XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-07-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-07-2021
Giải tám 87
Giải bảy 360
Giải sáu 3648 3821 1918
Giải năm 7120
Giải bốn 09130 75334 63187 85023
19722 21415 96866
Giải ba 53302 26287
Giải nhì 46311
Giải nhất 64473
Đặc biệt 922293
Đầu Đuôi
0 2
1 1,5,8
2 0,1,2,3
3 0,4
4 8
5
6 0,6
7 3
8 7,7,7
9 3
Đầu Đuôi
2,3,6 0
1,2 1
0,2 2
2,7,9 3
3 4
1 5
6 6
8,8,8 7
1,4 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-06-2021
Giải tám 76
Giải bảy 310
Giải sáu 3303 7357 0416
Giải năm 6678
Giải bốn 74495 93691 30603 99304
91370 17398 46935
Giải ba 80606 46367
Giải nhì 36389
Giải nhất 76674
Đặc biệt 187649
Đầu Đuôi
0 3,3,4,6
1 0,6
2
3 5
4 9
5 7
6 7
7 0,4,6,8
8 9
9 1,5,8
Đầu Đuôi
1,7 0
9 1
2
0,0 3
0,7 4
3,9 5
0,1,7 6
5,6 7
7,9 8
4,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 18-06-2021
Giải tám 49
Giải bảy 998
Giải sáu 8506 7431 9707
Giải năm 6521
Giải bốn 37042 19536 85606 96009
65009 51174 66885
Giải ba 08560 55737
Giải nhì 52769
Giải nhất 74954
Đặc biệt 156167
Đầu Đuôi
0 6,6,7,9,9
1
2 1
3 1,6,7
4 2,9
5 4
6 0,7,9
7 4
8 5
9 8
Đầu Đuôi
6 0
2,3 1
4 2
3
5,7 4
8 5
0,0,3 6
0,3,6 7
9 8
0,0,4,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 11-06-2021
Giải tám 61
Giải bảy 982
Giải sáu 8143 5461 4099
Giải năm 2454
Giải bốn 37064 61642 60317 77071
10506 87233 63294
Giải ba 85893 47387
Giải nhì 64161
Giải nhất 85642
Đặc biệt 547575
Đầu Đuôi
0 6
1 7
2
3 3
4 2,2,3
5 4
6 1,1,1,4
7 1,5
8 2,7
9 3,4,9
Đầu Đuôi
0
6,6,6,7 1
4,4,8 2
3,4,9 3
5,6,9 4
7 5
0 6
1,8 7
8
9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 04-06-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 04-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 133
Giải sáu 2203 5540 2962
Giải năm 8943
Giải bốn 03017 17102 13986 00442
70537 57715 30785
Giải ba 79982 91701
Giải nhì 12588
Giải nhất 12455
Đặc biệt 624597
Đầu Đuôi
0 1,2,3
1 5,7
2
3 3,5,7
4 0,2,3
5 5
6 2
7
8 2,5,6,8
9 7
Đầu Đuôi
4 0
0 1
0,4,6,8 2
0,3,4 3
4
1,3,5,8 5
8 6
1,3,9 7
8 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 28-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 28-05-2021
Giải tám 09
Giải bảy 660
Giải sáu 3365 3500 2949
Giải năm 0437
Giải bốn 50927 19619 31199 65217
92343 64008 69647
Giải ba 13616 05270
Giải nhì 73169
Giải nhất 72438
Đặc biệt 025441
Đầu Đuôi
0 0,8,9
1 6,7,9
2 7
3 7,8
4 1,3,7,9
5
6 0,5,9
7 0
8
9 9
Đầu Đuôi
0,6,7 0
4 1
2
4 3
4
6 5
1 6
1,2,3,4 7
0,3 8
0,1,4,6,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 21-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 21-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 306
Giải sáu 8373 6343 7153
Giải năm 8279
Giải bốn 78430 70752 86598 45351
02295 88171 44232
Giải ba 22792 42444
Giải nhì 76194
Giải nhất 90695
Đặc biệt 727533
Đầu Đuôi
0 6
1
2
3 0,2,3
4 3,4
5 1,2,3
6
7 1,3,9
8 3
9 2,4,5,5,8
Đầu Đuôi
3 0
5,7 1
3,5,9 2
3,4,5,7,8 3
4,9 4
9,9 5
0 6
7
9 8
7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 14-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 14-05-2021
Giải tám 65
Giải bảy 395
Giải sáu 9052 2570 2847
Giải năm 2736
Giải bốn 76425 63457 68077 65103
18261 51833 23028
Giải ba 57469 79825
Giải nhì 43137
Giải nhất 62370
Đặc biệt 873650
Đầu Đuôi
0 3
1
2 5,5,8
3 3,6,7
4 7
5 0,2,7
6 1,5,9
7 0,0,7
8
9 5
Đầu Đuôi
5,7,7 0
6 1
5 2
0,3 3
4
2,2,6,9 5
3 6
3,4,5,7 7
2 8
6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 07-05-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 07-05-2021
Giải tám 83
Giải bảy 456
Giải sáu 8387 8809 6055
Giải năm 6007
Giải bốn 78815 58708 00020 35889
02092 06005 69629
Giải ba 22174 92301
Giải nhì 44095
Giải nhất 67924
Đặc biệt 450087
Đầu Đuôi
0 1,5,7,8,9
1 5
2 0,4,9
3
4
5 5,6
6
7 4
8 3,7,7,9
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
0 1
9 2
8 3
2,7 4
0,1,5,9 5
5 6
0,8,8 7
0 8
0,2,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 30-04-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 30-04-2021
Giải tám 08
Giải bảy 503
Giải sáu 7391 5005 1410
Giải năm 1216
Giải bốn 30697 81612 62238 86771
64767 70432 91096
Giải ba 20099 34251
Giải nhì 89178
Giải nhất 16741
Đặc biệt 300869
Đầu Đuôi
0 3,5,8
1 0,2,6
2
3 2,8
4 1
5 1
6 7,9
7 1,8
8
9 1,6,7,9
Đầu Đuôi
1 0
4,5,7,9 1
1,3 2
0 3
4
0 5
1,9 6
6,9 7
0,3,7 8
6,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 23-04-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 23-04-2021
Giải tám 64
Giải bảy 137
Giải sáu 9521 1652 5379
Giải năm 4975
Giải bốn 33340 52639 05012 59852
33004 38386 89132
Giải ba 48494 57446
Giải nhì 72973
Giải nhất 49662
Đặc biệt 414609
Đầu Đuôi
0 4,9
1 2
2 1
3 2,7,9
4 0,6
5 2,2
6 2,4
7 3,5,9
8 6
9 4
Đầu Đuôi
4 0
2 1
1,3,5,5,6 2
7 3
0,6,9 4
7 5
4,8 6
3 7
8
0,3,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 16-04-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 16-04-2021
Giải tám 13
Giải bảy 731
Giải sáu 4777 0857 0761
Giải năm 3247
Giải bốn 15046 73502 49759 27795
84160 23667 34682
Giải ba 16075 93560
Giải nhì 19162
Giải nhất 53601
Đặc biệt 847899
Đầu Đuôi
0 1,2
1 3
2
3 1
4 6,7
5 7,9
6 0,0,1,2,7
7 5,7
8 2
9 5,9
Đầu Đuôi
6,6 0
0,3,6 1
0,6,8 2
1 3
4
7,9 5
4 6
4,5,6,7 7
8
5,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 09-04-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 09-04-2021
Giải tám 90
Giải bảy 507
Giải sáu 4869 1223 4162
Giải năm 1722
Giải bốn 97788 31447 54521 20584
35863 48953 70761
Giải ba 46614 47869
Giải nhì 72113
Giải nhất 74649
Đặc biệt 269016
Đầu Đuôi
0 7
1 3,4,6
2 1,2,3
3
4 7,9
5 3
6 1,2,3,9,9
7
8 4,8
9 0
Đầu Đuôi
9 0
2,6 1
2,6 2
1,2,5,6 3
1,8 4
5
1 6
0,4 7
8 8
4,6,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-04-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-04-2021
Giải tám 27
Giải bảy 943
Giải sáu 8211 0392 7980
Giải năm 6014
Giải bốn 47393 77046 00539 28564
47940 67323 87926
Giải ba 31002 96482
Giải nhì 14693
Giải nhất 36707
Đặc biệt 852531
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,4
2 3,6,7
3 1,9
4 0,3,6
5
6 4
7
8 0,2
9 2,3,3
Đầu Đuôi
4,8 0
1,3 1
0,8,9 2
2,4,9,9 3
1,6 4
5
2,4 6
0,2 7
8
3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 26-03-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 26-03-2021
Giải tám 40
Giải bảy 852
Giải sáu 1161 7288 5153
Giải năm 0980
Giải bốn 96807 73169 68793 98479
43456 12129 67993
Giải ba 94526 18419
Giải nhì 57323
Giải nhất 99377
Đặc biệt 174652
Đầu Đuôi
0 7
1 9
2 3,6,9
3
4 0
5 2,2,3,6
6 1,9
7 7,9
8 0,8
9 3,3
Đầu Đuôi
4,8 0
6 1
5,5 2
2,5,9,9 3
4
5
2,5 6
0,7 7
8 8
1,2,6,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 19-03-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 19-03-2021
Giải tám 47
Giải bảy 067
Giải sáu 3901 7963 2470
Giải năm 6699
Giải bốn 79711 10285 12816 79938
87127 05080 53579
Giải ba 97503 17921
Giải nhì 66427
Giải nhất 81560
Đặc biệt 215010
Đầu Đuôi
0 1,3
1 0,1,6
2 1,7,7
3 8
4 7
5
6 0,3,7
7 0,9
8 0,5
9 9
Đầu Đuôi
1,6,7,8 0
0,1,2 1
2
0,6 3
4
8 5
1 6
2,2,4,6 7
3 8
7,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-03-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-03-2021
Giải tám 01
Giải bảy 856
Giải sáu 6969 6383 1111
Giải năm 9405
Giải bốn 79199 87206 18232 53965
68212 32502 52586
Giải ba 50896 02668
Giải nhì 31415
Giải nhất 82645
Đặc biệt 337724
Đầu Đuôi
0 1,2,5,6
1 1,2,5
2 4
3 2
4 5
5 6
6 5,8,9
7
8 3,6
9 6,9
Đầu Đuôi
0
0,1 1
0,1,3 2
8 3
2 4
0,1,4,6 5
0,5,8,9 6
7
6 8
6,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-03-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-03-2021
Giải tám 33
Giải bảy 660
Giải sáu 2582 6204 1518
Giải năm 6122
Giải bốn 51332 87205 56567 58339
91507 18078 51472
Giải ba 43482 47559
Giải nhì 22934
Giải nhất 31990
Đặc biệt 957311
Đầu Đuôi
0 4,5,7
1 1,8
2 2
3 2,3,4,9
4
5 9
6 0,7
7 2,8
8 2,2
9 0
Đầu Đuôi
6,9 0
1 1
2,3,7,8,8 2
3 3
0,3 4
0 5
6
0,6 7
1,7 8
3,5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 26-02-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 26-02-2021
Giải tám 87
Giải bảy 736
Giải sáu 5736 6543 5422
Giải năm 0762
Giải bốn 01418 63918 26908 08008
75957 03641 14777
Giải ba 38984 84649
Giải nhì 17777
Giải nhất 70545
Đặc biệt 513093
Đầu Đuôi
0 8,8
1 8,8
2 2
3 6,6
4 1,3,5,9
5 7
6 2
7 7,7
8 4,7
9 3
Đầu Đuôi
0
4 1
2,6 2
4,9 3
8 4
4 5
3,3 6
5,7,7,8 7
0,0,1,1 8
4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 19-02-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 19-02-2021
Giải tám 79
Giải bảy 136
Giải sáu 3426 1371 5691
Giải năm 8748
Giải bốn 16528 59564 63865 85599
38145 97161 48730
Giải ba 87778 70528
Giải nhì 54455
Giải nhất 24048
Đặc biệt 087753
Đầu Đuôi
0
1
2 6,8,8
3 0,6
4 5,8,8
5 3,5
6 1,4,5
7 1,8,9
8
9 1,9
Đầu Đuôi
3 0
6,7,9 1
2
5 3
6 4
4,5,6 5
2,3 6
7
2,2,4,4,7 8
7,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 12-02-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 12-02-2021
Giải tám 27
Giải bảy 285
Giải sáu 5578 2952 4886
Giải năm 6167
Giải bốn 53946 50964 84735 94310
48038 84003 51179
Giải ba 84032 50508
Giải nhì 97129
Giải nhất 35755
Đặc biệt 548424
Đầu Đuôi
0 3,8
1 0
2 4,7,9
3 2,5,8
4 6
5 2,5
6 4,7
7 8,9
8 5,6
9
Đầu Đuôi
1 0
1
3,5 2
0 3
2,6 4
3,5,8 5
4,8 6
2,6 7
0,3,7 8
2,7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 05-02-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 05-02-2021
Giải tám 05
Giải bảy 853
Giải sáu 4728 7801 6868
Giải năm 8125
Giải bốn 72825 79528 48633 80511
78997 41280 78553
Giải ba 78641 99492
Giải nhì 86185
Giải nhất 53906
Đặc biệt 707735
Đầu Đuôi
0 1,5,6
1 1
2 5,5,8,8
3 3,5
4 1
5 3,3
6 8
7
8 0,5
9 2,7
Đầu Đuôi
8 0
0,1,4 1
9 2
3,5,5 3
4
0,2,2,3,8 5
0 6
9 7
2,2,6 8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 29-01-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 29-01-2021
Giải tám 98
Giải bảy 860
Giải sáu 7730 9324 4956
Giải năm 8929
Giải bốn 90151 46941 42677 03748
04241 42030 50176
Giải ba 29460 82724
Giải nhì 75869
Giải nhất 03969
Đặc biệt 593061
Đầu Đuôi
0
1
2 4,4,9
3 0,0
4 1,1,8
5 1,6
6 0,0,1,9,9
7 6,7
8
9 8
Đầu Đuôi
3,3,6,6 0
4,4,5,6 1
2
3
2,2 4
5
5,7 6
7 7
4,9 8
2,6,6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 22-01-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 22-01-2021
Giải tám 47
Giải bảy 639
Giải sáu 5219 9608 7399
Giải năm 5045
Giải bốn 86124 69579 25942 83509
36322 32146 58527
Giải ba 48152 82396
Giải nhì 94016
Giải nhất 73414
Đặc biệt 702360
Đầu Đuôi
0 8,9
1 4,6,9
2 2,4,7
3 9
4 2,5,6,7
5 2
6 0
7 9
8
9 6,9
Đầu Đuôi
6 0
1
2,4,5 2
3
1,2 4
4 5
1,4,9 6
2,4 7
0 8
0,1,3,7,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 15-01-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 15-01-2021
Giải tám 39
Giải bảy 664
Giải sáu 0583 4107 2687
Giải năm 6515
Giải bốn 39607 30434 74026 25253
06545 29716 94949
Giải ba 60646 25991
Giải nhì 27704
Giải nhất 80023
Đặc biệt 373408
Đầu Đuôi
0 4,7,7,8
1 5,6
2 3,6
3 4,9
4 5,6,9
5 3
6 4
7
8 3,7
9 1
Đầu Đuôi
0
9 1
2
2,5,8 3
0,3,6 4
1,4 5
1,2,4 6
0,0,8 7
0 8
3,4 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 08-01-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 08-01-2021
Giải tám 28
Giải bảy 181
Giải sáu 0362 1689 6164
Giải năm 7732
Giải bốn 41873 57934 18686 60017
98923 34649 15181
Giải ba 68504 66408
Giải nhì 37030
Giải nhất 03809
Đặc biệt 123951
Đầu Đuôi
0 4,8,9
1 7
2 3,8
3 0,2,4
4 9
5 1
6 2,4
7 3
8 1,1,6,9
9
Đầu Đuôi
3 0
5,8,8 1
3,6 2
2,7 3
0,3,6 4
5
8 6
1 7
0,2 8
0,4,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 01-01-2021

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 01-01-2021
Giải tám 07
Giải bảy 854
Giải sáu 3747 4111 9006
Giải năm 5161
Giải bốn 98181 84147 82615 40420
37220 53884 31537
Giải ba 70481 86230
Giải nhì 26344
Giải nhất 12524
Đặc biệt 092730
Đầu Đuôi
0 6,7
1 1,5
2 0,0,4
3 0,0,7
4 4,7,7
5 4
6 1
7
8 1,1,4
9
Đầu Đuôi
2,2,3,3 0
1,6,8,8 1
2
3
2,4,5,8 4
1 5
0 6
0,3,4,4 7
8
9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-12-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-12-2020
Giải tám 72
Giải bảy 093
Giải sáu 0303 5823 7979
Giải năm 6347
Giải bốn 41775 72176 95193 04926
45322 68073 28735
Giải ba 85926 89883
Giải nhì 30105
Giải nhất 45043
Đặc biệt 522104
Đầu Đuôi
0 3,4,5
1
2 2,3,6,6
3 5
4 3,7
5
6
7 2,3,5,6,9
8 3
9 3,3
Đầu Đuôi
0
1
2,7 2
0,2,4,7,8,9,9 3
0 4
0,3,7 5
2,2,7 6
4 7
8
7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18-12-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 18-12-2020
Giải tám 42
Giải bảy 018
Giải sáu 0906 4158 3374
Giải năm 1233
Giải bốn 64446 48155 33198 10972
08661 92657 41923
Giải ba 80355 18892
Giải nhì 83089
Giải nhất 83401
Đặc biệt 840599
Đầu Đuôi
0 1,6
1 8
2 3
3 3
4 2,6
5 5,5,7,8
6 1
7 2,4
8 9
9 2,8,9
Đầu Đuôi
0
0,6 1
4,7,9 2
2,3 3
7 4
5,5 5
0,4 6
5 7
1,5,9 8
8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 11-12-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 11-12-2020
Giải tám 37
Giải bảy 871
Giải sáu 7593 8739 2650
Giải năm 3985
Giải bốn 90655 75408 92354 42801
19562 00311 18722
Giải ba 77512 90228
Giải nhì 76871
Giải nhất 51574
Đặc biệt 626507
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1 1,2
2 2,8
3 7,9
4
5 0,4,5
6 2
7 1,1,4
8 5
9 3
Đầu Đuôi
5 0
0,1,7,7 1
1,2,6 2
9 3
5,7 4
5,8 5
6
0,3 7
0,2 8
3 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 04-12-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 04-12-2020
Giải tám 06
Giải bảy 018
Giải sáu 3463 4889 0145
Giải năm 5735
Giải bốn 92090 78486 46716 88053
52767 91263 67922
Giải ba 45727 80649
Giải nhì 08607
Giải nhất 47281
Đặc biệt 466967
Đầu Đuôi
0 6,7
1 6,8
2 2,7
3 5
4 5,9
5 3
6 3,3,7,7
7
8 1,6,9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
8 1
2 2
5,6,6 3
4
3,4 5
0,1,8 6
0,2,6,6 7
1 8
4,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 27-11-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 27-11-2020
Giải tám 28
Giải bảy 204
Giải sáu 1274 1638 7379
Giải năm 0883
Giải bốn 54414 48188 80991 58353
86240 47127 39750
Giải ba 95102 06837
Giải nhì 03657
Giải nhất 88337
Đặc biệt 333382
Đầu Đuôi
0 2,4
1 4
2 7,8
3 7,7,8
4 0
5 0,3,7
6
7 4,9
8 2,3,8
9 1
Đầu Đuôi
4,5 0
9 1
0,8 2
5,8 3
0,1,7 4
5
6
2,3,3,5 7
2,3,8 8
7 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 20-11-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 20-11-2020
Giải tám 16
Giải bảy 356
Giải sáu 0705 3885 2769
Giải năm 8889
Giải bốn 98199 57639 82017 18927
53977 21841 59702
Giải ba 00954 13960
Giải nhì 80938
Giải nhất 06986
Đặc biệt 574047
Đầu Đuôi
0 2,5
1 6,7
2 7
3 8,9
4 1,7
5 4,6
6 0,9
7 7
8 5,6,9
9 9
Đầu Đuôi
6 0
4 1
0 2
3
5 4
0,8 5
1,5,8 6
1,2,4,7 7
3 8
3,6,8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 13-11-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 13-11-2020
Giải tám 71
Giải bảy 989
Giải sáu 4054 8897 1347
Giải năm 4940
Giải bốn 28929 65819 10864 14228
03968 05378 70954
Giải ba 06354 30428
Giải nhì 88660
Giải nhất 09088
Đặc biệt 226477
Đầu Đuôi
0
1 9
2 8,8,9
3
4 0,7
5 4,4,4
6 0,4,8
7 1,7,8
8 8,9
9 7
Đầu Đuôi
4,6 0
7 1
2
3
5,5,5,6 4
5
6
4,7,9 7
2,2,6,7,8 8
1,2,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 06-11-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 06-11-2020
Giải tám 20
Giải bảy 799
Giải sáu 3410 9593 0129
Giải năm 1515
Giải bốn 96093 60402 67405 31629
09615 23561 12547
Giải ba 01244 73852
Giải nhì 24231
Giải nhất 87593
Đặc biệt 388811
Đầu Đuôi
0 2,5
1 0,1,5,5
2 0,9,9
3 1
4 4,7
5 2
6 1
7
8
9 3,3,3,9
Đầu Đuôi
1,2 0
1,3,6 1
0,5 2
9,9,9 3
4 4
0,1,1 5
6
4 7
8
2,2,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 30-10-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 30-10-2020
Giải tám 13
Giải bảy 289
Giải sáu 5236 2447 0962
Giải năm 7111
Giải bốn 82505 03994 27376 15273
87136 86130 56389
Giải ba 94944 37831
Giải nhì 50196
Giải nhất 59065
Đặc biệt 591363
Đầu Đuôi
0 5
1 1,3
2
3 0,1,6,6
4 4,7
5
6 2,3,5
7 3,6
8 9,9
9 4,6
Đầu Đuôi
3 0
1,3 1
6 2
1,6,7 3
4,9 4
0,6 5
3,3,7,9 6
4 7
8
8,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 23-10-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 23-10-2020
Giải tám 41
Giải bảy 054
Giải sáu 0170 9335 0774
Giải năm 8568
Giải bốn 86800 28075 82235 80761
40566 98309 40688
Giải ba 49061 07915
Giải nhì 70087
Giải nhất 31162
Đặc biệt 975780
Đầu Đuôi
0 0,9
1 5
2
3 5,5
4 1
5 4
6 1,1,2,6,8
7 0,4,5
8 0,7,8
9
Đầu Đuôi
0,7,8 0
4,6,6 1
6 2
3
5,7 4
1,3,3,7 5
6 6
8 7
6,8 8
0 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 16-10-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 16-10-2020
Giải tám 34
Giải bảy 543
Giải sáu 2570 8258 6336
Giải năm 3688
Giải bốn 36561 35220 67650 48831
28069 57497 08724
Giải ba 25512 38967
Giải nhì 52216
Giải nhất 48121
Đặc biệt 836716
Đầu Đuôi
0
1 2,6,6
2 0,1,4
3 1,4,6
4 3
5 0,8
6 1,7,9
7 0
8 8
9 7
Đầu Đuôi
2,5,7 0
2,3,6 1
1 2
4 3
2,3 4
5
1,1,3 6
6,9 7
5,8 8
6 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 09-10-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 09-10-2020
Giải tám 59
Giải bảy 843
Giải sáu 9207 9774 0184
Giải năm 3702
Giải bốn 66304 83528 48496 04142
93785 13885 10210
Giải ba 67733 21064
Giải nhì 59634
Giải nhất 92917
Đặc biệt 619297
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 0,7
2 8
3 3,4
4 2,3
5 9
6 4
7 4
8 4,5,5
9 6,7
Đầu Đuôi
1 0
1
0,4 2
3,4 3
0,3,6,7,8 4
8,8 5
9 6
0,1,9 7
2 8
5 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 02-10-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 02-10-2020
Giải tám 48
Giải bảy 680
Giải sáu 2454 1110 5109
Giải năm 8898
Giải bốn 77322 40625 03289 78548
45731 00532 73294
Giải ba 74393 72979
Giải nhì 60801
Giải nhất 17637
Đặc biệt 883337
Đầu Đuôi
0 1,9
1 0
2 2,5
3 1,2,7,7
4 8,8
5 4
6
7 9
8 0,9
9 3,4,8
Đầu Đuôi
1,8 0
0,3 1
2,3 2
9 3
5,9 4
2 5
6
3,3 7
4,4,9 8
0,7,8 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 25-09-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 25-09-2020
Giải tám 26
Giải bảy 451
Giải sáu 6495 4263 9341
Giải năm 3699
Giải bốn 86724 20853 93311 21507
00871 39780 25302
Giải ba 45931 91716
Giải nhì 39392
Giải nhất 00925
Đặc biệt 083289
Đầu Đuôi
0 2,7
1 1,6
2 4,5,6
3 1
4 1
5 1,3
6 3
7 1
8 0,9
9 2,5,9
Đầu Đuôi
8 0
1,3,4,5,7 1
0,9 2
5,6 3
2 4
2,9 5
1,2 6
0 7
8
8,9 9

Xổ số Bình Dương Thứ sáu ngày 18-09-2020

XSMN » XS Bình Dương Thứ sáu » XS Bình Dương 18-09-2020
Giải tám 09
Giải bảy 652
Giải sáu 1356 0598 1361
Giải năm 4251
Giải bốn 84605 06538 88755 93718
05198 87688 53115
Giải ba 07496 20460
Giải nhì 68111
Giải nhất 30571
Đặc biệt 567574
Đầu Đuôi
0 5,9
1 1,5,8
2
3 8
4
5 1,2,5,6
6 0,1
7 1,4
8 8
9 6,8,8
Đầu Đuôi
6 0
1,5,6,7 1
5 2
3
7 4
0,1,5 5
5,9 6
7
1,3,8,9,9 8
0 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới