XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 04-07-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 04-07-2021
Giải tám 40
Giải bảy 343
Giải sáu 7419 2312 0097
Giải năm 0064
Giải bốn 66735 29935 41953 97981
00520 75658 13482
Giải ba 42593 65825
Giải nhì 90970
Giải nhất 29459
Đặc biệt 509867
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 0,5
3 5,5
4 0,3
5 3,8,9
6 4,7
7 0
8 1,2
9 3,7
Đầu Đuôi
2,4,7 0
8 1
1,8 2
4,5,9 3
6 4
2,3,3 5
6
6,9 7
5 8
1,5 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 27-06-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 27-06-2021
Giải tám 19
Giải bảy 205
Giải sáu 3580 0711 9513
Giải năm 3095
Giải bốn 56762 18750 67112 21225
46550 58826 02709
Giải ba 71656 78848
Giải nhì 05559
Giải nhất 16092
Đặc biệt 428213
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,2,3,3,9
2 5,6
3
4 8
5 0,0,6,9
6 2
7
8 0
9 2,5
Đầu Đuôi
5,5,8 0
1 1
1,6,9 2
1,1 3
4
0,2,9 5
2,5 6
7
4 8
0,1,5 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 20-06-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 20-06-2021
Giải tám 39
Giải bảy 960
Giải sáu 7501 2552 4468
Giải năm 5579
Giải bốn 02143 58713 92107 89380
15624 52416 11151
Giải ba 63006 30663
Giải nhì 38993
Giải nhất 90251
Đặc biệt 217073
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 3,6
2 4
3 9
4 3
5 1,1,2
6 0,3,8
7 3,9
8 0
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
0,5,5 1
5 2
1,4,6,7,9 3
2 4
5
0,1 6
0 7
6 8
3,7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 13-06-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 13-06-2021
Giải tám 54
Giải bảy 142
Giải sáu 2166 4400 2118
Giải năm 0680
Giải bốn 67784 59353 53503 49015
51459 16392 80188
Giải ba 59677 75811
Giải nhì 81530
Giải nhất 86228
Đặc biệt 219699
Đầu Đuôi
0 0,3
1 1,5,8
2 8
3 0
4 2
5 3,4,9
6 6
7 7
8 0,4,8
9 2,9
Đầu Đuôi
0,3,8 0
1 1
4,9 2
0,5 3
5,8 4
1 5
6 6
7 7
1,2,8 8
5,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 06-06-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 06-06-2021
Giải tám 52
Giải bảy 658
Giải sáu 0430 7979 5281
Giải năm 3535
Giải bốn 79108 00609 16500 34105
47136 01664 33079
Giải ba 12442 38587
Giải nhì 74440
Giải nhất 26574
Đặc biệt 745670
Đầu Đuôi
0 0,5,8,9
1
2
3 0,5,6
4 0,2
5 2,8
6 4
7 0,4,9,9
8 1,7
9
Đầu Đuôi
0,3,4,7 0
8 1
4,5 2
3
6,7 4
0,3 5
3 6
8 7
0,5 8
0,7,7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 30-05-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 30-05-2021
Giải tám 74
Giải bảy 127
Giải sáu 0879 7724 9594
Giải năm 4815
Giải bốn 20286 66276 87106 02267
79604 09424 25960
Giải ba 71245 40690
Giải nhì 51816
Giải nhất 65237
Đặc biệt 317456
Đầu Đuôi
0 4,6
1 5,6
2 4,4,7
3 7
4 5
5 6
6 0,7
7 4,6,9
8 6
9 0,4
Đầu Đuôi
6,9 0
1
2
3
0,2,2,7,9 4
1,4 5
0,1,5,7,8 6
2,3,6 7
8
7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 23-05-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 23-05-2021
Giải tám 55
Giải bảy 238
Giải sáu 3328 7361 9508
Giải năm 2375
Giải bốn 10086 35576 07384 14514
70832 87184 90601
Giải ba 53125 75176
Giải nhì 54698
Giải nhất 56952
Đặc biệt 054088
Đầu Đuôi
0 1,8
1 4
2 5,8
3 2,8
4
5 2,5
6 1
7 5,6,6
8 4,4,6,8
9 8
Đầu Đuôi
0
0,6 1
3,5 2
3
1,8,8 4
2,5,7 5
7,7,8 6
7
0,2,3,8,9 8
9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 16-05-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 16-05-2021
Giải tám 52
Giải bảy 179
Giải sáu 1154 7354 6682
Giải năm 2785
Giải bốn 72035 44763 13239 71913
36734 74914 89920
Giải ba 31134 71109
Giải nhì 28276
Giải nhất 16360
Đặc biệt 245500
Đầu Đuôi
0 0,9
1 3,4
2 0
3 4,4,5,9
4
5 2,4,4
6 0,3
7 6,9
8 2,5
9
Đầu Đuôi
0,2,6 0
1
5,8 2
1,6 3
1,3,3,5,5 4
3,8 5
7 6
7
8
0,3,7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 09-05-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 09-05-2021
Giải tám 75
Giải bảy 951
Giải sáu 6970 0175 5422
Giải năm 3507
Giải bốn 70066 38099 51586 61814
32309 51253 92362
Giải ba 13825 15072
Giải nhì 68938
Giải nhất 74163
Đặc biệt 286853
Đầu Đuôi
0 7,9
1 4
2 2,5
3 8
4
5 1,3,3
6 2,3,6
7 0,2,5,5
8 6
9 9
Đầu Đuôi
7 0
5 1
2,6,7 2
5,5,6 3
1 4
2,7,7 5
6,8 6
0 7
3 8
0,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 02-05-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 02-05-2021
Giải tám 58
Giải bảy 469
Giải sáu 9352 7562 8190
Giải năm 0517
Giải bốn 16928 93515 41599 70792
79955 71107 31070
Giải ba 78700 60284
Giải nhì 05888
Giải nhất 98074
Đặc biệt 070840
Đầu Đuôi
0 0,7
1 5,7
2 8
3
4 0
5 2,5,8
6 2,9
7 0,4
8 4,8
9 0,2,9
Đầu Đuôi
0,4,7,9 0
1
5,6,9 2
3
7,8 4
1,5 5
6
0,1 7
2,5,8 8
6,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 25-04-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 25-04-2021
Giải tám 51
Giải bảy 441
Giải sáu 1800 4528 3289
Giải năm 6158
Giải bốn 83537 37267 23367 04989
21092 18150 31962
Giải ba 13085 44780
Giải nhì 05520
Giải nhất 94032
Đặc biệt 171733
Đầu Đuôi
0 0
1
2 0,8
3 2,3,7
4 1
5 0,1,8
6 2,7,7
7
8 0,5,9,9
9 2
Đầu Đuôi
0,2,5,8 0
4,5 1
3,6,9 2
3 3
4
8 5
6
3,6,6 7
2,5 8
8,8 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 18-04-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 18-04-2021
Giải tám 80
Giải bảy 025
Giải sáu 7886 8057 5674
Giải năm 8885
Giải bốn 60491 40300 34343 75675
95919 18467 91287
Giải ba 73811 74266
Giải nhì 20780
Giải nhất 81349
Đặc biệt 168067
Đầu Đuôi
0 0
1 1,9
2 5
3
4 3,9
5 7
6 6,7,7
7 4,5
8 0,0,5,6,7
9 1
Đầu Đuôi
0,8,8 0
1,9 1
2
4 3
7 4
2,7,8 5
6,8 6
5,6,6,8 7
8
1,4 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 11-04-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 11-04-2021
Giải tám 57
Giải bảy 945
Giải sáu 4706 2535 9625
Giải năm 2197
Giải bốn 27264 25870 76670 79921
63121 59588 93815
Giải ba 41079 50934
Giải nhì 33144
Giải nhất 94379
Đặc biệt 070886
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 1,1,5
3 4,5
4 4,5
5 7
6 4
7 0,0,9,9
8 6,8
9 7
Đầu Đuôi
7,7 0
2,2 1
2
3
3,4,6 4
1,2,3,4 5
0,8 6
5,9 7
8 8
7,7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 04-04-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 04-04-2021
Giải tám 88
Giải bảy 942
Giải sáu 0151 9067 2015
Giải năm 4832
Giải bốn 36362 56560 77282 54464
18164 50213 75157
Giải ba 89630 00479
Giải nhì 57939
Giải nhất 91501
Đặc biệt 090775
Đầu Đuôi
0 1
1 3,5
2
3 0,2,9
4 2
5 1,7
6 0,2,4,4,7
7 5,9
8 2,8
9
Đầu Đuôi
3,6 0
0,5 1
3,4,6,8 2
1 3
6,6 4
1,7 5
6
5,6 7
8 8
3,7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 28-03-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 28-03-2021
Giải tám 51
Giải bảy 051
Giải sáu 6422 8453 4408
Giải năm 4731
Giải bốn 25755 22376 18093 11054
52720 85029 80335
Giải ba 02973 21969
Giải nhì 26575
Giải nhất 13774
Đặc biệt 583400
Đầu Đuôi
0 0,8
1
2 0,2,9
3 1,5
4
5 1,1,3,4,5
6 9
7 3,4,5,6
8
9 3
Đầu Đuôi
0,2 0
3,5,5 1
2 2
5,7,9 3
5,7 4
3,5,7 5
7 6
7
0 8
2,6 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 21-03-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 21-03-2021
Giải tám 17
Giải bảy 871
Giải sáu 3057 8837 3316
Giải năm 9919
Giải bốn 39900 29385 24736 10687
42075 31783 46568
Giải ba 60719 09273
Giải nhì 85456
Giải nhất 15475
Đặc biệt 370239
Đầu Đuôi
0 0
1 6,7,9,9
2
3 6,7,9
4
5 6,7
6 8
7 1,3,5,5
8 3,5,7
9
Đầu Đuôi
0 0
7 1
2
7,8 3
4
7,7,8 5
1,3,5 6
1,3,5,8 7
6 8
1,1,3 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 14-03-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 14-03-2021
Giải tám 79
Giải bảy 767
Giải sáu 8973 3204 9829
Giải năm 1675
Giải bốn 93042 37875 42940 31105
36756 17631 40034
Giải ba 68357 21199
Giải nhì 80185
Giải nhất 38555
Đặc biệt 367938
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 9
3 1,4,8
4 0,2
5 5,6,7
6 7
7 3,5,5,9
8 5
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
4 2
7 3
0,3 4
0,5,7,7,8 5
5 6
5,6 7
3 8
2,7,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 07-03-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 07-03-2021
Giải tám 43
Giải bảy 886
Giải sáu 4882 8324 4104
Giải năm 8752
Giải bốn 54388 14398 31869 21328
43593 74917 58842
Giải ba 01543 02068
Giải nhì 18435
Giải nhất 54631
Đặc biệt 710546
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 4,8
3 1,5
4 2,3,3,6
5 2
6 8,9
7
8 2,6,8
9 3,8
Đầu Đuôi
0
3 1
4,5,8 2
4,4,9 3
0,2 4
3 5
4,8 6
1 7
2,6,8,9 8
6 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 28-02-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 28-02-2021
Giải tám 84
Giải bảy 219
Giải sáu 2777 0116 9859
Giải năm 5675
Giải bốn 01068 53634 18249 86670
36206 37880 33675
Giải ba 55503 13633
Giải nhì 38277
Giải nhất 55708
Đặc biệt 129938
Đầu Đuôi
0 3,6,8
1 6,9
2
3 3,4,8
4 9
5 9
6 8
7 0,5,5,7,7
8 0,4
9
Đầu Đuôi
7,8 0
1
2
0,3 3
3,8 4
7,7 5
0,1 6
7,7 7
0,3,6 8
1,4,5 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 21-02-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 21-02-2021
Giải tám 67
Giải bảy 446
Giải sáu 8144 4673 6508
Giải năm 3923
Giải bốn 10589 92844 68581 82463
38060 32438 51524
Giải ba 62815 40661
Giải nhì 36982
Giải nhất 96521
Đặc biệt 153955
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 1,3,4
3 8
4 4,4,6
5 5
6 0,1,3,7
7 3
8 1,2,9
9
Đầu Đuôi
6 0
2,6,8 1
8 2
2,6,7 3
2,4,4 4
1,5 5
4 6
6 7
0,3 8
8 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 14-02-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 14-02-2021
Giải tám 28
Giải bảy 615
Giải sáu 1978 3979 7694
Giải năm 6656
Giải bốn 54546 62258 80691 34826
11439 11673 53871
Giải ba 28682 32345
Giải nhì 09950
Giải nhất 06308
Đặc biệt 270324
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 4,6,8
3 9
4 5,6
5 0,6,8
6
7 1,3,8,9
8 2
9 1,4
Đầu Đuôi
5 0
7,9 1
8 2
7 3
2,9 4
1,4 5
2,4,5 6
7
0,2,5,7 8
3,7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 07-02-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 07-02-2021
Giải tám 13
Giải bảy 178
Giải sáu 6128 5773 4905
Giải năm 4396
Giải bốn 98249 41449 30195 63093
44220 23848 86605
Giải ba 62351 60237
Giải nhì 54224
Giải nhất 65146
Đặc biệt 547672
Đầu Đuôi
0 5,5
1 3
2 0,4,8
3 7
4 6,8,9,9
5 1
6
7 2,3,8
8
9 3,5,6
Đầu Đuôi
2 0
5 1
7 2
1,7,9 3
2 4
0,0,9 5
4,9 6
3 7
2,4,7 8
4,4 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 31-01-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 31-01-2021
Giải tám 52
Giải bảy 673
Giải sáu 3376 3548 0941
Giải năm 8808
Giải bốn 41632 19674 74484 87255
70267 29529 15787
Giải ba 79286 21062
Giải nhì 03280
Giải nhất 36350
Đặc biệt 131194
Đầu Đuôi
0 8
1
2 9
3 2
4 1,8
5 0,2,5
6 2,7
7 3,4,6
8 0,4,6,7
9 4
Đầu Đuôi
5,8 0
4 1
3,5,6 2
7 3
7,8,9 4
5 5
7,8 6
6,8 7
0,4 8
2 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 24-01-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 24-01-2021
Giải tám 58
Giải bảy 633
Giải sáu 5761 4213 8699
Giải năm 8126
Giải bốn 43387 44456 43373 33939
32567 65010 75665
Giải ba 15751 02213
Giải nhì 73791
Giải nhất 23220
Đặc biệt 790813
Đầu Đuôi
0
1 0,3,3,3
2 0,6
3 3,9
4
5 1,6,8
6 1,5,7
7 3
8 7
9 1,9
Đầu Đuôi
1,2 0
5,6,9 1
2
1,1,1,3,7 3
4
6 5
2,5 6
6,8 7
5 8
3,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 17-01-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 17-01-2021
Giải tám 26
Giải bảy 080
Giải sáu 5810 6451 8553
Giải năm 3387
Giải bốn 42439 77273 45530 41808
61692 27732 09767
Giải ba 31117 99654
Giải nhì 14929
Giải nhất 14207
Đặc biệt 763087
Đầu Đuôi
0 7,8
1 0,7
2 6,9
3 0,2,9
4
5 1,3,4
6 7
7 3
8 0,7,7
9 2
Đầu Đuôi
1,3,8 0
5 1
3,9 2
5,7 3
5 4
5
2 6
0,1,6,8,8 7
0 8
2,3 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 10-01-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 10-01-2021
Giải tám 44
Giải bảy 741
Giải sáu 3914 6841 3648
Giải năm 0930
Giải bốn 45814 69385 52121 31220
96543 78640 99267
Giải ba 21223 91180
Giải nhì 36616
Giải nhất 06105
Đặc biệt 661092
Đầu Đuôi
0 5
1 4,4,6
2 0,1,3
3 0
4 0,1,1,3,4,8
5
6 7
7
8 0,5
9 2
Đầu Đuôi
2,3,4,8 0
2,4,4 1
9 2
2,4 3
1,1,4 4
0,8 5
1 6
6 7
4 8
9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 03-01-2021

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 03-01-2021
Giải tám 76
Giải bảy 852
Giải sáu 4224 5358 5571
Giải năm 8440
Giải bốn 33674 41793 69079 41066
98513 67873 49480
Giải ba 98788 36481
Giải nhì 23413
Giải nhất 53732
Đặc biệt 366980
Đầu Đuôi
0
1 3,3
2 4
3 2
4 0
5 2,8
6 6
7 1,3,4,6,9
8 0,0,1,8
9 3
Đầu Đuôi
4,8,8 0
7,8 1
3,5 2
1,1,7,9 3
2,7 4
5
6,7 6
7
5,8 8
7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 27-12-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 27-12-2020
Giải tám 74
Giải bảy 116
Giải sáu 9578 2920 2898
Giải năm 4468
Giải bốn 53246 48285 00887 61927
49393 08151 72901
Giải ba 70793 89569
Giải nhì 87659
Giải nhất 42416
Đặc biệt 885252
Đầu Đuôi
0 1
1 6,6
2 0,7
3
4 6
5 1,2,9
6 8,9
7 4,8
8 5,7
9 3,3,8
Đầu Đuôi
2 0
0,5 1
5 2
9,9 3
7 4
8 5
1,1,4 6
2,8 7
6,7,9 8
5,6 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 20-12-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 20-12-2020
Giải tám 99
Giải bảy 387
Giải sáu 5262 3998 2293
Giải năm 4677
Giải bốn 82305 71967 05515 32694
67116 11079 46072
Giải ba 21620 63206
Giải nhì 90677
Giải nhất 17063
Đặc biệt 287825
Đầu Đuôi
0 5,6
1 5,6
2 0,5
3
4
5
6 2,3,7
7 2,7,7,9
8 7
9 3,4,8,9
Đầu Đuôi
2 0
1
6,7 2
6,9 3
9 4
0,1,2 5
0,1 6
6,7,7,8 7
9 8
7,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 13-12-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 13-12-2020
Giải tám 58
Giải bảy 056
Giải sáu 2846 6812 4044
Giải năm 2660
Giải bốn 82298 12479 62693 31190
80406 89737 59315
Giải ba 70048 20088
Giải nhì 26554
Giải nhất 68293
Đặc biệt 899104
Đầu Đuôi
0 4,6
1 2,5
2
3 7
4 4,6,8
5 4,6,8
6 0
7 9
8 8
9 0,3,3,8
Đầu Đuôi
6,9 0
1
1 2
9,9 3
0,4,5 4
1 5
0,4,5 6
3 7
4,5,8,9 8
7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 06-12-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 06-12-2020
Giải tám 45
Giải bảy 993
Giải sáu 0269 0187 6560
Giải năm 7500
Giải bốn 91060 22587 27632 33970
87068 75053 95159
Giải ba 12050 03026
Giải nhì 48265
Giải nhất 34411
Đặc biệt 340364
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2 6
3 2
4 5
5 0,3,9
6 0,0,4,5,8,9
7 0
8 7,7
9 3
Đầu Đuôi
0,5,6,6,7 0
1 1
3 2
5,9 3
6 4
4,6 5
2 6
8,8 7
6 8
5,6 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 29-11-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 29-11-2020
Giải tám 93
Giải bảy 655
Giải sáu 5821 7389 5933
Giải năm 4427
Giải bốn 18246 60393 14993 88281
91354 55679 15678
Giải ba 89838 52462
Giải nhì 28339
Giải nhất 14264
Đặc biệt 307023
Đầu Đuôi
0
1
2 1,3,7
3 3,8,9
4 6
5 4,5
6 2,4
7 8,9
8 1,9
9 3,3,3
Đầu Đuôi
0
2,8 1
6 2
2,3,9,9,9 3
5,6 4
5 5
4 6
2 7
3,7 8
3,7,8 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 22-11-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 22-11-2020
Giải tám 12
Giải bảy 177
Giải sáu 5165 7816 0911
Giải năm 0094
Giải bốn 35781 76399 22858 49020
00168 34577 55360
Giải ba 97987 16282
Giải nhì 91549
Giải nhất 12266
Đặc biệt 084616
Đầu Đuôi
0
1 1,2,6,6
2 0
3
4 9
5 8
6 0,5,6,8
7 7,7
8 1,2,7
9 4,9
Đầu Đuôi
2,6 0
1,8 1
1,8 2
3
9 4
6 5
1,1,6 6
7,7,8 7
5,6 8
4,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 15-11-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 15-11-2020
Giải tám 35
Giải bảy 602
Giải sáu 0223 3983 0907
Giải năm 0334
Giải bốn 30198 17136 36170 95456
22110 96440 08150
Giải ba 88421 23016
Giải nhì 96835
Giải nhất 65209
Đặc biệt 754876
Đầu Đuôi
0 2,7,9
1 0,6
2 1,3
3 4,5,5,6
4 0
5 0,6
6
7 0,6
8 3
9 8
Đầu Đuôi
1,4,5,7 0
2 1
0 2
2,8 3
3 4
3,3 5
1,3,5,7 6
0 7
9 8
0 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 08-11-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 08-11-2020
Giải tám 16
Giải bảy 509
Giải sáu 4684 0604 1864
Giải năm 7986
Giải bốn 73045 87568 05744 29349
18851 60999 37099
Giải ba 63218 17945
Giải nhì 36767
Giải nhất 83976
Đặc biệt 389547
Đầu Đuôi
0 4,9
1 6,8
2
3
4 4,5,5,7,9
5 1
6 4,7,8
7 6
8 4,6
9 9,9
Đầu Đuôi
0
5 1
2
3
0,4,6,8 4
4,4 5
1,7,8 6
4,6 7
1,6 8
0,4,9,9 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 01-11-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 01-11-2020
Giải tám 54
Giải bảy 194
Giải sáu 1027 7869 9557
Giải năm 6246
Giải bốn 40038 74012 22111 55407
31241 18704 06755
Giải ba 83330 31238
Giải nhì 77223
Giải nhất 61236
Đặc biệt 962273
Đầu Đuôi
0 4,7
1 1,2
2 3,7
3 0,6,8,8
4 1,6
5 4,5,7
6 9
7 3
8
9 4
Đầu Đuôi
3 0
1,4 1
1 2
2,7 3
0,5,9 4
5 5
3,4 6
0,2,5 7
3,3 8
6 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 25-10-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 25-10-2020
Giải tám 65
Giải bảy 493
Giải sáu 7341 6335 6033
Giải năm 1107
Giải bốn 90358 13084 51590 94767
15759 31232 69203
Giải ba 68411 46222
Giải nhì 62313
Giải nhất 58234
Đặc biệt 032941
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1,3
2 2
3 2,3,4,5
4 1,1
5 8,9
6 5,7
7
8 4
9 0,3
Đầu Đuôi
9 0
1,4,4 1
2,3 2
0,1,3,9 3
3,8 4
3,6 5
6
0,6 7
5 8
5 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 18-10-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 18-10-2020
Giải tám 69
Giải bảy 456
Giải sáu 8495 5012 7454
Giải năm 8270
Giải bốn 38401 83482 99741 30756
97044 57058 25394
Giải ba 73283 14339
Giải nhì 70711
Giải nhất 27817
Đặc biệt 111398
Đầu Đuôi
0 1
1 1,2,7
2
3 9
4 1,4
5 4,6,6,8
6 9
7 0
8 2,3
9 4,5,8
Đầu Đuôi
7 0
0,1,4 1
1,8 2
8 3
4,5,9 4
9 5
5,5 6
1 7
5,9 8
3,6 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 11-10-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 11-10-2020
Giải tám 42
Giải bảy 383
Giải sáu 8130 0036 9841
Giải năm 5347
Giải bốn 75601 07253 80925 32962
00881 51171 13025
Giải ba 28287 18513
Giải nhì 55002
Giải nhất 69263
Đặc biệt 770260
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2 5,5
3 0,6
4 1,2,7
5 3
6 0,2,3
7 1
8 1,3,7
9
Đầu Đuôi
3,6 0
0,4,7,8 1
0,4,6 2
1,5,6,8 3
4
2,2 5
3 6
4,8 7
8
9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 04-10-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 04-10-2020
Giải tám 02
Giải bảy 192
Giải sáu 9658 6333 1794
Giải năm 4179
Giải bốn 79462 01843 71282 02790
67243 81877 67298
Giải ba 44688 73495
Giải nhì 26774
Giải nhất 02008
Đặc biệt 520321
Đầu Đuôi
0 2,8
1
2 1
3 3
4 3,3
5 8
6 2
7 4,7,9
8 2,8
9 0,2,4,5,8
Đầu Đuôi
9 0
2 1
0,6,8,9 2
3,4,4 3
7,9 4
9 5
6
7 7
0,5,8,9 8
7 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 27-09-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 27-09-2020
Giải tám 69
Giải bảy 950
Giải sáu 9760 8726 4241
Giải năm 1168
Giải bốn 69940 27607 69560 09349
41938 84674 93137
Giải ba 42670 93231
Giải nhì 42434
Giải nhất 07687
Đặc biệt 507357
Đầu Đuôi
0 7
1
2 6
3 1,4,7,8
4 0,1,9
5 0,7
6 0,0,8,9
7 0,4
8 7
9
Đầu Đuôi
4,5,6,6,7 0
3,4 1
2
3
3,7 4
5
2 6
0,3,5,8 7
3,6 8
4,6 9

Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 20-09-2020

XSMN » XS Kiên Giang Chủ nhật » XS Kiên Giang 20-09-2020
Giải tám 97
Giải bảy 006
Giải sáu 9645 2431 1019
Giải năm 6773
Giải bốn 80403 62023 60267 67615
56699 12725 60614
Giải ba 23231 94622
Giải nhì 32696
Giải nhất 70147
Đặc biệt 158362
Đầu Đuôi
0 3,6
1 4,5,9
2 2,3,5
3 1,1
4 5,7
5
6 2,7
7 3
8
9 6,7,9
Đầu Đuôi
0
3,3 1
2,6 2
0,2,7 3
1 4
1,2,4 5
0,9 6
4,6,9 7
8
1,9 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới