XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-07-2021
Giải tám 10
Giải bảy 951
Giải sáu 7783 0561 1625
Giải năm 1888
Giải bốn 25141 56204 28015 04728
38941 84309 20763
Giải ba 20095 91438
Giải nhì 28352
Giải nhất 96733
Đặc biệt 903997
Đầu Đuôi
0 4,9
1 0,5
2 5,8
3 3,8
4 1,1
5 1,2
6 1,3
7
8 3,8
9 5,7
Đầu Đuôi
1 0
4,4,5,6 1
5 2
3,6,8 3
0 4
1,2,9 5
6
9 7
2,3,8 8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-07-2021
Giải tám 98
Giải bảy 767
Giải sáu 4713 1170 2970
Giải năm 4310
Giải bốn 65114 91524 12164 99125
08033 34245 76576
Giải ba 51070 40554
Giải nhì 54926
Giải nhất 22261
Đặc biệt 289354
Đầu Đuôi
0
1 0,3,4
2 4,5,6
3 3
4 5
5 4,4
6 1,4,7
7 0,0,0,6
8
9 8
Đầu Đuôi
1,7,7,7 0
6 1
2
1,3 3
1,2,5,5,6 4
2,4 5
2,7 6
6 7
9 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-07-2021
Giải tám 17
Giải bảy 238
Giải sáu 9571 1044 0801
Giải năm 3769
Giải bốn 39570 77899 82384 42340
75992 47462 54204
Giải ba 92836 78561
Giải nhì 52476
Giải nhất 21724
Đặc biệt 289385
Đầu Đuôi
0 1,4
1 7
2 4
3 6,8
4 0,4
5
6 1,2,9
7 0,1,6
8 4,5
9 2,9
Đầu Đuôi
4,7 0
0,6,7 1
6,9 2
3
0,2,4,8 4
8 5
3,7 6
1 7
3 8
6,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-07-2021
Giải tám 23
Giải bảy 131
Giải sáu 3239 9713 6328
Giải năm 6783
Giải bốn 40878 78902 89515 35609
90009 72403 12156
Giải ba 67100 07929
Giải nhì 23138
Giải nhất 36234
Đặc biệt 336123
Đầu Đuôi
0 0,2,3,9,9
1 3,5
2 3,3,8,9
3 1,4,8,9
4
5 6
6
7 8
8 3
9
Đầu Đuôi
0 0
3 1
0 2
0,1,2,2,8 3
3 4
1 5
5 6
7
2,3,7 8
0,0,2,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 02-07-2021
Giải tám 31
Giải bảy 920
Giải sáu 9643 2916 8352
Giải năm 3552
Giải bốn 77062 84313 47141 43588
36284 74761 06687
Giải ba 15688 32376
Giải nhì 45677
Giải nhất 27801
Đặc biệt 382396
Đầu Đuôi
0 1
1 3,6
2 0
3 1
4 1,3
5 2,2
6 1,2
7 6,7
8 4,7,8,8
9 6
Đầu Đuôi
2 0
0,3,4,6 1
5,5,6 2
1,4 3
8 4
5
1,7,9 6
7,8 7
8,8 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-06-2021
Giải tám 42
Giải bảy 942
Giải sáu 3582 3812 6240
Giải năm 3558
Giải bốn 29562 32005 37471 88528
53648 51440 47925
Giải ba 18105 16756
Giải nhì 21581
Giải nhất 67027
Đặc biệt 163353
Đầu Đuôi
0 5,5
1 2
2 5,7,8
3
4 0,0,2,2,8
5 3,6,8
6 2
7 1
8 1,2
9
Đầu Đuôi
4,4 0
7,8 1
1,4,4,6,8 2
5 3
4
0,0,2 5
5 6
2 7
2,4,5 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-06-2021
Giải tám 00
Giải bảy 127
Giải sáu 1800 0821 2396
Giải năm 0111
Giải bốn 47820 38486 47951 68744
87190 51839 71704
Giải ba 45040 83300
Giải nhì 02935
Giải nhất 68376
Đặc biệt 303729
Đầu Đuôi
0 0,0,0,4
1 1
2 0,1,7,9
3 5,9
4 0,4
5 1
6
7 6
8 6
9 0,6
Đầu Đuôi
0,0,0,2,4,9 0
1,2,5 1
2
3
0,4 4
3 5
7,8,9 6
2 7
8
2,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 11-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 11-06-2021
Giải tám 62
Giải bảy 958
Giải sáu 0227 2941 0838
Giải năm 1513
Giải bốn 88445 36391 92198 10553
43789 19782 38543
Giải ba 66390 71385
Giải nhì 11969
Giải nhất 21144
Đặc biệt 607428
Đầu Đuôi
0
1 3
2 7,8
3 8
4 1,3,4,5
5 3,8
6 2,9
7
8 2,5,9
9 0,1,8
Đầu Đuôi
9 0
4,9 1
6,8 2
1,4,5 3
4 4
4,8 5
6
2 7
2,3,5,9 8
6,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 04-06-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 04-06-2021
Giải tám 04
Giải bảy 317
Giải sáu 2761 3718 4793
Giải năm 1317
Giải bốn 15317 50480 28121 27686
63940 15242 18962
Giải ba 56580 37420
Giải nhì 20495
Giải nhất 52969
Đặc biệt 999506
Đầu Đuôi
0 4,6
1 7,7,7,8
2 0,1
3
4 0,2
5
6 1,2,9
7
8 0,0,6
9 3,5
Đầu Đuôi
2,4,8,8 0
2,6 1
4,6 2
9 3
0 4
9 5
0,8 6
1,1,1 7
1 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 28-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 28-05-2021
Giải tám 57
Giải bảy 866
Giải sáu 5148 5828 9048
Giải năm 2370
Giải bốn 07775 33608 70168 97313
66450 66424 78788
Giải ba 60341 98945
Giải nhì 67678
Giải nhất 24632
Đặc biệt 291441
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 4,8
3 2
4 1,1,5,8,8
5 0,7
6 6,8
7 0,5,8
8 8
9
Đầu Đuôi
5,7 0
4,4 1
3 2
1 3
2 4
4,7 5
6 6
5 7
0,2,4,4,6,7,8 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 21-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 21-05-2021
Giải tám 75
Giải bảy 796
Giải sáu 1852 7078 1278
Giải năm 3801
Giải bốn 95285 53257 23496 43695
13547 12344 99971
Giải ba 65210 44792
Giải nhì 69805
Giải nhất 30409
Đặc biệt 069063
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 0
2
3
4 4,7
5 2,7
6 3
7 1,5,8,8
8 5
9 2,5,6,6
Đầu Đuôi
1 0
0,7 1
5,9 2
6 3
4 4
0,7,8,9 5
9,9 6
4,5 7
7,7 8
0 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 14-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 14-05-2021
Giải tám 55
Giải bảy 632
Giải sáu 8488 5919 9646
Giải năm 1311
Giải bốn 92579 64028 09127 43244
96595 79715 34556
Giải ba 76255 42868
Giải nhì 01976
Giải nhất 97711
Đặc biệt 724854
Đầu Đuôi
0
1 1,1,5,9
2 7,8
3 2
4 4,6
5 4,5,5,6
6 8
7 6,9
8 8
9 5
Đầu Đuôi
0
1,1 1
3 2
3
4,5 4
1,5,5,9 5
4,5,7 6
2 7
2,6,8 8
1,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 07-05-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 07-05-2021
Giải tám 23
Giải bảy 120
Giải sáu 7683 7360 2974
Giải năm 6065
Giải bốn 79069 08065 03717 88896
99615 02292 03289
Giải ba 04336 42071
Giải nhì 08689
Giải nhất 34936
Đặc biệt 201182
Đầu Đuôi
0
1 5,7
2 0,3
3 6,6
4
5
6 0,5,5,9
7 1,4
8 2,3,9,9
9 2,6
Đầu Đuôi
2,6 0
7 1
8,9 2
2,8 3
7 4
1,6,6 5
3,3,9 6
1 7
8
6,8,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-04-2021
Giải tám 05
Giải bảy 069
Giải sáu 8682 6233 3131
Giải năm 9880
Giải bốn 98003 83745 02448 70827
85350 81069 68682
Giải ba 24235 00289
Giải nhì 41390
Giải nhất 57779
Đặc biệt 412804
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1
2 7
3 1,3,5
4 5,8
5 0
6 9,9
7 9
8 0,2,2,9
9 0
Đầu Đuôi
5,8,9 0
3 1
8,8 2
0,3 3
0 4
0,3,4 5
6
2 7
4 8
6,6,7,8 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-04-2021
Giải tám 30
Giải bảy 780
Giải sáu 5501 8873 1053
Giải năm 2318
Giải bốn 62099 98983 66942 83699
62851 59358 70927
Giải ba 22559 92639
Giải nhì 95691
Giải nhất 39879
Đặc biệt 499218
Đầu Đuôi
0 1
1 8,8
2 7
3 0,9
4 2
5 1,3,8,9
6
7 3,9
8 0,3
9 1,9,9
Đầu Đuôi
3,8 0
0,5,9 1
4 2
5,7,8 3
4
5
6
2 7
1,1,5 8
3,5,7,9,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-04-2021
Giải tám 71
Giải bảy 096
Giải sáu 9044 0022 0041
Giải năm 5850
Giải bốn 44497 89567 66272 04006
12284 98007 88695
Giải ba 21238 01295
Giải nhì 02971
Giải nhất 84868
Đặc biệt 761627
Đầu Đuôi
0 6,7
1
2 2,7
3 8
4 1,4
5 0
6 7,8
7 1,1,2
8 4
9 5,5,6,7
Đầu Đuôi
5 0
4,7,7 1
2,7 2
3
4,8 4
9,9 5
0,9 6
0,2,6,9 7
3,6 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-04-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-04-2021
Giải tám 59
Giải bảy 006
Giải sáu 3785 5512 2251
Giải năm 5960
Giải bốn 23876 71796 68614 78853
86650 89731 07811
Giải ba 16293 39332
Giải nhì 93762
Giải nhất 83286
Đặc biệt 862570
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,4
2
3 1,2
4
5 0,1,3,9
6 0,2
7 0,6
8 5,6
9 3,6
Đầu Đuôi
5,6,7 0
1,3,5 1
1,3,6 2
5,9 3
1 4
8 5
0,7,8,9 6
7
8
5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 19-03-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 19-03-2021
Giải tám 12
Giải bảy 496
Giải sáu 8260 8967 8423
Giải năm 0581
Giải bốn 74191 75855 88127 81440
07152 35380 05772
Giải ba 25403 35043
Giải nhì 19415
Giải nhất 61596
Đặc biệt 850304
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,5
2 3,7
3
4 0,3
5 2,5
6 0,7
7 2
8 0,1
9 1,6,6
Đầu Đuôi
4,6,8 0
8,9 1
1,5,7 2
0,2,4 3
0 4
1,5 5
9,9 6
2,6 7
8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 12-03-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 12-03-2021
Giải tám 72
Giải bảy 180
Giải sáu 7810 6128 3235
Giải năm 3100
Giải bốn 41945 55525 81654 43879
42490 00025 30931
Giải ba 23022 32247
Giải nhì 02750
Giải nhất 49690
Đặc biệt 099710
Đầu Đuôi
0 0
1 0,0
2 2,5,5,8
3 1,5
4 5,7
5 0,4
6
7 2,9
8 0
9 0,0
Đầu Đuôi
0,1,1,5,8,9,9 0
3 1
2,7 2
3
5 4
2,2,3,4 5
6
4 7
2 8
7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 05-03-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 05-03-2021
Giải tám 31
Giải bảy 649
Giải sáu 0886 4355 4004
Giải năm 9552
Giải bốn 22863 67191 32715 59607
10054 92793 65791
Giải ba 22086 17708
Giải nhì 72990
Giải nhất 36862
Đặc biệt 165133
Đầu Đuôi
0 4,7,8
1 5
2
3 1,3
4 9
5 2,4,5
6 2,3
7
8 6,6
9 0,1,1,3
Đầu Đuôi
9 0
3,9,9 1
5,6 2
3,6,9 3
0,5 4
1,5 5
8,8 6
0 7
0 8
4 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 26-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 26-02-2021
Giải tám 87
Giải bảy 131
Giải sáu 1619 9537 5041
Giải năm 7426
Giải bốn 37878 51508 46913 46070
69583 62800 45539
Giải ba 57064 26967
Giải nhì 32380
Giải nhất 40361
Đặc biệt 744914
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3,4,9
2 6
3 1,7,9
4 1
5
6 1,4,7
7 0,8
8 0,3,7
9
Đầu Đuôi
0,7,8 0
3,4,6 1
2
1,8 3
1,6 4
5
2 6
3,6,8 7
0,7 8
1,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 19-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 19-02-2021
Giải tám 30
Giải bảy 938
Giải sáu 4692 3731 3990
Giải năm 7372
Giải bốn 23298 60703 84341 69899
70014 58381 71635
Giải ba 61766 13409
Giải nhì 55477
Giải nhất 65186
Đặc biệt 312872
Đầu Đuôi
0 3,9
1 4
2
3 0,1,5,8
4 1
5
6 6
7 2,2,7
8 1,6
9 0,2,8,9
Đầu Đuôi
3,9 0
3,4,8 1
7,7,9 2
0 3
1 4
3 5
6,8 6
7 7
3,9 8
0,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 12-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 12-02-2021
Giải tám 07
Giải bảy 941
Giải sáu 4232 5835 5225
Giải năm 6047
Giải bốn 42921 11467 80090 20983
47866 27778 65519
Giải ba 64606 38137
Giải nhì 31046
Giải nhất 04887
Đặc biệt 248133
Đầu Đuôi
0 6,7
1 9
2 1,5
3 2,3,5,7
4 1,6,7
5
6 6,7
7 8
8 3,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2,4 1
3 2
3,8 3
4
2,3 5
0,4,6 6
0,3,4,6,8 7
7 8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 05-02-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 05-02-2021
Giải tám 00
Giải bảy 326
Giải sáu 7655 0820 3960
Giải năm 5544
Giải bốn 65874 99770 05175 49612
72957 23901 58577
Giải ba 62406 39084
Giải nhì 17673
Giải nhất 20808
Đặc biệt 790114
Đầu Đuôi
0 0,1,6,8
1 2,4
2 0,6
3
4 4
5 5,7
6 0
7 0,3,4,5,7
8 4
9
Đầu Đuôi
0,2,6,7 0
0 1
1 2
7 3
1,4,7,8 4
5,7 5
0,2 6
5,7 7
0 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 29-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 29-01-2021
Giải tám 77
Giải bảy 723
Giải sáu 2858 3240 0043
Giải năm 0846
Giải bốn 15683 57024 00205 39693
99898 08754 00151
Giải ba 97506 20437
Giải nhì 11254
Giải nhất 64562
Đặc biệt 584868
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2 3,4
3 7
4 0,3,6
5 1,4,4,8
6 2,8
7 7
8 3
9 3,8
Đầu Đuôi
4 0
5 1
6 2
2,4,8,9 3
2,5,5 4
0 5
0,4 6
3,7 7
5,6,9 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 22-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 22-01-2021
Giải tám 22
Giải bảy 534
Giải sáu 5882 1352 6372
Giải năm 5133
Giải bốn 96351 74957 72047 49600
79778 55136 38570
Giải ba 85275 16154
Giải nhì 29333
Giải nhất 32786
Đặc biệt 930093
Đầu Đuôi
0 0
1
2 2
3 3,3,4,6
4 7
5 1,2,4,7
6
7 0,2,5,8
8 2,6
9 3
Đầu Đuôi
0,7 0
5 1
2,5,7,8 2
3,3,9 3
3,5 4
7 5
3,8 6
4,5 7
7 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 15-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 15-01-2021
Giải tám 36
Giải bảy 290
Giải sáu 4644 5353 8693
Giải năm 2263
Giải bốn 13812 01771 14613 68337
00787 98967 16895
Giải ba 41395 47148
Giải nhì 90495
Giải nhất 21650
Đặc biệt 014540
Đầu Đuôi
0
1 2,3
2
3 6,7
4 0,4,8
5 0,3
6 3,7
7 1
8 7
9 0,3,5,5,5
Đầu Đuôi
4,5,9 0
7 1
1 2
1,5,6,9 3
4 4
9,9,9 5
3 6
3,6,8 7
4 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 08-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 08-01-2021
Giải tám 06
Giải bảy 711
Giải sáu 6183 3545 9672
Giải năm 1248
Giải bốn 20630 16030 24963 84009
88839 69875 50503
Giải ba 06775 49203
Giải nhì 56435
Giải nhất 83645
Đặc biệt 941402
Đầu Đuôi
0 2,3,3,6,9
1 1
2
3 0,0,5,9
4 5,5,8
5
6 3
7 2,5,5
8 3
9
Đầu Đuôi
3,3 0
1 1
0,7 2
0,0,6,8 3
4
3,4,4,7,7 5
0 6
7
4 8
0,3 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 01-01-2021

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 01-01-2021
Giải tám 11
Giải bảy 430
Giải sáu 0922 1276 4182
Giải năm 9953
Giải bốn 46777 96999 16461 38726
29057 82289 10610
Giải ba 07141 58747
Giải nhì 14720
Giải nhất 13842
Đặc biệt 121302
Đầu Đuôi
0 2
1 0,1
2 0,2,6
3 0
4 1,2,7
5 3,7
6 1
7 6,7
8 2,9
9 9
Đầu Đuôi
1,2,3 0
1,4,6 1
0,2,4,8 2
5 3
4
5
2,7 6
4,5,7 7
8
8,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-12-2020
Giải tám 26
Giải bảy 969
Giải sáu 2824 3937 7030
Giải năm 3936
Giải bốn 51597 91755 61562 88688
86026 42313 82758
Giải ba 18458 25085
Giải nhì 60013
Giải nhất 80103
Đặc biệt 677611
Đầu Đuôi
0 3
1 1,3,3
2 4,6,6
3 0,6,7
4
5 5,8,8
6 2,9
7
8 5,8
9 7
Đầu Đuôi
3 0
1 1
6 2
0,1,1 3
2 4
5,8 5
2,2,3 6
3,9 7
5,5,8 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-12-2020
Giải tám 79
Giải bảy 024
Giải sáu 7029 4261 5077
Giải năm 9784
Giải bốn 96886 45252 74052 07100
51167 58731 80986
Giải ba 56927 40694
Giải nhì 76263
Giải nhất 79896
Đặc biệt 505535
Đầu Đuôi
0 0
1
2 4,7,9
3 1,5
4
5 2,2
6 1,3,7
7 7,9
8 4,6,6
9 4,6
Đầu Đuôi
0 0
3,6 1
5,5 2
6 3
2,8,9 4
3 5
8,8,9 6
2,6,7 7
8
2,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 11-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 11-12-2020
Giải tám 84
Giải bảy 023
Giải sáu 2422 7656 4961
Giải năm 3762
Giải bốn 69578 97301 16071 44065
92879 15034 44512
Giải ba 67622 21087
Giải nhì 88302
Giải nhất 87781
Đặc biệt 556335
Đầu Đuôi
0 1,2
1 2
2 2,2,3
3 4,5
4
5 6
6 1,2,5
7 1,8,9
8 1,4,7
9
Đầu Đuôi
0
0,6,7,8 1
0,1,2,2,6 2
2 3
3,8 4
3,6 5
5 6
8 7
7 8
7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 04-12-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 04-12-2020
Giải tám 37
Giải bảy 737
Giải sáu 2580 8051 2711
Giải năm 7205
Giải bốn 50974 51986 07386 14859
33119 94736 02154
Giải ba 28342 19169
Giải nhì 56321
Giải nhất 65143
Đặc biệt 613578
Đầu Đuôi
0 5
1 1,9
2 1
3 6,7,7
4 2,3
5 1,4,9
6 9
7 4,8
8 0,6,6
9
Đầu Đuôi
8 0
1,2,5 1
4 2
4 3
5,7 4
0 5
3,8,8 6
3,3 7
7 8
1,5,6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 27-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 27-11-2020
Giải tám 68
Giải bảy 957
Giải sáu 6036 4827 4408
Giải năm 5382
Giải bốn 06172 42002 39721 44231
36134 83457 71002
Giải ba 22587 39753
Giải nhì 26602
Giải nhất 12356
Đặc biệt 265750
Đầu Đuôi
0 2,2,2,8
1
2 1,7
3 1,4,6
4
5 0,3,6,7,7
6 8
7 2
8 2,7
9
Đầu Đuôi
5 0
2,3 1
0,0,0,7,8 2
5 3
3 4
5
3,5 6
2,5,5,8 7
0,6 8
9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 20-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 20-11-2020
Giải tám 94
Giải bảy 441
Giải sáu 9702 1250 1814
Giải năm 6540
Giải bốn 03558 54282 67127 22812
12512 90207 18457
Giải ba 12019 42416
Giải nhì 01274
Giải nhất 21018
Đặc biệt 681318
Đầu Đuôi
0 2,7
1 2,2,4,6,8,8,9
2 7
3
4 0,1
5 0,7,8
6
7 4
8 2
9 4
Đầu Đuôi
4,5 0
4 1
0,1,1,8 2
3
1,7,9 4
5
1 6
0,2,5 7
1,1,5 8
1 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 13-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 13-11-2020
Giải tám 43
Giải bảy 545
Giải sáu 9546 2853 3071
Giải năm 1569
Giải bốn 66076 91467 11737 48150
22876 33737 26725
Giải ba 95957 37730
Giải nhì 78230
Giải nhất 59385
Đặc biệt 480458
Đầu Đuôi
0
1
2 5
3 0,0,7,7
4 3,5,6
5 0,3,7,8
6 7,9
7 1,6,6
8 5
9
Đầu Đuôi
3,3,5 0
7 1
2
4,5 3
4
2,4,8 5
4,7,7 6
3,3,5,6 7
5 8
6 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 06-11-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 06-11-2020
Giải tám 91
Giải bảy 971
Giải sáu 7303 1590 6896
Giải năm 9129
Giải bốn 75063 87532 70078 00687
11683 80684 19327
Giải ba 97776 65459
Giải nhì 81931
Giải nhất 79479
Đặc biệt 239230
Đầu Đuôi
0 3
1
2 7,9
3 0,1,2
4
5 9
6 3
7 1,6,8,9
8 3,4,7
9 0,1,6
Đầu Đuôi
3,9 0
3,7,9 1
3 2
0,6,8 3
8 4
5
7,9 6
2,8 7
7 8
2,5,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 30-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 30-10-2020
Giải tám 42
Giải bảy 113
Giải sáu 8189 2280 5601
Giải năm 5627
Giải bốn 67668 26815 31091 89359
21493 23511 91731
Giải ba 99390 96443
Giải nhì 82169
Giải nhất 61853
Đặc biệt 890299
Đầu Đuôi
0 1
1 1,3,5
2 7
3 1
4 2,3
5 3,9
6 8,9
7
8 0,9
9 0,1,3,9
Đầu Đuôi
8,9 0
0,1,3,9 1
4 2
1,4,5,9 3
4
1 5
6
2 7
6 8
5,6,8,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 23-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 23-10-2020
Giải tám 29
Giải bảy 113
Giải sáu 2558 8947 3830
Giải năm 5893
Giải bốn 79253 08690 32375 77118
14163 83940 99822
Giải ba 70729 20278
Giải nhì 12918
Giải nhất 03936
Đặc biệt 706642
Đầu Đuôi
0
1 3,8,8
2 2,9,9
3 0,6
4 0,2,7
5 3,8
6 3
7 5,8
8
9 0,3
Đầu Đuôi
3,4,9 0
1
2,4 2
1,5,6,9 3
4
7 5
3 6
4 7
1,1,5,7 8
2,2 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 16-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 16-10-2020
Giải tám 50
Giải bảy 452
Giải sáu 2774 8167 6249
Giải năm 8964
Giải bốn 78323 08470 44222 89883
05590 75577 54744
Giải ba 33283 27902
Giải nhì 80759
Giải nhất 27292
Đặc biệt 068312
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 2,3
3
4 4,9
5 0,2,9
6 4,7
7 0,4,7
8 3,3
9 0,2
Đầu Đuôi
5,7,9 0
1
0,1,2,5,9 2
2,8,8 3
4,6,7 4
5
6
6,7 7
8
4,5 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 09-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 09-10-2020
Giải tám 54
Giải bảy 810
Giải sáu 1803 5764 2559
Giải năm 2084
Giải bốn 66010 47013 33522 58094
78729 82799 30911
Giải ba 48003 10413
Giải nhì 54634
Giải nhất 92915
Đặc biệt 175330
Đầu Đuôi
0 3,3
1 0,0,1,3,3,5
2 2,9
3 0,4
4
5 4,9
6 4
7
8 4
9 4,9
Đầu Đuôi
1,1,3 0
1 1
2 2
0,0,1,1 3
3,5,6,8,9 4
1 5
6
7
8
2,5,9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 02-10-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 02-10-2020
Giải tám 48
Giải bảy 130
Giải sáu 4539 5876 5364
Giải năm 6686
Giải bốn 61990 26244 50209 30927
63579 77701 84208
Giải ba 82436 24133
Giải nhì 48336
Giải nhất 21176
Đặc biệt 969462
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1
2 7
3 0,3,6,6,9
4 4,8
5
6 2,4
7 6,6,9
8 6
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
0 1
6 2
3 3
4,6 4
5
3,3,7,7,8 6
2 7
0,4 8
0,3,7 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 25-09-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 25-09-2020
Giải tám 99
Giải bảy 870
Giải sáu 5901 3736 2460
Giải năm 4106
Giải bốn 33804 72142 04240 64147
20014 74628 47455
Giải ba 65968 91283
Giải nhì 05861
Giải nhất 22646
Đặc biệt 333325
Đầu Đuôi
0 1,4,6
1 4
2 5,8
3 6
4 0,2,6,7
5 5
6 0,1,8
7 0
8 3
9 9
Đầu Đuôi
4,6,7 0
0,6 1
4 2
8 3
0,1 4
2,5 5
0,3,4 6
4 7
2,6 8
9 9

Xổ số Ninh Thuận Thứ sáu ngày 18-09-2020

XSMN » XS Ninh Thuận Thứ sáu » XS Ninh Thuận 18-09-2020
Giải tám 96
Giải bảy 019
Giải sáu 4405 8438 8122
Giải năm 0623
Giải bốn 81955 61312 94862 69362
59313 20661 55719
Giải ba 10381 19577
Giải nhì 71763
Giải nhất 61184
Đặc biệt 517744
Đầu Đuôi
0 5
1 2,3,9,9
2 2,3
3 8
4 4
5 5
6 1,2,2,3
7 7
8 1,4
9 6
Đầu Đuôi
0
6,8 1
1,2,6,6 2
1,2,6 3
4,8 4
0,5 5
9 6
7 7
3 8
1,1 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới