XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-07-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-07-2021
Giải tám 45
Giải bảy 421
Giải sáu 2050 8724 4774
Giải năm 9903
Giải bốn 39018 26612 38582 57302
26713 79395 40867
Giải ba 49479 63453
Giải nhì 69035
Giải nhất 26139
Đặc biệt 125151
Đầu Đuôi
0 2,3
1 2,3,8
2 1,4
3 5,9
4 5
5 0,1,3
6 7
7 4,9
8 2
9 5
Đầu Đuôi
5 0
2,5 1
0,1,8 2
0,1,5 3
2,7 4
3,4,9 5
6
6 7
1 8
3,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-06-2021
Giải tám 10
Giải bảy 561
Giải sáu 1319 4450 4346
Giải năm 9378
Giải bốn 83751 67408 18024 67205
06730 02813 50063
Giải ba 22183 80910
Giải nhì 37165
Giải nhất 53310
Đặc biệt 264290
Đầu Đuôi
0 5,8
1 0,0,0,3,9
2 4
3 0
4 6
5 0,1
6 1,3,5
7 8
8 3
9 0
Đầu Đuôi
1,1,1,3,5,9 0
5,6 1
2
1,6,8 3
2 4
0,6 5
4 6
7
0,7 8
1 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-06-2021
Giải tám 08
Giải bảy 883
Giải sáu 0157 1849 7020
Giải năm 6867
Giải bốn 91149 09481 04304 22854
50339 07476 12474
Giải ba 09403 75219
Giải nhì 85249
Giải nhất 91576
Đặc biệt 266191
Đầu Đuôi
0 3,4,8
1 9
2 0
3 9
4 9,9,9
5 4,7
6 7
7 4,6,6
8 1,3
9 1
Đầu Đuôi
2 0
8,9 1
2
0,8 3
0,5,7 4
5
7,7 6
5,6 7
0 8
1,3,4,4,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 16-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 16-06-2021
Giải tám 60
Giải bảy 775
Giải sáu 0369 2128 2895
Giải năm 7648
Giải bốn 54288 14887 79688 81084
33932 00358 28538
Giải ba 26308 45568
Giải nhì 08199
Giải nhất 39434
Đặc biệt 812555
Đầu Đuôi
0 8
1
2 8
3 2,4,8
4 8
5 5,8
6 0,8,9
7 5
8 4,7,8,8
9 5,9
Đầu Đuôi
6 0
1
3 2
3
3,8 4
5,7,9 5
6
8 7
0,2,3,4,5,6,8,8 8
6,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 09-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 09-06-2021
Giải tám 91
Giải bảy 602
Giải sáu 5026 4135 9441
Giải năm 4553
Giải bốn 21724 77315 57742 19134
46998 61038 23583
Giải ba 26623 37179
Giải nhì 20196
Giải nhất 49155
Đặc biệt 093630
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 3,4,6
3 0,4,5,8
4 1,2
5 3,5
6
7 9
8 3
9 1,6,8
Đầu Đuôi
3 0
4,9 1
0,4 2
2,5,8 3
2,3 4
1,3,5 5
2,9 6
7
3,9 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 02-06-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 02-06-2021
Giải tám 76
Giải bảy 487
Giải sáu 6320 7043 8969
Giải năm 5679
Giải bốn 22070 84331 01613 37744
44919 89493 50018
Giải ba 94388 94761
Giải nhì 80183
Giải nhất 05698
Đặc biệt 621632
Đầu Đuôi
0
1 3,8,9
2 0
3 1,2
4 3,4
5
6 1,9
7 0,6,9
8 3,7,8
9 3,8
Đầu Đuôi
2,7 0
3,6 1
3 2
1,4,8,9 3
4 4
5
7 6
8 7
1,8,9 8
1,6,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 26-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 26-05-2021
Giải tám 16
Giải bảy 099
Giải sáu 7832 5274 0576
Giải năm 5372
Giải bốn 22105 76317 21582 68808
83362 55235 95520
Giải ba 52441 06900
Giải nhì 89601
Giải nhất 01647
Đặc biệt 881675
Đầu Đuôi
0 0,1,5,8
1 6,7
2 0
3 2,5
4 1,7
5
6 2
7 2,4,5,6
8 2
9 9
Đầu Đuôi
0,2 0
0,4 1
3,6,7,8 2
3
7 4
0,3,7 5
1,7 6
1,4 7
0 8
9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 19-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 19-05-2021
Giải tám 79
Giải bảy 191
Giải sáu 5878 1199 0536
Giải năm 8408
Giải bốn 03410 41369 61663 69931
60906 32909 78985
Giải ba 47075 65238
Giải nhì 79873
Giải nhất 38239
Đặc biệt 268814
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 0,4
2
3 1,6,8,9
4
5
6 3,9
7 3,5,8,9
8 5
9 1,9
Đầu Đuôi
1 0
3,9 1
2
6,7 3
1 4
7,8 5
0,3 6
7
0,3,7 8
0,3,6,7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 12-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 12-05-2021
Giải tám 67
Giải bảy 611
Giải sáu 9446 5081 5953
Giải năm 4265
Giải bốn 64957 06230 87270 54380
95930 65641 50525
Giải ba 69097 57193
Giải nhì 00313
Giải nhất 00512
Đặc biệt 260250
Đầu Đuôi
0
1 1,2,3
2 5
3 0,0
4 1,6
5 0,3,7
6 5,7
7 0
8 0,1
9 3,7
Đầu Đuôi
3,3,5,7,8 0
1,4,8 1
1 2
1,5,9 3
4
2,6 5
4 6
5,6,9 7
8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 05-05-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 05-05-2021
Giải tám 18
Giải bảy 592
Giải sáu 1100 8513 8275
Giải năm 4213
Giải bốn 83322 91899 28595 36870
34654 40684 14990
Giải ba 64778 48135
Giải nhì 34963
Giải nhất 29563
Đặc biệt 277451
Đầu Đuôi
0 0
1 3,3,8
2 2
3 5
4
5 1,4
6 3,3
7 0,5,8
8 4
9 0,2,5,9
Đầu Đuôi
0,7,9 0
5 1
2,9 2
1,1,6,6 3
5,8 4
3,7,9 5
6
7
1,7 8
9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 28-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 28-04-2021
Giải tám 83
Giải bảy 218
Giải sáu 8887 6502 7009
Giải năm 1948
Giải bốn 37016 98491 49023 02530
31885 44170 07424
Giải ba 90236 61229
Giải nhì 45936
Giải nhất 92684
Đặc biệt 584247
Đầu Đuôi
0 2,9
1 6,8
2 3,4,9
3 0,6,6
4 7,8
5
6
7 0
8 3,4,5,7
9 1
Đầu Đuôi
3,7 0
9 1
0 2
2,8 3
2,8 4
8 5
1,3,3 6
4,8 7
1,4 8
0,2 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 21-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 21-04-2021
Giải tám 60
Giải bảy 373
Giải sáu 7477 9488 2142
Giải năm 2303
Giải bốn 04277 96628 31474 13882
40402 88398 11340
Giải ba 21839 36203
Giải nhì 70635
Giải nhất 80369
Đặc biệt 460005
Đầu Đuôi
0 2,3,3,5
1
2 8
3 5,9
4 0,2
5
6 0,9
7 3,4,7,7
8 2,8
9 8
Đầu Đuôi
4,6 0
1
0,4,8 2
0,0,7 3
7 4
0,3 5
6
7,7 7
2,8,9 8
3,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 14-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 14-04-2021
Giải tám 17
Giải bảy 320
Giải sáu 5057 9469 1106
Giải năm 9207
Giải bốn 95819 07599 88790 67643
65554 31318 42888
Giải ba 04499 93991
Giải nhì 08044
Giải nhất 75428
Đặc biệt 506779
Đầu Đuôi
0 6,7
1 7,8,9
2 0,8
3
4 3,4
5 4,7
6 9
7 9
8 8
9 0,1,9,9
Đầu Đuôi
2,9 0
9 1
2
4 3
4,5 4
5
0 6
0,1,5 7
1,2,8 8
1,6,7,9,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-04-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-04-2021
Giải tám 72
Giải bảy 118
Giải sáu 6099 6229 4670
Giải năm 9945
Giải bốn 01736 43813 82632 17717
30833 76083 82770
Giải ba 05235 04700
Giải nhì 78389
Giải nhất 31485
Đặc biệt 357670
Đầu Đuôi
0 0
1 3,7,8
2 9
3 2,3,5,6
4 5
5
6
7 0,0,0,2
8 3,5,9
9 9
Đầu Đuôi
0,7,7,7 0
1
3,7 2
1,3,8 3
4
3,4,8 5
3 6
1 7
1 8
2,8,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 31-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 31-03-2021
Giải tám 47
Giải bảy 996
Giải sáu 9967 5584 7245
Giải năm 7024
Giải bốn 89576 51198 95735 09552
61285 64927 22572
Giải ba 25645 87333
Giải nhì 36430
Giải nhất 04777
Đặc biệt 771912
Đầu Đuôi
0
1 2
2 4,7
3 0,3,5
4 5,5,7
5 2
6 7
7 2,6,7
8 4,5
9 6,8
Đầu Đuôi
3 0
1
1,5,7 2
3 3
2,8 4
3,4,4,8 5
7,9 6
2,4,6,7 7
9 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-03-2021
Giải tám 39
Giải bảy 691
Giải sáu 8456 3319 6446
Giải năm 9983
Giải bốn 12972 90024 62977 89297
46084 14718 80343
Giải ba 29856 30357
Giải nhì 36301
Giải nhất 97633
Đặc biệt 138302
Đầu Đuôi
0 1,2
1 8,9
2 4
3 3,9
4 3,6
5 6,6,7
6
7 2,7
8 3,4
9 1,7
Đầu Đuôi
0
0,9 1
0,7 2
3,4,8 3
2,8 4
5
4,5,5 6
5,7,9 7
1 8
1,3 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-03-2021
Giải tám 16
Giải bảy 397
Giải sáu 3779 9523 3684
Giải năm 8640
Giải bốn 27553 18016 41654 31625
06959 30973 45116
Giải ba 67051 01770
Giải nhì 84982
Giải nhất 70637
Đặc biệt 087019
Đầu Đuôi
0
1 6,6,6,9
2 3,5
3 7
4 0
5 1,3,4,9
6
7 0,3,9
8 2,4
9 7
Đầu Đuôi
4,7 0
5 1
8 2
2,5,7 3
5,8 4
2 5
1,1,1 6
3,9 7
8
1,5,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-03-2021
Giải tám 81
Giải bảy 701
Giải sáu 5353 0144 3872
Giải năm 3283
Giải bốn 28749 81856 91877 24187
03437 81337 21499
Giải ba 95880 34857
Giải nhì 98224
Giải nhất 13475
Đặc biệt 811680
Đầu Đuôi
0 1
1
2 4
3 7,7
4 4,9
5 3,6,7
6
7 2,5,7
8 0,0,1,3,7
9 9
Đầu Đuôi
8,8 0
0,8 1
7 2
5,8 3
2,4 4
7 5
5 6
3,3,5,7,8 7
8
4,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-03-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-03-2021
Giải tám 06
Giải bảy 222
Giải sáu 6215 4816 7933
Giải năm 2523
Giải bốn 77132 16282 27680 24815
84724 87059 08557
Giải ba 51102 31421
Giải nhì 50151
Giải nhất 51374
Đặc biệt 414303
Đầu Đuôi
0 2,3,6
1 5,5,6
2 1,2,3,4
3 2,3
4
5 1,7,9
6
7 4
8 0,2
9
Đầu Đuôi
8 0
2,5 1
0,2,3,8 2
0,2,3 3
2,7 4
1,1 5
0,1 6
5 7
8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 24-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 24-02-2021
Giải tám 15
Giải bảy 225
Giải sáu 2165 5067 0569
Giải năm 2165
Giải bốn 32000 05328 56819 25636
88257 06911 91478
Giải ba 21683 36942
Giải nhì 98852
Giải nhất 94795
Đặc biệt 436986
Đầu Đuôi
0 0
1 1,5,9
2 5,8
3 6
4 2
5 2,7
6 5,5,7,9
7 8
8 3,6
9 5
Đầu Đuôi
0 0
1 1
4,5 2
8 3
4
1,2,6,6,9 5
3,8 6
5,6 7
2,7 8
1,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 17-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 17-02-2021
Giải tám 72
Giải bảy 451
Giải sáu 4177 4222 8515
Giải năm 5158
Giải bốn 60726 57162 99034 03554
20165 29452 83447
Giải ba 44721 17351
Giải nhì 83215
Giải nhất 23459
Đặc biệt 948595
Đầu Đuôi
0
1 5,5
2 1,2,6
3 4
4 7
5 1,1,2,4,8,9
6 2,5
7 2,7
8
9 5
Đầu Đuôi
0
2,5,5 1
2,5,6,7 2
3
3,5 4
1,1,6,9 5
2 6
4,7 7
5 8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 10-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 10-02-2021
Giải tám 78
Giải bảy 698
Giải sáu 4917 7299 7414
Giải năm 3613
Giải bốn 46579 90408 03391 97794
91138 12968 48553
Giải ba 92054 60113
Giải nhì 78166
Giải nhất 76253
Đặc biệt 828101
Đầu Đuôi
0 1,8
1 3,3,4,7
2
3 8
4
5 3,3,4
6 6,8
7 8,9
8
9 1,4,8,9
Đầu Đuôi
0
0,9 1
2
1,1,5,5 3
1,5,9 4
5
6 6
1 7
0,3,6,7,9 8
7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 03-02-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 03-02-2021
Giải tám 50
Giải bảy 250
Giải sáu 9958 7481 3809
Giải năm 1126
Giải bốn 35978 02994 33877 69212
38217 16411 82913
Giải ba 37645 43206
Giải nhì 96908
Giải nhất 13270
Đặc biệt 097062
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 1,2,3,7
2 6
3
4 5
5 0,0,8
6 2
7 0,7,8
8 1
9 4
Đầu Đuôi
5,5,7 0
1,8 1
1,6 2
1 3
9 4
4 5
0,2 6
1,7 7
0,5,7 8
0 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 27-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 27-01-2021
Giải tám 82
Giải bảy 378
Giải sáu 0531 6638 1965
Giải năm 1068
Giải bốn 70504 71194 41580 72053
52849 90942 66522
Giải ba 43425 97833
Giải nhì 69384
Giải nhất 49626
Đặc biệt 770287
Đầu Đuôi
0 4
1
2 2,5,6
3 1,3,8
4 2,9
5 3
6 5,8
7 8
8 0,2,4,7
9 4
Đầu Đuôi
8 0
3 1
2,4,8 2
3,5 3
0,8,9 4
2,6 5
2 6
8 7
3,6,7 8
4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 20-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 20-01-2021
Giải tám 64
Giải bảy 247
Giải sáu 8563 7304 8147
Giải năm 3935
Giải bốn 39511 95191 64248 99649
86825 33641 66761
Giải ba 72476 88936
Giải nhì 52039
Giải nhất 01520
Đặc biệt 285895
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 0,5
3 5,6,9
4 1,7,7,8,9
5
6 1,3,4
7 6
8
9 1,5
Đầu Đuôi
2 0
1,4,6,9 1
2
6 3
0,6 4
2,3,9 5
3,7 6
4,4 7
4 8
3,4 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 13-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 13-01-2021
Giải tám 39
Giải bảy 362
Giải sáu 5164 8260 5570
Giải năm 1325
Giải bốn 44663 65206 64540 76411
82903 76699 86419
Giải ba 00616 93207
Giải nhì 88110
Giải nhất 81586
Đặc biệt 066968
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 0,1,6,9
2 5
3 9
4 0
5
6 0,2,3,4,8
7 0
8 6
9 9
Đầu Đuôi
1,4,6,7 0
1 1
6 2
0,6 3
6 4
2 5
0,1,8 6
0 7
6 8
1,3,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 06-01-2021

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 06-01-2021
Giải tám 29
Giải bảy 243
Giải sáu 7179 4662 3522
Giải năm 0695
Giải bốn 37204 33896 23448 06823
24201 97774 55185
Giải ba 68183 12304
Giải nhì 59067
Giải nhất 06540
Đặc biệt 643304
Đầu Đuôi
0 1,4,4,4
1
2 2,3,9
3
4 0,3,8
5
6 2,7
7 4,9
8 3,5
9 5,6
Đầu Đuôi
4 0
0 1
2,6 2
2,4,8 3
0,0,0,7 4
8,9 5
9 6
6 7
4 8
2,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-12-2020
Giải tám 03
Giải bảy 919
Giải sáu 1782 4387 8412
Giải năm 8846
Giải bốn 34452 17989 11762 03266
62999 37206 94199
Giải ba 54853 15680
Giải nhì 68615
Giải nhất 12893
Đặc biệt 241956
Đầu Đuôi
0 3,6
1 2,5,9
2
3
4 6
5 2,3,6
6 2,6
7
8 0,2,7,9
9 3,9,9
Đầu Đuôi
8 0
1
1,5,6,8 2
0,5,9 3
4
1 5
0,4,5,6 6
8 7
8
1,8,9,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-12-2020
Giải tám 73
Giải bảy 961
Giải sáu 2932 7467 1959
Giải năm 6696
Giải bốn 80518 23932 01804 10566
85067 57851 76078
Giải ba 77915 67414
Giải nhì 49126
Giải nhất 98463
Đặc biệt 320304
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4,5,8
2 6
3 2,2
4
5 1,9
6 1,3,6,7,7
7 3,8
8
9 6
Đầu Đuôi
0
5,6 1
3,3 2
6,7 3
0,0,1 4
1 5
2,6,9 6
6,6 7
1,7 8
5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 16-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 16-12-2020
Giải tám 91
Giải bảy 825
Giải sáu 2953 5526 5176
Giải năm 8563
Giải bốn 81811 05426 79145 26013
82935 17854 43946
Giải ba 61479 00944
Giải nhì 52509
Giải nhất 63238
Đặc biệt 848351
Đầu Đuôi
0 9
1 1,3
2 5,6,6
3 5,8
4 4,5,6
5 1,3,4
6 3
7 6,9
8
9 1
Đầu Đuôi
0
1,5,9 1
2
1,5,6 3
4,5 4
2,3,4 5
2,2,4,7 6
7
3 8
0,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 09-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 09-12-2020
Giải tám 46
Giải bảy 479
Giải sáu 9644 3468 0256
Giải năm 1525
Giải bốn 94931 69949 38890 98694
48420 40652 47120
Giải ba 88169 41281
Giải nhì 47946
Giải nhất 90534
Đặc biệt 622766
Đầu Đuôi
0
1
2 0,0,5
3 1,4
4 4,6,6,9
5 2,6
6 6,8,9
7 9
8 1
9 0,4
Đầu Đuôi
2,2,9 0
3,8 1
5 2
3
3,4,9 4
2 5
4,4,5,6 6
7
6 8
4,6,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 02-12-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 02-12-2020
Giải tám 53
Giải bảy 409
Giải sáu 0916 2369 1067
Giải năm 4550
Giải bốn 17918 47151 73565 30467
43640 26914 07737
Giải ba 28466 80861
Giải nhì 93951
Giải nhất 39344
Đặc biệt 462506
Đầu Đuôi
0 6,9
1 4,6,8
2
3 7
4 0,4
5 0,1,1,3
6 1,5,6,7,7,9
7
8
9
Đầu Đuôi
4,5 0
5,5,6 1
2
5 3
1,4 4
6 5
0,1,6 6
3,6,6 7
1 8
0,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 25-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 25-11-2020
Giải tám 45
Giải bảy 325
Giải sáu 4156 8988 0717
Giải năm 8568
Giải bốn 08043 05042 34715 85838
40610 69857 52648
Giải ba 59440 44428
Giải nhì 42630
Giải nhất 25636
Đặc biệt 107847
Đầu Đuôi
0
1 0,5,7
2 5,8
3 0,6,8
4 0,2,3,5,7,8
5 6,7
6 8
7
8 8
9
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1
4 2
4 3
4
1,2,4 5
3,5 6
1,4,5 7
2,3,4,6,8 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 18-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 18-11-2020
Giải tám 32
Giải bảy 840
Giải sáu 9462 3837 4600
Giải năm 3033
Giải bốn 19187 03302 10900 13709
90860 96773 73386
Giải ba 25341 35487
Giải nhì 61532
Giải nhất 71829
Đặc biệt 858036
Đầu Đuôi
0 0,0,2,9
1
2 9
3 2,2,3,6,7
4 0,1
5
6 0,2
7 3
8 6,7,7
9
Đầu Đuôi
0,0,4,6 0
4 1
0,3,3,6 2
3,7 3
4
5
3,8 6
3,8,8 7
8
0,2 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 11-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 11-11-2020
Giải tám 07
Giải bảy 644
Giải sáu 8391 9457 1103
Giải năm 0418
Giải bốn 80480 64091 18425 55102
06697 45414 69708
Giải ba 72933 25526
Giải nhì 15391
Giải nhất 92110
Đặc biệt 865162
Đầu Đuôi
0 2,3,7,8
1 0,4,8
2 5,6
3 3
4 4
5 7
6 2
7
8 0
9 1,1,1,7
Đầu Đuôi
1,8 0
9,9,9 1
0,6 2
0,3 3
1,4 4
2 5
2 6
0,5,9 7
0,1 8
9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 04-11-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 04-11-2020
Giải tám 90
Giải bảy 011
Giải sáu 5240 3976 0381
Giải năm 9338
Giải bốn 12851 57699 04291 41953
36940 27766 92612
Giải ba 02549 96425
Giải nhì 43579
Giải nhất 96962
Đặc biệt 654040
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 5
3 8
4 0,0,0,9
5 1,3
6 2,6
7 6,9
8 1
9 0,1,9
Đầu Đuôi
4,4,4,9 0
1,5,8,9 1
1,6 2
5 3
4
2 5
6,7 6
7
3 8
4,7,9 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 28-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 28-10-2020
Giải tám 11
Giải bảy 883
Giải sáu 8222 9466 9783
Giải năm 8323
Giải bốn 45238 26594 58656 61424
80867 51833 96722
Giải ba 75329 88059
Giải nhì 94497
Giải nhất 46763
Đặc biệt 994427
Đầu Đuôi
0
1 1
2 2,2,3,4,7,9
3 3,8
4
5 6,9
6 3,6,7
7
8 3,3
9 4,7
Đầu Đuôi
0
1 1
2,2 2
2,3,6,8,8 3
2,9 4
5
5,6 6
2,6,9 7
3 8
2,5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 21-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 21-10-2020
Giải tám 59
Giải bảy 945
Giải sáu 6824 2687 9875
Giải năm 2567
Giải bốn 60100 70724 93177 75909
67177 82288 13359
Giải ba 55008 71508
Giải nhì 38242
Giải nhất 28373
Đặc biệt 010151
Đầu Đuôi
0 0,8,8,9
1
2 4,4
3
4 2,5
5 1,9,9
6 7
7 3,5,7,7
8 7,8
9
Đầu Đuôi
0 0
5 1
4 2
7 3
2,2 4
4,7 5
6
6,7,7,8 7
0,0,8 8
0,5,5 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 14-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 14-10-2020
Giải tám 62
Giải bảy 526
Giải sáu 4038 9561 1461
Giải năm 8805
Giải bốn 43113 25204 58679 68800
41364 64738 46858
Giải ba 38851 57174
Giải nhì 92314
Giải nhất 41566
Đặc biệt 918927
Đầu Đuôi
0 0,4,5
1 3,4
2 6,7
3 8,8
4
5 1,8
6 1,1,2,4,6
7 4,9
8
9
Đầu Đuôi
0 0
5,6,6 1
6 2
1 3
0,1,6,7 4
0 5
2,6 6
2 7
3,3,5 8
7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 07-10-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 07-10-2020
Giải tám 00
Giải bảy 779
Giải sáu 9983 8316 7541
Giải năm 1804
Giải bốn 80121 58767 90550 09640
72678 09386 50192
Giải ba 17004 90913
Giải nhì 27308
Giải nhất 75259
Đặc biệt 637035
Đầu Đuôi
0 0,4,4,8
1 3,6
2 1
3 5
4 0,1
5 0,9
6 7
7 8,9
8 3,6
9 2
Đầu Đuôi
0,4,5 0
2,4 1
9 2
1,8 3
0,0 4
3 5
1,8 6
6 7
0,7 8
5,7 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 30-09-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 30-09-2020
Giải tám 11
Giải bảy 563
Giải sáu 7215 1540 6277
Giải năm 9820
Giải bốn 56918 51085 63246 08376
04725 60291 03577
Giải ba 21803 52839
Giải nhì 06675
Giải nhất 32269
Đặc biệt 711566
Đầu Đuôi
0 3
1 1,5,8
2 0,5
3 9
4 0,6
5
6 3,6,9
7 5,6,7,7
8 5
9 1
Đầu Đuôi
2,4 0
1,9 1
2
0,6 3
4
1,2,7,8 5
4,6,7 6
7,7 7
1 8
3,6 9

Xổ số Cần Thơ Thứ tư ngày 23-09-2020

XSMN » XS Cần Thơ Thứ tư » XS Cần Thơ 23-09-2020
Giải tám 09
Giải bảy 811
Giải sáu 6215 2889 6395
Giải năm 2384
Giải bốn 68720 25948 14079 07193
15591 18640 29011
Giải ba 73054 12563
Giải nhì 88868
Giải nhất 10498
Đặc biệt 390589
Đầu Đuôi
0 9
1 1,1,5
2 0
3
4 0,8
5 4
6 3,8
7 9
8 4,9,9
9 1,3,5,8
Đầu Đuôi
2,4 0
1,1,9 1
2
6,9 3
5,8 4
1,9 5
6
7
4,6,9 8
0,7,8,8 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới