XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-07-2021
Giải tám 65
Giải bảy 158
Giải sáu 5456 8893 7727
Giải năm 6781
Giải bốn 73645 15880 60932 45359
31183 56147 38116
Giải ba 41563 01800
Giải nhì 84757
Giải nhất 11650
Đặc biệt 922213
Đầu Đuôi
0 0
1 3,6
2 7
3 2
4 5,7
5 0,6,7,8,9
6 3,5
7
8 0,1,3
9 3
Đầu Đuôi
0,5,8 0
8 1
3 2
1,6,8,9 3
4
4,6 5
1,5 6
2,4,5 7
5 8
5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-07-2021
Giải tám 38
Giải bảy 381
Giải sáu 6733 5478 9545
Giải năm 3647
Giải bốn 54362 52797 20146 78622
99402 38616 62017
Giải ba 55931 57724
Giải nhì 57329
Giải nhất 30364
Đặc biệt 552114
Đầu Đuôi
0 2
1 4,6,7
2 2,4,9
3 1,3,8
4 5,6,7
5
6 2,4
7 8
8 1
9 7
Đầu Đuôi
0
3,8 1
0,2,6 2
3 3
1,2,6 4
4 5
1,4 6
1,4,9 7
3,7 8
2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-07-2021
Giải tám 70
Giải bảy 972
Giải sáu 7769 2113 9797
Giải năm 3991
Giải bốn 41808 40118 79466 16304
77857 84527 81580
Giải ba 50076 74020
Giải nhì 26678
Giải nhất 17532
Đặc biệt 425487
Đầu Đuôi
0 4,8
1 3,8
2 0,7
3 2
4
5 7
6 6,9
7 0,2,6,8
8 0,7
9 1,7
Đầu Đuôi
2,7,8 0
9 1
3,7 2
1 3
0 4
5
6,7 6
2,5,8,9 7
0,1,7 8
6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-07-2021
Giải tám 41
Giải bảy 863
Giải sáu 2689 5082 8114
Giải năm 0668
Giải bốn 00222 20026 26871 06566
74385 24246 34225
Giải ba 96417 05681
Giải nhì 48714
Giải nhất 05616
Đặc biệt 088165
Đầu Đuôi
0
1 4,4,6,7
2 2,5,6
3
4 1,6
5
6 3,5,6,8
7 1
8 1,2,5,9
9
Đầu Đuôi
0
4,7,8 1
2,8 2
6 3
1,1 4
2,6,8 5
1,2,4,6 6
1 7
6 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-06-2021
Giải tám 80
Giải bảy 719
Giải sáu 2304 7712 4145
Giải năm 1334
Giải bốn 97946 97705 58854 76191
59861 69347 81897
Giải ba 51920 64908
Giải nhì 10725
Giải nhất 54137
Đặc biệt 129903
Đầu Đuôi
0 3,4,5,8
1 2,9
2 0,5
3 4,7
4 5,6,7
5 4
6 1
7
8 0
9 1,7
Đầu Đuôi
2,8 0
6,9 1
1 2
0 3
0,3,5 4
0,2,4 5
4 6
3,4,9 7
0 8
1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-06-2021
Giải tám 31
Giải bảy 313
Giải sáu 2401 4767 9092
Giải năm 1881
Giải bốn 26833 77323 87123 94463
75774 33705 52972
Giải ba 51650 81859
Giải nhì 47505
Giải nhất 01284
Đặc biệt 509158
Đầu Đuôi
0 1,5,5
1 3
2 3,3
3 1,3
4
5 0,8,9
6 3,7
7 2,4
8 1,4
9 2
Đầu Đuôi
5 0
0,3,8 1
7,9 2
1,2,2,3,6 3
7,8 4
0,0 5
6
6 7
5 8
5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 12-06-2021
Giải tám 63
Giải bảy 255
Giải sáu 0439 5074 7720
Giải năm 2286
Giải bốn 55909 45636 01754 25460
82717 12238 04965
Giải ba 31670 36362
Giải nhì 66355
Giải nhất 32789
Đặc biệt 051128
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 0,8
3 6,8,9
4
5 4,5,5
6 0,2,3,5
7 0,4
8 6,9
9
Đầu Đuôi
2,6,7 0
1
6 2
6 3
5,7 4
5,5,6 5
3,8 6
1 7
2,3 8
0,3,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 05-06-2021
Giải tám 54
Giải bảy 350
Giải sáu 1700 5731 7072
Giải năm 8975
Giải bốn 50214 86014 11176 27017
45936 59467 22846
Giải ba 47907 72328
Giải nhì 68364
Giải nhất 79950
Đặc biệt 103373
Đầu Đuôi
0 0,7
1 4,4,7
2 8
3 1,6
4 6
5 0,0,4
6 4,7
7 2,3,5,6
8
9
Đầu Đuôi
0,5,5 0
3 1
7 2
7 3
1,1,5,6 4
7 5
3,4,7 6
0,1,6 7
2 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 29-05-2021
Giải tám 86
Giải bảy 795
Giải sáu 0061 0219 4906
Giải năm 3053
Giải bốn 75688 88202 90916 40176
94221 43971 98464
Giải ba 51427 50987
Giải nhì 73204
Giải nhất 36039
Đặc biệt 594799
Đầu Đuôi
0 2,4,6
1 6,9
2 1,7
3 9
4
5 3
6 1,4
7 1,6
8 6,7,8
9 5,9
Đầu Đuôi
0
2,6,7 1
0 2
5 3
0,6 4
9 5
0,1,7,8 6
2,8 7
8 8
1,3,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 22-05-2021
Giải tám 56
Giải bảy 446
Giải sáu 7881 7540 7642
Giải năm 5479
Giải bốn 03264 17110 90079 74485
95413 71835 89354
Giải ba 13705 26599
Giải nhì 43205
Giải nhất 64959
Đặc biệt 826870
Đầu Đuôi
0 5,5
1 0,3
2
3 5
4 0,2,6
5 4,6,9
6 4
7 0,9,9
8 1,5
9 9
Đầu Đuôi
1,4,7 0
8 1
4 2
1 3
5,6 4
0,0,3,8 5
4,5 6
7
8
5,7,7,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 15-05-2021
Giải tám 20
Giải bảy 291
Giải sáu 8478 4132 7614
Giải năm 0947
Giải bốn 56378 54362 25212 34609
44403 56913 49576
Giải ba 93145 73206
Giải nhì 74671
Giải nhất 28919
Đặc biệt 327381
Đầu Đuôi
0 3,6,9
1 2,3,4,9
2 0
3 2
4 5,7
5
6 2
7 1,6,8,8
8 1
9 1
Đầu Đuôi
2 0
7,8,9 1
1,3,6 2
0,1 3
1 4
4 5
0,7 6
4 7
7,7 8
0,1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 08-05-2021
Giải tám 82
Giải bảy 416
Giải sáu 5827 8802 4424
Giải năm 3660
Giải bốn 89449 05307 97294 08437
13917 84861 62551
Giải ba 09351 12384
Giải nhì 19812
Giải nhất 62701
Đặc biệt 728257
Đầu Đuôi
0 1,2,7
1 2,6,7
2 4,7
3 7
4 9
5 1,1,7
6 0,1
7
8 2,4
9 4
Đầu Đuôi
6 0
0,5,5,6 1
0,1,8 2
3
2,8,9 4
5
1 6
0,1,2,3,5 7
8
4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 01-05-2021
Giải tám 22
Giải bảy 549
Giải sáu 4870 0510 8304
Giải năm 3110
Giải bốn 59510 39378 34341 21372
78018 16826 11144
Giải ba 26991 04455
Giải nhì 24116
Giải nhất 96398
Đặc biệt 965461
Đầu Đuôi
0 4
1 0,0,0,6,8
2 2,6
3
4 1,4,9
5 5
6 1
7 0,2,8
8
9 1,8
Đầu Đuôi
1,1,1,7 0
4,6,9 1
2,7 2
3
0,4 4
5 5
1,2 6
7
1,7,9 8
4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-04-2021
Giải tám 80
Giải bảy 235
Giải sáu 6422 6814 4713
Giải năm 2274
Giải bốn 60731 62977 07550 09521
43673 27026 77975
Giải ba 63292 76619
Giải nhì 55306
Giải nhất 76604
Đặc biệt 698415
Đầu Đuôi
0 4,6
1 3,4,5,9
2 1,2,6
3 1,5
4
5 0
6
7 3,4,5,7
8 0
9 2
Đầu Đuôi
5,8 0
2,3 1
2,9 2
1,7 3
0,1,7 4
1,3,7 5
0,2 6
7 7
8
1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-04-2021
Giải tám 65
Giải bảy 508
Giải sáu 3900 4400 5673
Giải năm 9805
Giải bốn 08263 91790 53835 28487
93056 13640 79594
Giải ba 20374 64002
Giải nhì 27549
Giải nhất 18338
Đặc biệt 778060
Đầu Đuôi
0 0,0,2,5,8
1
2
3 5,8
4 0,9
5 6
6 0,3,5
7 3,4
8 7
9 0,4
Đầu Đuôi
0,0,4,6,9 0
1
0 2
6,7 3
7,9 4
0,3,6 5
5 6
8 7
0,3 8
4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-04-2021
Giải tám 97
Giải bảy 078
Giải sáu 7410 3117 0968
Giải năm 5393
Giải bốn 04661 17189 42609 89656
64472 97925 54191
Giải ba 31522 46040
Giải nhì 34745
Giải nhất 81963
Đặc biệt 233971
Đầu Đuôi
0 9
1 0,7
2 2,5
3
4 0,5
5 6
6 1,3,8
7 1,2,8
8 9
9 1,3,7
Đầu Đuôi
1,4 0
6,7,9 1
2,7 2
6,9 3
4
2,4 5
5 6
1,9 7
6,7 8
0,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-04-2021
Giải tám 99
Giải bảy 826
Giải sáu 0233 1133 3439
Giải năm 8069
Giải bốn 91814 04571 19319 37890
41729 85097 63153
Giải ba 65868 19942
Giải nhì 39507
Giải nhất 73691
Đặc biệt 901969
Đầu Đuôi
0 7
1 4,9
2 6,9
3 3,3,9
4 2
5 3
6 8,9,9
7 1
8
9 0,1,7,9
Đầu Đuôi
9 0
7,9 1
4 2
3,3,5 3
1 4
5
2 6
0,9 7
6 8
1,2,3,6,6,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 20-03-2021
Giải tám 22
Giải bảy 095
Giải sáu 6576 9117 7276
Giải năm 6322
Giải bốn 84951 02777 16349 24429
37978 87096 35318
Giải ba 52151 54052
Giải nhì 96865
Giải nhất 11866
Đặc biệt 217711
Đầu Đuôi
0
1 1,7,8
2 2,2,9
3
4 9
5 1,1,2
6 5,6
7 6,6,7,8
8
9 5,6
Đầu Đuôi
0
1,5,5 1
2,2,5 2
3
4
6,9 5
6,7,7,9 6
1,7 7
1,7 8
2,4 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 13-03-2021
Giải tám 28
Giải bảy 828
Giải sáu 0828 2919 6432
Giải năm 0658
Giải bốn 68452 73293 41831 52378
70098 70651 75456
Giải ba 26192 79190
Giải nhì 66542
Giải nhất 17479
Đặc biệt 772453
Đầu Đuôi
0
1 9
2 8,8,8
3 1,2
4 2
5 1,2,3,6,8
6
7 8,9
8
9 0,2,3,8
Đầu Đuôi
9 0
3,5 1
3,4,5,9 2
5,9 3
4
5
5 6
7
2,2,2,5,7,9 8
1,7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 06-03-2021
Giải tám 96
Giải bảy 404
Giải sáu 4527 2467 4685
Giải năm 9125
Giải bốn 20681 34470 52428 57388
84108 02967 62070
Giải ba 81121 30015
Giải nhì 68721
Giải nhất 18160
Đặc biệt 780114
Đầu Đuôi
0 4,8
1 4,5
2 1,1,5,7,8
3
4
5
6 0,7,7
7 0,0
8 1,5,8
9 6
Đầu Đuôi
6,7,7 0
2,2,8 1
2
3
0,1 4
1,2,8 5
9 6
2,6,6 7
0,2,8 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 27-02-2021
Giải tám 22
Giải bảy 481
Giải sáu 6299 4251 9008
Giải năm 6153
Giải bốn 30293 25243 49530 00756
37279 56122 11607
Giải ba 75301 90131
Giải nhì 65959
Giải nhất 21395
Đặc biệt 728251
Đầu Đuôi
0 1,7,8
1
2 2,2
3 0,1
4 3
5 1,1,3,6,9
6
7 9
8 1
9 3,5,9
Đầu Đuôi
3 0
0,3,5,5,8 1
2,2 2
4,5,9 3
4
9 5
5 6
0 7
0 8
5,7,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 20-02-2021
Giải tám 90
Giải bảy 558
Giải sáu 4749 6899 5947
Giải năm 9066
Giải bốn 31858 00739 56610 77253
99246 16367 11087
Giải ba 08416 58366
Giải nhì 36993
Giải nhất 42976
Đặc biệt 706788
Đầu Đuôi
0
1 0,6
2
3 9
4 6,7,9
5 3,8,8
6 6,6,7
7 6
8 7,8
9 0,3,9
Đầu Đuôi
1,9 0
1
2
5,9 3
4
5
1,4,6,6,7 6
4,6,8 7
5,5,8 8
3,4,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 13-02-2021
Giải tám 14
Giải bảy 450
Giải sáu 4334 4189 1948
Giải năm 8286
Giải bốn 47198 13663 31107 49764
94034 60534 19390
Giải ba 49395 36774
Giải nhì 54251
Giải nhất 15925
Đặc biệt 766911
Đầu Đuôi
0 7
1 1,4
2 5
3 4,4,4
4 8
5 0,1
6 3,4
7 4
8 6,9
9 0,5,8
Đầu Đuôi
5,9 0
1,5 1
2
6 3
1,3,3,3,6,7 4
2,9 5
8 6
0 7
4,9 8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 06-02-2021
Giải tám 31
Giải bảy 197
Giải sáu 0624 6585 7033
Giải năm 4181
Giải bốn 19574 48007 16308 34480
97637 89492 50824
Giải ba 97703 93926
Giải nhì 99432
Giải nhất 27839
Đặc biệt 516837
Đầu Đuôi
0 3,7,8
1
2 4,4,6
3 1,2,3,7,7,9
4
5
6
7 4
8 0,1,5
9 2,7
Đầu Đuôi
8 0
3,8 1
3,9 2
0,3 3
2,2,7 4
8 5
2 6
0,3,3,9 7
0 8
3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 30-01-2021
Giải tám 10
Giải bảy 070
Giải sáu 0654 9877 2698
Giải năm 4699
Giải bốn 67162 18594 74692 66957
54481 23830 74751
Giải ba 98281 62596
Giải nhì 87693
Giải nhất 95136
Đặc biệt 366082
Đầu Đuôi
0
1 0
2
3 0,6
4
5 1,4,7
6 2
7 0,7
8 1,1,2
9 2,3,4,6,8,9
Đầu Đuôi
1,3,7 0
5,8,8 1
6,8,9 2
9 3
5,9 4
5
3,9 6
5,7 7
9 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 23-01-2021
Giải tám 25
Giải bảy 407
Giải sáu 9997 4440 3436
Giải năm 0246
Giải bốn 51850 67480 18509 67424
52719 60232 78578
Giải ba 56811 68567
Giải nhì 35093
Giải nhất 66722
Đặc biệt 957784
Đầu Đuôi
0 7,9
1 1,9
2 2,4,5
3 2,6
4 0,6
5 0
6 7
7 8
8 0,4
9 3,7
Đầu Đuôi
4,5,8 0
1 1
2,3 2
9 3
2,8 4
2 5
3,4 6
0,6,9 7
7 8
0,1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 16-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 485
Giải sáu 1684 4683 9040
Giải năm 5283
Giải bốn 95930 91597 63234 55650
86215 71880 70507
Giải ba 15588 22872
Giải nhì 36784
Giải nhất 12536
Đặc biệt 060778
Đầu Đuôi
0 7
1 5
2
3 0,4,6,8
4 0
5 0
6
7 2,8
8 0,3,3,4,4,5,8
9 7
Đầu Đuôi
3,4,5,8 0
1
7 2
8,8 3
3,8,8 4
1,8 5
3 6
0,9 7
3,7,8 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 09-01-2021
Giải tám 29
Giải bảy 832
Giải sáu 9352 3497 0431
Giải năm 4947
Giải bốn 72114 86852 79306 85214
98720 21150 63314
Giải ba 50934 38614
Giải nhì 38755
Giải nhất 01140
Đặc biệt 279862
Đầu Đuôi
0 6
1 4,4,4,4
2 0,9
3 1,2,4
4 0,7
5 0,2,2,5
6 2
7
8
9 7
Đầu Đuôi
2,4,5 0
3 1
3,5,5,6 2
3
1,1,1,1,3 4
5 5
0 6
4,9 7
8
2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 02-01-2021

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 02-01-2021
Giải tám 32
Giải bảy 255
Giải sáu 7053 4171 1265
Giải năm 6105
Giải bốn 15001 78264 07494 71828
75617 48083 10655
Giải ba 48165 49443
Giải nhì 45134
Giải nhất 97347
Đặc biệt 976599
Đầu Đuôi
0 1,5
1 7
2 8
3 2,4
4 3,7
5 3,5,5
6 4,5,5
7 1
8 3
9 4,9
Đầu Đuôi
0
0,7 1
3 2
4,5,8 3
3,6,9 4
0,5,5,6,6 5
6
1,4 7
2 8
9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-12-2020
Giải tám 24
Giải bảy 774
Giải sáu 3226 3043 7619
Giải năm 9198
Giải bốn 94071 78625 08619 08161
80317 69606 86446
Giải ba 70819 57918
Giải nhì 85934
Giải nhất 88162
Đặc biệt 825744
Đầu Đuôi
0 6
1 7,8,9,9,9
2 4,5,6
3 4
4 3,4,6
5
6 1,2
7 1,4
8
9 8
Đầu Đuôi
0
6,7 1
6 2
4 3
2,3,4,7 4
2 5
0,2,4 6
1 7
1,9 8
1,1,1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-12-2020
Giải tám 26
Giải bảy 733
Giải sáu 3726 5119 8821
Giải năm 2739
Giải bốn 09794 65501 68109 03761
41108 12421 67936
Giải ba 17251 22921
Giải nhì 34015
Giải nhất 06975
Đặc biệt 797871
Đầu Đuôi
0 1,8,9
1 5,9
2 1,1,1,6,6
3 3,6,9
4
5 1
6 1
7 1,5
8
9 4
Đầu Đuôi
0
0,2,2,2,5,6,7 1
2
3 3
9 4
1,7 5
2,2,3 6
7
0 8
0,1,3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 12-12-2020
Giải tám 63
Giải bảy 221
Giải sáu 5659 6353 5290
Giải năm 1957
Giải bốn 23259 94566 30730 76800
70306 77190 25910
Giải ba 72243 05919
Giải nhì 77814
Giải nhất 21333
Đặc biệt 790577
Đầu Đuôi
0 0,6
1 0,4,9
2 1
3 0,3
4 3
5 3,7,9,9
6 3,6
7 7
8
9 0,0
Đầu Đuôi
0,1,3,9,9 0
2 1
2
3,4,5,6 3
1 4
5
0,6 6
5,7 7
8
1,5,5 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 05-12-2020
Giải tám 26
Giải bảy 102
Giải sáu 8091 0720 9797
Giải năm 9047
Giải bốn 43997 65078 59095 80641
38197 54531 06746
Giải ba 22122 15076
Giải nhì 47414
Giải nhất 34632
Đặc biệt 690886
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 0,2,6
3 1,2
4 1,6,7
5
6
7 6,8
8 6
9 1,5,7,7,7
Đầu Đuôi
2 0
3,4,9 1
0,2,3 2
3
1 4
9 5
2,4,7,8 6
4,9,9,9 7
7 8
9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 28-11-2020
Giải tám 66
Giải bảy 522
Giải sáu 0745 8051 3356
Giải năm 3814
Giải bốn 68306 08979 24851 45891
93691 57198 69738
Giải ba 79221 35253
Giải nhì 37730
Giải nhất 99228
Đặc biệt 387302
Đầu Đuôi
0 2,6
1 4
2 1,2,8
3 0,8
4 5
5 1,1,3,6
6 6
7 9
8
9 1,1,8
Đầu Đuôi
3 0
2,5,5,9,9 1
0,2 2
5 3
1 4
4 5
0,5,6 6
7
2,3,9 8
7 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 21-11-2020
Giải tám 20
Giải bảy 295
Giải sáu 7521 0919 1516
Giải năm 5062
Giải bốn 72239 75724 17525 80784
39384 83428 74027
Giải ba 70598 02773
Giải nhì 25138
Giải nhất 97615
Đặc biệt 981905
Đầu Đuôi
0 5
1 5,6,9
2 0,1,4,5,7,8
3 8,9
4
5
6 2
7 3
8 4,4
9 5,8
Đầu Đuôi
2 0
2 1
6 2
7 3
2,8,8 4
0,1,2,9 5
1 6
2 7
2,3,9 8
1,3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 14-11-2020
Giải tám 18
Giải bảy 270
Giải sáu 2987 9119 8725
Giải năm 7944
Giải bốn 26312 51613 98883 33850
24715 02036 42440
Giải ba 06728 71725
Giải nhì 28220
Giải nhất 40231
Đặc biệt 363568
Đầu Đuôi
0
1 2,3,5,8,9
2 0,5,5,8
3 1,6
4 0,4
5 0
6 8
7 0
8 3,7
9
Đầu Đuôi
2,4,5,7 0
3 1
1 2
1,8 3
4 4
1,2,2 5
3 6
8 7
1,2,6 8
1 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 07-11-2020
Giải tám 97
Giải bảy 283
Giải sáu 6789 8919 0025
Giải năm 2535
Giải bốn 95848 91763 70555 59239
44632 99562 67863
Giải ba 04851 22312
Giải nhì 96622
Giải nhất 36638
Đặc biệt 584283
Đầu Đuôi
0
1 2,9
2 2,5
3 2,5,8,9
4 8
5 1,5
6 2,3,3
7
8 3,3,9
9 7
Đầu Đuôi
0
5 1
1,2,3,6 2
6,6,8,8 3
4
2,3,5 5
6
9 7
3,4 8
1,3,8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 31-10-2020
Giải tám 45
Giải bảy 064
Giải sáu 5235 3092 3097
Giải năm 1366
Giải bốn 75920 27720 38910 48397
17089 24436 40127
Giải ba 63060 74483
Giải nhì 64482
Giải nhất 61644
Đặc biệt 641570
Đầu Đuôi
0
1 0
2 0,0,7
3 5,6
4 4,5
5
6 0,4,6
7 0
8 2,3,9
9 2,7,7
Đầu Đuôi
1,2,2,6,7 0
1
8,9 2
8 3
4,6 4
3,4 5
3,6 6
2,9,9 7
8
8 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 24-10-2020
Giải tám 27
Giải bảy 232
Giải sáu 3035 1809 2364
Giải năm 6776
Giải bốn 07027 21701 40008 38505
61848 50669 92306
Giải ba 52027 82829
Giải nhì 94438
Giải nhất 49785
Đặc biệt 676271
Đầu Đuôi
0 1,5,6,8,9
1
2 7,7,7,9
3 2,5,8
4 8
5
6 4,9
7 1,6
8 5
9
Đầu Đuôi
0
0,7 1
3 2
3
6 4
0,3,8 5
0,7 6
2,2,2 7
0,3,4 8
0,2,6 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 17-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 17-10-2020
Giải tám 95
Giải bảy 251
Giải sáu 7335 6519 0971
Giải năm 7562
Giải bốn 80685 66975 86040 38215
44813 67464 94258
Giải ba 37000 17654
Giải nhì 19129
Giải nhất 35560
Đặc biệt 127427
Đầu Đuôi
0 0
1 3,5,9
2 7,9
3 5
4 0
5 1,4,8
6 0,2,4
7 1,5
8 5
9 5
Đầu Đuôi
0,4,6 0
5,7 1
6 2
1 3
5,6 4
1,3,7,8,9 5
6
2 7
5 8
1,2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 10-10-2020
Giải tám 05
Giải bảy 937
Giải sáu 4054 0372 7981
Giải năm 4584
Giải bốn 85285 85525 88503 39729
42975 26034 79066
Giải ba 14762 78566
Giải nhì 37790
Giải nhất 65936
Đặc biệt 344926
Đầu Đuôi
0 3,5
1
2 5,6,9
3 4,6,7
4
5 4
6 2,6,6
7 2,5
8 1,4,5
9 0
Đầu Đuôi
9 0
8 1
6,7 2
0 3
3,5,8 4
0,2,7,8 5
2,3,6,6 6
3 7
8
2 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 03-10-2020
Giải tám 09
Giải bảy 164
Giải sáu 5514 6788 4434
Giải năm 9463
Giải bốn 12643 06615 86977 82231
30437 80433 36699
Giải ba 13544 62722
Giải nhì 57440
Giải nhất 30641
Đặc biệt 635713
Đầu Đuôi
0 9
1 3,4,5
2 2
3 1,3,4,7
4 0,1,3,4
5
6 3,4
7 7
8 8
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3,4 1
2 2
1,3,4,6 3
1,3,4,6 4
1 5
6
3,7 7
8 8
0,9 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 26-09-2020
Giải tám 39
Giải bảy 554
Giải sáu 1710 0724 1065
Giải năm 3700
Giải bốn 31476 08129 79680 40311
80987 74737 49008
Giải ba 74339 04184
Giải nhì 70792
Giải nhất 51140
Đặc biệt 436464
Đầu Đuôi
0 0,8
1 0,1
2 4,9
3 7,9,9
4 0
5 4
6 4,5
7 6
8 0,4,7
9 2
Đầu Đuôi
0,1,4,8 0
1 1
9 2
3
2,5,6,8 4
6 5
7 6
3,8 7
0 8
2,3,3 9

Xổ số Đắc Nông Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Đắc Nông Thứ bảy » XS Đắc Nông 19-09-2020
Giải tám 55
Giải bảy 593
Giải sáu 3080 8916 1452
Giải năm 0863
Giải bốn 09058 08269 62064 48522
60218 73481 15515
Giải ba 27070 38581
Giải nhì 44776
Giải nhất 71816
Đặc biệt 386961
Đầu Đuôi
0
1 5,6,6,8
2 2
3
4
5 2,5,8
6 1,3,4,9
7 0,6
8 0,1,1
9 3
Đầu Đuôi
7,8 0
6,8,8 1
2,5 2
6,9 3
6 4
1,5 5
1,1,7 6
7
1,5 8
6 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới