XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-07-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-07-2021
Giải tám 32
Giải bảy 801
Giải sáu 5652 3251 2017
Giải năm 5832
Giải bốn 07364 98474 57121 71316
74075 04656 13744
Giải ba 96511 75602
Giải nhì 36141
Giải nhất 48436
Đặc biệt 862319
Đầu Đuôi
0 1,2
1 1,6,7,9
2 1
3 2,2,6
4 1,4
5 1,2,6
6 4
7 4,5
8
9
Đầu Đuôi
0
0,1,2,4,5 1
0,3,3,5 2
3
4,6,7 4
7 5
1,3,5 6
1 7
8
1 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-07-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-07-2021
Giải tám 16
Giải bảy 585
Giải sáu 8670 2569 3634
Giải năm 8454
Giải bốn 45033 98538 24234 33707
05792 99809 15528
Giải ba 64032 77500
Giải nhì 60426
Giải nhất 03459
Đặc biệt 678403
Đầu Đuôi
0 0,3,7,9
1 6
2 6,8
3 2,3,4,4,8
4
5 4,9
6 9
7 0
8 5
9 2
Đầu Đuôi
0,7 0
1
3,9 2
0,3 3
3,3,5 4
8 5
1,2 6
0 7
2,3 8
0,5,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-06-2021
Giải tám 94
Giải bảy 724
Giải sáu 3627 6863 6276
Giải năm 5443
Giải bốn 19514 37345 78147 11910
87182 27466 79281
Giải ba 35292 50589
Giải nhì 93542
Giải nhất 69019
Đặc biệt 282497
Đầu Đuôi
0
1 0,4,9
2 4,7
3
4 2,3,5,7
5
6 3,6
7 6
8 1,2,9
9 2,4,7
Đầu Đuôi
1 0
8 1
4,8,9 2
4,6 3
1,2,9 4
4 5
6,7 6
2,4,9 7
8
1,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-06-2021
Giải tám 67
Giải bảy 279
Giải sáu 8776 0823 5584
Giải năm 4497
Giải bốn 58023 19346 15568 55320
35921 36349 88882
Giải ba 46962 58435
Giải nhì 27366
Giải nhất 66275
Đặc biệt 995407
Đầu Đuôi
0 7
1
2 0,1,3,3
3 5
4 6,9
5
6 2,6,7,8
7 5,6,9
8 2,4
9 7
Đầu Đuôi
2 0
2 1
6,8 2
2,2 3
8 4
3,7 5
4,6,7 6
0,6,9 7
6 8
4,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 10-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 10-06-2021
Giải tám 50
Giải bảy 854
Giải sáu 2202 1083 8679
Giải năm 8450
Giải bốn 92684 85698 55479 29707
99032 86099 73472
Giải ba 74808 23644
Giải nhì 68200
Giải nhất 62713
Đặc biệt 435569
Đầu Đuôi
0 0,2,7,8
1 3
2
3 2
4 4
5 0,0,4
6 9
7 2,9,9
8 3,4
9 8,9
Đầu Đuôi
0,5,5 0
1
0,3,7 2
1,8 3
4,5,8 4
5
6
0 7
0,9 8
6,7,7,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 03-06-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 03-06-2021
Giải tám 55
Giải bảy 131
Giải sáu 3660 0067 7592
Giải năm 5975
Giải bốn 13003 80187 78063 02089
78366 79642 18100
Giải ba 12941 49512
Giải nhì 32373
Giải nhất 96532
Đặc biệt 842196
Đầu Đuôi
0 0,3
1 2
2
3 1,2
4 1,2
5 5
6 0,3,6,7
7 3,5
8 7,9
9 2,6
Đầu Đuôi
0,6 0
3,4 1
1,3,4,9 2
0,6,7 3
4
5,7 5
6,9 6
6,8 7
8
8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 27-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 27-05-2021
Giải tám 73
Giải bảy 345
Giải sáu 8497 2164 5656
Giải năm 6003
Giải bốn 00081 64367 92675 24373
22196 52239 73618
Giải ba 94656 20804
Giải nhì 32974
Giải nhất 31604
Đặc biệt 038239
Đầu Đuôi
0 3,4,4
1 8
2
3 9,9
4 5
5 6,6
6 4,7
7 3,3,4,5
8 1
9 6,7
Đầu Đuôi
0
8 1
2
0,7,7 3
0,0,6,7 4
4,7 5
5,5,9 6
6,9 7
1 8
3,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 20-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 20-05-2021
Giải tám 66
Giải bảy 991
Giải sáu 3010 5756 6036
Giải năm 5493
Giải bốn 21993 17447 80683 39910
79026 85552 80718
Giải ba 29078 37332
Giải nhì 75090
Giải nhất 53873
Đặc biệt 702581
Đầu Đuôi
0
1 0,0,8
2 6
3 2,6
4 7
5 2,6
6 6
7 3,8
8 1,3
9 0,1,3,3
Đầu Đuôi
1,1,9 0
8,9 1
3,5 2
7,8,9,9 3
4
5
2,3,5,6 6
4 7
1,7 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 13-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 13-05-2021
Giải tám 01
Giải bảy 381
Giải sáu 7823 9942 8629
Giải năm 1052
Giải bốn 29492 51043 81453 04879
47035 42799 94841
Giải ba 40322 69378
Giải nhì 29313
Giải nhất 56900
Đặc biệt 955086
Đầu Đuôi
0 0,1
1 3
2 2,3,9
3 5
4 1,2,3
5 2,3
6
7 8,9
8 1,6
9 2,9
Đầu Đuôi
0 0
0,4,8 1
2,4,5,9 2
1,2,4,5 3
4
3 5
8 6
7
7 8
2,7,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 06-05-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 06-05-2021
Giải tám 13
Giải bảy 294
Giải sáu 4547 7431 4792
Giải năm 9587
Giải bốn 42258 16234 75651 71542
55959 43029 18729
Giải ba 83635 86141
Giải nhì 08687
Giải nhất 31092
Đặc biệt 334231
Đầu Đuôi
0
1 3
2 9,9
3 1,1,4,5
4 1,2,7
5 1,8,9
6
7
8 7,7
9 2,2,4
Đầu Đuôi
0
3,3,4,5 1
4,9,9 2
1 3
3,9 4
3 5
6
4,8,8 7
5 8
2,2,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 29-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 29-04-2021
Giải tám 31
Giải bảy 787
Giải sáu 5095 4345 0226
Giải năm 0607
Giải bốn 29646 85452 45819 43061
15375 60137 27951
Giải ba 71371 52299
Giải nhì 01299
Giải nhất 95468
Đặc biệt 803115
Đầu Đuôi
0 7
1 5,9
2 6
3 1,7
4 5,6
5 1,2
6 1,8
7 1,5
8 7
9 5,9,9
Đầu Đuôi
0
3,5,6,7 1
5 2
3
4
1,4,7,9 5
2,4 6
0,3,8 7
6 8
1,9,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 22-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 22-04-2021
Giải tám 87
Giải bảy 333
Giải sáu 0425 7508 7879
Giải năm 0490
Giải bốn 13073 80423 71339 68573
52352 78276 49313
Giải ba 43482 32973
Giải nhì 88672
Giải nhất 46241
Đặc biệt 198035
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2 3,5
3 3,5,9
4 1
5 2
6
7 2,3,3,3,6,9
8 2,7
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4 1
5,7,8 2
1,2,3,7,7,7 3
4
2,3 5
7 6
8 7
0 8
3,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 15-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 15-04-2021
Giải tám 74
Giải bảy 877
Giải sáu 6644 4256 9185
Giải năm 8015
Giải bốn 45189 18950 34133 07219
41932 84628 90365
Giải ba 20003 80804
Giải nhì 48645
Giải nhất 19088
Đặc biệt 752890
Đầu Đuôi
0 3,4
1 5,9
2 8
3 2,3
4 4,5
5 0,6
6 5
7 4,7
8 5,8,9
9 0
Đầu Đuôi
5,9 0
1
3 2
0,3 3
0,4,7 4
1,4,6,8 5
5 6
7 7
2,8 8
1,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-04-2021
Giải tám 94
Giải bảy 195
Giải sáu 2115 5279 1791
Giải năm 5951
Giải bốn 27507 18216 60014 62774
82875 94843 33077
Giải ba 17152 96573
Giải nhì 38990
Giải nhất 22822
Đặc biệt 777705
Đầu Đuôi
0 5,7
1 4,5,6
2 2
3
4 3
5 1,2
6
7 3,4,5,7,9
8
9 0,1,4,5
Đầu Đuôi
9 0
5,9 1
2,5 2
4,7 3
1,7,9 4
0,1,7,9 5
1 6
0,7 7
8
7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-04-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-04-2021
Giải tám 56
Giải bảy 405
Giải sáu 3267 5776 5692
Giải năm 1548
Giải bốn 07848 67176 99391 85186
66006 02056 76364
Giải ba 66388 06185
Giải nhì 32676
Giải nhất 55634
Đặc biệt 053398
Đầu Đuôi
0 5,6
1
2
3 4
4 8,8
5 6,6
6 4,7
7 6,6,6
8 5,6,8
9 1,2,8
Đầu Đuôi
0
9 1
9 2
3
3,6 4
0,8 5
0,5,5,7,7,7,8 6
6 7
4,4,8,9 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 25-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 25-03-2021
Giải tám 09
Giải bảy 643
Giải sáu 6380 4042 3907
Giải năm 6764
Giải bốn 25033 27383 50227 23603
51570 39073 86606
Giải ba 62261 02572
Giải nhì 07165
Giải nhất 77729
Đặc biệt 504917
Đầu Đuôi
0 3,6,7,9
1 7
2 7,9
3 3
4 2,3
5
6 1,4,5
7 0,2,3
8 0,3
9
Đầu Đuôi
7,8 0
6 1
4,7 2
0,3,4,7,8 3
6 4
6 5
0 6
0,1,2 7
8
0,2 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 18-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 18-03-2021
Giải tám 73
Giải bảy 337
Giải sáu 1128 9844 0449
Giải năm 4251
Giải bốn 37637 78829 16620 73676
40035 12756 81932
Giải ba 88043 34835
Giải nhì 68089
Giải nhất 75459
Đặc biệt 574673
Đầu Đuôi
0
1
2 0,8,9
3 2,5,5,7,7
4 3,4,9
5 1,6,9
6
7 3,3,6
8 9
9
Đầu Đuôi
2 0
5 1
3 2
4,7,7 3
4 4
3,3 5
5,7 6
3,3 7
2 8
2,4,5,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 11-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 11-03-2021
Giải tám 56
Giải bảy 687
Giải sáu 7034 4504 6739
Giải năm 8386
Giải bốn 81561 60884 79244 37817
24345 86888 86278
Giải ba 83310 78214
Giải nhì 35473
Giải nhất 02860
Đặc biệt 155919
Đầu Đuôi
0 4
1 0,4,7,9
2
3 4,9
4 4,5
5 6
6 0,1
7 3,8
8 4,6,7,8
9
Đầu Đuôi
1,6 0
6 1
2
7 3
0,1,3,4,8 4
4 5
5,8 6
1,8 7
7,8 8
1,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 04-03-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 04-03-2021
Giải tám 18
Giải bảy 017
Giải sáu 5917 9035 0403
Giải năm 0457
Giải bốn 11783 00059 21468 01723
47100 80760 21684
Giải ba 26860 00817
Giải nhì 08834
Giải nhất 51582
Đặc biệt 227843
Đầu Đuôi
0 0,3
1 7,7,7,8
2 3
3 4,5
4 3
5 7,9
6 0,0,8
7
8 2,3,4
9
Đầu Đuôi
0,6,6 0
1
8 2
0,2,4,8 3
3,8 4
3 5
6
1,1,1,5 7
1,6 8
5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 25-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 25-02-2021
Giải tám 45
Giải bảy 251
Giải sáu 6570 4160 6155
Giải năm 3513
Giải bốn 73570 47098 37294 67190
97532 44748 39109
Giải ba 75235 17265
Giải nhì 33806
Giải nhất 65620
Đặc biệt 622893
Đầu Đuôi
0 6,9
1 3
2 0
3 2,5
4 5,8
5 1,5
6 0,5
7 0,0
8
9 0,3,4,8
Đầu Đuôi
2,6,7,7,9 0
5 1
3 2
1,9 3
9 4
3,4,5,6 5
0 6
7
4,9 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 18-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 18-02-2021
Giải tám 63
Giải bảy 800
Giải sáu 7809 1574 9641
Giải năm 4939
Giải bốn 86460 03118 77225 76036
58833 54127 80371
Giải ba 52963 73526
Giải nhì 29546
Giải nhất 74709
Đặc biệt 631152
Đầu Đuôi
0 0,9,9
1 8
2 5,6,7
3 3,6,9
4 1,6
5 2
6 0,3,3
7 1,4
8
9
Đầu Đuôi
0,6 0
4,7 1
5 2
3,6,6 3
7 4
2 5
2,3,4 6
2 7
1 8
0,0,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 11-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 11-02-2021
Giải tám 36
Giải bảy 362
Giải sáu 9595 8081 0291
Giải năm 9885
Giải bốn 23357 05673 32821 39742
72676 61561 61358
Giải ba 66482 57151
Giải nhì 35796
Giải nhất 61396
Đặc biệt 821132
Đầu Đuôi
0
1
2 1
3 2,6
4 2
5 1,7,8
6 1,2
7 3,6
8 1,2,5
9 1,5,6,6
Đầu Đuôi
0
2,5,6,8,9 1
3,4,6,8 2
7 3
4
8,9 5
3,7,9,9 6
5 7
5 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 04-02-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 04-02-2021
Giải tám 98
Giải bảy 250
Giải sáu 8319 2029 0509
Giải năm 0257
Giải bốn 44111 56039 13481 34864
34192 14884 35307
Giải ba 57193 58313
Giải nhì 24585
Giải nhất 94736
Đặc biệt 115548
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1,3,9
2 9
3 6,9
4 8
5 0,7
6 4
7
8 1,4,5
9 2,3,8
Đầu Đuôi
5 0
1,8 1
9 2
1,9 3
6,8 4
8 5
3 6
0,5 7
4,9 8
0,1,2,3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 28-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 28-01-2021
Giải tám 73
Giải bảy 382
Giải sáu 4764 2407 5239
Giải năm 2474
Giải bốn 16367 05730 07676 21310
64561 62097 33257
Giải ba 31841 41511
Giải nhì 35416
Giải nhất 99850
Đặc biệt 087866
Đầu Đuôi
0 7
1 0,1,6
2
3 0,9
4 1
5 0,7
6 1,4,6,7
7 3,4,6
8 2
9 7
Đầu Đuôi
1,3,5 0
1,4,6 1
8 2
7 3
6,7 4
5
1,6,7 6
0,5,6,9 7
8
3 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 21-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 21-01-2021
Giải tám 92
Giải bảy 897
Giải sáu 0587 8750 0323
Giải năm 1054
Giải bốn 25098 67033 43780 57451
00076 53263 28617
Giải ba 61363 52013
Giải nhì 43569
Giải nhất 25519
Đặc biệt 078424
Đầu Đuôi
0
1 3,7,9
2 3,4
3 3
4
5 0,1,4
6 3,3,9
7 6
8 0,7
9 2,7,8
Đầu Đuôi
5,8 0
5 1
9 2
1,2,3,6,6 3
2,5 4
5
7 6
1,8,9 7
9 8
1,6 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 14-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 14-01-2021
Giải tám 21
Giải bảy 172
Giải sáu 1602 1492 1300
Giải năm 2075
Giải bốn 84519 71645 72984 30876
59400 23476 67382
Giải ba 63025 77287
Giải nhì 24725
Giải nhất 28749
Đặc biệt 279246
Đầu Đuôi
0 0,0,2
1 9
2 1,5,5
3
4 5,6,9
5
6
7 2,5,6,6
8 2,4,7
9 2
Đầu Đuôi
0,0 0
2 1
0,7,8,9 2
3
8 4
2,2,4,7 5
4,7,7 6
8 7
8
1,4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 07-01-2021

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 07-01-2021
Giải tám 37
Giải bảy 542
Giải sáu 1511 7546 8604
Giải năm 1174
Giải bốn 26668 00582 11081 88908
72752 40509 75878
Giải ba 91983 11426
Giải nhì 15270
Giải nhất 19605
Đặc biệt 547067
Đầu Đuôi
0 4,5,8,9
1 1
2 6
3 7
4 2,6
5 2
6 7,8
7 0,4,8
8 1,2,3
9
Đầu Đuôi
7 0
1,8 1
4,5,8 2
8 3
0,7 4
0 5
2,4 6
3,6 7
0,6,7 8
0 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 31-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 31-12-2020
Giải tám 73
Giải bảy 141
Giải sáu 2773 1181 8686
Giải năm 4164
Giải bốn 65828 90200 15459 28849
06071 44962 72201
Giải ba 85056 87215
Giải nhì 01640
Giải nhất 08137
Đặc biệt 184618
Đầu Đuôi
0 0,1
1 5,8
2 8
3 7
4 0,1,9
5 6,9
6 2,4
7 1,3,3
8 1,6
9
Đầu Đuôi
0,4 0
0,4,7,8 1
6 2
7,7 3
6 4
1 5
5,8 6
3 7
1,2 8
4,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-12-2020
Giải tám 39
Giải bảy 063
Giải sáu 5159 0828 2095
Giải năm 6577
Giải bốn 07387 76999 65722 91326
10266 75259 44440
Giải ba 26479 00449
Giải nhì 80905
Giải nhất 46416
Đặc biệt 107174
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 2,6,8
3 9
4 0,9
5 9,9
6 3,6
7 4,7,9
8 7
9 5,9
Đầu Đuôi
4 0
1
2 2
6 3
7 4
0,9 5
1,2,6 6
7,8 7
2 8
3,4,5,5,7,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-12-2020
Giải tám 87
Giải bảy 819
Giải sáu 6983 6132 9046
Giải năm 4263
Giải bốn 37698 57049 32526 26992
57103 26748 87994
Giải ba 76770 76459
Giải nhì 96878
Giải nhất 58522
Đặc biệt 613411
Đầu Đuôi
0 3
1 1,9
2 2,6
3 2
4 6,8,9
5 9
6 3
7 0,8
8 3,7
9 2,4,8
Đầu Đuôi
7 0
1 1
2,3,9 2
0,6,8 3
9 4
5
2,4 6
8 7
4,7,9 8
1,4,5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 10-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 10-12-2020
Giải tám 16
Giải bảy 475
Giải sáu 1020 7770 0167
Giải năm 7382
Giải bốn 09630 95560 56672 89764
18192 81638 92002
Giải ba 14266 63050
Giải nhì 83879
Giải nhất 14837
Đặc biệt 167111
Đầu Đuôi
0 2
1 1,6
2 0
3 0,7,8
4
5 0
6 0,4,6,7
7 0,2,5,9
8 2
9 2
Đầu Đuôi
2,3,5,6,7 0
1 1
0,7,8,9 2
3
6 4
7 5
1,6 6
3,6 7
3 8
7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 03-12-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 03-12-2020
Giải tám 71
Giải bảy 422
Giải sáu 5784 5895 8314
Giải năm 1666
Giải bốn 54187 63865 43458 61557
74788 48034 84144
Giải ba 46294 26217
Giải nhì 83651
Giải nhất 22855
Đặc biệt 536804
Đầu Đuôi
0 4
1 4,7
2 2
3 4
4 4
5 1,5,7,8
6 5,6
7 1
8 4,7,8
9 4,5
Đầu Đuôi
0
5,7 1
2 2
3
0,1,3,4,8,9 4
5,6,9 5
6 6
1,5,8 7
5,8 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 26-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 26-11-2020
Giải tám 65
Giải bảy 279
Giải sáu 8703 6879 0814
Giải năm 5487
Giải bốn 75669 95104 85217 84170
17927 37775 07216
Giải ba 22926 36972
Giải nhì 67946
Giải nhất 49342
Đặc biệt 800244
Đầu Đuôi
0 3,4
1 4,6,7
2 6,7
3
4 2,4,6
5
6 5,9
7 0,2,5,9,9
8 7
9
Đầu Đuôi
7 0
1
4,7 2
0 3
0,1,4 4
6,7 5
1,2,4 6
1,2,8 7
8
6,7,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 19-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 19-11-2020
Giải tám 09
Giải bảy 863
Giải sáu 8454 7166 6955
Giải năm 4542
Giải bốn 32159 99673 71788 35886
80484 44241 82289
Giải ba 45915 29607
Giải nhì 37469
Giải nhất 00793
Đặc biệt 765131
Đầu Đuôi
0 7,9
1 5
2
3 1
4 1,2
5 4,5,9
6 3,6,9
7 3
8 4,6,8,9
9 3
Đầu Đuôi
0
3,4 1
4 2
6,7,9 3
5,8 4
1,5 5
6,8 6
0 7
8 8
0,5,6,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 12-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 12-11-2020
Giải tám 24
Giải bảy 434
Giải sáu 9550 0806 6786
Giải năm 4640
Giải bốn 75782 37820 99611 53802
42872 11659 72303
Giải ba 24766 58534
Giải nhì 47784
Giải nhất 79901
Đặc biệt 873143
Đầu Đuôi
0 1,2,3,6
1 1
2 0,4
3 4,4
4 0,3
5 0,9
6 6
7 2
8 2,4,6
9
Đầu Đuôi
2,4,5 0
0,1 1
0,7,8 2
0,4 3
2,3,3,8 4
5
0,6,8 6
7
8
5 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 05-11-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 05-11-2020
Giải tám 83
Giải bảy 178
Giải sáu 4425 7842 3526
Giải năm 7796
Giải bốn 92711 18151 21797 47788
95230 24763 35123
Giải ba 10382 58597
Giải nhì 16606
Giải nhất 26050
Đặc biệt 557848
Đầu Đuôi
0 6
1 1
2 3,5,6
3 0
4 2,8
5 0,1
6 3
7 8
8 2,3,8
9 6,7,7
Đầu Đuôi
3,5 0
1,5 1
4,8 2
2,6,8 3
4
2 5
0,2,9 6
9,9 7
4,7,8 8
9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 29-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 29-10-2020
Giải tám 84
Giải bảy 166
Giải sáu 3798 3477 0871
Giải năm 4771
Giải bốn 53845 45301 23660 99310
45181 36849 74390
Giải ba 83170 20120
Giải nhì 72540
Giải nhất 47214
Đặc biệt 351713
Đầu Đuôi
0 1
1 0,3,4
2 0
3
4 0,5,9
5
6 0,6
7 0,1,1,7
8 1,4
9 0,8
Đầu Đuôi
1,2,4,6,7,9 0
0,7,7,8 1
2
1 3
1,8 4
4 5
6 6
7 7
9 8
4 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 22-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 22-10-2020
Giải tám 93
Giải bảy 284
Giải sáu 6208 7696 1335
Giải năm 4053
Giải bốn 19837 40359 12160 37877
05802 70886 73399
Giải ba 75877 06144
Giải nhì 90965
Giải nhất 20476
Đặc biệt 395251
Đầu Đuôi
0 2,8
1
2
3 5,7
4 4
5 1,3,9
6 0,5
7 6,7,7
8 4,6
9 3,6,9
Đầu Đuôi
6 0
5 1
0 2
5,9 3
4,8 4
3,6 5
7,8,9 6
3,7,7 7
0 8
5,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 15-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 15-10-2020
Giải tám 33
Giải bảy 342
Giải sáu 5821 2793 9588
Giải năm 8689
Giải bốn 88095 64260 13324 00610
26633 44668 12969
Giải ba 11931 60846
Giải nhì 84773
Giải nhất 50760
Đặc biệt 918227
Đầu Đuôi
0
1 0
2 1,4,7
3 1,3,3
4 2,6
5
6 0,0,8,9
7 3
8 8,9
9 3,5
Đầu Đuôi
1,6,6 0
2,3 1
4 2
3,3,7,9 3
2 4
9 5
4 6
2 7
6,8 8
6,8 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 08-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 08-10-2020
Giải tám 23
Giải bảy 980
Giải sáu 5841 0703 0909
Giải năm 6757
Giải bốn 00899 64495 73554 62831
74899 56826 09682
Giải ba 05902 78221
Giải nhì 95061
Giải nhất 64543
Đặc biệt 528144
Đầu Đuôi
0 2,3,9
1
2 1,3,6
3 1
4 1,3,4
5 4,7
6 1
7
8 0,2
9 5,9,9
Đầu Đuôi
8 0
2,3,4,6 1
0,8 2
0,2,4 3
4,5 4
9 5
2 6
5 7
8
0,9,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 01-10-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 01-10-2020
Giải tám 58
Giải bảy 903
Giải sáu 4850 0701 8949
Giải năm 4366
Giải bốn 61753 85489 92756 80204
28750 08782 94199
Giải ba 40685 31386
Giải nhì 76342
Giải nhất 07049
Đặc biệt 627304
Đầu Đuôi
0 1,3,4,4
1
2
3
4 2,9,9
5 0,0,3,6,8
6 6
7
8 2,5,6,9
9 9
Đầu Đuôi
5,5 0
0 1
4,8 2
0,5 3
0,0 4
8 5
5,6,8 6
7
5 8
4,4,8,9 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 24-09-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 24-09-2020
Giải tám 96
Giải bảy 679
Giải sáu 5638 8198 1963
Giải năm 5373
Giải bốn 82667 91773 99868 71136
25591 50939 78536
Giải ba 33539 15988
Giải nhì 55973
Giải nhất 64216
Đặc biệt 231487
Đầu Đuôi
0
1 6
2
3 6,6,8,9,9
4
5
6 3,7,8
7 3,3,3,9
8 7,8
9 1,6,8
Đầu Đuôi
0
9 1
2
6,7,7,7 3
4
5
1,3,3,9 6
6,8 7
3,6,8,9 8
3,3,7 9

Xổ số Bình Thuận Thứ năm ngày 17-09-2020

XSMN » XS Bình Thuận Thứ năm » XS Bình Thuận 17-09-2020
Giải tám 04
Giải bảy 313
Giải sáu 3894 3902 3005
Giải năm 6183
Giải bốn 83261 74107 75614 96700
02755 58763 33981
Giải ba 53441 99508
Giải nhì 47607
Giải nhất 77754
Đặc biệt 245936
Đầu Đuôi
0 0,2,4,5,7,7,8
1 3,4
2
3 6
4 1
5 4,5
6 1,3
7
8 1,3
9 4
Đầu Đuôi
0 0
4,6,8 1
0 2
1,6,8 3
0,1,5,9 4
0,5 5
3 6
0,0 7
0 8
9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới