XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 25-07-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 25-07-2021
Giải tám 62
Giải bảy 031
Giải sáu 3896 9467 9306
Giải năm 8538
Giải bốn 28761 95214 81437 96060
34397 70926 17088
Giải ba 25649 20320
Giải nhì 46793
Giải nhất 72178
Đặc biệt 800890
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2 0,6
3 1,7,8
4 9
5
6 0,1,2,7
7 8
8 8
9 0,3,6,7
Đầu Đuôi
2,6,9 0
3,6 1
6 2
9 3
1 4
5
0,2,9 6
3,6,9 7
3,7,8 8
4 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 21-07-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 21-07-2021
Giải tám 71
Giải bảy 887
Giải sáu 5719 1318 9472
Giải năm 7003
Giải bốn 04545 53355 58806 42349
26348 37330 25402
Giải ba 38489 67809
Giải nhì 45716
Giải nhất 90874
Đặc biệt 610228
Đầu Đuôi
0 2,3,6,9
1 6,8,9
2 8
3 0
4 5,8,9
5 5
6
7 1,2,4
8 7,9
9
Đầu Đuôi
3 0
7 1
0,7 2
0 3
7 4
4,5 5
0,1 6
8 7
1,2,4 8
0,1,4,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 18-07-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 18-07-2021
Giải tám 15
Giải bảy 416
Giải sáu 6460 2613 9240
Giải năm 5711
Giải bốn 41178 26524 21274 48685
27261 64897 28381
Giải ba 91733 25547
Giải nhì 85262
Giải nhất 58518
Đặc biệt 982874
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5,6,8
2 4
3 3
4 0,7
5
6 0,1,2
7 4,4,8
8 1,5
9 7
Đầu Đuôi
4,6 0
1,6,8 1
6 2
1,3 3
2,7,7 4
1,8 5
1 6
4,9 7
1,7 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 14-07-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 14-07-2021
Giải tám 47
Giải bảy 241
Giải sáu 1398 4413 5203
Giải năm 1750
Giải bốn 60217 66175 39913 50756
38214 19804 33011
Giải ba 55030 08723
Giải nhì 76960
Giải nhất 36337
Đặc biệt 486367
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,3,3,4,7
2 3
3 0,7
4 1,7
5 0,6
6 0,7
7 5
8
9 8
Đầu Đuôi
3,5,6 0
1,4 1
2
0,1,1,2 3
0,1 4
7 5
5 6
1,3,4,6 7
9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 11-07-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 11-07-2021
Giải tám 38
Giải bảy 172
Giải sáu 6631 9128 1251
Giải năm 4972
Giải bốn 56200 06333 77911 29867
29666 20766 51242
Giải ba 61252 15335
Giải nhì 71897
Giải nhất 23393
Đặc biệt 448219
Đầu Đuôi
0 0
1 1,9
2 8
3 1,3,5,8
4 2
5 1,2
6 6,6,7
7 2,2
8
9 3,7
Đầu Đuôi
0 0
1,3,5 1
4,5,7,7 2
3,9 3
4
3 5
6,6 6
6,9 7
2,3 8
1 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 07-07-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 07-07-2021
Giải tám 23
Giải bảy 934
Giải sáu 0219 7223 4432
Giải năm 4213
Giải bốn 93822 74702 43205 34037
17777 61162 26780
Giải ba 75458 27469
Giải nhì 16594
Giải nhất 82560
Đặc biệt 412464
Đầu Đuôi
0 2,5
1 3,9
2 2,3,3
3 2,4,7
4
5 8
6 0,2,4,9
7 7
8 0
9 4
Đầu Đuôi
6,8 0
1
0,2,3,6 2
1,2,2 3
3,6,9 4
0 5
6
3,7 7
5 8
1,6 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 04-07-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 04-07-2021
Giải tám 93
Giải bảy 514
Giải sáu 4440 5428 7040
Giải năm 2538
Giải bốn 62886 70659 55591 21667
34492 60327 40733
Giải ba 12056 52282
Giải nhì 55036
Giải nhất 32446
Đặc biệt 666138
Đầu Đuôi
0
1 4
2 7,8
3 3,6,8,8
4 0,0,6
5 6,9
6 7
7
8 2,6
9 1,2,3
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
8,9 2
3,9 3
1 4
5
3,4,5,8 6
2,6 7
2,3,3 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 30-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 30-06-2021
Giải tám 53
Giải bảy 827
Giải sáu 8034 9881 5993
Giải năm 5530
Giải bốn 16978 43875 99100 92174
09131 88346 23836
Giải ba 89725 60620
Giải nhì 11799
Giải nhất 19205
Đặc biệt 151406
Đầu Đuôi
0 0,5,6
1
2 0,5,7
3 0,1,4,6
4 6
5 3
6
7 4,5,8
8 1
9 3,9
Đầu Đuôi
0,2,3 0
3,8 1
2
5,9 3
3,7 4
0,2,7 5
0,3,4 6
2 7
7 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 27-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 27-06-2021
Giải tám 16
Giải bảy 101
Giải sáu 4565 4014 7679
Giải năm 5827
Giải bốn 38406 93997 40038 31121
40354 35098 23880
Giải ba 35893 39964
Giải nhì 15356
Giải nhất 41905
Đặc biệt 594681
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 4,6
2 1,7
3 8
4
5 4,6
6 4,5
7 9
8 0,1
9 3,7,8
Đầu Đuôi
8 0
0,2,8 1
2
9 3
1,5,6 4
0,6 5
0,1,5 6
2,9 7
3,9 8
7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 23-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 23-06-2021
Giải tám 75
Giải bảy 781
Giải sáu 0455 6900 3002
Giải năm 0152
Giải bốn 25012 36456 20300 58873
90846 47245 76610
Giải ba 90746 29153
Giải nhì 35047
Giải nhất 15515
Đặc biệt 462695
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 0,2,5
2
3
4 5,6,6,7
5 2,3,5,6
6
7 3,5
8 1
9 5
Đầu Đuôi
0,0,1 0
8 1
0,1,5 2
5,7 3
4
1,4,5,7,9 5
4,4,5 6
4 7
8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 20-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 20-06-2021
Giải tám 02
Giải bảy 711
Giải sáu 7779 8964 4470
Giải năm 4056
Giải bốn 29100 04978 32687 07785
50639 64185 49201
Giải ba 10412 39411
Giải nhì 74222
Giải nhất 88387
Đặc biệt 375658
Đầu Đuôi
0 0,1,2
1 1,1,2
2 2
3 9
4
5 6,8
6 4
7 0,8,9
8 5,5,7,7
9
Đầu Đuôi
0,7 0
0,1,1 1
0,1,2 2
3
6 4
8,8 5
5 6
8,8 7
5,7 8
3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 16-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 16-06-2021
Giải tám 97
Giải bảy 274
Giải sáu 6182 6442 9697
Giải năm 4363
Giải bốn 66270 42959 10051 23533
10300 04696 61261
Giải ba 73300 32591
Giải nhì 73595
Giải nhất 99284
Đặc biệt 451737
Đầu Đuôi
0 0,0
1
2
3 3,7
4 2
5 1,9
6 1,3
7 0,4
8 2,4
9 1,5,6,7,7
Đầu Đuôi
0,0,7 0
5,6,9 1
4,8 2
3,6 3
7,8 4
9 5
9 6
3,9,9 7
8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 13-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 13-06-2021
Giải tám 68
Giải bảy 265
Giải sáu 2888 7523 2225
Giải năm 1873
Giải bốn 74875 72543 28443 34653
96933 40028 91013
Giải ba 31560 82558
Giải nhì 83575
Giải nhất 40569
Đặc biệt 691870
Đầu Đuôi
0
1 3
2 3,5,8
3 3
4 3,3
5 3,8
6 0,5,8,9
7 0,3,5,5
8 8
9
Đầu Đuôi
6,7 0
1
2
1,2,3,4,4,5,7 3
4
2,6,7,7 5
6
7
2,5,6,8 8
6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 09-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 09-06-2021
Giải tám 18
Giải bảy 999
Giải sáu 4612 6411 9102
Giải năm 1444
Giải bốn 84721 48691 88176 18216
59298 06478 57604
Giải ba 82051 60011
Giải nhì 30821
Giải nhất 05520
Đặc biệt 082789
Đầu Đuôi
0 2,4
1 1,1,2,6,8
2 0,1,1
3
4 4
5 1
6
7 6,8
8 9
9 1,8,9
Đầu Đuôi
2 0
1,1,2,2,5,9 1
0,1 2
3
0,4 4
5
1,7 6
7
1,7,9 8
8,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 06-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 06-06-2021
Giải tám 67
Giải bảy 774
Giải sáu 8275 0558 3220
Giải năm 2149
Giải bốn 10632 34895 71380 65715
40679 29402 29604
Giải ba 54379 25450
Giải nhì 93663
Giải nhất 13620
Đặc biệt 572857
Đầu Đuôi
0 2,4
1 5
2 0,0
3 2
4 9
5 0,7,8
6 3,7
7 4,5,9,9
8 0
9 5
Đầu Đuôi
2,2,5,8 0
1
0,3 2
6 3
0,7 4
1,7,9 5
6
5,6 7
5 8
4,7,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 02-06-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 02-06-2021
Giải tám 45
Giải bảy 457
Giải sáu 0701 9175 1058
Giải năm 1939
Giải bốn 03432 37589 21464 72544
00955 52164 65060
Giải ba 64555 10084
Giải nhì 38618
Giải nhất 82704
Đặc biệt 094222
Đầu Đuôi
0 1,4
1 8
2 2
3 2,9
4 4,5
5 5,5,7,8
6 0,4,4
7 5
8 4,9
9
Đầu Đuôi
6 0
0 1
2,3 2
3
0,4,6,6,8 4
4,5,5,7 5
6
5 7
1,5 8
3,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 30-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 30-05-2021
Giải tám 23
Giải bảy 721
Giải sáu 6711 5521 4118
Giải năm 6850
Giải bốn 38387 26079 68937 78146
43835 64937 60591
Giải ba 26741 04193
Giải nhì 20384
Giải nhất 62547
Đặc biệt 938452
Đầu Đuôi
0
1 1,8
2 1,1,3
3 5,7,7
4 1,6,7
5 0,2
6
7 9
8 4,7
9 1,3
Đầu Đuôi
5 0
1,2,2,4,9 1
5 2
2,9 3
8 4
3 5
4 6
3,3,4,8 7
1 8
7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 26-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 26-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 764
Giải sáu 0343 6971 9945
Giải năm 9683
Giải bốn 56744 62117 97997 57006
38486 70486 06823
Giải ba 88278 29747
Giải nhì 22752
Giải nhất 71505
Đặc biệt 631010
Đầu Đuôi
0 5,6
1 0,7
2 3
3 2
4 3,4,5,7
5 2
6 4
7 1,8
8 3,6,6
9 7
Đầu Đuôi
1 0
7 1
3,5 2
2,4,8 3
4,6 4
0,4 5
0,8,8 6
1,4,9 7
7 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 23-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 23-05-2021
Giải tám 98
Giải bảy 526
Giải sáu 4060 4320 5224
Giải năm 6142
Giải bốn 98886 14061 00486 25961
46847 08028 15097
Giải ba 18506 02242
Giải nhì 87253
Giải nhất 96826
Đặc biệt 874062
Đầu Đuôi
0 6
1
2 0,4,6,6,8
3
4 2,2,7
5 3
6 0,1,1,2
7
8 6,6
9 7,8
Đầu Đuôi
2,6 0
6,6 1
4,4,6 2
5 3
2 4
5
0,2,2,8,8 6
4,9 7
2,9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 19-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 19-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 090
Giải sáu 1138 9116 8340
Giải năm 8321
Giải bốn 89654 03792 66937 32598
90974 16775 40680
Giải ba 10276 44363
Giải nhì 91763
Giải nhất 79985
Đặc biệt 146642
Đầu Đuôi
0
1 6
2 1
3 2,7,8
4 0,2
5 4
6 3,3
7 4,5,6
8 0,5
9 0,2,8
Đầu Đuôi
4,8,9 0
2 1
3,4,9 2
6,6 3
5,7 4
7,8 5
1,7 6
3 7
3,9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 16-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 16-05-2021
Giải tám 79
Giải bảy 207
Giải sáu 3224 3550 0801
Giải năm 5972
Giải bốn 90340 44042 02667 63925
94258 64295 07587
Giải ba 10993 87601
Giải nhì 46614
Giải nhất 23622
Đặc biệt 650162
Đầu Đuôi
0 1,1,7
1 4
2 2,4,5
3
4 0,2
5 0,8
6 2,7
7 2,9
8 7
9 3,5
Đầu Đuôi
4,5 0
0,0 1
2,4,6,7 2
9 3
1,2 4
2,9 5
6
0,6,8 7
5 8
7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 12-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 12-05-2021
Giải tám 15
Giải bảy 387
Giải sáu 0139 1879 3463
Giải năm 3526
Giải bốn 27923 83857 83809 58747
22687 98206 19472
Giải ba 34173 41738
Giải nhì 93844
Giải nhất 39232
Đặc biệt 951922
Đầu Đuôi
0 6,9
1 5
2 2,3,6
3 2,8,9
4 4,7
5 7
6 3
7 2,3,9
8 7,7
9
Đầu Đuôi
0
1
2,3,7 2
2,6,7 3
4 4
1 5
0,2 6
4,5,8,8 7
3 8
0,3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 09-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 09-05-2021
Giải tám 54
Giải bảy 078
Giải sáu 2513 8945 5659
Giải năm 7653
Giải bốn 77139 40007 21149 32268
60984 72497 41865
Giải ba 33647 59917
Giải nhì 39445
Giải nhất 10740
Đặc biệt 871627
Đầu Đuôi
0 7
1 3,7
2 7
3 9
4 0,5,5,7,9
5 3,4,9
6 5,8
7 8
8 4
9 7
Đầu Đuôi
4 0
1
2
1,5 3
5,8 4
4,4,6 5
6
0,1,2,4,9 7
6,7 8
3,4,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 05-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 05-05-2021
Giải tám 89
Giải bảy 639
Giải sáu 4053 9183 6112
Giải năm 5529
Giải bốn 78061 93144 76828 89514
47630 22366 57143
Giải ba 57750 61055
Giải nhì 27884
Giải nhất 07141
Đặc biệt 726801
Đầu Đuôi
0 1
1 2,4
2 8,9
3 0,9
4 1,3,4
5 0,3,5
6 1,6
7
8 3,4,9
9
Đầu Đuôi
3,5 0
0,4,6 1
1 2
4,5,8 3
1,4,8 4
5 5
6 6
7
2 8
2,3,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 02-05-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 02-05-2021
Giải tám 64
Giải bảy 984
Giải sáu 0069 9756 0432
Giải năm 1891
Giải bốn 10474 28586 67741 71985
16482 92652 09087
Giải ba 22140 18375
Giải nhì 60931
Giải nhất 83050
Đặc biệt 689925
Đầu Đuôi
0
1
2 5
3 1,2
4 0,1
5 0,2,6
6 4,9
7 4,5
8 2,4,5,6,7
9 1
Đầu Đuôi
4,5 0
3,4,9 1
3,5,8 2
3
6,7,8 4
2,7,8 5
5,8 6
8 7
8
6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 28-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 28-04-2021
Giải tám 59
Giải bảy 001
Giải sáu 1882 7179 7024
Giải năm 4185
Giải bốn 32675 89144 82190 99335
04450 06583 46016
Giải ba 25337 77736
Giải nhì 93117
Giải nhất 31338
Đặc biệt 927843
Đầu Đuôi
0 1
1 6,7
2 4
3 5,6,7,8
4 3,4
5 0,9
6
7 5,9
8 2,3,5
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
0 1
8 2
4,8 3
2,4 4
3,7,8 5
1,3 6
1,3 7
3 8
5,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 25-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 25-04-2021
Giải tám 90
Giải bảy 881
Giải sáu 9190 9641 5119
Giải năm 6245
Giải bốn 27715 73790 25442 82012
57875 44514 09337
Giải ba 46584 74507
Giải nhì 60315
Giải nhất 92204
Đặc biệt 290568
Đầu Đuôi
0 4,7
1 2,4,5,5,9
2
3 7
4 1,2,5
5
6 8
7 5
8 1,4
9 0,0,0
Đầu Đuôi
9,9,9 0
4,8 1
1,4 2
3
0,1,8 4
1,1,4,7 5
6
0,3 7
6 8
1 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 21-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 21-04-2021
Giải tám 87
Giải bảy 318
Giải sáu 3433 1404 4974
Giải năm 3036
Giải bốn 56143 42674 16993 63418
93281 57718 79551
Giải ba 17187 22532
Giải nhì 17357
Giải nhất 22926
Đặc biệt 090424
Đầu Đuôi
0 4
1 8,8,8
2 4,6
3 2,3,6
4 3
5 1,7
6
7 4,4
8 1,7,7
9 3
Đầu Đuôi
0
5,8 1
3 2
3,4,9 3
0,2,7,7 4
5
2,3 6
5,8,8 7
1,1,1 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 18-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 18-04-2021
Giải tám 51
Giải bảy 387
Giải sáu 4561 3571 7874
Giải năm 3936
Giải bốn 27684 68194 38097 70786
78111 80279 17439
Giải ba 60062 26258
Giải nhì 41771
Giải nhất 31946
Đặc biệt 179576
Đầu Đuôi
0
1 1
2
3 6,9
4 6
5 1,8
6 1,2
7 1,1,4,6,9
8 4,6,7
9 4,7
Đầu Đuôi
0
1,5,6,7,7 1
6 2
3
7,8,9 4
5
3,4,7,8 6
8,9 7
5 8
3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 14-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 14-04-2021
Giải tám 99
Giải bảy 545
Giải sáu 7360 0291 1501
Giải năm 7793
Giải bốn 38896 20078 28922 36695
95905 06101 25074
Giải ba 67932 76196
Giải nhì 77709
Giải nhất 85623
Đặc biệt 872207
Đầu Đuôi
0 1,1,5,7,9
1
2 2,3
3 2
4 5
5
6 0
7 4,8
8
9 1,3,5,6,6,9
Đầu Đuôi
6 0
0,0,9 1
2,3 2
2,9 3
7 4
0,4,9 5
9,9 6
0 7
7 8
0,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 11-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 11-04-2021
Giải tám 33
Giải bảy 633
Giải sáu 4256 7226 5911
Giải năm 2992
Giải bốn 92305 54058 17603 80519
53392 56099 69741
Giải ba 96669 74475
Giải nhì 44995
Giải nhất 70651
Đặc biệt 741494
Đầu Đuôi
0 3,5
1 1,9
2 6
3 3,3
4 1
5 1,6,8
6 9
7 5
8
9 2,2,4,5,9
Đầu Đuôi
0
1,4,5 1
9,9 2
0,3,3 3
9 4
0,7,9 5
2,5 6
7
5 8
1,6,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 07-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 07-04-2021
Giải tám 66
Giải bảy 571
Giải sáu 6274 4091 1981
Giải năm 3241
Giải bốn 10516 96208 98947 83457
70050 41798 22835
Giải ba 11474 66143
Giải nhì 38642
Giải nhất 05352
Đặc biệt 147653
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2
3 5
4 1,2,3,7
5 0,2,3,7
6 6
7 1,4,4
8 1
9 1,8
Đầu Đuôi
5 0
4,7,8,9 1
4,5 2
4,5 3
7,7 4
3 5
1,6 6
4,5 7
0,9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 04-04-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 04-04-2021
Giải tám 91
Giải bảy 271
Giải sáu 1801 6959 8807
Giải năm 8156
Giải bốn 22517 00615 00056 01132
41043 46229 77423
Giải ba 42188 43847
Giải nhì 53827
Giải nhất 69885
Đặc biệt 622517
Đầu Đuôi
0 1,7
1 5,7,7
2 3,7,9
3 2
4 3,7
5 6,6,9
6
7 1
8 5,8
9 1
Đầu Đuôi
0
0,7,9 1
3 2
2,4 3
4
1,8 5
5,5 6
0,1,1,2,4 7
8 8
2,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28-03-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 28-03-2021
Giải tám 04
Giải bảy 949
Giải sáu 1290 6514 0345
Giải năm 1117
Giải bốn 02359 07980 11841 02982
37052 65514 32574
Giải ba 94796 39407
Giải nhì 26283
Giải nhất 88666
Đặc biệt 175368
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,4,7
2
3
4 1,5,9
5 2,9
6 6,8
7 4
8 0,2,3
9 0,6
Đầu Đuôi
8,9 0
4 1
5,8 2
8 3
0,1,1,7 4
4 5
6,9 6
0,1 7
6 8
4,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21-03-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 21-03-2021
Giải tám 17
Giải bảy 083
Giải sáu 3131 7459 9187
Giải năm 6447
Giải bốn 78797 24766 94998 93502
99072 44510 00936
Giải ba 77005 92538
Giải nhì 39220
Giải nhất 72626
Đặc biệt 984122
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,7
2 0,2,6
3 1,6,8
4 7
5 9
6 6
7 2
8 3,7
9 7,8
Đầu Đuôi
1,2 0
3 1
0,2,7 2
8 3
4
0 5
2,3,6 6
1,4,8,9 7
3,9 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 17-03-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 17-03-2021
Giải tám 91
Giải bảy 055
Giải sáu 6143 5622 9463
Giải năm 6060
Giải bốn 34891 26553 47947 21809
25629 29803 40307
Giải ba 35473 37395
Giải nhì 02860
Giải nhất 81088
Đặc biệt 728479
Đầu Đuôi
0 3,7,9
1
2 2,9
3
4 3,7
5 3,5
6 0,0,3
7 3,9
8 8
9 1,1,5
Đầu Đuôi
6,6 0
9,9 1
2 2
0,4,5,6,7 3
4
5,9 5
6
0,4 7
8 8
0,2,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-03-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 14-03-2021
Giải tám 34
Giải bảy 290
Giải sáu 8451 8370 7881
Giải năm 5453
Giải bốn 87137 37016 59250 29326
66872 56661 96966
Giải ba 18837 22769
Giải nhì 43345
Giải nhất 18387
Đặc biệt 492933
Đầu Đuôi
0
1 6
2 6
3 3,4,7,7
4 5
5 0,1,3
6 1,6,9
7 0,2
8 1,7
9 0
Đầu Đuôi
5,7,9 0
5,6,8 1
7 2
3,5 3
3 4
4 5
1,2,6 6
3,3,8 7
8
6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 10-03-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 10-03-2021
Giải tám 29
Giải bảy 193
Giải sáu 7575 8191 7347
Giải năm 7378
Giải bốn 99234 72694 51948 67760
93631 63793 57665
Giải ba 41968 05405
Giải nhì 95342
Giải nhất 13395
Đặc biệt 173514
Đầu Đuôi
0 5
1 4
2 9
3 1,4
4 2,7,8
5
6 0,5,8
7 5,8
8
9 1,3,3,4,5
Đầu Đuôi
6 0
3,9 1
4 2
9,9 3
1,3,9 4
0,6,7,9 5
6
4 7
4,6,7 8
2 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-03-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 07-03-2021
Giải tám 92
Giải bảy 850
Giải sáu 9290 6362 1644
Giải năm 4150
Giải bốn 71498 75925 33315 12060
41860 94374 01614
Giải ba 09537 41485
Giải nhì 66662
Giải nhất 24926
Đặc biệt 201920
Đầu Đuôi
0
1 4,5
2 0,5,6
3 7
4 4
5 0,0
6 0,0,2,2
7 4
8 5
9 0,2,8
Đầu Đuôi
2,5,5,6,6,9 0
1
6,6,9 2
3
1,4,7 4
1,2,8 5
2 6
3 7
9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 03-03-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 03-03-2021
Giải tám 76
Giải bảy 676
Giải sáu 3845 3582 7215
Giải năm 5852
Giải bốn 88785 11239 31515 03503
29448 48425 96144
Giải ba 90043 50642
Giải nhì 61081
Giải nhất 66621
Đặc biệt 080579
Đầu Đuôi
0 3
1 5,5
2 1,5
3 9
4 2,3,4,5,8
5 2
6
7 6,6,9
8 1,2,5
9
Đầu Đuôi
0
2,8 1
4,5,8 2
0,4 3
4 4
1,1,2,4,8 5
7,7 6
7
4 8
3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 28-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 28-02-2021
Giải tám 38
Giải bảy 134
Giải sáu 2725 9645 9326
Giải năm 5252
Giải bốn 33135 13762 96403 36207
50264 89838 24318
Giải ba 02911 02255
Giải nhì 83434
Giải nhất 90667
Đặc biệt 344865
Đầu Đuôi
0 3,7
1 1,8
2 5,6
3 4,4,5,8,8
4 5
5 2,5
6 2,4,5,7
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1 1
5,6 2
0 3
3,3,6 4
2,3,4,5,6 5
2 6
0,6 7
1,3,3 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 24-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 24-02-2021
Giải tám 48
Giải bảy 077
Giải sáu 9098 3285 8168
Giải năm 3320
Giải bốn 24689 79788 86635 45206
96819 54322 34964
Giải ba 32005 31999
Giải nhì 96754
Giải nhất 28950
Đặc biệt 313273
Đầu Đuôi
0 5,6
1 9
2 0,2
3 5
4 8
5 0,4
6 4,8
7 3,7
8 5,8,9
9 8,9
Đầu Đuôi
2,5 0
1
2 2
7 3
5,6 4
0,3,8 5
0 6
7 7
4,6,8,9 8
1,8,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 21-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 21-02-2021
Giải tám 89
Giải bảy 727
Giải sáu 9661 7919 8066
Giải năm 8052
Giải bốn 13143 43953 95555 56414
06525 60032 74041
Giải ba 50682 54942
Giải nhì 67004
Giải nhất 90887
Đặc biệt 206729
Đầu Đuôi
0 4
1 4,9
2 5,7,9
3 2
4 1,2,3
5 2,3,5
6 1,6
7
8 2,7,9
9
Đầu Đuôi
0
4,6 1
3,4,5,8 2
4,5 3
0,1 4
2,5 5
6 6
2,8 7
8
1,2,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 17-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 17-02-2021
Giải tám 36
Giải bảy 891
Giải sáu 0727 7837 2534
Giải năm 5128
Giải bốn 39088 03691 54337 99017
75646 26337 82445
Giải ba 90814 82807
Giải nhì 57207
Giải nhất 51580
Đặc biệt 547650
Đầu Đuôi
0 7,7
1 4,7
2 7,8
3 4,6,7,7,7
4 5,6
5 0
6
7
8 0,8
9 1,1
Đầu Đuôi
5,8 0
9,9 1
2
3
1,3 4
4 5
3,4 6
0,0,1,2,3,3,3 7
2,8 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 14-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 14-02-2021
Giải tám 20
Giải bảy 323
Giải sáu 3812 7724 7576
Giải năm 2062
Giải bốn 08793 69063 90702 13536
75373 39447 80558
Giải ba 55194 01809
Giải nhì 44538
Giải nhất 85296
Đặc biệt 305078
Đầu Đuôi
0 2,9
1 2
2 0,3,4
3 6,8
4 7
5 8
6 2,3
7 3,6,8
8
9 3,4,6
Đầu Đuôi
2 0
1
0,1,6 2
2,6,7,9 3
2,9 4
5
3,7,9 6
4 7
3,5,7 8
0 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 10-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 10-02-2021
Giải tám 75
Giải bảy 119
Giải sáu 8655 2032 0577
Giải năm 9661
Giải bốn 53806 31446 89495 55287
44553 77971 57496
Giải ba 14112 82039
Giải nhì 26947
Giải nhất 63556
Đặc biệt 537181
Đầu Đuôi
0 6
1 2,9
2
3 2,9
4 6,7
5 3,5,6
6 1
7 1,5,7
8 1,7
9 5,6
Đầu Đuôi
0
6,7,8 1
1,3 2
5 3
4
5,7,9 5
0,4,5,9 6
4,7,8 7
8
1,3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 07-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 07-02-2021
Giải tám 64
Giải bảy 071
Giải sáu 8186 9827 7869
Giải năm 0472
Giải bốn 82234 26940 20277 99408
21848 02672 10790
Giải ba 75115 31132
Giải nhì 25323
Giải nhất 49372
Đặc biệt 335057
Đầu Đuôi
0 8
1 5
2 3,7
3 2,4
4 0,8
5 7
6 4,9
7 1,2,2,2,7
8 6
9 0
Đầu Đuôi
4,9 0
7 1
3,7,7,7 2
2 3
3,6 4
1 5
8 6
2,5,7 7
0,4 8
6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 03-02-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 03-02-2021
Giải tám 78
Giải bảy 856
Giải sáu 4587 9613 4377
Giải năm 1873
Giải bốn 25375 07054 03035 46841
54278 83573 20343
Giải ba 07572 02497
Giải nhì 66455
Giải nhất 28997
Đặc biệt 390746
Đầu Đuôi
0
1 3
2
3 5
4 1,3,6
5 4,5,6
6
7 2,3,3,5,7,8,8
8 7
9 7,7
Đầu Đuôi
0
4 1
7 2
1,4,7,7 3
5 4
3,5,7 5
4,5 6
7,8,9,9 7
7,7 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 31-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 31-01-2021
Giải tám 74
Giải bảy 704
Giải sáu 3943 9383 0906
Giải năm 5450
Giải bốn 88168 04467 49988 48469
03010 97880 35707
Giải ba 42199 42271
Giải nhì 44396
Giải nhất 63120
Đặc biệt 529372
Đầu Đuôi
0 4,6,7
1 0
2 0
3
4 3
5 0
6 7,8,9
7 1,2,4
8 0,3,8
9 6,9
Đầu Đuôi
1,2,5,8 0
7 1
7 2
4,8 3
0,7 4
5
0,9 6
0,6 7
6,8 8
6,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 27-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 27-01-2021
Giải tám 57
Giải bảy 067
Giải sáu 4427 2656 3971
Giải năm 6008
Giải bốn 29764 41798 30737 71238
77947 28400 41983
Giải ba 52013 51053
Giải nhì 08356
Giải nhất 01998
Đặc biệt 648891
Đầu Đuôi
0 0,8
1 3
2 7
3 7,8
4 7
5 3,6,6,7
6 4,7
7 1
8 3
9 1,8,8
Đầu Đuôi
0 0
7,9 1
2
1,5,8 3
6 4
5
5,5 6
2,3,4,5,6 7
0,3,9,9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 24-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 24-01-2021
Giải tám 75
Giải bảy 183
Giải sáu 0835 2197 4238
Giải năm 1810
Giải bốn 92023 02186 21718 04057
43261 42033 88983
Giải ba 87236 90980
Giải nhì 56609
Giải nhất 83421
Đặc biệt 844750
Đầu Đuôi
0 9
1 0,8
2 1,3
3 3,5,6,8
4
5 0,7
6 1
7 5
8 0,3,3,6
9 7
Đầu Đuôi
1,5,8 0
2,6 1
2
2,3,8,8 3
4
3,7 5
3,8 6
5,9 7
1,3 8
0 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 20-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 20-01-2021
Giải tám 19
Giải bảy 135
Giải sáu 5802 3295 3816
Giải năm 0330
Giải bốn 90951 18699 90523 01895
10277 59523 37557
Giải ba 19106 69830
Giải nhì 14842
Giải nhất 13449
Đặc biệt 487902
Đầu Đuôi
0 2,2,6
1 6,9
2 3,3
3 0,0,5
4 2,9
5 1,7
6
7 7
8
9 5,5,9
Đầu Đuôi
3,3 0
5 1
0,0,4 2
2,2 3
4
3,9,9 5
0,1 6
5,7 7
8
1,4,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 17-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 17-01-2021
Giải tám 97
Giải bảy 881
Giải sáu 2174 9118 2720
Giải năm 7665
Giải bốn 31390 29125 70699 99817
41187 60157 30794
Giải ba 29848 86240
Giải nhì 36922
Giải nhất 82246
Đặc biệt 921507
Đầu Đuôi
0 7
1 7,8
2 0,2,5
3
4 0,6,8
5 7
6 5
7 4
8 1,7
9 0,4,7,9
Đầu Đuôi
2,4,9 0
8 1
2 2
3
7,9 4
2,6 5
4 6
0,1,5,8,9 7
1,4 8
9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 13-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 13-01-2021
Giải tám 89
Giải bảy 963
Giải sáu 6170 4540 0705
Giải năm 9625
Giải bốn 73628 36290 15918 98383
79699 30621 19344
Giải ba 06154 24993
Giải nhì 93804
Giải nhất 04340
Đặc biệt 453716
Đầu Đuôi
0 4,5
1 6,8
2 1,5,8
3
4 0,0,4
5 4
6 3
7 0
8 3,9
9 0,3,9
Đầu Đuôi
4,4,7,9 0
2 1
2
6,8,9 3
0,4,5 4
0,2 5
1 6
7
1,2 8
8,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 10-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 10-01-2021
Giải tám 81
Giải bảy 661
Giải sáu 6432 1507 3834
Giải năm 8246
Giải bốn 33224 15734 10190 76307
88553 09441 99024
Giải ba 47684 51530
Giải nhì 95853
Giải nhất 66184
Đặc biệt 905621
Đầu Đuôi
0 7,7
1
2 1,4,4
3 0,2,4,4
4 1,6
5 3,3
6 1
7
8 1,4,4
9 0
Đầu Đuôi
3,9 0
2,4,6,8 1
3 2
5,5 3
2,2,3,3,8,8 4
5
4 6
0,0 7
8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 06-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 06-01-2021
Giải tám 50
Giải bảy 550
Giải sáu 9843 7105 5777
Giải năm 7186
Giải bốn 57557 50994 57208 72725
83725 44924 96492
Giải ba 06329 06144
Giải nhì 66600
Giải nhất 22725
Đặc biệt 821823
Đầu Đuôi
0 0,5,8
1
2 3,4,5,5,5,9
3
4 3,4
5 0,0,7
6
7 7
8 6
9 2,4
Đầu Đuôi
0,5,5 0
1
9 2
2,4 3
2,4,9 4
0,2,2,2 5
8 6
5,7 7
0 8
2 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 03-01-2021

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 03-01-2021
Giải tám 42
Giải bảy 439
Giải sáu 4224 3582 3162
Giải năm 4949
Giải bốn 86967 49098 74711 97252
93962 27339 39503
Giải ba 40767 01745
Giải nhì 17794
Giải nhất 08050
Đặc biệt 624564
Đầu Đuôi
0 3
1 1
2 4
3 9,9
4 2,5,9
5 0,2
6 2,2,4,7,7
7
8 2
9 4,8
Đầu Đuôi
5 0
1 1
4,5,6,6,8 2
0 3
2,6,9 4
4 5
6
6,6 7
9 8
3,3,4 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 30-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 30-12-2020
Giải tám 31
Giải bảy 487
Giải sáu 7249 1716 9251
Giải năm 1635
Giải bốn 59514 22720 55049 78176
12083 84986 65398
Giải ba 77531 14856
Giải nhì 40537
Giải nhất 18438
Đặc biệt 080716
Đầu Đuôi
0
1 4,6,6
2 0
3 1,1,5,7,8
4 9,9
5 1,6
6
7 6
8 3,6,7
9 8
Đầu Đuôi
2 0
3,3,5 1
2
8 3
1 4
3 5
1,1,5,7,8 6
3,8 7
3,9 8
4,4 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 27-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 27-12-2020
Giải tám 16
Giải bảy 776
Giải sáu 0345 6716 8379
Giải năm 2647
Giải bốn 22639 91613 56697 01257
09454 75093 85812
Giải ba 00429 91943
Giải nhì 29877
Giải nhất 78550
Đặc biệt 922682
Đầu Đuôi
0
1 2,3,6,6
2 9
3 9
4 3,5,7
5 0,4,7
6
7 6,7,9
8 2
9 3,7
Đầu Đuôi
5 0
1
1,8 2
1,4,9 3
5 4
4 5
1,1,7 6
4,5,7,9 7
8
2,3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 23-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 23-12-2020
Giải tám 45
Giải bảy 205
Giải sáu 9764 6436 7287
Giải năm 5906
Giải bốn 67346 27920 66554 05565
45296 35179 27827
Giải ba 65753 18479
Giải nhì 94540
Giải nhất 38104
Đặc biệt 389596
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1
2 0,7
3 6
4 0,5,6
5 3,4
6 4,5
7 9,9
8 7
9 6,6
Đầu Đuôi
2,4 0
1
2
5 3
0,5,6 4
0,4,6 5
0,3,4,9,9 6
2,8 7
8
7,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 20-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 20-12-2020
Giải tám 21
Giải bảy 067
Giải sáu 1308 5097 1759
Giải năm 9270
Giải bốn 40722 58067 07545 83670
53558 86672 51978
Giải ba 75560 59497
Giải nhì 88875
Giải nhất 84643
Đặc biệt 464766
Đầu Đuôi
0 8
1
2 1,2
3
4 3,5
5 8,9
6 0,6,7,7
7 0,0,2,5,8
8
9 7,7
Đầu Đuôi
6,7,7 0
2 1
2,7 2
4 3
4
4,7 5
6 6
6,6,9,9 7
0,5,7 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 16-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 16-12-2020
Giải tám 31
Giải bảy 598
Giải sáu 7637 4139 3304
Giải năm 6311
Giải bốn 50675 95931 35527 73310
92231 63873 89865
Giải ba 67677 96044
Giải nhì 28993
Giải nhất 91533
Đặc biệt 239982
Đầu Đuôi
0 4
1 0,1
2 7
3 1,1,1,3,7,9
4 4
5
6 5
7 3,5,7
8 2
9 3,8
Đầu Đuôi
1 0
1,3,3,3 1
8 2
3,7,9 3
0,4 4
6,7 5
6
2,3,7 7
9 8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 13-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 13-12-2020
Giải tám 49
Giải bảy 501
Giải sáu 7325 4833 0857
Giải năm 1062
Giải bốn 02369 54252 06597 24914
71297 10710 09544
Giải ba 44826 09456
Giải nhì 45417
Giải nhất 43962
Đặc biệt 686373
Đầu Đuôi
0 1
1 0,4,7
2 5,6
3 3
4 4,9
5 2,6,7
6 2,2,9
7 3
8
9 7,7
Đầu Đuôi
1 0
0 1
5,6,6 2
3,7 3
1,4 4
2 5
2,5 6
1,5,9,9 7
8
4,6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 09-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 09-12-2020
Giải tám 68
Giải bảy 568
Giải sáu 6448 4989 1681
Giải năm 9559
Giải bốn 93715 13532 32665 01991
67132 90821 08176
Giải ba 26304 54211
Giải nhì 34197
Giải nhất 71661
Đặc biệt 788252
Đầu Đuôi
0 4
1 1,5
2 1
3 2,2
4 8
5 2,9
6 1,5,8,8
7 6
8 1,9
9 1,7
Đầu Đuôi
0
1,2,6,8,9 1
3,3,5 2
3
0 4
1,6 5
7 6
9 7
4,6,6 8
5,8 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 06-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 06-12-2020
Giải tám 22
Giải bảy 746
Giải sáu 4347 6130 9420
Giải năm 8069
Giải bốn 44376 60806 78676 82747
52553 89097 46546
Giải ba 55343 79153
Giải nhì 13610
Giải nhất 03935
Đặc biệt 523628
Đầu Đuôi
0 6
1 0
2 0,2,8
3 0,5
4 3,6,6,7,7
5 3,3
6 9
7 6,6
8
9 7
Đầu Đuôi
1,2,3 0
1
2 2
4,5,5 3
4
3 5
0,4,4,7,7 6
4,4,9 7
2 8
6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 02-12-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 02-12-2020
Giải tám 04
Giải bảy 052
Giải sáu 1148 4603 8250
Giải năm 7663
Giải bốn 66639 26986 24339 26222
77952 73742 23662
Giải ba 36196 59279
Giải nhì 86465
Giải nhất 08240
Đặc biệt 597765
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 2
3 9,9
4 0,2,8
5 0,2,2
6 2,3,5,5
7 9
8 6
9 6
Đầu Đuôi
4,5 0
1
2,4,5,5,6 2
0,6 3
0 4
6,6 5
8,9 6
7
4 8
3,3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 29-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 29-11-2020
Giải tám 93
Giải bảy 702
Giải sáu 0347 6214 3594
Giải năm 0931
Giải bốn 56140 53668 81633 31425
47941 73124 33807
Giải ba 43220 89692
Giải nhì 72228
Giải nhất 46636
Đặc biệt 906148
Đầu Đuôi
0 2,7
1 4
2 0,4,5,8
3 1,3,6
4 0,1,7,8
5
6 8
7
8
9 2,3,4
Đầu Đuôi
2,4 0
3,4 1
0,9 2
3,9 3
1,2,9 4
2 5
3 6
0,4 7
2,4,6 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 25-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 25-11-2020
Giải tám 20
Giải bảy 108
Giải sáu 3232 3985 0927
Giải năm 6683
Giải bốn 36613 78039 99430 49271
99110 98802 48868
Giải ba 21021 66098
Giải nhì 19045
Giải nhất 66774
Đặc biệt 075944
Đầu Đuôi
0 2,8
1 0,3
2 0,1,7
3 0,2,9
4 4,5
5
6 8
7 1,4
8 3,5
9 8
Đầu Đuôi
1,2,3 0
2,7 1
0,3 2
1,8 3
4,7 4
4,8 5
6
2 7
0,6,9 8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 22-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 22-11-2020
Giải tám 40
Giải bảy 733
Giải sáu 5461 1285 2302
Giải năm 1015
Giải bốn 57873 32593 22687 72958
81614 19363 04573
Giải ba 77613 12380
Giải nhì 61864
Giải nhất 95436
Đặc biệt 614700
Đầu Đuôi
0 0,2
1 3,4,5
2
3 3,6
4 0
5 8
6 1,3,4
7 3,3
8 0,5,7
9 3
Đầu Đuôi
0,4,8 0
6 1
0 2
1,3,6,7,7,9 3
1,6 4
1,8 5
3 6
8 7
5 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 18-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 18-11-2020
Giải tám 39
Giải bảy 350
Giải sáu 2567 7492 6304
Giải năm 1582
Giải bốn 26770 09455 43726 22778
68698 39811 32337
Giải ba 93125 01579
Giải nhì 28155
Giải nhất 35077
Đặc biệt 100998
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 5,6
3 7,9
4
5 0,5,5
6 7
7 0,7,8,9
8 2
9 2,8,8
Đầu Đuôi
5,7 0
1 1
8,9 2
3
0 4
2,5,5 5
2 6
3,6,7 7
7,9,9 8
3,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 15-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 15-11-2020
Giải tám 21
Giải bảy 183
Giải sáu 6046 2822 7661
Giải năm 9167
Giải bốn 17888 21764 37989 93420
02810 52289 68662
Giải ba 77887 10044
Giải nhì 59907
Giải nhất 25805
Đặc biệt 690232
Đầu Đuôi
0 5,7
1 0
2 0,1,2
3 2
4 4,6
5
6 1,2,4,7
7
8 3,7,8,9,9
9
Đầu Đuôi
1,2 0
2,6 1
2,3,6 2
8 3
4,6 4
0 5
4 6
0,6,8 7
8 8
8,8 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 11-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 11-11-2020
Giải tám 45
Giải bảy 293
Giải sáu 9602 7607 8658
Giải năm 6983
Giải bốn 55549 57619 92420 78171
92617 41020 88036
Giải ba 75059 20466
Giải nhì 27474
Giải nhất 14707
Đặc biệt 182711
Đầu Đuôi
0 2,7,7
1 1,7,9
2 0,0
3 6
4 5,9
5 8,9
6 6
7 1,4
8 3
9 3
Đầu Đuôi
2,2 0
1,7 1
0 2
8,9 3
7 4
4 5
3,6 6
0,0,1 7
5 8
1,4,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 08-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 08-11-2020
Giải tám 14
Giải bảy 845
Giải sáu 3651 6279 7543
Giải năm 9375
Giải bốn 51210 05833 37159 43303
78609 62172 26212
Giải ba 28118 28014
Giải nhì 38321
Giải nhất 38276
Đặc biệt 721099
Đầu Đuôi
0 3,9
1 0,2,4,4,8
2 1
3 3
4 3,5
5 1,9
6
7 2,5,6,9
8
9 9
Đầu Đuôi
1 0
2,5 1
1,7 2
0,3,4 3
1,1 4
4,7 5
7 6
7
1 8
0,5,7,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 04-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 04-11-2020
Giải tám 31
Giải bảy 435
Giải sáu 9539 0411 9259
Giải năm 4403
Giải bốn 18812 28830 76873 29864
20921 87058 13275
Giải ba 85447 37220
Giải nhì 22032
Giải nhất 41539
Đặc biệt 937690
Đầu Đuôi
0 3
1 1,2
2 0,1
3 0,1,2,5,9,9
4 7
5 8,9
6 4
7 3,5
8
9 0
Đầu Đuôi
2,3,9 0
1,2,3 1
1,3 2
0,7 3
6 4
3,7 5
6
4 7
5 8
3,3,5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 01-11-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 01-11-2020
Giải tám 51
Giải bảy 991
Giải sáu 4456 8838 5798
Giải năm 4122
Giải bốn 26853 18455 45210 76226
59406 68295 67080
Giải ba 14773 84667
Giải nhì 52004
Giải nhất 66541
Đặc biệt 412894
Đầu Đuôi
0 4,6
1 0
2 2,6
3 8
4 1
5 1,3,5,6
6 7
7 3
8 0
9 1,4,5,8
Đầu Đuôi
1,8 0
4,5,9 1
2 2
5,7 3
0,9 4
5,9 5
0,2,5 6
6 7
3,9 8
9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 28-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 28-10-2020
Giải tám 51
Giải bảy 723
Giải sáu 3142 3751 7972
Giải năm 6303
Giải bốn 25830 87204 75605 38621
29941 13359 70238
Giải ba 80118 13832
Giải nhì 48699
Giải nhất 32556
Đặc biệt 067281
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 8
2 1,3
3 0,2,8
4 1,2
5 1,1,6,9
6
7 2
8 1
9 9
Đầu Đuôi
3 0
2,4,5,5,8 1
3,4,7 2
0,2 3
0 4
0 5
5 6
7
1,3 8
5,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 25-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 25-10-2020
Giải tám 59
Giải bảy 229
Giải sáu 6574 7736 8070
Giải năm 8416
Giải bốn 74186 51455 43212 61046
48013 66370 22084
Giải ba 96532 71394
Giải nhì 65351
Giải nhất 86806
Đặc biệt 624615
Đầu Đuôi
0 6
1 2,3,5,6
2 9
3 2,6
4 6
5 1,5,9
6
7 0,0,4
8 4,6
9 4
Đầu Đuôi
7,7 0
5 1
1,3 2
1 3
7,8,9 4
1,5 5
0,1,3,4,8 6
7
8
2,5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 21-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 21-10-2020
Giải tám 74
Giải bảy 831
Giải sáu 3533 2791 5546
Giải năm 1603
Giải bốn 09166 02593 00367 10644
99432 48639 20702
Giải ba 03497 88063
Giải nhì 02664
Giải nhất 44115
Đặc biệt 087205
Đầu Đuôi
0 2,3,5
1 5
2
3 1,2,3,9
4 4,6
5
6 3,4,6,7
7 4
8
9 1,3,7
Đầu Đuôi
0
3,9 1
0,3 2
0,3,6,9 3
4,6,7 4
0,1 5
4,6 6
6,9 7
8
3 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 18-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 18-10-2020
Giải tám 23
Giải bảy 094
Giải sáu 9226 1001 8472
Giải năm 3209
Giải bốn 69352 18865 25699 32357
11805 68553 43130
Giải ba 24363 99718
Giải nhì 76998
Giải nhất 93185
Đặc biệt 305960
Đầu Đuôi
0 1,5,9
1 8
2 3,6
3 0
4
5 2,3,7
6 0,3,5
7 2
8 5
9 4,8,9
Đầu Đuôi
3,6 0
0 1
5,7 2
2,5,6 3
9 4
0,6,8 5
2 6
5 7
1,9 8
0,9 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 14-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 14-10-2020
Giải tám 73
Giải bảy 325
Giải sáu 3285 0062 2400
Giải năm 0947
Giải bốn 17755 73129 95324 94731
68236 10484 76085
Giải ba 09648 27785
Giải nhì 91668
Giải nhất 88579
Đặc biệt 459511
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2 4,5,9
3 1,6
4 7,8
5 5
6 2,8
7 3,9
8 4,5,5,5
9
Đầu Đuôi
0 0
1,3 1
6 2
7 3
2,8 4
2,5,8,8,8 5
3 6
4 7
4,6 8
2,7 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 11-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 11-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 090
Giải sáu 4369 5018 4910
Giải năm 1429
Giải bốn 10646 14266 73931 87036
35156 08604 40433
Giải ba 08907 92866
Giải nhì 90628
Giải nhất 40210
Đặc biệt 749657
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1 0,0,8
2 8,9
3 1,3,6
4 6
5 6,7
6 6,6,9
7
8
9 0
Đầu Đuôi
1,1,9 0
3 1
2
3 3
0 4
0 5
3,4,5,6,6 6
0,5 7
1,2 8
2,6 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 07-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 07-10-2020
Giải tám 57
Giải bảy 249
Giải sáu 3591 4072 4618
Giải năm 5518
Giải bốn 05527 49068 29872 92830
48265 94531 93064
Giải ba 53062 16624
Giải nhì 94285
Giải nhất 36973
Đặc biệt 298688
Đầu Đuôi
0
1 8,8
2 4,7
3 0,1
4 9
5 7
6 2,4,5,8
7 2,2,3
8 5,8
9 1
Đầu Đuôi
3 0
3,9 1
6,7,7 2
7 3
2,6 4
6,8 5
6
2,5 7
1,1,6,8 8
4 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 04-10-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 04-10-2020
Giải tám 22
Giải bảy 964
Giải sáu 7121 6826 4819
Giải năm 2938
Giải bốn 22884 82772 35032 25004
89666 94710 94596
Giải ba 28845 43721
Giải nhì 04754
Giải nhất 81892
Đặc biệt 454470
Đầu Đuôi
0 4
1 0,9
2 1,1,2,6
3 2,8
4 5
5 4
6 4,6
7 0,2
8 4
9 2,6
Đầu Đuôi
1,7 0
2,2 1
2,3,7,9 2
3
0,5,6,8 4
4 5
2,6,9 6
7
3 8
1 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 30-09-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 30-09-2020
Giải tám 16
Giải bảy 340
Giải sáu 7898 2771 7865
Giải năm 9674
Giải bốn 64567 02981 47914 26180
52048 18509 93128
Giải ba 34699 61147
Giải nhì 62334
Giải nhất 71610
Đặc biệt 451958
Đầu Đuôi
0 9
1 0,4,6
2 8
3 4
4 0,7,8
5 8
6 5,7
7 1,4
8 0,1
9 8,9
Đầu Đuôi
1,4,8 0
7,8 1
2
3
1,3,7 4
6 5
1 6
4,6 7
2,4,5,9 8
0,9 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 27-09-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 27-09-2020
Giải tám 59
Giải bảy 847
Giải sáu 4284 2017 4027
Giải năm 9826
Giải bốn 48394 90046 29307 33744
94948 91814 60810
Giải ba 00947 09033
Giải nhì 07885
Giải nhất 71882
Đặc biệt 017595
Đầu Đuôi
0 7
1 0,4,7
2 6,7
3 3
4 4,6,7,7,8
5 9
6
7
8 2,4,5
9 4,5
Đầu Đuôi
1 0
1
8 2
3 3
1,4,8,9 4
8,9 5
2,4 6
0,1,2,4,4 7
4 8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Thứ tư ngày 23-09-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Thứ tư » XS Khánh Hòa 23-09-2020
Giải tám 93
Giải bảy 810
Giải sáu 7102 0545 7716
Giải năm 1173
Giải bốn 55204 98311 56895 64542
29359 14803 96547
Giải ba 75414 42125
Giải nhì 28877
Giải nhất 26027
Đặc biệt 907021
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1 0,1,4,6
2 1,5,7
3
4 2,5,7
5 9
6
7 3,7
8
9 3,5
Đầu Đuôi
1 0
1,2 1
0,4 2
0,7,9 3
0,1 4
2,4,9 5
1 6
2,4,7 7
8
5 9

Xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 20-09-2020

XSMN » XS Khánh Hòa Chủ nhật » XS Khánh Hòa 20-09-2020
Giải tám 89
Giải bảy 994
Giải sáu 5605 7897 7925
Giải năm 9104
Giải bốn 11717 12678 83044 25710
76925 19691 91689
Giải ba 82844 25370
Giải nhì 58553
Giải nhất 86678
Đặc biệt 795603
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1 0,7
2 5,5
3
4 4,4
5 3
6
7 0,8,8
8 9,9
9 1,4,7
Đầu Đuôi
1,7 0
9 1
2
0,5 3
0,4,4,9 4
0,2,2 5
6
1,9 7
7,7 8
8,8 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới