XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-07-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-07-2021
Giải tám 79
Giải bảy 084
Giải sáu 0793 4645 7503
Giải năm 1856
Giải bốn 40891 75323 48087 51427
15181 02769 37630
Giải ba 73657 40280
Giải nhì 79040
Giải nhất 06205
Đặc biệt 490318
Đầu Đuôi
0 3,5
1 8
2 3,7
3 0
4 0,5
5 6,7
6 9
7 9
8 0,1,4,7
9 1,3
Đầu Đuôi
3,4,8 0
8,9 1
2
0,2,9 3
8 4
0,4 5
5 6
2,5,8 7
1 8
6,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-06-2021
Giải tám 49
Giải bảy 741
Giải sáu 5396 2381 9956
Giải năm 4342
Giải bốn 44978 01070 97047 05159
68735 28541 04711
Giải ba 11608 37431
Giải nhì 05047
Giải nhất 08136
Đặc biệt 037839
Đầu Đuôi
0 8
1 1
2
3 1,5,6,9
4 1,1,2,7,7,9
5 6,9
6
7 0,8
8 1
9 6
Đầu Đuôi
7 0
1,3,4,4,8 1
4 2
3
4
3 5
3,5,9 6
4,4 7
0,7 8
3,4,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-06-2021
Giải tám 69
Giải bảy 506
Giải sáu 7478 1240 1754
Giải năm 6165
Giải bốn 18287 07599 75646 69302
70885 45186 83358
Giải ba 94485 95374
Giải nhì 85460
Giải nhất 68681
Đặc biệt 178212
Đầu Đuôi
0 2,6
1 2
2
3
4 0,6
5 4,8
6 0,5,9
7 4,8
8 1,5,5,6,7
9 9
Đầu Đuôi
4,6 0
8 1
0,1 2
3
5,7 4
6,8,8 5
0,4,8 6
8 7
5,7 8
6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-06-2021
Giải tám 01
Giải bảy 011
Giải sáu 4980 1278 8479
Giải năm 3976
Giải bốn 66596 40935 08087 78297
65394 46954 77915
Giải ba 90068 58912
Giải nhì 31459
Giải nhất 51778
Đặc biệt 010739
Đầu Đuôi
0 1
1 1,2,5
2
3 5,9
4
5 4,9
6 8
7 6,8,8,9
8 0,7
9 4,6,7
Đầu Đuôi
8 0
0,1 1
1 2
3
5,9 4
1,3 5
7,9 6
8,9 7
6,7,7 8
3,5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-06-2021
Giải tám 15
Giải bảy 709
Giải sáu 6239 0210 4500
Giải năm 2152
Giải bốn 43200 25744 58629 17305
83103 55691 65082
Giải ba 87984 61540
Giải nhì 51294
Giải nhất 21367
Đặc biệt 610676
Đầu Đuôi
0 0,0,3,5,9
1 0,5
2 9
3 9
4 0,4
5 2
6 7
7 6
8 2,4
9 1,4
Đầu Đuôi
0,0,1,4 0
9 1
5,8 2
0 3
4,8,9 4
0,1 5
7 6
6 7
8
0,2,3 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-06-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-06-2021
Giải tám 11
Giải bảy 596
Giải sáu 7089 5688 4982
Giải năm 7323
Giải bốn 35238 39685 71925 19862
13013 46634 77341
Giải ba 05251 28173
Giải nhì 08881
Giải nhất 80815
Đặc biệt 064945
Đầu Đuôi
0
1 1,3,5
2 3,5
3 4,8
4 1,5
5 1
6 2
7 3
8 1,2,5,8,9
9 6
Đầu Đuôi
0
1,4,5,8 1
6,8 2
1,2,7 3
3 4
1,2,4,8 5
9 6
7
3,8 8
8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 25-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 25-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 864
Giải sáu 2298 0062 9842
Giải năm 8230
Giải bốn 29549 80067 12747 72459
49611 66234 15413
Giải ba 85966 74495
Giải nhì 09211
Giải nhất 55699
Đặc biệt 963696
Đầu Đuôi
0
1 0,1,1,3
2
3 0,4
4 2,7,9
5 9
6 2,4,6,7
7
8
9 5,6,8,9
Đầu Đuôi
1,3 0
1,1 1
4,6 2
1 3
3,6 4
9 5
6,9 6
4,6 7
9 8
4,5,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 18-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 18-05-2021
Giải tám 56
Giải bảy 566
Giải sáu 6631 6747 4225
Giải năm 0073
Giải bốn 42978 30391 96360 20119
27285 84520 23810
Giải ba 50514 13360
Giải nhì 14896
Giải nhất 28229
Đặc biệt 741762
Đầu Đuôi
0
1 0,4,9
2 0,5,9
3 1
4 7
5 6
6 0,0,2,6
7 3,8
8 5
9 1,6
Đầu Đuôi
1,2,6,6 0
3,9 1
6 2
7 3
1 4
2,8 5
5,6,9 6
4 7
7 8
1,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 11-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 11-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 1013 6294 3173
Giải năm 6582
Giải bốn 43332 02557 44485 43273
42440 87027 01509
Giải ba 20488 11047
Giải nhì 56841
Giải nhất 08478
Đặc biệt 412906
Đầu Đuôi
0 6,9
1 0,3
2 7
3 2
4 0,1,7
5 7
6
7 3,3,8
8 2,5,8,9
9 4
Đầu Đuôi
1,4 0
4 1
3,8 2
1,7,7 3
9 4
8 5
0 6
2,4,5 7
7,8 8
0,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 04-05-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 04-05-2021
Giải tám 13
Giải bảy 242
Giải sáu 3150 6496 8281
Giải năm 0603
Giải bốn 46146 50149 80435 81985
60710 24672 72791
Giải ba 25335 35183
Giải nhì 34961
Giải nhất 54268
Đặc biệt 103313
Đầu Đuôi
0 3
1 0,3,3
2
3 5,5
4 2,6,9
5 0
6 1,8
7 2
8 1,3,5
9 1,6
Đầu Đuôi
1,5 0
6,8,9 1
4,7 2
0,1,1,8 3
4
3,3,8 5
4,9 6
7
6 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-04-2021
Giải tám 63
Giải bảy 400
Giải sáu 4300 0207 2688
Giải năm 6112
Giải bốn 08622 24378 37551 60997
09849 61082 97771
Giải ba 11478 91281
Giải nhì 85341
Giải nhất 49495
Đặc biệt 322012
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 2,2
2 2
3
4 1,9
5 1
6 3
7 1,8,8
8 1,2,8
9 5,7
Đầu Đuôi
0,0 0
4,5,7,8 1
1,1,2,8 2
6 3
4
9 5
6
0,9 7
7,7,8 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-04-2021
Giải tám 12
Giải bảy 314
Giải sáu 6079 2205 6847
Giải năm 6877
Giải bốn 45653 44399 89992 56815
18220 56355 78896
Giải ba 10620 65719
Giải nhì 37580
Giải nhất 97250
Đặc biệt 532071
Đầu Đuôi
0 5
1 2,4,5,9
2 0,0
3
4 7
5 0,3,5
6
7 1,7,9
8 0
9 2,6,9
Đầu Đuôi
2,2,5,8 0
7 1
1,9 2
5 3
1 4
0,1,5 5
9 6
4,7 7
8
1,7,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-04-2021
Giải tám 55
Giải bảy 881
Giải sáu 3398 2588 0970
Giải năm 9476
Giải bốn 41829 03215 66885 55303
21084 86644 29406
Giải ba 43567 06916
Giải nhì 54451
Giải nhất 47198
Đặc biệt 803888
Đầu Đuôi
0 3,6
1 5,6
2 9
3
4 4
5 1,5
6 7
7 0,6
8 1,4,5,8,8
9 8,8
Đầu Đuôi
7 0
5,8 1
2
0 3
4,8 4
1,5,8 5
0,1,7 6
6 7
8,8,9,9 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-04-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-04-2021
Giải tám 16
Giải bảy 472
Giải sáu 3868 6945 0666
Giải năm 4376
Giải bốn 50107 88724 06666 65997
81131 14394 14587
Giải ba 74819 95969
Giải nhì 50591
Giải nhất 95877
Đặc biệt 315576
Đầu Đuôi
0 7
1 6,9
2 4
3 1
4 5
5
6 6,6,8,9
7 2,6,6,7
8 7
9 1,4,7
Đầu Đuôi
0
3,9 1
7 2
3
2,9 4
4 5
1,6,6,7,7 6
0,7,8,9 7
6 8
1,6 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 30-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 30-03-2021
Giải tám 26
Giải bảy 120
Giải sáu 1494 5562 1395
Giải năm 2122
Giải bốn 19992 52611 43545 26372
68408 89751 56775
Giải ba 41086 56452
Giải nhì 70905
Giải nhất 98170
Đặc biệt 489166
Đầu Đuôi
0 5,8
1 1
2 0,2,6
3
4 5
5 1,2
6 2,6
7 0,2,5
8 6
9 2,4,5
Đầu Đuôi
2,7 0
1,5 1
2,5,6,7,9 2
3
9 4
0,4,7,9 5
2,6,8 6
7
0 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-03-2021
Giải tám 53
Giải bảy 781
Giải sáu 0066 3913 0484
Giải năm 4543
Giải bốn 68843 48809 85909 60729
10245 59140 94731
Giải ba 44034 60493
Giải nhì 19609
Giải nhất 15366
Đặc biệt 924303
Đầu Đuôi
0 3,9,9,9
1 3
2 9
3 1,4
4 0,3,3,5
5 3
6 6,6
7
8 1,4
9 3
Đầu Đuôi
4 0
3,8 1
2
0,1,4,4,5,9 3
3,8 4
4 5
6,6 6
7
8
0,0,0,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-03-2021
Giải tám 60
Giải bảy 975
Giải sáu 2257 8418 7736
Giải năm 2424
Giải bốn 65760 97131 98398 91671
41479 06487 95433
Giải ba 41286 21898
Giải nhì 11420
Giải nhất 58934
Đặc biệt 888744
Đầu Đuôi
0
1 8
2 0,4
3 1,3,4,6
4 4
5 7
6 0,0
7 1,5,9
8 6,7
9 8,8
Đầu Đuôi
2,6,6 0
3,7 1
2
3 3
2,3,4 4
7 5
3,8 6
5,8 7
1,9,9 8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-03-2021
Giải tám 33
Giải bảy 380
Giải sáu 7208 2576 9475
Giải năm 4642
Giải bốn 30693 89933 19148 01765
81988 40637 46776
Giải ba 52623 46244
Giải nhì 58676
Giải nhất 71263
Đặc biệt 491426
Đầu Đuôi
0 8
1
2 3,6
3 3,3,7
4 2,4,8
5
6 3,5
7 5,6,6,6
8 0,8
9 3
Đầu Đuôi
8 0
1
4 2
2,3,3,6,9 3
4 4
6,7 5
2,7,7,7 6
3 7
0,4,8 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-03-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-03-2021
Giải tám 93
Giải bảy 727
Giải sáu 2596 9281 2328
Giải năm 8650
Giải bốn 26303 01398 94854 61166
15154 75704 59098
Giải ba 04645 86346
Giải nhì 81467
Giải nhất 63027
Đặc biệt 807364
Đầu Đuôi
0 3,4
1
2 7,7,8
3
4 5,6
5 0,4,4
6 4,6,7
7
8 1
9 3,6,8,8
Đầu Đuôi
5 0
8 1
2
0,9 3
0,5,5,6 4
4 5
4,6,9 6
2,2,6 7
2,9,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 23-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 23-02-2021
Giải tám 40
Giải bảy 008
Giải sáu 1977 7501 9508
Giải năm 2567
Giải bốn 41990 74837 53496 63205
43847 19160 36575
Giải ba 71834 87736
Giải nhì 10429
Giải nhất 12718
Đặc biệt 549942
Đầu Đuôi
0 1,5,8,8
1 8
2 9
3 4,6,7
4 0,2,7
5
6 0,7
7 5,7
8
9 0,6
Đầu Đuôi
4,6,9 0
0 1
4 2
3
3 4
0,7 5
3,9 6
3,4,6,7 7
0,0,1 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 16-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 16-02-2021
Giải tám 88
Giải bảy 041
Giải sáu 8852 9262 7016
Giải năm 4467
Giải bốn 29271 35548 88592 36782
47481 78982 07384
Giải ba 63093 66693
Giải nhì 78078
Giải nhất 91924
Đặc biệt 110501
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 4
3
4 1,8
5 2
6 2,7
7 1,8
8 1,2,2,4,8
9 2,3,3
Đầu Đuôi
0
0,4,7,8 1
5,6,8,8,9 2
9,9 3
2,8 4
5
1 6
6 7
4,7,8 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 09-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 09-02-2021
Giải tám 00
Giải bảy 262
Giải sáu 6779 2295 4053
Giải năm 0251
Giải bốn 63645 36063 04207 88269
43189 27867 85983
Giải ba 78810 92937
Giải nhì 43152
Giải nhất 05853
Đặc biệt 481433
Đầu Đuôi
0 0,7
1 0
2
3 3,7
4 5
5 1,2,3,3
6 2,3,7,9
7 9
8 3,9
9 5
Đầu Đuôi
0,1 0
5 1
5,6 2
3,5,5,6,8 3
4
4,9 5
6
0,3,6 7
8
6,7,8 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 02-02-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 02-02-2021
Giải tám 38
Giải bảy 096
Giải sáu 1328 2454 0048
Giải năm 6376
Giải bốn 17533 97985 78038 98305
33425 66056 84868
Giải ba 12393 78982
Giải nhì 27427
Giải nhất 97161
Đặc biệt 986058
Đầu Đuôi
0 5
1
2 5,7,8
3 3,8,8
4 8
5 4,6,8
6 1,8
7 6
8 2,5
9 3,6
Đầu Đuôi
0
6 1
8 2
3,9 3
5 4
0,2,8 5
5,7,9 6
2 7
2,3,3,4,5,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 26-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 26-01-2021
Giải tám 85
Giải bảy 627
Giải sáu 7157 8144 1004
Giải năm 6145
Giải bốn 80206 64193 25279 18866
55893 70897 07303
Giải ba 88170 00028
Giải nhì 86559
Giải nhất 06029
Đặc biệt 933407
Đầu Đuôi
0 3,4,6,7
1
2 7,8,9
3
4 4,5
5 7,9
6 6
7 0,9
8 5
9 3,3,7
Đầu Đuôi
7 0
1
2
0,9,9 3
0,4 4
4,8 5
0,6 6
0,2,5,9 7
2 8
2,5,7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 19-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 19-01-2021
Giải tám 60
Giải bảy 165
Giải sáu 8796 8479 1760
Giải năm 4487
Giải bốn 59512 13344 60274 26690
63121 60556 95505
Giải ba 55940 88457
Giải nhì 99453
Giải nhất 35596
Đặc biệt 632615
Đầu Đuôi
0 5
1 2,5
2 1
3
4 0,4
5 3,6,7
6 0,0,5
7 4,9
8 7
9 0,6,6
Đầu Đuôi
4,6,6,9 0
2 1
1 2
5 3
4,7 4
0,1,6 5
5,9,9 6
5,8 7
8
7 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 12-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 12-01-2021
Giải tám 51
Giải bảy 641
Giải sáu 2418 2737 1955
Giải năm 1637
Giải bốn 14162 98020 98273 83246
06886 88386 60098
Giải ba 20946 60205
Giải nhì 83395
Giải nhất 27038
Đặc biệt 425219
Đầu Đuôi
0 5
1 8,9
2 0
3 7,7,8
4 1,6,6
5 1,5
6 2
7 3
8 6,6
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
4,5 1
6 2
7 3
4
0,5,9 5
4,4,8,8 6
3,3 7
1,3,9 8
1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 05-01-2021

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 05-01-2021
Giải tám 19
Giải bảy 020
Giải sáu 7165 3861 7475
Giải năm 8419
Giải bốn 52084 69548 72771 76856
70775 94947 97350
Giải ba 16515 76865
Giải nhì 37914
Giải nhất 53981
Đặc biệt 279913
Đầu Đuôi
0
1 3,4,5,9,9
2 0
3
4 7,8
5 0,6
6 1,5,5
7 1,5,5
8 1,4
9
Đầu Đuôi
2,5 0
6,7,8 1
2
1 3
1,8 4
1,6,6,7,7 5
5 6
4 7
4 8
1,1 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-12-2020
Giải tám 41
Giải bảy 082
Giải sáu 9866 4600 9091
Giải năm 5485
Giải bốn 84415 77818 40649 41024
50582 73601 27142
Giải ba 65025 08053
Giải nhì 72985
Giải nhất 17546
Đặc biệt 703033
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,8
2 4,5
3 3
4 1,2,6,9
5 3
6 6
7
8 2,2,5,5
9 1
Đầu Đuôi
0 0
0,4,9 1
4,8,8 2
3,5 3
2 4
1,2,8,8 5
4,6 6
7
1 8
4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-12-2020
Giải tám 16
Giải bảy 061
Giải sáu 0704 9550 9751
Giải năm 9432
Giải bốn 47003 56749 43115 88649
33515 45557 70573
Giải ba 42719 61896
Giải nhì 88105
Giải nhất 30257
Đặc biệt 746403
Đầu Đuôi
0 3,3,4,5
1 5,5,6,9
2
3 2
4 9,9
5 0,1,7,7
6 1
7 3
8
9 6
Đầu Đuôi
5 0
5,6 1
3 2
0,0,7 3
0 4
0,1,1 5
1,9 6
5,5 7
8
1,4,4 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 15-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 15-12-2020
Giải tám 99
Giải bảy 839
Giải sáu 2254 6621 5549
Giải năm 7897
Giải bốn 66029 55919 31160 74601
87088 19708 50214
Giải ba 19243 82890
Giải nhì 08171
Giải nhất 30330
Đặc biệt 235710
Đầu Đuôi
0 1,8
1 0,4,9
2 1,9
3 0,9
4 3,9
5 4
6 0
7 1
8 8
9 0,7,9
Đầu Đuôi
1,3,6,9 0
0,2,7 1
2
4 3
1,5 4
5
6
9 7
0,8 8
1,2,3,4,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 08-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 08-12-2020
Giải tám 64
Giải bảy 095
Giải sáu 3136 0073 8376
Giải năm 0538
Giải bốn 92578 60019 88451 58756
51140 71427 88959
Giải ba 71893 62018
Giải nhì 20847
Giải nhất 49844
Đặc biệt 264629
Đầu Đuôi
0
1 8,9
2 7,9
3 6,8
4 0,4,7
5 1,6,9
6 4
7 3,6,8
8
9 3,5
Đầu Đuôi
4 0
5 1
2
7,9 3
4,6 4
9 5
3,5,7 6
2,4 7
1,3,7 8
1,2,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 01-12-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 01-12-2020
Giải tám 12
Giải bảy 370
Giải sáu 4229 0206 6045
Giải năm 7161
Giải bốn 44710 05463 61070 78803
98400 50672 34474
Giải ba 65080 58309
Giải nhì 39991
Giải nhất 05698
Đặc biệt 357945
Đầu Đuôi
0 0,3,6,9
1 0,2
2 9
3
4 5,5
5
6 1,3
7 0,0,2,4
8 0
9 1,8
Đầu Đuôi
0,1,7,7,8 0
6,9 1
1,7 2
0,6 3
7 4
4,4 5
0 6
7
9 8
0,2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 24-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 24-11-2020
Giải tám 31
Giải bảy 818
Giải sáu 4777 3086 8394
Giải năm 3704
Giải bốn 95235 89252 58029 07266
04871 01435 84493
Giải ba 66408 22826
Giải nhì 04233
Giải nhất 22376
Đặc biệt 898698
Đầu Đuôi
0 4,8
1 8
2 6,9
3 1,3,5,5
4
5 2
6 6
7 1,6,7
8 6
9 3,4,8
Đầu Đuôi
0
3,7 1
5 2
3,9 3
0,9 4
3,3 5
2,6,7,8 6
7 7
0,1,9 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 17-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 17-11-2020
Giải tám 80
Giải bảy 435
Giải sáu 6532 6937 9607
Giải năm 2422
Giải bốn 00999 53963 00717 97876
00938 50303 98428
Giải ba 58791 26370
Giải nhì 11905
Giải nhất 92550
Đặc biệt 732262
Đầu Đuôi
0 3,5,7
1 7
2 2,8
3 2,5,7,8
4
5 0
6 2,3
7 0,6
8 0
9 1,9
Đầu Đuôi
5,7,8 0
9 1
2,3,6 2
0,6 3
4
0,3 5
7 6
0,1,3 7
2,3 8
9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 10-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 10-11-2020
Giải tám 87
Giải bảy 433
Giải sáu 5861 8533 4770
Giải năm 4703
Giải bốn 61788 37555 99541 35898
45587 62222 17208
Giải ba 48530 53235
Giải nhì 99751
Giải nhất 86911
Đặc biệt 387093
Đầu Đuôi
0 3,8
1 1
2 2
3 0,3,3,5
4 1
5 1,5
6 1
7 0
8 7,7,8
9 3,8
Đầu Đuôi
3,7 0
1,4,5,6 1
2 2
0,3,3,9 3
4
3,5 5
6
8,8 7
0,8,9 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 03-11-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 03-11-2020
Giải tám 84
Giải bảy 421
Giải sáu 1066 3747 9650
Giải năm 6407
Giải bốn 86918 98767 25912 77600
32334 97743 81608
Giải ba 55568 84384
Giải nhì 40517
Giải nhất 35440
Đặc biệt 865814
Đầu Đuôi
0 0,7,8
1 2,4,7,8
2 1
3 4
4 0,3,7
5 0
6 6,7,8
7
8 4,4
9
Đầu Đuôi
0,4,5 0
2 1
1 2
4 3
1,3,8,8 4
5
6 6
0,1,4,6 7
0,1,6 8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 27-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 27-10-2020
Giải tám 45
Giải bảy 741
Giải sáu 8023 5624 6676
Giải năm 3719
Giải bốn 02969 57521 14640 24458
95740 48999 49783
Giải ba 79449 30288
Giải nhì 64829
Giải nhất 57874
Đặc biệt 928537
Đầu Đuôi
0
1 9
2 1,3,4,9
3 7
4 0,0,1,5,9
5 8
6 9
7 4,6
8 3,8
9 9
Đầu Đuôi
4,4 0
2,4 1
2
2,8 3
2,7 4
4 5
7 6
3 7
5,8 8
1,2,4,6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 20-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 20-10-2020
Giải tám 90
Giải bảy 135
Giải sáu 6351 1958 3829
Giải năm 3620
Giải bốn 49331 21564 31470 43822
18877 11938 52798
Giải ba 46372 92736
Giải nhì 56261
Giải nhất 52776
Đặc biệt 685108
Đầu Đuôi
0 8
1
2 0,2,9
3 1,5,6,8
4
5 1,8
6 1,4
7 0,2,6,7
8
9 0,8
Đầu Đuôi
2,7,9 0
3,5,6 1
2,7 2
3
6 4
3 5
3,7 6
7 7
0,3,5,9 8
2 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 13-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 13-10-2020
Giải tám 50
Giải bảy 766
Giải sáu 9187 4858 9072
Giải năm 7737
Giải bốn 50134 90628 11769 72913
39830 59054 89050
Giải ba 02899 67441
Giải nhì 81935
Giải nhất 27712
Đặc biệt 588694
Đầu Đuôi
0
1 2,3
2 8
3 0,4,5,7
4 1
5 0,0,4,8
6 6,9
7 2
8 7
9 4,9
Đầu Đuôi
3,5,5 0
4 1
1,7 2
1 3
3,5,9 4
3 5
6 6
3,8 7
2,5 8
6,9 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 06-10-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 06-10-2020
Giải tám 71
Giải bảy 747
Giải sáu 1671 0092 4268
Giải năm 5133
Giải bốn 00831 68031 85744 48439
91259 10176 14202
Giải ba 08187 25827
Giải nhì 97574
Giải nhất 27587
Đặc biệt 806768
Đầu Đuôi
0 2
1
2 7
3 1,1,3,9
4 4,7
5 9
6 8,8
7 1,1,4,6
8 7,7
9 2
Đầu Đuôi
0
3,3,7,7 1
0,9 2
3 3
4,7 4
5
7 6
2,4,8,8 7
6,6 8
3,5 9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 29-09-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 29-09-2020
Giải tám 55
Giải bảy 877
Giải sáu 9182 8525 6333
Giải năm 7126
Giải bốn 72455 50785 41171 67582
11761 06324 14563
Giải ba 11777 12224
Giải nhì 15512
Giải nhất 27534
Đặc biệt 998874
Đầu Đuôi
0
1 2
2 4,4,5,6
3 3,4
4
5 5,5
6 1,3
7 1,4,7,7
8 2,2,5
9
Đầu Đuôi
0
6,7 1
1,8,8 2
3,6 3
2,2,3,7 4
2,5,5,8 5
2 6
7,7 7
8
9

Xổ số Bạc Liêu Thứ ba ngày 22-09-2020

XSMN » XS Bạc Liêu Thứ ba » XS Bạc Liêu 22-09-2020
Giải tám 33
Giải bảy 567
Giải sáu 3889 3456 8470
Giải năm 4540
Giải bốn 60439 22099 09279 50222
76588 77068 05602
Giải ba 71315 81381
Giải nhì 65129
Giải nhất 37723
Đặc biệt 389657
Đầu Đuôi
0 2
1 5
2 2,3,9
3 3,9
4 0
5 6,7
6 7,8
7 0,9
8 1,8,9
9 9
Đầu Đuôi
4,7 0
8 1
0,2 2
2,3 3
4
1 5
5 6
5,6 7
6,8 8
2,3,7,8,9 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới