XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-07-2021
Giải tám 22
Giải bảy 402
Giải sáu 7285 1498 0211
Giải năm 7925
Giải bốn 55829 24597 09473 19108
61566 75621 54609
Giải ba 87555 92773
Giải nhì 63455
Giải nhất 96292
Đặc biệt 951718
Đầu Đuôi
0 2,8,9
1 1,8
2 1,2,5,9
3
4
5 5,5
6 6
7 3,3
8 5
9 2,7,8
Đầu Đuôi
0
1,2 1
0,2,9 2
7,7 3
4
2,5,5,8 5
6 6
9 7
0,1,9 8
0,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-06-2021
Giải tám 37
Giải bảy 431
Giải sáu 0584 5271 1475
Giải năm 0327
Giải bốn 49252 44248 01857 29125
98973 83322 44213
Giải ba 13683 02531
Giải nhì 42283
Giải nhất 25760
Đặc biệt 475269
Đầu Đuôi
0
1 3
2 2,5,7
3 1,1,7
4 8
5 2,7
6 0,9
7 1,3,5
8 3,3,4
9
Đầu Đuôi
6 0
3,3,7 1
2,5 2
1,7,8,8 3
8 4
2,7 5
6
2,3,5 7
4 8
6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-06-2021
Giải tám 04
Giải bảy 320
Giải sáu 5415 0924 6454
Giải năm 8115
Giải bốn 32353 75148 03655 26333
84680 26516 18401
Giải ba 90769 31689
Giải nhì 44403
Giải nhất 56267
Đặc biệt 355910
Đầu Đuôi
0 1,3,4
1 0,5,5,6
2 0,4
3 3
4 8
5 3,4,5
6 7,9
7
8 0,9
9
Đầu Đuôi
1,2,8 0
0 1
2
0,3,5 3
0,2,5 4
1,1,5 5
1 6
6 7
4 8
6,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-06-2021
Giải tám 37
Giải bảy 663
Giải sáu 2708 0139 5874
Giải năm 8069
Giải bốn 55219 74799 77471 16108
26593 70923 13267
Giải ba 16547 95531
Giải nhì 92617
Giải nhất 42260
Đặc biệt 514345
Đầu Đuôi
0 8,8
1 7,9
2 3
3 1,7,9
4 5,7
5
6 0,3,7,9
7 1,4
8
9 3,9
Đầu Đuôi
6 0
3,7 1
2
2,6,9 3
7 4
4 5
6
1,3,4,6 7
0,0 8
1,3,6,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 411
Giải sáu 1158 8608 2427
Giải năm 6851
Giải bốn 72892 83639 10950 73141
00557 66384 91369
Giải ba 49414 65150
Giải nhì 53760
Giải nhất 80513
Đặc biệt 482668
Đầu Đuôi
0 8
1 1,3,4
2 7
3 5,9
4 1
5 0,0,1,7,8
6 0,8,9
7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
5,5,6 0
1,4,5 1
9 2
1 3
1,8 4
3 5
6
2,5 7
0,5,6 8
3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 29-05-2021
Giải tám 75
Giải bảy 949
Giải sáu 3912 4261 6618
Giải năm 8642
Giải bốn 29785 13609 52392 31092
83924 27989 29110
Giải ba 99265 37863
Giải nhì 62505
Giải nhất 38027
Đặc biệt 127077
Đầu Đuôi
0 5,9
1 0,2,8
2 4,7
3
4 2,9
5
6 1,3,5
7 5,7
8 5,9
9 2,2
Đầu Đuôi
1 0
6 1
1,4,9,9 2
6 3
2 4
0,6,7,8 5
6
2,7 7
1 8
0,4,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 22-05-2021
Giải tám 03
Giải bảy 441
Giải sáu 6172 0725 7338
Giải năm 5983
Giải bốn 69885 55578 13393 23146
56033 97963 53863
Giải ba 80985 01232
Giải nhì 58535
Giải nhất 54733
Đặc biệt 034070
Đầu Đuôi
0 3
1
2 5
3 2,3,3,5,8
4 1,6
5
6 3,3
7 0,2,8
8 3,5,5
9 3
Đầu Đuôi
7 0
4 1
3,7 2
0,3,3,6,6,8,9 3
4
2,3,8,8 5
4 6
7
3,7 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 15-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 117
Giải sáu 2493 9019 0173
Giải năm 1507
Giải bốn 37549 59120 40782 09277
12532 88479 27669
Giải ba 94054 10085
Giải nhì 51850
Giải nhất 95513
Đặc biệt 259699
Đầu Đuôi
0 7
1 0,3,7,9
2 0
3 2
4 9
5 0,4
6 9
7 3,7,9
8 2,5
9 3,9
Đầu Đuôi
1,2,5 0
1
3,8 2
1,7,9 3
5 4
8 5
6
0,1,7 7
8
1,4,6,7,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 08-05-2021
Giải tám 64
Giải bảy 632
Giải sáu 8270 6806 9225
Giải năm 1225
Giải bốn 00654 03252 49204 58050
92035 74398 00806
Giải ba 18737 22859
Giải nhì 79016
Giải nhất 70258
Đặc biệt 169022
Đầu Đuôi
0 4,6,6
1 6
2 2,5,5
3 2,5,7
4
5 0,2,4,8,9
6 4
7 0
8
9 8
Đầu Đuôi
5,7 0
1
2,3,5 2
3
0,5,6 4
2,2,3 5
0,0,1 6
3 7
5,9 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 01-05-2021
Giải tám 96
Giải bảy 647
Giải sáu 5244 8130 1104
Giải năm 4838
Giải bốn 68821 95134 78991 35057
44258 43247 25303
Giải ba 56173 14913
Giải nhì 17767
Giải nhất 60857
Đặc biệt 930599
Đầu Đuôi
0 3,4
1 3
2 1
3 0,4,8
4 4,7,7
5 7,7,8
6 7
7 3
8
9 1,6,9
Đầu Đuôi
3 0
2,9 1
2
0,1,7 3
0,3,4 4
5
9 6
4,4,5,5,6 7
3,5 8
9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-04-2021
Giải tám 41
Giải bảy 775
Giải sáu 7971 0183 9426
Giải năm 7468
Giải bốn 64195 12185 06239 47065
93993 86256 93674
Giải ba 71628 73989
Giải nhì 60890
Giải nhất 34447
Đặc biệt 989182
Đầu Đuôi
0
1
2 6,8
3 9
4 1,7
5 6
6 5,8
7 1,4,5
8 2,3,5,9
9 0,3,5
Đầu Đuôi
9 0
4,7 1
8 2
8,9 3
7 4
6,7,8,9 5
2,5 6
4 7
2,6 8
3,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 17-04-2021
Giải tám 74
Giải bảy 515
Giải sáu 4295 1345 9608
Giải năm 5301
Giải bốn 32989 86541 59595 87047
90733 27506 78628
Giải ba 93042 88404
Giải nhì 80815
Giải nhất 12014
Đặc biệt 629901
Đầu Đuôi
0 1,1,4,6,8
1 4,5,5
2 8
3 3
4 1,2,5,7
5
6
7 4
8 9
9 5,5
Đầu Đuôi
0
0,0,4 1
4 2
3 3
0,1,7 4
1,1,4,9,9 5
0 6
4 7
0,2 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-03-2021
Giải tám 40
Giải bảy 156
Giải sáu 8672 7019 1520
Giải năm 4891
Giải bốn 92612 21425 95243 00339
61051 32446 86923
Giải ba 43468 66306
Giải nhì 69973
Giải nhất 03940
Đặc biệt 570766
Đầu Đuôi
0 6
1 2,9
2 0,3,5
3 9
4 0,0,3,6
5 1,6
6 6,8
7 2,3
8
9 1
Đầu Đuôi
2,4,4 0
5,9 1
1,7 2
2,4,7 3
4
2 5
0,4,5,6 6
7
6 8
1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-03-2021
Giải tám 18
Giải bảy 654
Giải sáu 6173 3395 9885
Giải năm 4770
Giải bốn 59507 43286 99189 36814
22604 99066 97695
Giải ba 38656 54722
Giải nhì 05393
Giải nhất 92831
Đặc biệt 676757
Đầu Đuôi
0 4,7
1 4,8
2 2
3 1
4
5 4,6,7
6 6
7 0,3
8 5,6,9
9 3,5,5
Đầu Đuôi
7 0
3 1
2 2
7,9 3
0,1,5 4
8,9,9 5
5,6,8 6
0,5 7
1 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-03-2021
Giải tám 93
Giải bảy 461
Giải sáu 2627 5870 4229
Giải năm 5687
Giải bốn 09850 06919 84566 46753
72089 48399 20896
Giải ba 35762 81871
Giải nhì 78517
Giải nhất 75378
Đặc biệt 269792
Đầu Đuôi
0
1 7,9
2 7,9
3
4
5 0,3
6 1,2,6
7 0,1,8
8 7,9
9 2,3,6,9
Đầu Đuôi
5,7 0
6,7 1
6,9 2
5,9 3
4
5
6,9 6
1,2,8 7
7 8
1,2,8,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 27-02-2021
Giải tám 08
Giải bảy 467
Giải sáu 3120 6292 8795
Giải năm 6384
Giải bốn 83585 54952 27402 89752
96628 08551 66335
Giải ba 39643 25731
Giải nhì 97011
Giải nhất 90932
Đặc biệt 732534
Đầu Đuôi
0 2,8
1 1
2 0,8
3 1,2,4,5
4 3
5 1,2,2
6 7
7
8 4,5
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
1,3,5 1
0,3,5,5,9 2
4 3
3,8 4
3,8,9 5
6
6 7
0,2 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 20-02-2021
Giải tám 75
Giải bảy 421
Giải sáu 6233 6102 4707
Giải năm 9705
Giải bốn 03656 74184 51530 95740
81083 43517 39129
Giải ba 80419 00316
Giải nhì 48324
Giải nhất 66583
Đặc biệt 788316
Đầu Đuôi
0 2,5,7
1 6,6,7,9
2 1,4,9
3 0,3
4 0
5 6
6
7 5
8 3,3,4
9
Đầu Đuôi
3,4 0
2 1
0 2
3,8,8 3
2,8 4
0,7 5
1,1,5 6
0,1 7
8
1,2 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 13-02-2021
Giải tám 75
Giải bảy 752
Giải sáu 1941 1760 7359
Giải năm 6465
Giải bốn 13051 93593 50153 09326
91920 16395 00441
Giải ba 25592 64932
Giải nhì 43901
Giải nhất 02942
Đặc biệt 910568
Đầu Đuôi
0 1
1
2 0,6
3 2
4 1,1,2
5 1,2,3,9
6 0,5,8
7 5
8
9 2,3,5
Đầu Đuôi
2,6 0
0,4,4,5 1
3,4,5,9 2
5,9 3
4
6,7,9 5
2 6
7
6 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 06-02-2021
Giải tám 90
Giải bảy 990
Giải sáu 1739 3463 9548
Giải năm 7889
Giải bốn 06216 92306 43408 39677
62238 21059 81810
Giải ba 08449 30775
Giải nhì 69016
Giải nhất 33630
Đặc biệt 901894
Đầu Đuôi
0 6,8
1 0,6,6
2
3 0,8,9
4 8,9
5 9
6 3
7 5,7
8 9
9 0,0,4
Đầu Đuôi
1,3,9,9 0
1
2
6 3
9 4
7 5
0,1,1 6
7 7
0,3,4 8
3,4,5,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 30-01-2021
Giải tám 48
Giải bảy 444
Giải sáu 1148 9494 6860
Giải năm 6026
Giải bốn 43748 64539 92609 80201
42819 83272 21078
Giải ba 45416 77624
Giải nhì 50834
Giải nhất 52314
Đặc biệt 282772
Đầu Đuôi
0 1,9
1 4,6,9
2 4,6
3 4,9
4 4,8,8,8
5
6 0
7 2,2,8
8
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0 1
7,7 2
3
1,2,3,4,9 4
5
1,2 6
7
4,4,4,7 8
0,1,3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 23-01-2021
Giải tám 40
Giải bảy 086
Giải sáu 6373 7695 2876
Giải năm 0645
Giải bốn 76974 86397 32432 94755
57038 92525 33962
Giải ba 94385 72589
Giải nhì 52410
Giải nhất 47048
Đặc biệt 615442
Đầu Đuôi
0
1 0
2 5
3 2,8
4 0,2,5,8
5 5
6 2
7 3,4,6
8 5,6,9
9 5,7
Đầu Đuôi
1,4 0
1
3,4,6 2
7 3
7 4
2,4,5,8,9 5
7,8 6
9 7
3,4 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 16-01-2021
Giải tám 19
Giải bảy 244
Giải sáu 5861 0086 8917
Giải năm 7676
Giải bốn 94590 26673 57725 64287
72736 28542 42130
Giải ba 63605 86436
Giải nhì 01849
Giải nhất 26109
Đặc biệt 943293
Đầu Đuôi
0 5,9
1 7,9
2 5
3 0,6,6
4 2,4,9
5
6 1
7 3,6
8 6,7
9 0,3
Đầu Đuôi
3,9 0
6 1
4 2
7,9 3
4 4
0,2 5
3,3,7,8 6
1,8 7
8
0,1,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 09-01-2021
Giải tám 99
Giải bảy 777
Giải sáu 6192 2364 0542
Giải năm 6647
Giải bốn 85462 85049 55677 68088
28917 79960 37252
Giải ba 52111 54694
Giải nhì 28728
Giải nhất 32794
Đặc biệt 872304
Đầu Đuôi
0 4
1 1,7
2 8
3
4 2,7,9
5 2
6 0,2,4
7 7,7
8 8
9 2,4,4,9
Đầu Đuôi
6 0
1 1
4,5,6,9 2
3
0,6,9,9 4
5
6
1,4,7,7 7
2,8 8
4,9 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 02-01-2021

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 02-01-2021
Giải tám 91
Giải bảy 595
Giải sáu 8935 9924 6247
Giải năm 6010
Giải bốn 18291 36183 72835 36249
80371 18388 06709
Giải ba 37846 74806
Giải nhì 64309
Giải nhất 51473
Đặc biệt 857942
Đầu Đuôi
0 6,9,9
1 0
2 4
3 5,5
4 2,6,7,9
5
6
7 1,3
8 3,8
9 1,1,5
Đầu Đuôi
1 0
7,9,9 1
4 2
7,8 3
2 4
3,3,9 5
0,4 6
4 7
8 8
0,0,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-12-2020
Giải tám 63
Giải bảy 112
Giải sáu 3898 1311 1172
Giải năm 0987
Giải bốn 47714 45217 08766 66140
27301 90101 21332
Giải ba 34487 91646
Giải nhì 81864
Giải nhất 00813
Đặc biệt 315906
Đầu Đuôi
0 1,1,6
1 1,2,3,4,7
2
3 2
4 0,6
5
6 3,4,6
7 2
8 7,7
9 8
Đầu Đuôi
4 0
0,0,1 1
1,3,7 2
1,6 3
1,6 4
5
0,4,6 6
1,8,8 7
9 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-12-2020
Giải tám 59
Giải bảy 946
Giải sáu 9104 6934 1886
Giải năm 1992
Giải bốn 08393 71297 42385 57071
97864 17166 73268
Giải ba 98715 79941
Giải nhì 89348
Giải nhất 06096
Đặc biệt 719126
Đầu Đuôi
0 4
1 5
2 6
3 4
4 1,6,8
5 9
6 4,6,8
7 1
8 5,6
9 2,3,6,7
Đầu Đuôi
0
4,7 1
9 2
9 3
0,3,6 4
1,8 5
2,4,6,8,9 6
9 7
4,6 8
5 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 12-12-2020
Giải tám 47
Giải bảy 171
Giải sáu 6266 9780 3874
Giải năm 7805
Giải bốn 58977 95917 45029 22084
42305 11254 47015
Giải ba 44475 06054
Giải nhì 66286
Giải nhất 85918
Đặc biệt 826349
Đầu Đuôi
0 5,5
1 5,7,8
2 9
3
4 7,9
5 4,4
6 6
7 1,4,5,7
8 0,4,6
9
Đầu Đuôi
8 0
7 1
2
3
5,5,7,8 4
0,0,1,7 5
6,8 6
1,4,7 7
1 8
2,4 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 05-12-2020
Giải tám 53
Giải bảy 360
Giải sáu 9933 2612 5823
Giải năm 4237
Giải bốn 32725 20679 97862 34092
73340 57618 23784
Giải ba 87877 05159
Giải nhì 01388
Giải nhất 44224
Đặc biệt 885163
Đầu Đuôi
0
1 2,8
2 3,4,5
3 3,7
4 0
5 3,9
6 0,2,3
7 7,9
8 4,8
9 2
Đầu Đuôi
4,6 0
1
1,6,9 2
2,3,5,6 3
2,8 4
2 5
6
3,7 7
1,8 8
5,7 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 28-11-2020
Giải tám 72
Giải bảy 793
Giải sáu 6275 1821 4018
Giải năm 5712
Giải bốn 39190 36067 49374 12680
32697 22043 22539
Giải ba 05398 11313
Giải nhì 41648
Giải nhất 95672
Đặc biệt 868268
Đầu Đuôi
0
1 2,3,8
2 1
3 9
4 3,8
5
6 7,8
7 2,2,4,5
8 0
9 0,3,7,8
Đầu Đuôi
8,9 0
2 1
1,7,7 2
1,4,9 3
7 4
7 5
6
6,9 7
1,4,6,9 8
3 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 21-11-2020
Giải tám 54
Giải bảy 228
Giải sáu 9637 0472 4764
Giải năm 0307
Giải bốn 07389 66486 05310 89282
51183 96373 77183
Giải ba 12741 73195
Giải nhì 85158
Giải nhất 38200
Đặc biệt 846977
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2 8
3 7
4 1
5 4,8
6 4
7 2,3,7
8 2,3,3,6,9
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
4 1
7,8 2
7,8,8 3
5,6 4
9 5
8 6
0,3,7 7
2,5 8
8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 14-11-2020
Giải tám 38
Giải bảy 865
Giải sáu 7988 3950 9126
Giải năm 5952
Giải bốn 44240 99592 21782 52560
83982 39214 95550
Giải ba 67832 34347
Giải nhì 92901
Giải nhất 71926
Đặc biệt 499992
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 6,6
3 2,8
4 0,7
5 0,0,2
6 0,5
7
8 2,2,8
9 2,2
Đầu Đuôi
4,5,5,6 0
0 1
3,5,8,8,9,9 2
3
1 4
6 5
2,2 6
4 7
3,8 8
9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 07-11-2020
Giải tám 80
Giải bảy 203
Giải sáu 4045 0486 1669
Giải năm 8837
Giải bốn 02114 14474 08211 32864
38729 86447 26862
Giải ba 49333 75598
Giải nhì 67439
Giải nhất 12884
Đặc biệt 090456
Đầu Đuôi
0 3
1 1,4
2 9
3 3,7,9
4 5,7
5 6
6 2,4,9
7 4
8 0,4,6
9 8
Đầu Đuôi
8 0
1 1
6 2
0,3 3
1,6,7,8 4
4 5
5,8 6
3,4 7
9 8
2,3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 31-10-2020
Giải tám 19
Giải bảy 480
Giải sáu 3889 2382 0369
Giải năm 2032
Giải bốn 52228 64249 73940 02809
16841 68839 61215
Giải ba 33425 71237
Giải nhì 56633
Giải nhất 58066
Đặc biệt 411083
Đầu Đuôi
0 9
1 5,9
2 5,8
3 2,3,7,9
4 0,1,9
5
6 6,9
7
8 0,2,3,9
9
Đầu Đuôi
4,8 0
4 1
3,8 2
3,8 3
4
1,2 5
6 6
3 7
2 8
0,1,3,4,6,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 24-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 872
Giải sáu 4112 1755 2174
Giải năm 9189
Giải bốn 57815 57526 77938 67845
84839 27732 15703
Giải ba 85993 44524
Giải nhì 72115
Giải nhất 67334
Đặc biệt 696100
Đầu Đuôi
0 0,3,5
1 2,5,5
2 4,6
3 2,4,8,9
4 5
5 5
6
7 2,4
8 9
9 3
Đầu Đuôi
0 0
1
1,3,7 2
0,9 3
2,3,7 4
0,1,1,4,5 5
2 6
7
3 8
3,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 10-10-2020
Giải tám 49
Giải bảy 937
Giải sáu 4661 7966 3611
Giải năm 6673
Giải bốn 43219 70616 43110 73306
14582 93870 76209
Giải ba 73893 75155
Giải nhì 19889
Giải nhất 53666
Đặc biệt 926185
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,1,6,9
2
3 7
4 9
5 5
6 1,6,6
7 0,3
8 2,5,9
9 3
Đầu Đuôi
1,7 0
1,6 1
8 2
7,9 3
4
5,8 5
0,1,6,6 6
3 7
8
0,1,4,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 03-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 223
Giải sáu 9738 4189 6049
Giải năm 7000
Giải bốn 70579 27998 91612 38715
74509 50969 13395
Giải ba 44668 86379
Giải nhì 53959
Giải nhất 51143
Đặc biệt 456776
Đầu Đuôi
0 0,5,9
1 2,5
2 3
3 8
4 3,9
5 9
6 8,9
7 6,9,9
8 9
9 5,8
Đầu Đuôi
0 0
1
1 2
2,4 3
4
0,1,9 5
7 6
7
3,6,9 8
0,4,5,6,7,7,8 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 26-09-2020
Giải tám 39
Giải bảy 119
Giải sáu 3582 7710 0570
Giải năm 0965
Giải bốn 64043 34576 06873 43469
97731 85050 80520
Giải ba 31334 96881
Giải nhì 99709
Giải nhất 13066
Đặc biệt 386023
Đầu Đuôi
0 9
1 0,9
2 0,3
3 1,4,9
4 3
5 0
6 5,6,9
7 0,3,6
8 1,2
9
Đầu Đuôi
1,2,5,7 0
3,8 1
8 2
2,4,7 3
3 4
6 5
6,7 6
7
8
0,1,3,6 9

Xổ số Hậu Giang Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Hậu Giang Thứ bảy » XS Hậu Giang 19-09-2020
Giải tám 43
Giải bảy 378
Giải sáu 4874 7404 5707
Giải năm 6288
Giải bốn 55787 94593 24384 49140
46240 28459 70554
Giải ba 09984 64803
Giải nhì 49032
Giải nhất 77314
Đặc biệt 140838
Đầu Đuôi
0 3,4,7
1 4
2
3 2,8
4 0,0,3
5 4,9
6
7 4,8
8 4,4,7,8
9 3
Đầu Đuôi
4,4 0
1
3 2
0,4,9 3
0,1,5,7,8,8 4
5
6
0,8 7
3,7,8 8
5 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới