XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-07-2021
Giải tám
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải bốn
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Đặc biệt
Đầu Đuôi
0 ,,,,,,,,,,,,,,,,,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
,,,,,,,,,,,,,,,,, 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-07-2021
Giải tám 43
Giải bảy 208
Giải sáu 2209 1464 5491
Giải năm 8154
Giải bốn 63903 98195 22618 51109
78722 32851 73208
Giải ba 59470 90275
Giải nhì 41214
Giải nhất 95264
Đặc biệt 734881
Đầu Đuôi
0 3,8,8,9,9
1 4,8
2 2
3
4 3
5 1,4
6 4,4
7 0,5
8 1
9 1,5
Đầu Đuôi
7 0
5,8,9 1
2 2
0,4 3
1,5,6,6 4
7,9 5
6
7
0,0,1 8
0,0 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-07-2021
Giải tám 16
Giải bảy 241
Giải sáu 1751 2047 8005
Giải năm 7697
Giải bốn 87768 43969 98613 87796
02130 68080 62252
Giải ba 93569 55934
Giải nhì 25708
Giải nhất 67715
Đặc biệt 680712
Đầu Đuôi
0 5,8
1 2,3,5,6
2
3 0,4
4 1,7
5 1,2
6 8,9,9
7
8 0
9 6,7
Đầu Đuôi
3,8 0
4,5 1
1,5 2
1 3
3 4
0,1 5
1,9 6
4,9 7
0,6 8
6,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-07-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-07-2021
Giải tám 57
Giải bảy 949
Giải sáu 2527 1478 5887
Giải năm 3393
Giải bốn 24995 90192 62651 82590
62104 49248 44169
Giải ba 98662 08784
Giải nhì 18434
Giải nhất 98104
Đặc biệt 874814
Đầu Đuôi
0 4,4
1 4
2 7
3 4
4 8,9
5 1,7
6 2,9
7 8
8 4,7
9 0,2,3,5
Đầu Đuôi
9 0
5 1
6,9 2
9 3
0,0,1,3,8 4
9 5
6
2,5,8 7
4,7 8
4,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-06-2021
Giải tám 99
Giải bảy 053
Giải sáu 3690 0876 7998
Giải năm 7577
Giải bốn 49492 04013 59961 72883
22619 25327 28855
Giải ba 49033 79759
Giải nhì 57209
Giải nhất 16165
Đặc biệt 089482
Đầu Đuôi
0 9
1 3,9
2 7
3 3
4
5 3,5,9
6 1,5
7 6,7
8 2,3
9 0,2,8,9
Đầu Đuôi
9 0
6 1
8,9 2
1,3,5,8 3
4
5,6 5
7 6
2,7 7
9 8
0,1,5,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-06-2021
Giải tám 43
Giải bảy 291
Giải sáu 3526 1442 9180
Giải năm 8062
Giải bốn 24831 29694 76237 07040
44943 37265 92208
Giải ba 46248 05735
Giải nhì 77100
Giải nhất 81057
Đặc biệt 012181
Đầu Đuôi
0 0,8
1
2 6
3 1,5,7
4 0,2,3,3,8
5 7
6 2,5
7
8 0,1
9 1,4
Đầu Đuôi
0,4,8 0
3,8,9 1
4,6 2
4,4 3
9 4
3,6 5
2 6
3,5 7
0,4 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 15-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 15-06-2021
Giải tám 66
Giải bảy 133
Giải sáu 3264 4096 5049
Giải năm 9548
Giải bốn 68705 62571 22433 16291
32750 19362 48679
Giải ba 86483 45324
Giải nhì 81672
Giải nhất 71604
Đặc biệt 966871
Đầu Đuôi
0 4,5
1
2 4
3 3,3
4 8,9
5 0
6 2,4,6
7 1,1,2,9
8 3
9 1,6
Đầu Đuôi
5 0
7,7,9 1
6,7 2
3,3,8 3
0,2,6 4
0 5
6,9 6
7
4 8
4,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 08-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 08-06-2021
Giải tám 94
Giải bảy 477
Giải sáu 1834 3445 3036
Giải năm 9429
Giải bốn 32613 60272 68358 51590
96784 15376 38197
Giải ba 73962 55768
Giải nhì 47920
Giải nhất 61177
Đặc biệt 447843
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,9
3 4,6
4 3,5
5 8
6 2,8
7 2,6,7,7
8 4
9 0,4,7
Đầu Đuôi
2,9 0
1
6,7 2
1,4 3
3,8,9 4
4 5
3,7 6
7,7,9 7
5,6 8
2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 01-06-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 01-06-2021
Giải tám 53
Giải bảy 273
Giải sáu 8610 1149 6031
Giải năm 0863
Giải bốn 47513 48475 02975 46147
36532 00040 02899
Giải ba 75777 98741
Giải nhì 27416
Giải nhất 15259
Đặc biệt 138773
Đầu Đuôi
0
1 0,3,6
2
3 1,2
4 0,1,7,9
5 3,9
6 3
7 3,3,5,5,7
8
9 9
Đầu Đuôi
1,4 0
3,4 1
3 2
1,5,6,7,7 3
4
7,7 5
1 6
4,7 7
8
4,5,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 25-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 25-05-2021
Giải tám 08
Giải bảy 099
Giải sáu 0344 2492 4646
Giải năm 8754
Giải bốn 91961 19267 07067 32262
44322 61308 49960
Giải ba 40741 31888
Giải nhì 76415
Giải nhất 28561
Đặc biệt 471452
Đầu Đuôi
0 8,8
1 5
2 2
3
4 1,4,6
5 2,4
6 0,1,1,2,7,7
7
8 8
9 2,9
Đầu Đuôi
6 0
4,6,6 1
2,5,6,9 2
3
4,5 4
1 5
4 6
6,6 7
0,0,8 8
9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 18-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 18-05-2021
Giải tám 32
Giải bảy 652
Giải sáu 2087 2309 2770
Giải năm 1224
Giải bốn 05311 17851 00409 13108
74103 02042 35017
Giải ba 19649 13059
Giải nhì 44836
Giải nhất 85126
Đặc biệt 589068
Đầu Đuôi
0 3,8,9,9
1 1,7
2 4,6
3 2,6
4 2,9
5 1,2,9
6 8
7 0
8 7
9
Đầu Đuôi
7 0
1,5 1
3,4,5 2
0 3
2 4
5
2,3 6
1,8 7
0,6 8
0,0,4,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 11-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 11-05-2021
Giải tám 86
Giải bảy 407
Giải sáu 8228 5096 9246
Giải năm 1488
Giải bốn 11926 69375 49799 79689
81038 23558 65439
Giải ba 08151 22180
Giải nhì 92964
Giải nhất 59224
Đặc biệt 701171
Đầu Đuôi
0 7
1
2 4,6,8
3 8,9
4 6
5 1,8
6 4
7 1,5
8 0,6,8,9
9 6,9
Đầu Đuôi
8 0
5,7 1
2
3
2,6 4
7 5
2,4,8,9 6
0 7
2,3,5,8 8
3,8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 04-05-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 04-05-2021
Giải tám 16
Giải bảy 129
Giải sáu 9448 9959 5270
Giải năm 7138
Giải bốn 06139 70305 24811 39172
42518 10079 68055
Giải ba 69708 30109
Giải nhì 89297
Giải nhất 80643
Đặc biệt 623802
Đầu Đuôi
0 2,5,8,9
1 1,6,8
2 9
3 8,9
4 3,8
5 5,9
6
7 0,2,9
8
9 7
Đầu Đuôi
7 0
1 1
0,7 2
4 3
4
0,5 5
1 6
9 7
0,1,3,4 8
0,2,3,5,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-04-2021
Giải tám 50
Giải bảy 519
Giải sáu 7402 0520 1563
Giải năm 6619
Giải bốn 29172 95040 67690 80701
54447 19938 64858
Giải ba 14526 89804
Giải nhì 95082
Giải nhất 53390
Đặc biệt 046409
Đầu Đuôi
0 1,2,4,9
1 9,9
2 0,6
3 8
4 0,7
5 0,8
6 3
7 2
8 2
9 0,0
Đầu Đuôi
2,4,5,9,9 0
0 1
0,7,8 2
6 3
0 4
5
2 6
4 7
3,5 8
0,1,1 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-04-2021
Giải tám 18
Giải bảy 836
Giải sáu 6231 9524 8742
Giải năm 9227
Giải bốn 44304 95011 46529 07929
53743 53861 00542
Giải ba 06649 77703
Giải nhì 35597
Giải nhất 64680
Đặc biệt 758292
Đầu Đuôi
0 3,4
1 1,8
2 4,7,9,9
3 1,6
4 2,2,3,9
5
6 1
7
8 0
9 2,7
Đầu Đuôi
8 0
1,3,6 1
4,4,9 2
0,4 3
0,2 4
5
3 6
2,9 7
1 8
2,2,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-04-2021
Giải tám 94
Giải bảy 105
Giải sáu 4633 3209 9285
Giải năm 1009
Giải bốn 16338 73285 93267 03564
42651 33890 59197
Giải ba 34519 66939
Giải nhì 87811
Giải nhất 01387
Đặc biệt 095450
Đầu Đuôi
0 5,9,9
1 1,9
2
3 3,8,9
4
5 0,1
6 4,7
7
8 5,5,7
9 0,4,7
Đầu Đuôi
5,9 0
1,5 1
2
3 3
6,9 4
0,8,8 5
6
6,8,9 7
3 8
0,0,1,3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-04-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-04-2021
Giải tám 61
Giải bảy 099
Giải sáu 3076 0791 8474
Giải năm 3467
Giải bốn 25817 74724 02554 50012
75009 97487 38156
Giải ba 60153 49551
Giải nhì 96179
Giải nhất 36420
Đặc biệt 122385
Đầu Đuôi
0 9
1 2,7
2 0,4
3
4
5 1,3,4,6
6 1,7
7 4,6,9
8 5,7
9 1,9
Đầu Đuôi
2 0
5,6,9 1
1 2
5 3
2,5,7 4
8 5
5,7 6
1,6,8 7
8
0,7,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 30-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 30-03-2021
Giải tám 98
Giải bảy 672
Giải sáu 5420 2392 4584
Giải năm 0789
Giải bốn 40420 06407 59442 36880
56072 63211 75029
Giải ba 77976 96600
Giải nhì 63888
Giải nhất 65200
Đặc biệt 973988
Đầu Đuôi
0 0,0,7
1 1
2 0,0,9
3
4 2
5
6
7 2,2,6
8 0,4,8,8,9
9 2,8
Đầu Đuôi
0,0,2,2,8 0
1 1
4,7,7,9 2
3
8 4
5
7 6
0 7
8,8,9 8
2,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 23-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 23-03-2021
Giải tám 60
Giải bảy 662
Giải sáu 3575 7908 5863
Giải năm 4467
Giải bốn 14016 82589 04551 77326
77638 99750 65354
Giải ba 37740 49784
Giải nhì 20885
Giải nhất 28962
Đặc biệt 872684
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 6
3 8
4 0
5 0,1,4
6 0,2,2,3,7
7 5
8 4,4,5,9
9
Đầu Đuôi
4,5,6 0
5 1
6,6 2
6 3
5,8,8 4
7,8 5
1,2 6
6 7
0,3 8
8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 16-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 16-03-2021
Giải tám 96
Giải bảy 360
Giải sáu 1898 5803 1214
Giải năm 5884
Giải bốn 64592 69197 87019 04422
61426 76759 10443
Giải ba 43552 05445
Giải nhì 59917
Giải nhất 14025
Đặc biệt 874065
Đầu Đuôi
0 3
1 4,7,9
2 2,5,6
3
4 3,5
5 2,9
6 0,5
7
8 4
9 2,6,7,8
Đầu Đuôi
6 0
1
2,5,9 2
0,4 3
1,8 4
2,4,6 5
2,9 6
1,9 7
9 8
1,5 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 09-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 09-03-2021
Giải tám 96
Giải bảy 555
Giải sáu 0608 8051 8899
Giải năm 3358
Giải bốn 37966 27389 58488 05822
01554 08595 34170
Giải ba 13701 39704
Giải nhì 51852
Giải nhất 00500
Đặc biệt 046576
Đầu Đuôi
0 0,1,4,8
1
2 2
3
4
5 1,2,4,5,8
6 6
7 0,6
8 8,9
9 5,6,9
Đầu Đuôi
0,7 0
0,5 1
2,5 2
3
0,5 4
5,9 5
6,7,9 6
7
0,5,8 8
8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 02-03-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 02-03-2021
Giải tám 67
Giải bảy 504
Giải sáu 6916 2722 9857
Giải năm 8025
Giải bốn 03081 13803 12418 85647
27738 03012 78590
Giải ba 17474 37266
Giải nhì 94241
Giải nhất 65365
Đặc biệt 289014
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,4,6,8
2 2,5
3 8
4 1,7
5 7
6 5,6,7
7 4
8 1
9 0
Đầu Đuôi
9 0
4,8 1
1,2 2
0 3
0,1,7 4
2,6 5
1,6 6
4,5,6 7
1,3 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 23-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 23-02-2021
Giải tám 01
Giải bảy 467
Giải sáu 8565 4314 3379
Giải năm 1332
Giải bốn 64210 01963 84488 72052
39550 24590 42054
Giải ba 22072 88613
Giải nhì 55851
Giải nhất 27434
Đặc biệt 386195
Đầu Đuôi
0 1
1 0,3,4
2
3 2,4
4
5 0,1,2,4
6 3,5,7
7 2,9
8 8
9 0,5
Đầu Đuôi
1,5,9 0
0,5 1
3,5,7 2
1,6 3
1,3,5 4
6,9 5
6
6 7
8 8
7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 16-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 16-02-2021
Giải tám 53
Giải bảy 305
Giải sáu 8390 3513 0666
Giải năm 3553
Giải bốn 78258 37097 51093 25829
40643 58726 72685
Giải ba 73445 85358
Giải nhì 23661
Giải nhất 75374
Đặc biệt 776619
Đầu Đuôi
0 5
1 3,9
2 6,9
3
4 3,5
5 3,3,8,8
6 1,6
7 4
8 5
9 0,3,7
Đầu Đuôi
9 0
6 1
2
1,4,5,5,9 3
7 4
0,4,8 5
2,6 6
9 7
5,5 8
1,2 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 09-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 09-02-2021
Giải tám 34
Giải bảy 829
Giải sáu 4877 0835 9016
Giải năm 2231
Giải bốn 84759 92034 33487 79540
98014 03772 07917
Giải ba 97564 82599
Giải nhì 71178
Giải nhất 92689
Đặc biệt 615832
Đầu Đuôi
0
1 4,6,7
2 9
3 1,2,4,4,5
4 0
5 9
6 4
7 2,7,8
8 7,9
9 9
Đầu Đuôi
4 0
3 1
3,7 2
3
1,3,3,6 4
3 5
1 6
1,7,8 7
7 8
2,5,8,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 02-02-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 02-02-2021
Giải tám 50
Giải bảy 365
Giải sáu 2723 9075 1523
Giải năm 2894
Giải bốn 54211 61536 27687 87752
27396 18249 43186
Giải ba 51652 72154
Giải nhì 34946
Giải nhất 35212
Đặc biệt 493794
Đầu Đuôi
0
1 1,2
2 3,3
3 6
4 6,9
5 0,2,2,4
6 5
7 5
8 6,7
9 4,4,6
Đầu Đuôi
5 0
1 1
1,5,5 2
2,2 3
5,9,9 4
6,7 5
3,4,8,9 6
8 7
8
4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 26-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 26-01-2021
Giải tám 45
Giải bảy 629
Giải sáu 9455 2569 0871
Giải năm 8172
Giải bốn 28091 42484 54911 44273
02357 75718 56680
Giải ba 93989 99691
Giải nhì 63606
Giải nhất 21068
Đặc biệt 487840
Đầu Đuôi
0 6
1 1,8
2 9
3
4 0,5
5 5,7
6 8,9
7 1,2,3
8 0,4,9
9 1,1
Đầu Đuôi
4,8 0
1,7,9,9 1
7 2
7 3
8 4
4,5 5
0 6
5 7
1,6 8
2,6,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 19-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 19-01-2021
Giải tám 03
Giải bảy 333
Giải sáu 1403 0397 4652
Giải năm 8450
Giải bốn 72302 86338 70137 41423
01520 01837 18412
Giải ba 77331 50643
Giải nhì 82935
Giải nhất 57336
Đặc biệt 493258
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1 2
2 0,3
3 1,3,5,6,7,7,8
4 3
5 0,2,8
6
7
8
9 7
Đầu Đuôi
2,5 0
3 1
0,1,5 2
0,0,2,3,4 3
4
3 5
3 6
3,3,9 7
3,5 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 12-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 12-01-2021
Giải tám 79
Giải bảy 490
Giải sáu 3462 6780 3187
Giải năm 8388
Giải bốn 20325 35709 40877 70887
38817 73101 83654
Giải ba 36876 82977
Giải nhì 70831
Giải nhất 14596
Đặc biệt 587791
Đầu Đuôi
0 1,9
1 7
2 5
3 1
4
5 4
6 2
7 6,7,7,9
8 0,7,7,8
9 0,1,6
Đầu Đuôi
8,9 0
0,3,9 1
6 2
3
5 4
2 5
7,9 6
1,7,7,8,8 7
8 8
0,7 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 05-01-2021

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 05-01-2021
Giải tám 39
Giải bảy 820
Giải sáu 7448 2191 4902
Giải năm 7815
Giải bốn 26114 93088 56138 35326
10155 40947 02234
Giải ba 06587 30154
Giải nhì 01230
Giải nhất 60960
Đặc biệt 231348
Đầu Đuôi
0 2
1 4,5
2 0,6
3 0,4,8,9
4 7,8,8
5 4,5
6 0
7
8 7,8
9 1
Đầu Đuôi
2,3,6 0
9 1
0 2
3
1,3,5 4
1,5 5
2 6
4,8 7
3,4,4,8 8
3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-12-2020
Giải tám 46
Giải bảy 533
Giải sáu 1134 9802 2878
Giải năm 9382
Giải bốn 22268 55450 01974 72931
02060 17133 48880
Giải ba 31349 66778
Giải nhì 37028
Giải nhất 32730
Đặc biệt 818103
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 8
3 0,1,3,3,4
4 6,9
5 0
6 0,8
7 4,8,8
8 0,2
9
Đầu Đuôi
3,5,6,8 0
3 1
0,8 2
0,3,3 3
3,7 4
5
4 6
7
2,6,7,7 8
4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-12-2020
Giải tám 02
Giải bảy 660
Giải sáu 1246 8641 3196
Giải năm 6794
Giải bốn 35613 82578 47788 84487
36487 89510 03577
Giải ba 32238 50989
Giải nhì 32007
Giải nhất 39138
Đặc biệt 283250
Đầu Đuôi
0 2,7
1 0,3
2
3 8,8
4 1,6
5 0
6 0
7 7,8
8 7,7,8,9
9 4,6
Đầu Đuôi
1,5,6 0
4 1
0 2
1 3
9 4
5
4,9 6
0,7,8,8 7
3,3,7,8 8
8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 15-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 15-12-2020
Giải tám 35
Giải bảy 940
Giải sáu 9230 2198 9766
Giải năm 9774
Giải bốn 48236 50042 88706 36669
03323 24715 30509
Giải ba 13304 02310
Giải nhì 94672
Giải nhất 98625
Đặc biệt 393016
Đầu Đuôi
0 4,6,9
1 0,5,6
2 3,5
3 0,5,6
4 0,2
5
6 6,9
7 2,4
8
9 8
Đầu Đuôi
1,3,4 0
1
4,7 2
2 3
0,7 4
1,2,3 5
0,1,3,6 6
7
9 8
0,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 08-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 08-12-2020
Giải tám 04
Giải bảy 493
Giải sáu 2154 1214 6305
Giải năm 4243
Giải bốn 33808 79955 44161 11535
83722 98237 44396
Giải ba 79395 17554
Giải nhì 40046
Giải nhất 15422
Đặc biệt 984032
Đầu Đuôi
0 4,5,8
1 4
2 2,2
3 2,5,7
4 3,6
5 4,4,5
6 1
7
8
9 3,5,6
Đầu Đuôi
0
6 1
2,2,3 2
4,9 3
0,1,5,5 4
0,3,5,9 5
4,9 6
3 7
0 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 01-12-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 01-12-2020
Giải tám 66
Giải bảy 176
Giải sáu 6676 0676 2276
Giải năm 1273
Giải bốn 17460 51299 45813 83745
09446 36747 64790
Giải ba 32214 00132
Giải nhì 95506
Giải nhất 76490
Đặc biệt 193744
Đầu Đuôi
0 6
1 3,4
2
3 2
4 4,5,6,7
5
6 0,6
7 3,6,6,6,6
8
9 0,0,9
Đầu Đuôi
6,9,9 0
1
3 2
1,7 3
1,4 4
4 5
0,4,6,7,7,7,7 6
4 7
8
9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 24-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 24-11-2020
Giải tám 73
Giải bảy 509
Giải sáu 6343 1249 1060
Giải năm 9346
Giải bốn 75614 95795 41004 52337
92792 67188 54820
Giải ba 99153 21173
Giải nhì 23783
Giải nhất 48671
Đặc biệt 082055
Đầu Đuôi
0 4,9
1 4
2 0
3 7
4 3,6,9
5 3,5
6 0
7 1,3,3
8 3,8
9 2,5
Đầu Đuôi
2,6 0
7 1
9 2
4,5,7,7,8 3
0,1 4
5,9 5
4 6
3 7
8 8
0,4 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 17-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 17-11-2020
Giải tám 67
Giải bảy 610
Giải sáu 6805 1377 2343
Giải năm 3799
Giải bốn 35418 89002 80479 88549
78988 08002 91805
Giải ba 03905 89458
Giải nhì 23630
Giải nhất 10547
Đặc biệt 183971
Đầu Đuôi
0 2,2,5,5,5
1 0,8
2
3 0
4 3,7,9
5 8
6 7
7 1,7,9
8 8
9 9
Đầu Đuôi
1,3 0
7 1
0,0 2
4 3
4
0,0,0 5
6
4,6,7 7
1,5,8 8
4,7,9 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 10-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 10-11-2020
Giải tám 87
Giải bảy 564
Giải sáu 1878 5446 3625
Giải năm 5025
Giải bốn 50923 88342 94918 03625
33586 52200 00282
Giải ba 71972 00935
Giải nhì 80291
Giải nhất 76992
Đặc biệt 633597
Đầu Đuôi
0 0
1 8
2 3,5,5,5
3 5
4 2,6
5
6 4
7 2,8
8 2,6,7
9 1,2,7
Đầu Đuôi
0 0
9 1
4,7,8,9 2
2 3
6 4
2,2,2,3 5
4,8 6
8,9 7
1,7 8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 03-11-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 03-11-2020
Giải tám 92
Giải bảy 346
Giải sáu 1975 2535 9938
Giải năm 0698
Giải bốn 88653 00724 52069 08543
77388 47109 46396
Giải ba 62883 67420
Giải nhì 87559
Giải nhất 23965
Đặc biệt 417509
Đầu Đuôi
0 9,9
1
2 0,4
3 5,8
4 3,6
5 3,9
6 5,9
7 5
8 3,8
9 2,6,8
Đầu Đuôi
2 0
1
9 2
4,5,8 3
2 4
3,6,7 5
4,9 6
7
3,8,9 8
0,0,5,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 27-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 27-10-2020
Giải tám 39
Giải bảy 360
Giải sáu 9360 9295 1988
Giải năm 3046
Giải bốn 47958 75040 81257 32343
40943 29285 59231
Giải ba 41270 55792
Giải nhì 08597
Giải nhất 12457
Đặc biệt 289818
Đầu Đuôi
0
1 8
2
3 1,9
4 0,3,3,6
5 7,7,8
6 0,0
7 0
8 5,8
9 2,5,7
Đầu Đuôi
4,6,6,7 0
3 1
9 2
4,4 3
4
8,9 5
4 6
5,5,9 7
1,5,8 8
3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 20-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 20-10-2020
Giải tám 73
Giải bảy 262
Giải sáu 7530 9980 9452
Giải năm 1539
Giải bốn 98823 69493 71928 02669
58532 20821 64835
Giải ba 74280 27272
Giải nhì 88924
Giải nhất 61316
Đặc biệt 384980
Đầu Đuôi
0
1 6
2 1,3,4,8
3 0,2,5,9
4
5 2
6 2,9
7 2,3
8 0,0,0
9 3
Đầu Đuôi
3,8,8,8 0
2 1
3,5,6,7 2
2,7,9 3
2 4
3 5
1 6
7
2 8
3,6 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 13-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 13-10-2020
Giải tám 43
Giải bảy 405
Giải sáu 8631 8978 2929
Giải năm 4139
Giải bốn 99009 06042 02935 36345
06987 74257 71368
Giải ba 30613 95298
Giải nhì 58034
Giải nhất 03157
Đặc biệt 150870
Đầu Đuôi
0 5,9
1 3
2 9
3 1,4,5,9
4 2,3,5
5 7,7
6 8
7 0,8
8 7
9 8
Đầu Đuôi
7 0
3 1
4 2
1,4 3
3 4
0,3,4 5
6
5,5,8 7
6,7,9 8
0,2,3 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 06-10-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 06-10-2020
Giải tám 92
Giải bảy 221
Giải sáu 6584 8126 2171
Giải năm 8767
Giải bốn 40195 33961 06016 84347
34795 07137 02201
Giải ba 19351 57215
Giải nhì 42250
Giải nhất 09726
Đặc biệt 126162
Đầu Đuôi
0 1
1 5,6
2 1,6,6
3 7
4 7
5 0,1
6 1,2,7
7 1
8 4
9 2,5,5
Đầu Đuôi
5 0
0,2,5,6,7 1
6,9 2
3
8 4
1,9,9 5
1,2,2 6
3,4,6 7
8
9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 29-09-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 29-09-2020
Giải tám 92
Giải bảy 172
Giải sáu 5441 5121 6619
Giải năm 3564
Giải bốn 53270 01108 68992 20755
08050 22635 42527
Giải ba 27479 08405
Giải nhì 85089
Giải nhất 03520
Đặc biệt 617617
Đầu Đuôi
0 5,8
1 7,9
2 0,1,7
3 5
4 1
5 0,5
6 4
7 0,2,9
8 9
9 2,2
Đầu Đuôi
2,5,7 0
2,4 1
7,9,9 2
3
6 4
0,3,5 5
6
1,2 7
0 8
1,7,8 9

Xổ số Đắc Lắc Thứ ba ngày 22-09-2020

XSMN » XS Đắc Lắc Thứ ba » XS Đắc Lắc 22-09-2020
Giải tám 34
Giải bảy 686
Giải sáu 4206 2684 2258
Giải năm 6739
Giải bốn 82445 20158 97820 31412
59180 50568 55994
Giải ba 65200 25492
Giải nhì 98689
Giải nhất 08850
Đặc biệt 581491
Đầu Đuôi
0 0,6
1 2
2 0
3 4,9
4 5
5 0,8,8
6 8
7
8 0,4,6,9
9 1,2,4
Đầu Đuôi
0,2,5,8 0
9 1
1,9 2
3
3,8,9 4
4 5
0,8 6
7
5,5,6 8
3,8 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới