì 24720
Giải nhất 43703
Đặc biệt 102103
Đầu Đuôi
0 3,3
1
2 0,0
3 2,5,5,9
4 4,6,9
5 1,4
6 0,6
7 7,8
8
9 5
Đầu Đuôi
2,2,6 0
5 1
3 2
0,0 3
4,5 4
3,3,9 5
4,6 6
7 7
7 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 04-02-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 04-02-2021
Giải tám 53
Giải bảy 884
Giải sáu 7015 7726 0992
Giải năm 9963
Giải bốn 34942 01014 76436 16652
35224 82636 62600
Giải ba 80298 73467
Giải nhì 33334
Giải nhất 20344
Đặc biệt 093590
Đầu Đuôi
0 0
1 4,5
2 4,6
3 4,6,6
4 2,4
5 2,3
6 3,7
7
8 4
9 0,2,8
Đầu Đuôi
0,9 0
1
4,5,9 2
5,6 3
1,2,3,4,8 4
1 5
2,3,3 6
6 7
9 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 28-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 28-01-2021
Giải tám 63
Giải bảy 559
Giải sáu 6743 8847 3421
Giải năm 9581
Giải bốn 07076 59936 56220 52424
84806 67787 11613
Giải ba 18674 43354
Giải nhì 45027
Giải nhất 88894
Đặc biệt 920495
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2 0,1,4,7
3 6
4 3,7
5 4,9
6 3
7 4,6
8 1,7
9 4,5
Đầu Đuôi
2 0
2,8 1
2
1,4,6 3
2,5,7,9 4
9 5
0,3,7 6
2,4,8 7
8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 21-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 21-01-2021
Giải tám 52
Giải bảy 069
Giải sáu 0576 1168 2164
Giải năm 3906
Giải bốn 59021 47597 92568 81998
61074 82292 78382
Giải ba 09620 62636
Giải nhì 61393
Giải nhất 70518
Đặc biệt 016036
Đầu Đuôi
0 6
1 8
2 0,1
3 6,6
4
5 2
6 4,8,8,9
7 4,6
8 2
9 2,3,7,8
Đầu Đuôi
2 0
2 1
5,8,9 2
9 3
6,7 4
5
0,3,3,7 6
9 7
1,6,6,9 8
6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 14-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 14-01-2021
Giải tám 81
Giải bảy 671
Giải sáu 8822 4588 2304
Giải năm 5366
Giải bốn 42173 09609 86623 34133
00074 45660 55934
Giải ba 52275 05616
Giải nhì 75336
Giải nhất 04004
Đặc biệt 414048
Đầu Đuôi
0 4,4,9
1 6
2 2,3
3 3,4,6
4 8
5
6 0,6
7 1,3,4,5
8 1,8
9
Đầu Đuôi
6 0
7,8 1
2 2
2,3,7 3
0,0,3,7 4
7 5
1,3,6 6
7
4,8 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 07-01-2021

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 07-01-2021
Giải tám 72
Giải bảy 193
Giải sáu 3827 9333 5998
Giải năm 6352
Giải bốn 22674 01900 17761 68279
31833 19377 49251
Giải ba 82848 25407
Giải nhì 70655
Giải nhất 78510
Đặc biệt 112021
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 1,7
3 3,3
4 8
5 1,2,5
6 1
7 2,4,7,9
8
9 3,8
Đầu Đuôi
0,1 0
2,5,6 1
5,7 2
3,3,9 3
7 4
5 5
6
0,2,7 7
4,9 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 31-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 31-12-2020
Giải tám 39
Giải bảy 477
Giải sáu 8678 5153 3931
Giải năm 7427
Giải bốn 60033 61384 73061 42516
37749 19073 48301
Giải ba 97798 15233
Giải nhì 73231
Giải nhất 20012
Đặc biệt 244187
Đầu Đuôi
0 1
1 2,6
2 7
3 1,1,3,3,9
4 9
5 3
6 1
7 3,7,8
8 4,7
9 8
Đầu Đuôi
0
0,3,3,6 1
1 2
3,3,5,7 3
8 4
5
1 6
2,7,8 7
7,9 8
3,4 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-12-2020
Giải tám 45
Giải bảy 160
Giải sáu 3535 4847 0397
Giải năm 6233
Giải bốn 23386 94375 45774 55646
77931 70899 91849
Giải ba 11379 44367
Giải nhì 37067
Giải nhất 90146
Đặc biệt 151500
Đầu Đuôi
0 0
1
2
3 1,3,5
4 5,6,6,7,9
5
6 0,7,7
7 4,5,9
8 6
9 7,9
Đầu Đuôi
0,6 0
3 1
2
3 3
7 4
3,4,7 5
4,4,8 6
4,6,6,9 7
8
4,7,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-12-2020
Giải tám 35
Giải bảy 792
Giải sáu 9238 5585 7834
Giải năm 5917
Giải bốn 72123 13784 35133 50496
38238 03588 13222
Giải ba 84193 22912
Giải nhì 34912
Giải nhất 15134
Đặc biệt 536331
Đầu Đuôi
0
1 2,2,7
2 2,3
3 1,3,4,4,5,8,8
4
5
6
7
8 4,5,8
9 2,3,6
Đầu Đuôi
0
3 1
1,1,2,9 2
2,3,9 3
3,3,8 4
3,8 5
9 6
1 7
3,3,8 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 10-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 10-12-2020
Giải tám 34
Giải bảy 469
Giải sáu 7622 2519 9754
Giải năm 0741
Giải bốn 73461 86609 75046 24715
37418 17322 18899
Giải ba 45956 22157
Giải nhì 32335
Giải nhất 88954
Đặc biệt 893626
Đầu Đuôi
0 9
1 5,8,9
2 2,2,6
3 4,5
4 1,6
5 4,4,6,7
6 1,9
7
8
9 9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
2,2 2
3
3,5,5 4
1,3 5
2,4,5 6
5 7
1 8
0,1,6,9 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 03-12-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 03-12-2020
Giải tám 94
Giải bảy 152
Giải sáu 8100 2905 9538
Giải năm 9930
Giải bốn 06818 49512 86559 46961
85289 41300 12600
Giải ba 06361 54079
Giải nhì 00064
Giải nhất 54383
Đặc biệt 252762
Đầu Đuôi
0 0,0,0,5
1 2,8
2
3 0,8
4
5 2,9
6 1,1,2,4
7 9
8 3,9
9 4
Đầu Đuôi
0,0,0,3 0
6,6 1
1,5,6 2
8 3
6,9 4
0 5
6
7
1,3 8
5,7,8 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 26-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 26-11-2020
Giải tám 22
Giải bảy 249
Giải sáu 7672 5512 5721
Giải năm 1267
Giải bốn 04618 50059 37736 11572
67854 11275 78825
Giải ba 97460 64863
Giải nhì 71400
Giải nhất 56935
Đặc biệt 846481
Đầu Đuôi
0 0
1 2,8
2 1,2,5
3 5,6
4 9
5 4,9
6 0,3,7
7 2,2,5
8 1
9
Đầu Đuôi
0,6 0
2,8 1
1,2,7,7 2
6 3
5 4
2,3,7 5
3 6
6 7
1 8
4,5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 19-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 19-11-2020
Giải tám 12
Giải bảy 916
Giải sáu 2754 8606 5985
Giải năm 6036
Giải bốn 38741 81933 81115 54151
88171 39748 20222
Giải ba 46891 48334
Giải nhì 88192
Giải nhất 59141
Đặc biệt 070765
Đầu Đuôi
0 6
1 2,5,6
2 2
3 3,4,6
4 1,1,8
5 1,4
6 5
7 1
8 5
9 1,2
Đầu Đuôi
0
4,4,5,7,9 1
1,2,9 2
3 3
3,5 4
1,6,8 5
0,1,3 6
7
4 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 12-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 12-11-2020
Giải tám 87
Giải bảy 922
Giải sáu 1926 9874 7480
Giải năm 7737
Giải bốn 84994 73980 29880 76744
60456 06179 99736
Giải ba 01292 93998
Giải nhì 83554
Giải nhất 32841
Đặc biệt 594540
Đầu Đuôi
0
1
2 2,6
3 6,7
4 0,1,4
5 4,6
6
7 4,9
8 0,0,0,7
9 2,4,8
Đầu Đuôi
4,8,8,8 0
4 1
2,9 2
3
4,5,7,9 4
5
2,3,5 6
3,8 7
9 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 05-11-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 05-11-2020
Giải tám 55
Giải bảy 761
Giải sáu 8021 7809 8104
Giải năm 4081
Giải bốn 61424 74225 89168 89056
23158 58730 97092
Giải ba 89723 36195
Giải nhì 08492
Giải nhất 17561
Đặc biệt 348667
Đầu Đuôi
0 4,9
1
2 1,3,4,5
3 0
4
5 5,6,8
6 1,1,7,8
7
8 1
9 2,2,5
Đầu Đuôi
3 0
2,6,6,8 1
9,9 2
2 3
0,2 4
2,5,9 5
5 6
6 7
5,6 8
0 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 29-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 29-10-2020
Giải tám 13
Giải bảy 625
Giải sáu 6994 3394 9062
Giải năm 4321
Giải bốn 88265 10551 51077 30082
80097 98926 22878
Giải ba 49078 65769
Giải nhì 33649
Giải nhất 91914
Đặc biệt 807261
Đầu Đuôi
0
1 3,4
2 1,5,6
3
4 9
5 1
6 1,2,5,9
7 7,8,8
8 2
9 4,4,7
Đầu Đuôi
0
2,5,6 1
6,8 2
1 3
1,9,9 4
2,6 5
2 6
7,9 7
7,7 8
4,6 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 22-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 22-10-2020
Giải tám 48
Giải bảy 142
Giải sáu 5096 4923 0438
Giải năm 9534
Giải bốn 49987 01931 78963 19068
32231 69394 71044
Giải ba 61354 41660
Giải nhì 78986
Giải nhất 40921
Đặc biệt 166271
Đầu Đuôi
0
1
2 1,3
3 1,1,4,8
4 2,4,8
5 4
6 0,3,8
7 1
8 6,7
9 4,6
Đầu Đuôi
6 0
2,3,3,7 1
4 2
2,6 3
3,4,5,9 4
5
8,9 6
8 7
3,4,6 8
9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 15-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 15-10-2020
Giải tám 75
Giải bảy 708
Giải sáu 3545 8267 0861
Giải năm 9433
Giải bốn 77495 64095 97817 22420
20717 04764 44328
Giải ba 92613 47085
Giải nhì 23257
Giải nhất 47039
Đặc biệt 438526
Đầu Đuôi
0 8
1 3,7,7
2 0,6,8
3 3,9
4 5
5 7
6 1,4,7
7 5
8 5
9 5,5
Đầu Đuôi
2 0
6 1
2
1,3 3
6 4
4,7,8,9,9 5
2 6
1,1,5,6 7
0,2 8
3 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 08-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 08-10-2020
Giải tám 12
Giải bảy 413
Giải sáu 3719 7401 4104
Giải năm 5552
Giải bốn 90192 69994 63722 80822
07936 16116 48842
Giải ba 72774 91400
Giải nhì 67029
Giải nhất 73786
Đặc biệt 319306
Đầu Đuôi
0 0,1,4,6
1 2,3,6,9
2 2,2,9
3 6
4 2
5 2
6
7 4
8 6
9 2,4
Đầu Đuôi
0 0
0 1
1,2,2,4,5,9 2
1 3
0,7,9 4
5
0,1,3,8 6
7
8
1,2 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 01-10-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 01-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 775
Giải sáu 7101 4871 9687
Giải năm 8901
Giải bốn 75507 06096 49900 07079
61287 40322 67786
Giải ba 82957 58390
Giải nhì 92854
Giải nhất 74638
Đặc biệt 577172
Đầu Đuôi
0 0,1,1,5,7
1
2 2
3 8
4
5 4,7
6
7 1,2,5,9
8 6,7,7
9 0,6
Đầu Đuôi
0,9 0
0,0,7 1
2,7 2
3
5 4
0,7 5
8,9 6
0,5,8,8 7
3 8
7 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 24-09-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 24-09-2020
Giải tám 13
Giải bảy 758
Giải sáu 4167 4981 7358
Giải năm 3608
Giải bốn 99138 26025 69159 15470
67140 18802 09447
Giải ba 97473 99671
Giải nhì 52935
Giải nhất 81902
Đặc biệt 019442
Đầu Đuôi
0 2,2,8
1 3
2 5
3 5,8
4 0,2,7
5 8,8,9
6 7
7 0,1,3
8 1
9
Đầu Đuôi
4,7 0
7,8 1
0,0,4 2
1,7 3
4
2,3 5
6
4,6 7
0,3,5,5 8
5 9

Xổ số Quảng Trị Thứ năm ngày 17-09-2020

XSMN » XS Quảng Trị Thứ năm » XS Quảng Trị 17-09-2020
Giải tám 84
Giải bảy 529
Giải sáu 2675 6501 3163
Giải năm 2013
Giải bốn 84957 76283 67783 12167
61934 43845 62879
Giải ba 21644 69791
Giải nhì 09413
Giải nhất 48188
Đặc biệt 659400
Đầu Đuôi
0 0,1
1 3,3
2 9
3 4
4 4,5
5 7
6 3,7
7 5,9
8 3,3,4,8
9 1
Đầu Đuôi
0 0
0,9 1
2
1,1,6,8,8 3
3,4,8 4
4,7 5
6
5,6 7
8 8
2,7 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới