XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-07-2021
Giải tám 27
Giải bảy 735
Giải sáu 6108 9148 0980
Giải năm 6479
Giải bốn 19477 76403 31732 56043
16842 72363 79549
Giải ba 13518 59507
Giải nhì 91756
Giải nhất 24015
Đặc biệt 285829
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1 5,8
2 7,9
3 2,5
4 2,3,8,9
5 6
6 3
7 7,9
8 0
9
Đầu Đuôi
8 0
1
3,4 2
0,4,6 3
4
1,3 5
5 6
0,2,7 7
0,1,4 8
2,4,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-07-2021
Giải tám 30
Giải bảy 673
Giải sáu 2080 0534 7515
Giải năm 5439
Giải bốn 63314 74721 21106 99647
29653 00263 48134
Giải ba 17437 17707
Giải nhì 64183
Giải nhất 64675
Đặc biệt 640897
Đầu Đuôi
0 6,7
1 4,5
2 1
3 0,4,4,7,9
4 7
5 3
6 3
7 3,5
8 0,3
9 7
Đầu Đuôi
3,8 0
2 1
2
5,6,7,8 3
1,3,3 4
1,7 5
0 6
0,3,4,9 7
8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-07-2021
Giải tám 27
Giải bảy 980
Giải sáu 8592 1907 3084
Giải năm 3948
Giải bốn 01079 13477 04274 33167
48878 75773 03236
Giải ba 44669 60850
Giải nhì 44168
Giải nhất 38488
Đặc biệt 673725
Đầu Đuôi
0 7
1
2 5,7
3 6
4 8
5 0
6 7,8,9
7 3,4,7,8,9
8 0,4,8
9 2
Đầu Đuôi
5,8 0
1
9 2
7 3
7,8 4
2 5
3 6
0,2,6,7 7
4,6,7,8 8
6,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-07-2021
Giải tám 37
Giải bảy 064
Giải sáu 3690 5242 5926
Giải năm 1253
Giải bốn 38629 06690 44205 19463
47378 88354 85578
Giải ba 50152 89741
Giải nhì 96207
Giải nhất 65854
Đặc biệt 681147
Đầu Đuôi
0 5,7
1
2 6,9
3 7
4 1,2,7
5 2,3,4,4
6 3,4
7 8,8
8
9 0,0
Đầu Đuôi
9,9 0
4 1
4,5 2
5,6 3
5,5,6 4
0 5
2 6
0,3,4 7
7,7 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-06-2021
Giải tám 52
Giải bảy 457
Giải sáu 8003 1254 3469
Giải năm 8922
Giải bốn 49763 79006 85784 74868
77335 97629 69340
Giải ba 33462 09765
Giải nhì 00533
Giải nhất 81149
Đặc biệt 022786
Đầu Đuôi
0 3,6
1
2 2,9
3 3,5
4 0,9
5 2,4,7
6 2,3,5,8,9
7
8 4,6
9
Đầu Đuôi
4 0
1
2,5,6 2
0,3,6 3
5,8 4
3,6 5
0,8 6
5 7
6 8
2,4,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-06-2021
Giải tám 30
Giải bảy 213
Giải sáu 1492 4540 2592
Giải năm 4640
Giải bốn 08088 69887 91339 64350
58020 37842 28444
Giải ba 30956 76276
Giải nhì 00366
Giải nhất 80682
Đặc biệt 746197
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0
3 0,9
4 0,0,2,4
5 0,6
6 6
7 6
8 2,7,8
9 2,2,7
Đầu Đuôi
2,3,4,4,5 0
1
4,8,9,9 2
1 3
4 4
5
5,6,7 6
8,9 7
8 8
3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-06-2021
Giải tám 28
Giải bảy 889
Giải sáu 0079 8756 5447
Giải năm 5722
Giải bốn 53336 51260 15674 97487
28452 77081 45539
Giải ba 39060 74011
Giải nhì 50602
Giải nhất 72158
Đặc biệt 003338
Đầu Đuôi
0 2
1 1
2 2,8
3 6,8,9
4 7
5 2,6,8
6 0,0
7 4,9
8 1,7,9
9
Đầu Đuôi
6,6 0
1,8 1
0,2,5 2
3
7 4
5
3,5 6
4,8 7
2,3,5 8
3,7,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-06-2021
Giải tám 38
Giải bảy 193
Giải sáu 3280 7896 3128
Giải năm 6246
Giải bốn 84271 34001 94150 35612
48413 32552 73757
Giải ba 66174 51546
Giải nhì 28459
Giải nhất 09146
Đặc biệt 585324
Đầu Đuôi
0 1
1 2,3
2 4,8
3 8
4 6,6,6
5 0,2,7,9
6
7 1,4
8 0
9 3,6
Đầu Đuôi
5,8 0
0,7 1
1,5 2
1,9 3
2,7 4
5
4,4,4,9 6
5 7
2,3 8
5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 29-05-2021
Giải tám 66
Giải bảy 219
Giải sáu 4789 3868 4121
Giải năm 7831
Giải bốn 17422 74946 97063 92863
41865 32021 01102
Giải ba 46674 43652
Giải nhì 69062
Giải nhất 16086
Đặc biệt 359928
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 1,1,2,8
3 1
4 6
5 2
6 2,3,3,5,6,8
7 4
8 6,9
9
Đầu Đuôi
0
2,2,3 1
0,2,5,6 2
6,6 3
7 4
6 5
4,6,8 6
7
2,6 8
1,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 22-05-2021
Giải tám 90
Giải bảy 866
Giải sáu 5044 7871 5246
Giải năm 8672
Giải bốn 09113 10255 86717 00110
45314 18136 74998
Giải ba 84429 23252
Giải nhì 54705
Giải nhất 18340
Đặc biệt 473339
Đầu Đuôi
0 5
1 0,3,4,7
2 9
3 6,9
4 0,4,6
5 2,5
6 6
7 1,2
8
9 0,8
Đầu Đuôi
1,4,9 0
7 1
5,7 2
1 3
1,4 4
0,5 5
3,4,6 6
1 7
9 8
2,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 15-05-2021
Giải tám 21
Giải bảy 576
Giải sáu 1853 0805 9648
Giải năm 3599
Giải bốn 90550 12973 75304 13381
76746 13779 76453
Giải ba 90441 28897
Giải nhì 11171
Giải nhất 09164
Đặc biệt 647110
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0
2 1
3
4 1,6,8
5 0,3,3
6 4
7 1,3,6,9
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
1,5 0
2,4,7,8 1
2
5,5,7 3
0,6 4
0 5
4,7 6
9 7
4 8
7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 08-05-2021
Giải tám 21
Giải bảy 506
Giải sáu 3523 0797 7904
Giải năm 0940
Giải bốn 70036 04779 94210 86078
43862 35370 77170
Giải ba 68319 99826
Giải nhì 67631
Giải nhất 09480
Đặc biệt 993759
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0,9
2 1,3,6
3 1,6
4 0
5 9
6 2
7 0,0,8,9
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,4,7,7,8 0
2,3 1
6 2
2 3
0 4
5
0,2,3 6
9 7
7 8
1,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 01-05-2021
Giải tám 65
Giải bảy 645
Giải sáu 7704 5535 4678
Giải năm 9279
Giải bốn 52036 52110 93636 34730
56627 41844 69878
Giải ba 48664 65580
Giải nhì 04732
Giải nhất 50928
Đặc biệt 197901
Đầu Đuôi
0 1,4
1 0
2 7,8
3 0,2,5,6,6
4 4,5
5
6 4,5
7 8,8,9
8 0
9
Đầu Đuôi
1,3,8 0
0 1
3 2
3
0,4,6 4
3,4,6 5
3,3 6
2 7
2,7,7 8
7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-04-2021
Giải tám 15
Giải bảy 979
Giải sáu 5339 9518 9994
Giải năm 9912
Giải bốn 99273 79335 96107 32507
25383 52511 27344
Giải ba 31968 94375
Giải nhì 80122
Giải nhất 23566
Đặc biệt 948463
Đầu Đuôi
0 7,7
1 1,2,5,8
2 2
3 5,9
4 4
5
6 3,6,8
7 3,5,9
8 3
9 4
Đầu Đuôi
0
1 1
1,2 2
6,7,8 3
4,9 4
1,3,7 5
6 6
0,0 7
1,6 8
3,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-04-2021
Giải tám 53
Giải bảy 424
Giải sáu 7459 5089 1944
Giải năm 1322
Giải bốn 55414 30676 19869 34198
25199 98727 69604
Giải ba 60687 05110
Giải nhì 65794
Giải nhất 55988
Đặc biệt 613363
Đầu Đuôi
0 4
1 0,4
2 2,4,7
3
4 4
5 3,9
6 3,9
7 6
8 7,8,9
9 4,8,9
Đầu Đuôi
1 0
1
2 2
5,6 3
0,1,2,4,9 4
5
7 6
2,8 7
8,9 8
5,6,8,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-04-2021
Giải tám 80
Giải bảy 405
Giải sáu 8503 3463 7140
Giải năm 4575
Giải bốn 26610 70538 39072 37054
60557 55406 87448
Giải ba 98327 22643
Giải nhì 92314
Giải nhất 92588
Đặc biệt 567457
Đầu Đuôi
0 3,5,6
1 0,4
2 7
3 8
4 0,3,8
5 4,7,7
6 3
7 2,5
8 0,8
9
Đầu Đuôi
1,4,8 0
1
7 2
0,4,6 3
1,5 4
0,7 5
0 6
2,5,5 7
3,4,8 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-04-2021
Giải tám 00
Giải bảy 647
Giải sáu 9971 2947 6823
Giải năm 7789
Giải bốn 22944 73159 90368 66714
95274 18990 95321
Giải ba 80957 70573
Giải nhì 39171
Giải nhất 91312
Đặc biệt 487039
Đầu Đuôi
0 0
1 2,4
2 1,3
3 9
4 4,7,7
5 7,9
6 8
7 1,1,3,4
8 9
9 0
Đầu Đuôi
0,9 0
2,7,7 1
1 2
2,7 3
1,4,7 4
5
6
4,4,5 7
6 8
3,5,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-03-2021
Giải tám 54
Giải bảy 526
Giải sáu 8221 5240 5741
Giải năm 2920
Giải bốn 39551 59438 59117 25996
88744 67740 98700
Giải ba 61852 18923
Giải nhì 08950
Giải nhất 44229
Đặc biệt 762966
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 0,1,3,6,9
3 8
4 0,0,1,4
5 0,1,2,4
6 6
7
8
9 6
Đầu Đuôi
0,2,4,4,5 0
2,4,5 1
5 2
2 3
4,5 4
5
2,6,9 6
1 7
3 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-03-2021
Giải tám 88
Giải bảy 370
Giải sáu 8204 1763 3025
Giải năm 7267
Giải bốn 42455 98429 14679 81018
80265 82831 58121
Giải ba 59096 38559
Giải nhì 89190
Giải nhất 64383
Đặc biệt 666599
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 1,5,9
3 1
4
5 5,9
6 3,5,7
7 0,9
8 3,8
9 0,6,9
Đầu Đuôi
7,9 0
2,3 1
2
6,8 3
0 4
2,5,6 5
9 6
6 7
1,8 8
2,5,7,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-03-2021
Giải tám 31
Giải bảy 502
Giải sáu 8889 3632 1104
Giải năm 4057
Giải bốn 25582 44741 59781 71169
69836 41137 01532
Giải ba 69069 72617
Giải nhì 14944
Giải nhất 69812
Đặc biệt 854445
Đầu Đuôi
0 2,4
1 2,7
2
3 1,2,2,6,7
4 1,4,5
5 7
6 9,9
7
8 1,2,9
9
Đầu Đuôi
0
3,4,8 1
0,1,3,3,8 2
3
0,4 4
4 5
3 6
1,3,5 7
8
6,6,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 27-02-2021
Giải tám 83
Giải bảy 623
Giải sáu 9196 0448 8154
Giải năm 1896
Giải bốn 39520 44010 66648 77879
06931 22586 46209
Giải ba 16264 43338
Giải nhì 56676
Giải nhất 16463
Đặc biệt 007360
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 0,3
3 1,8
4 8,8
5 4
6 0,3,4
7 6,9
8 3,6
9 6,6
Đầu Đuôi
1,2,6 0
3 1
2
2,6,8 3
5,6 4
5
7,8,9,9 6
7
3,4,4 8
0,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 20-02-2021
Giải tám 52
Giải bảy 134
Giải sáu 8715 9890 2599
Giải năm 1077
Giải bốn 74848 90284 03085 70250
82465 48835 39220
Giải ba 97761 82481
Giải nhì 04960
Giải nhất 19701
Đặc biệt 468451
Đầu Đuôi
0 1
1 5
2 0
3 4,5
4 8
5 0,1,2
6 0,1,5
7 7
8 1,4,5
9 0,9
Đầu Đuôi
2,5,6,9 0
0,5,6,8 1
5 2
3
3,8 4
1,3,6,8 5
6
7 7
4 8
9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 13-02-2021
Giải tám 02
Giải bảy 684
Giải sáu 4411 5694 5527
Giải năm 7236
Giải bốn 50651 77756 86509 25225
17484 24937 15096
Giải ba 35733 09527
Giải nhì 77797
Giải nhất 43859
Đặc biệt 227673
Đầu Đuôi
0 2,9
1 1
2 5,7,7
3 3,6,7
4
5 1,6,9
6
7 3
8 4,4
9 4,6,7
Đầu Đuôi
0
1,5 1
0 2
3,7 3
8,8,9 4
2 5
3,5,9 6
2,2,3,9 7
8
0,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 06-02-2021
Giải tám 18
Giải bảy 277
Giải sáu 8874 1490 8045
Giải năm 7119
Giải bốn 50413 15043 38395 69850
60238 82048 67313
Giải ba 19908 81757
Giải nhì 58027
Giải nhất 18113
Đặc biệt 840260
Đầu Đuôi
0 8
1 3,3,3,8,9
2 7
3 8
4 3,5,8
5 0,7
6 0
7 4,7
8
9 0,5
Đầu Đuôi
5,6,9 0
1
2
1,1,1,4 3
7 4
4,9 5
6
2,5,7 7
0,1,3,4 8
1 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 30-01-2021
Giải tám 91
Giải bảy 351
Giải sáu 9495 6859 8532
Giải năm 8867
Giải bốn 39069 40816 50978 21924
16669 98263 32076
Giải ba 91258 82435
Giải nhì 91668
Giải nhất 18282
Đặc biệt 760086
Đầu Đuôi
0
1 6
2 4
3 2,5
4
5 1,8,9
6 3,7,8,9,9
7 6,8
8 2,6
9 1,5
Đầu Đuôi
0
5,9 1
3,8 2
6 3
2 4
3,9 5
1,7,8 6
6 7
5,6,7 8
5,6,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 23-01-2021
Giải tám 36
Giải bảy 523
Giải sáu 7696 2056 7756
Giải năm 4247
Giải bốn 18645 19406 11102 62735
31500 87342 76203
Giải ba 49897 43411
Giải nhì 74801
Giải nhất 48469
Đặc biệt 668668
Đầu Đuôi
0 0,1,2,3,6
1 1
2 3
3 5,6
4 2,5,7
5 6,6
6 8,9
7
8
9 6,7
Đầu Đuôi
0 0
0,1 1
0,4 2
0,2 3
4
3,4 5
0,3,5,5,9 6
4,9 7
6 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 16-01-2021
Giải tám 72
Giải bảy 872
Giải sáu 9381 9383 9091
Giải năm 0332
Giải bốn 33424 82685 61366 58679
32091 65876 21845
Giải ba 70836 82497
Giải nhì 32767
Giải nhất 30829
Đặc biệt 631761
Đầu Đuôi
0
1
2 4,9
3 2,6
4 5
5
6 1,6,7
7 2,2,6,9
8 1,3,5
9 1,1,7
Đầu Đuôi
0
6,8,9,9 1
3,7,7 2
8 3
2 4
4,8 5
3,6,7 6
6,9 7
8
2,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 09-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 665
Giải sáu 6886 4486 6547
Giải năm 0953
Giải bốn 88420 99047 47985 59319
17042 91262 83639
Giải ba 17232 15763
Giải nhì 66241
Giải nhất 68107
Đặc biệt 434081
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 0
3 2,8,9
4 1,2,7,7
5 3
6 2,3,5
7
8 1,5,6,6
9
Đầu Đuôi
2 0
4,8 1
3,4,6 2
5,6 3
4
6,8 5
8,8 6
0,4,4 7
3 8
1,3 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 02-01-2021

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 02-01-2021
Giải tám 21
Giải bảy 187
Giải sáu 3160 2262 3496
Giải năm 1248
Giải bốn 50138 49389 73871 95991
73573 72109 04822
Giải ba 15613 93854
Giải nhì 98547
Giải nhất 59507
Đặc biệt 359225
Đầu Đuôi
0 7,9
1 3
2 1,2,5
3 8
4 7,8
5 4
6 0,2
7 1,3
8 7,9
9 1,6
Đầu Đuôi
6 0
2,7,9 1
2,6 2
1,7 3
5 4
2 5
9 6
0,4,8 7
3,4 8
0,8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-12-2020
Giải tám 28
Giải bảy 370
Giải sáu 5815 2755 9827
Giải năm 4980
Giải bốn 69587 65765 35603 07297
63002 49517 58272
Giải ba 28753 30633
Giải nhì 81608
Giải nhất 47648
Đặc biệt 236023
Đầu Đuôi
0 2,3,8
1 5,7
2 3,7,8
3 3
4 8
5 3,5
6 5
7 0,2
8 0,7
9 7
Đầu Đuôi
7,8 0
1
0,7 2
0,2,3,5 3
4
1,5,6 5
6
1,2,8,9 7
0,2,4 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-12-2020
Giải tám 65
Giải bảy 060
Giải sáu 5956 6451 4160
Giải năm 8449
Giải bốn 83082 62778 71176 29844
54291 24754 14635
Giải ba 58159 95881
Giải nhì 79527
Giải nhất 50718
Đặc biệt 546636
Đầu Đuôi
0
1 8
2 7
3 5,6
4 4,9
5 1,4,6,9
6 0,0,5
7 6,8
8 1,2
9 1
Đầu Đuôi
6,6 0
5,8,9 1
8 2
3
4,5 4
3,6 5
3,5,7 6
2 7
1,7 8
4,5 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 12-12-2020
Giải tám 46
Giải bảy 625
Giải sáu 6582 6409 0302
Giải năm 6312
Giải bốn 83253 44352 96232 56862
91527 77536 09198
Giải ba 75650 45774
Giải nhì 09022
Giải nhất 16747
Đặc biệt 628458
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2
2 2,5,7
3 2,6
4 6,7
5 0,2,3,8
6 2
7 4
8 2
9 8
Đầu Đuôi
5 0
1
0,1,2,3,5,6,8 2
5 3
7 4
2 5
3,4 6
2,4 7
5,9 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 05-12-2020
Giải tám 33
Giải bảy 268
Giải sáu 1844 1828 3163
Giải năm 5266
Giải bốn 15520 82261 15369 44122
66104 63212 89416
Giải ba 82035 45098
Giải nhì 67959
Giải nhất 33342
Đặc biệt 104370
Đầu Đuôi
0 4
1 2,6
2 0,2,8
3 3,5
4 2,4
5 9
6 1,3,6,8,9
7 0
8
9 8
Đầu Đuôi
2,7 0
6 1
1,2,4 2
3,6 3
0,4 4
3 5
1,6 6
7
2,6,9 8
5,6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 28-11-2020
Giải tám 55
Giải bảy 523
Giải sáu 0521 7840 9233
Giải năm 9302
Giải bốn 35775 09205 81819 09320
76355 78829 41750
Giải ba 01571 60317
Giải nhì 73753
Giải nhất 12034
Đặc biệt 859086
Đầu Đuôi
0 2,5
1 7,9
2 0,1,3,9
3 3,4
4 0
5 0,3,5,5
6
7 1,5
8 6
9
Đầu Đuôi
2,4,5 0
2,7 1
0 2
2,3,5 3
3 4
0,5,5,7 5
8 6
1 7
8
1,2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 21-11-2020
Giải tám 60
Giải bảy 718
Giải sáu 5823 3310 5423
Giải năm 3933
Giải bốn 42513 00129 00928 87595
22006 04693 04762
Giải ba 41573 00022
Giải nhì 71177
Giải nhất 06262
Đặc biệt 139420
Đầu Đuôi
0 6
1 0,3,8
2 0,2,3,3,8,9
3 3
4
5
6 0,2,2
7 3,7
8
9 3,5
Đầu Đuôi
1,2,6 0
1
2,6,6 2
1,2,2,3,7,9 3
4
9 5
0 6
7 7
1,2 8
2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 14-11-2020
Giải tám 90
Giải bảy 007
Giải sáu 4928 7843 4420
Giải năm 5667
Giải bốn 84295 65665 20618 47675
25209 86921 51104
Giải ba 10992 49870
Giải nhì 49651
Giải nhất 72546
Đặc biệt 212591
Đầu Đuôi
0 4,7,9
1 8
2 0,1,8
3
4 3,6
5 1
6 5,7
7 0,5
8
9 0,1,2,5
Đầu Đuôi
2,7,9 0
2,5,9 1
9 2
4 3
0 4
6,7,9 5
4 6
0,6 7
1,2 8
0 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 07-11-2020
Giải tám 89
Giải bảy 111
Giải sáu 6514 4950 7406
Giải năm 3266
Giải bốn 91003 30375 70373 93026
78352 56051 34663
Giải ba 63540 80124
Giải nhì 61838
Giải nhất 95995
Đặc biệt 597645
Đầu Đuôi
0 3,6
1 1,4
2 4,6
3 8
4 0,5
5 0,1,2
6 3,6
7 3,5
8 9
9 5
Đầu Đuôi
4,5 0
1,5 1
5 2
0,6,7 3
1,2 4
4,7,9 5
0,2,6 6
7
3 8
8 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 31-10-2020
Giải tám 91
Giải bảy 191
Giải sáu 7733 2910 5841
Giải năm 0971
Giải bốn 38432 09688 79188 95276
22615 17978 38702
Giải ba 99407 44228
Giải nhì 01369
Giải nhất 42281
Đặc biệt 793350
Đầu Đuôi
0 2,7
1 0,5
2 8
3 2,3
4 1
5 0
6 9
7 1,6,8
8 1,8,8
9 1,1
Đầu Đuôi
1,5 0
4,7,8,9,9 1
0,3 2
3 3
4
1 5
7 6
0 7
2,7,8,8 8
6 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 24-10-2020
Giải tám 48
Giải bảy 299
Giải sáu 3915 9962 6187
Giải năm 7630
Giải bốn 61382 92810 52712 19849
46647 01152 88241
Giải ba 78038 61947
Giải nhì 07627
Giải nhất 43766
Đặc biệt 639397
Đầu Đuôi
0
1 0,2,5
2 7
3 0,8
4 1,7,7,8,9
5 2
6 2,6
7
8 2,7
9 7,9
Đầu Đuôi
1,3 0
4 1
1,5,6,8 2
3
4
1 5
6 6
2,4,4,8,9 7
3,4 8
4,9 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 17-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 17-10-2020
Giải tám 42
Giải bảy 619
Giải sáu 2412 0035 7500
Giải năm 8810
Giải bốn 34280 84943 75668 43498
59134 32029 95320
Giải ba 52701 80525
Giải nhì 16544
Giải nhất 98233
Đặc biệt 246954
Đầu Đuôi
0 0,1
1 0,2,9
2 0,5,9
3 3,4,5
4 2,3,4
5 4
6 8
7
8 0
9 8
Đầu Đuôi
0,1,2,8 0
0 1
1,4 2
3,4 3
3,4,5 4
2,3 5
6
7
6,9 8
1,2 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 10-10-2020
Giải tám 03
Giải bảy 148
Giải sáu 5985 7758 1302
Giải năm 0407
Giải bốn 72035 97685 77718 70576
85357 47072 96167
Giải ba 45670 75480
Giải nhì 20590
Giải nhất 42096
Đặc biệt 266910
Đầu Đuôi
0 2,3,7
1 0,8
2
3 5
4 8
5 7,8
6 7
7 0,2,6
8 0,5,5
9 0,6
Đầu Đuôi
1,7,8,9 0
1
0,7 2
0 3
4
3,8,8 5
7,9 6
0,5,6 7
1,4,5 8
9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 03-10-2020
Giải tám 52
Giải bảy 674
Giải sáu 0968 3718 3391
Giải năm 7208
Giải bốn 17822 10383 88467 93623
34386 04237 03148
Giải ba 60580 03217
Giải nhì 18484
Giải nhất 53649
Đặc biệt 007973
Đầu Đuôi
0 8
1 7,8
2 2,3
3 7
4 8,9
5 2
6 7,8
7 3,4
8 0,3,4,6
9 1
Đầu Đuôi
8 0
9 1
2,5 2
2,7,8 3
7,8 4
5
8 6
1,3,6 7
0,1,4,6 8
4 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 26-09-2020
Giải tám 79
Giải bảy 113
Giải sáu 1576 2058 8503
Giải năm 1002
Giải bốn 07676 87320 86455 05709
81817 61730 37363
Giải ba 80980 39941
Giải nhì 37533
Giải nhất 20358
Đặc biệt 903859
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1 3,7
2 0
3 0,3
4 1
5 5,8,8,9
6 3
7 6,6,9
8 0
9
Đầu Đuôi
2,3,8 0
4 1
0 2
0,1,3,6 3
4
5 5
7,7 6
1 7
5,5 8
0,5,7 9

Xổ số Quảng Ngãi Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Quảng Ngãi Thứ bảy » XS Quảng Ngãi 19-09-2020
Giải tám 98
Giải bảy 347
Giải sáu 8222 0948 9255
Giải năm 5626
Giải bốn 54114 89021 70602 02900
64760 19102 10019
Giải ba 70156 89950
Giải nhì 04615
Giải nhất 22376
Đặc biệt 064460
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 4,5,9
2 1,2,6
3
4 7,8
5 0,5,6
6 0,0
7 6
8
9 8
Đầu Đuôi
0,5,6,6 0
2 1
0,0,2 2
3
1 4
1,5 5
2,5,7 6
4 7
4,9 8
1 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới