XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-07-2021
Giải tám 81
Giải bảy 611
Giải sáu 8396 1418 0702
Giải năm 3817
Giải bốn 73148 27491 78709 39446
08187 25758 89076
Giải ba 04000 72851
Giải nhì 72463
Giải nhất 15363
Đặc biệt 925909
Đầu Đuôi
0 0,2,9,9
1 1,7,8
2
3
4 6,8
5 1,8
6 3,3
7 6
8 1,7
9 1,6
Đầu Đuôi
0 0
1,5,8,9 1
0 2
6,6 3
4
5
4,7,9 6
1,8 7
1,4,5 8
0,0 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-06-2021
Giải tám 64
Giải bảy 140
Giải sáu 1749 5608 0976
Giải năm 8386
Giải bốn 35926 66780 88309 10969
34969 41088 50984
Giải ba 85434 52249
Giải nhì 27691
Giải nhất 93790
Đặc biệt 040828
Đầu Đuôi
0 8,9
1
2 6,8
3 4
4 0,9,9
5
6 4,9,9
7 6
8 0,4,6,8
9 0,1
Đầu Đuôi
4,8,9 0
9 1
2
3
3,6,8 4
5
2,7,8 6
7
0,2,8 8
0,4,4,6,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 19-06-2021
Giải tám 34
Giải bảy 115
Giải sáu 9852 2785 8695
Giải năm 5861
Giải bốn 29035 50283 11644 51838
78228 92210 52668
Giải ba 50155 95173
Giải nhì 70580
Giải nhất 45958
Đặc biệt 915971
Đầu Đuôi
0
1 0,5
2 8
3 4,5,8
4 4
5 2,5,8
6 1,8
7 1,3
8 0,3,5
9 5
Đầu Đuôi
1,8 0
6,7 1
5 2
7,8 3
3,4 4
1,3,5,8,9 5
6
7
2,3,5,6 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 12-06-2021
Giải tám 75
Giải bảy 783
Giải sáu 5863 4506 3853
Giải năm 4780
Giải bốn 79243 09721 80940 06094
43689 20728 44158
Giải ba 23911 35053
Giải nhì 71771
Giải nhất 17815
Đặc biệt 777481
Đầu Đuôi
0 6
1 1,5
2 1,8
3
4 0,3
5 3,3,8
6 3
7 1,5
8 0,1,3,9
9 4
Đầu Đuôi
4,8 0
1,2,7,8 1
2
4,5,5,6,8 3
9 4
1,7 5
0 6
7
2,5 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 05-06-2021
Giải tám 05
Giải bảy 012
Giải sáu 2243 3074 1558
Giải năm 5512
Giải bốn 55528 25221 04978 53275
98801 68986 17262
Giải ba 83455 92439
Giải nhì 62176
Giải nhất 75455
Đặc biệt 156776
Đầu Đuôi
0 1,5
1 2,2
2 1,8
3 9
4 3
5 5,5,8
6 2
7 4,5,6,6,8
8 6
9
Đầu Đuôi
0
0,2 1
1,1,6 2
4 3
7 4
0,5,5,7 5
7,7,8 6
7
2,5,7 8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 29-05-2021
Giải tám 72
Giải bảy 363
Giải sáu 4925 3690 0036
Giải năm 9887
Giải bốn 52099 30429 70560 35630
73008 56829 50122
Giải ba 60241 42354
Giải nhì 88996
Giải nhất 96577
Đặc biệt 932656
Đầu Đuôi
0 8
1
2 2,5,9,9
3 0,6
4 1
5 4,6
6 0,3
7 2,7
8 7
9 0,6,9
Đầu Đuôi
3,6,9 0
4 1
2,7 2
6 3
5 4
2 5
3,5,9 6
7,8 7
0 8
2,2,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 22-05-2021
Giải tám 89
Giải bảy 924
Giải sáu 3139 0293 0912
Giải năm 8161
Giải bốn 78058 26713 10608 85062
28294 25937 25094
Giải ba 84126 49271
Giải nhì 51961
Giải nhất 59352
Đặc biệt 830497
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3
2 4,6
3 7,9
4
5 2,8
6 1,1,2
7 1
8 9
9 3,4,4,7
Đầu Đuôi
0
6,6,7 1
1,5,6 2
1,9 3
2,9,9 4
5
2 6
3,9 7
0,5 8
3,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 15-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 662
Giải sáu 8208 2375 1720
Giải năm 9077
Giải bốn 60805 48087 38249 80990
66765 33886 09390
Giải ba 54769 66515
Giải nhì 43400
Giải nhất 68934
Đặc biệt 144148
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 5
2 0
3 2,4
4 8,9
5
6 2,5,9
7 5,7
8 6,7
9 0,0
Đầu Đuôi
0,2,9,9 0
1
3,6 2
3
3 4
0,1,6,7 5
8 6
7,8 7
0,4 8
4,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 08-05-2021
Giải tám 94
Giải bảy 606
Giải sáu 7260 4960 4826
Giải năm 9369
Giải bốn 36423 87239 20832 14975
52404 12317 45094
Giải ba 79677 08340
Giải nhì 59816
Giải nhất 44674
Đặc biệt 671446
Đầu Đuôi
0 4,6
1 6,7
2 3,6
3 2,9
4 0,6
5
6 0,0,9
7 4,5,7
8
9 4,4
Đầu Đuôi
4,6,6 0
1
3 2
2 3
0,7,9,9 4
7 5
0,1,2,4 6
1,7 7
8
3,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 01-05-2021
Giải tám 37
Giải bảy 792
Giải sáu 2117 6102 1481
Giải năm 6763
Giải bốn 15033 91673 01504 55253
25044 86016 33649
Giải ba 56039 20635
Giải nhì 82716
Giải nhất 70544
Đặc biệt 665363
Đầu Đuôi
0 2,4
1 6,6,7
2
3 3,5,7,9
4 4,4,9
5 3
6 3,3
7 3
8 1
9 2
Đầu Đuôi
0
8 1
0,9 2
3,5,6,6,7 3
0,4,4 4
3 5
1,1 6
1,3 7
8
3,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 24-04-2021
Giải tám 81
Giải bảy 308
Giải sáu 7445 2356 4071
Giải năm 6889
Giải bốn 66104 94954 81987 45714
13151 87092 62354
Giải ba 28121 75120
Giải nhì 12493
Giải nhất 08695
Đặc biệt 237095
Đầu Đuôi
0 4,8
1 4
2 0,1
3
4 5
5 1,4,4,6
6
7 1
8 1,7,9
9 2,3,5,5
Đầu Đuôi
2 0
2,5,7,8 1
9 2
9 3
0,1,5,5 4
4,9,9 5
5 6
8 7
0 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 17-04-2021
Giải tám 48
Giải bảy 108
Giải sáu 0491 7256 8031
Giải năm 9937
Giải bốn 03115 13349 17942 18070
91523 13691 12447
Giải ba 46372 85331
Giải nhì 67044
Giải nhất 80724
Đặc biệt 393629
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 3,4,9
3 1,1,7
4 2,4,7,8,9
5 6
6
7 0,2
8
9 1,1
Đầu Đuôi
7 0
3,3,9,9 1
4,7 2
2 3
2,4 4
1 5
5 6
3,4 7
0,4 8
2,4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 10-04-2021
Giải tám 83
Giải bảy 196
Giải sáu 1092 8915 0924
Giải năm 5126
Giải bốn 71414 29201 78461 24315
51764 40827 48945
Giải ba 44825 58490
Giải nhì 12839
Giải nhất 73661
Đặc biệt 160815
Đầu Đuôi
0 1
1 4,5,5,5
2 4,5,6,7
3 9
4 5
5
6 1,1,4
7
8 3
9 0,2,6
Đầu Đuôi
9 0
0,6,6 1
9 2
8 3
1,2,6 4
1,1,1,2,4 5
2,9 6
2 7
8
3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-04-2021
Giải tám 83
Giải bảy 080
Giải sáu 4321 5159 8820
Giải năm 2296
Giải bốn 33322 52090 72902 88452
25917 51207 36707
Giải ba 17094 67874
Giải nhì 88649
Giải nhất 92534
Đặc biệt 376601
Đầu Đuôi
0 1,2,7,7
1 7
2 0,1,2
3 4
4 9
5 2,9
6
7 4
8 0,3
9 0,4,6
Đầu Đuôi
2,8,9 0
0,2 1
0,2,5 2
8 3
3,7,9 4
5
9 6
0,0,1 7
8
4,5 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-03-2021
Giải tám 70
Giải bảy 229
Giải sáu 3751 7361 8199
Giải năm 3781
Giải bốn 23397 18304 44263 64238
21610 34131 67459
Giải ba 89847 47112
Giải nhì 54944
Giải nhất 72539
Đặc biệt 090664
Đầu Đuôi
0 4
1 0,2
2 9
3 1,8,9
4 4,7
5 1,9
6 1,3,4
7 0
8 1
9 7,9
Đầu Đuôi
1,7 0
3,5,6,8 1
1 2
6 3
0,4,6 4
5
6
4,9 7
3 8
2,3,5,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-03-2021
Giải tám 99
Giải bảy 460
Giải sáu 8934 2531 0623
Giải năm 2784
Giải bốn 28424 60882 45245 69644
03613 74465 44503
Giải ba 88220 85044
Giải nhì 08962
Giải nhất 87587
Đặc biệt 042869
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 0,3,4
3 1,4
4 4,4,5
5
6 0,2,5,9
7
8 2,4,7
9 9
Đầu Đuôi
2,6 0
3 1
6,8 2
0,1,2 3
2,3,4,4,8 4
4,6 5
6
8 7
8
6,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-03-2021
Giải tám 48
Giải bảy 480
Giải sáu 4689 2248 3131
Giải năm 7806
Giải bốn 48475 18486 87966 62516
77543 85579 55980
Giải ba 21318 20966
Giải nhì 21283
Giải nhất 88427
Đặc biệt 925877
Đầu Đuôi
0 6
1 6,8
2 7
3 1
4 3,8,8
5
6 6,6
7 5,7,9
8 0,0,3,6,9
9
Đầu Đuôi
8,8 0
3 1
2
4,8 3
4
7 5
0,1,6,6,8 6
2,7 7
1,4,4 8
7,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-03-2021
Giải tám 48
Giải bảy 990
Giải sáu 7083 0237 1185
Giải năm 8912
Giải bốn 95963 90163 93639 54091
35164 15040 71634
Giải ba 76651 07070
Giải nhì 26380
Giải nhất 95650
Đặc biệt 777809
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2
3 4,7,9
4 0,8
5 0,1
6 3,3,4
7 0
8 0,3,5
9 0,1
Đầu Đuôi
4,5,7,8,9 0
5,9 1
1 2
6,6,8 3
3,6 4
8 5
6
3 7
4 8
0,3 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 27-02-2021
Giải tám 75
Giải bảy 680
Giải sáu 1260 3942 5695
Giải năm 7375
Giải bốn 45853 45973 82323 15159
00957 03089 37487
Giải ba 95117 49526
Giải nhì 32555
Giải nhất 11942
Đặc biệt 612652
Đầu Đuôi
0
1 7
2 3,6
3
4 2,2
5 2,3,5,7,9
6 0
7 3,5,5
8 0,7,9
9 5
Đầu Đuôi
6,8 0
1
4,4,5 2
2,5,7 3
4
5,7,7,9 5
2 6
1,5,8 7
8
5,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 20-02-2021
Giải tám 74
Giải bảy 930
Giải sáu 6431 0089 3271
Giải năm 8420
Giải bốn 76083 09284 37278 51908
81917 48566 32767
Giải ba 92295 26098
Giải nhì 26781
Giải nhất 46271
Đặc biệt 504948
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 0
3 0,1
4 8
5
6 6,7
7 1,1,4,8
8 1,3,4,9
9 5,8
Đầu Đuôi
2,3 0
3,7,7,8 1
2
8 3
7,8 4
9 5
6 6
1,6 7
0,4,7,9 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 13-02-2021
Giải tám 46
Giải bảy 883
Giải sáu 8253 3163 2391
Giải năm 1881
Giải bốn 61888 86607 93626 79275
19078 96638 72529
Giải ba 49553 43269
Giải nhì 25255
Giải nhất 24476
Đặc biệt 949865
Đầu Đuôi
0 7
1
2 6,9
3 8
4 6
5 3,3,5
6 3,5,9
7 5,6,8
8 1,3,8
9 1
Đầu Đuôi
0
8,9 1
2
5,5,6,8 3
4
5,6,7 5
2,4,7 6
0 7
3,7,8 8
2,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 06-02-2021
Giải tám 95
Giải bảy 721
Giải sáu 5088 2884 6151
Giải năm 0096
Giải bốn 02360 40936 89562 62677
06267 24003 48520
Giải ba 28010 74704
Giải nhì 33372
Giải nhất 48421
Đặc biệt 734643
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0
2 0,1,1
3 6
4 3
5 1
6 0,2,7
7 2,7
8 4,8
9 5,6
Đầu Đuôi
1,2,6 0
2,2,5 1
6,7 2
0,4 3
0,8 4
9 5
3,9 6
6,7 7
8 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 30-01-2021
Giải tám 47
Giải bảy 382
Giải sáu 0967 3887 2174
Giải năm 9978
Giải bốn 30634 37734 67658 63422
41289 32443 13810
Giải ba 49897 10209
Giải nhì 03937
Giải nhất 60631
Đặc biệt 967228
Đầu Đuôi
0 9
1 0
2 2,8
3 1,4,4,7
4 3,7
5 8
6 7
7 4,8
8 2,7,9
9 7
Đầu Đuôi
1 0
3 1
2,8 2
4 3
3,3,7 4
5
6
3,4,6,8,9 7
2,5,7 8
0,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 23-01-2021
Giải tám 06
Giải bảy 428
Giải sáu 4269 5398 8709
Giải năm 8246
Giải bốn 85904 04859 16097 63908
58793 26677 61865
Giải ba 95305 08692
Giải nhì 33197
Giải nhất 21510
Đặc biệt 800867
Đầu Đuôi
0 4,5,6,8,9
1 0
2 8
3
4 6
5 9
6 5,7,9
7 7
8
9 2,3,7,7,8
Đầu Đuôi
1 0
1
9 2
9 3
0 4
0,6 5
0,4 6
6,7,9,9 7
0,2,9 8
0,5,6 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 16-01-2021
Giải tám 41
Giải bảy 540
Giải sáu 8998 6707 3576
Giải năm 8100
Giải bốn 67494 29989 76667 52488
45342 25918 63260
Giải ba 11401 76534
Giải nhì 16923
Giải nhất 06945
Đặc biệt 268376
Đầu Đuôi
0 0,1,7
1 8
2 3
3 4
4 0,1,2,5
5
6 0,7
7 6,6
8 8,9
9 4,8
Đầu Đuôi
0,4,6 0
0,4 1
4 2
2 3
3,9 4
4 5
7,7 6
0,6 7
1,8,9 8
8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 09-01-2021
Giải tám 13
Giải bảy 478
Giải sáu 9538 1497 1071
Giải năm 7347
Giải bốn 16308 45243 03209 52932
36080 03719 76633
Giải ba 86066 77102
Giải nhì 19059
Giải nhất 67618
Đặc biệt 639489
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 3,8,9
2
3 2,3,8
4 3,7
5 9
6 6
7 1,8
8 0,9
9 7
Đầu Đuôi
8 0
7 1
0,3 2
1,3,4 3
4
5
6 6
4,9 7
0,1,3,7 8
0,1,5,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 02-01-2021

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 02-01-2021
Giải tám 03
Giải bảy 274
Giải sáu 3958 0074 2897
Giải năm 2622
Giải bốn 98915 59595 99146 43550
77834 27174 48167
Giải ba 36856 70298
Giải nhì 55789
Giải nhất 15119
Đặc biệt 717105
Đầu Đuôi
0 3,5
1 5,9
2 2
3 4
4 6
5 0,6,8
6 7
7 4,4,4
8 9
9 5,7,8
Đầu Đuôi
5 0
1
2 2
0 3
3,7,7,7 4
0,1,9 5
4,5 6
6,9 7
5,9 8
1,8 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-12-2020
Giải tám 90
Giải bảy 075
Giải sáu 5504 2795 5647
Giải năm 9770
Giải bốn 19236 65530 02721 36952
37685 19071 99592
Giải ba 19348 02975
Giải nhì 83849
Giải nhất 47147
Đặc biệt 138913
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 1
3 0,6
4 7,7,8,9
5 2
6
7 0,1,5,5
8 5
9 0,2,5
Đầu Đuôi
3,7,9 0
2,7 1
5,9 2
1 3
0 4
7,7,8,9 5
3 6
4,4 7
4 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 19-12-2020
Giải tám 66
Giải bảy 244
Giải sáu 1834 1249 8836
Giải năm 6698
Giải bốn 24341 71725 74434 83661
01612 20679 44629
Giải ba 17627 72593
Giải nhì 48064
Giải nhất 95191
Đặc biệt 590250
Đầu Đuôi
0
1 2
2 5,7,9
3 4,4,6
4 1,4,9
5 0
6 1,4,6
7 9
8
9 1,3,8
Đầu Đuôi
5 0
4,6,9 1
1 2
9 3
3,3,4,6 4
2 5
3,6 6
2 7
9 8
2,4,7 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 12-12-2020
Giải tám 51
Giải bảy 946
Giải sáu 1005 4923 5235
Giải năm 2600
Giải bốn 47895 03514 48844 28251
45321 58092 62152
Giải ba 43438 35265
Giải nhì 65130
Giải nhất 79433
Đặc biệt 876408
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1 4
2 1,3
3 0,3,5,8
4 4,6
5 1,1,2
6 5
7
8
9 2,5
Đầu Đuôi
0,3 0
2,5,5 1
5,9 2
2,3 3
1,4 4
0,3,6,9 5
4 6
7
0,3 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 05-12-2020
Giải tám 81
Giải bảy 308
Giải sáu 3110 5833 8715
Giải năm 4039
Giải bốn 89260 48813 06588 69068
32810 80429 65465
Giải ba 44224 22233
Giải nhì 06799
Giải nhất 64517
Đặc biệt 901987
Đầu Đuôi
0 8
1 0,0,3,5,7
2 4,9
3 3,3,9
4
5
6 0,5,8
7
8 1,7,8
9 9
Đầu Đuôi
1,1,6 0
8 1
2
1,3,3 3
2 4
1,6 5
6
1,8 7
0,6,8 8
2,3,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 28-11-2020
Giải tám 54
Giải bảy 623
Giải sáu 1925 4476 3854
Giải năm 6928
Giải bốn 50550 22268 72550 58890
94774 68005 52175
Giải ba 83940 63945
Giải nhì 54962
Giải nhất 99473
Đặc biệt 198662
Đầu Đuôi
0 5
1
2 3,5,8
3
4 0,5
5 0,0,4,4
6 2,2,8
7 3,4,5,6
8
9 0
Đầu Đuôi
4,5,5,9 0
1
6,6 2
2,7 3
5,5,7 4
0,2,4,7 5
7 6
7
2,6 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 21-11-2020
Giải tám 09
Giải bảy 691
Giải sáu 2399 0668 4198
Giải năm 5833
Giải bốn 19278 40209 24339 40648
46004 25379 19864
Giải ba 31076 87862
Giải nhì 61530
Giải nhất 25994
Đặc biệt 696840
Đầu Đuôi
0 4,9,9
1
2
3 0,3,9
4 0,8
5
6 2,4,8
7 6,8,9
8
9 1,4,8,9
Đầu Đuôi
3,4 0
9 1
6 2
3 3
0,6,9 4
5
7 6
7
4,6,7,9 8
0,0,3,7,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 14-11-2020
Giải tám 21
Giải bảy 116
Giải sáu 3661 7989 7454
Giải năm 8386
Giải bốn 29902 81807 04950 56407
31644 11499 93382
Giải ba 43324 53558
Giải nhì 55048
Giải nhất 97812
Đặc biệt 987080
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 2,6
2 1,4
3
4 4,8
5 0,4,8
6 1
7
8 0,2,6,9
9 9
Đầu Đuôi
5,8 0
2,6 1
0,1,8 2
3
2,4,5 4
5
1,8 6
0,0 7
4,5 8
8,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 07-11-2020
Giải tám 71
Giải bảy 282
Giải sáu 8891 6225 4397
Giải năm 0812
Giải bốn 33685 42349 19964 31415
95805 72298 70860
Giải ba 22717 85076
Giải nhì 41721
Giải nhất 25708
Đặc biệt 157535
Đầu Đuôi
0 5,8
1 2,5,7
2 1,5
3 5
4 9
5
6 0,4
7 1,6
8 2,5
9 1,7,8
Đầu Đuôi
6 0
2,7,9 1
1,8 2
3
6 4
0,1,2,3,8 5
7 6
1,9 7
0,9 8
4 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 31-10-2020
Giải tám 07
Giải bảy 913
Giải sáu 0717 0499 1654
Giải năm 8260
Giải bốn 57224 86948 58504 92662
68998 05167 86726
Giải ba 58453 04243
Giải nhì 01446
Giải nhất 77539
Đặc biệt 270610
Đầu Đuôi
0 4,7
1 0,3,7
2 4,6
3 9
4 3,6,8
5 3,4
6 0,2,7
7
8
9 8,9
Đầu Đuôi
1,6 0
1
6 2
1,4,5 3
0,2,5 4
5
2,4 6
0,1,6 7
4,9 8
3,9 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 24-10-2020
Giải tám 36
Giải bảy 274
Giải sáu 6448 4315 2230
Giải năm 6424
Giải bốn 46653 68707 33468 50786
20513 52926 48464
Giải ba 73145 49262
Giải nhì 04964
Giải nhất 60157
Đặc biệt 602634
Đầu Đuôi
0 7
1 3,5
2 4,6
3 0,4,6
4 5,8
5 3,7
6 2,4,4,8
7 4
8 6
9
Đầu Đuôi
3 0
1
6 2
1,5 3
2,3,6,6,7 4
1,4 5
2,3,8 6
0,5 7
4,6 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 10-10-2020
Giải tám 38
Giải bảy 458
Giải sáu 1095 4845 0111
Giải năm 5724
Giải bốn 56821 48395 51123 87013
13613 20770 90819
Giải ba 73112 17829
Giải nhì 29295
Giải nhất 06146
Đặc biệt 988247
Đầu Đuôi
0
1 1,2,3,3,9
2 1,3,4,9
3 8
4 5,6,7
5 8
6
7 0
8
9 5,5,5
Đầu Đuôi
7 0
1,2 1
1 2
1,1,2 3
2 4
4,9,9,9 5
4 6
4 7
3,5 8
1,2 9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 03-10-2020
Giải tám 67
Giải bảy 934
Giải sáu 8435 1244 8732
Giải năm 5170
Giải bốn 79285 09284 58441 10963
89396 28861 64872
Giải ba 96005 33412
Giải nhì 66403
Giải nhất 82713
Đặc biệt 634248
Đầu Đuôi
0 3,5
1 2,3
2
3 2,4,5
4 1,4,8
5
6 1,3,7
7 0,2
8 4,5
9 6
Đầu Đuôi
7 0
4,6 1
1,3,7 2
0,1,6 3
3,4,8 4
0,3,8 5
9 6
6 7
4 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 26-09-2020
Giải tám 91
Giải bảy 370
Giải sáu 8226 6191 7831
Giải năm 6412
Giải bốn 62242 97075 63771 46752
92765 25465 42241
Giải ba 45023 52393
Giải nhì 89996
Giải nhất 77320
Đặc biệt 453558
Đầu Đuôi
0
1 2
2 0,3,6
3 1
4 1,2
5 2,8
6 5,5
7 0,1,5
8
9 1,1,3,6
Đầu Đuôi
2,7 0
3,4,7,9,9 1
1,4,5 2
2,9 3
4
6,6,7 5
2,9 6
7
5 8
9

Xổ số Long An Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Long An Thứ bảy » XS Long An 19-09-2020
Giải tám 46
Giải bảy 580
Giải sáu 0453 4853 2351
Giải năm 9700
Giải bốn 71743 17025 73961 94307
91563 68107 59679
Giải ba 28802 47844
Giải nhì 86920
Giải nhất 25343
Đặc biệt 072445
Đầu Đuôi
0 0,2,7,7
1
2 0,5
3
4 3,3,4,5,6
5 1,3,3
6 1,3
7 9
8 0
9
Đầu Đuôi
0,2,8 0
5,6 1
0 2
4,4,5,5,6 3
4 4
2,4 5
4 6
0,0 7
8
7 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới