XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-07-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-07-2021
Giải tám 65
Giải bảy 989
Giải sáu 2562 4456 4068
Giải năm 5002
Giải bốn 66591 40880 32024 48184
80635 79732 67431
Giải ba 13092 84367
Giải nhì 47912
Giải nhất 93782
Đặc biệt 706798
Đầu Đuôi
0 2
1 2
2 4
3 1,2,5
4
5 6
6 2,5,7,8
7
8 0,2,4,9
9 1,2,8
Đầu Đuôi
8 0
3,9 1
0,1,3,6,8,9 2
3
2,8 4
3,6 5
5 6
6 7
6,9 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-07-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-07-2021
Giải tám 44
Giải bảy 159
Giải sáu 0075 3787 1148
Giải năm 5128
Giải bốn 06011 30234 45646 64224
86118 46666 09614
Giải ba 42050 75729
Giải nhì 65246
Giải nhất 58340
Đặc biệt 441683
Đầu Đuôi
0
1 1,4,8
2 4,8,9
3 4
4 0,4,6,6,8
5 0,9
6 6
7 5
8 3,7
9
Đầu Đuôi
4,5 0
1 1
2
8 3
1,2,3,4 4
7 5
4,4,6 6
8 7
1,2,4 8
2,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-07-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-07-2021
Giải tám 75
Giải bảy 224
Giải sáu 3070 9399 6343
Giải năm 1163
Giải bốn 34931 80895 94153 07319
76325 34415 31973
Giải ba 09746 22067
Giải nhì 45007
Giải nhất 67626
Đặc biệt 080283
Đầu Đuôi
0 7
1 5,9
2 4,5,6
3 1
4 3,6
5 3
6 3,7
7 0,3,5
8 3
9 5,9
Đầu Đuôi
7 0
3 1
2
4,5,6,7,8 3
2 4
1,2,7,9 5
2,4 6
0,6 7
8
1,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-07-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-07-2021
Giải tám 75
Giải bảy 334
Giải sáu 0084 2535 3563
Giải năm 8954
Giải bốn 50061 92038 07549 15801
16422 52156 70690
Giải ba 98248 66347
Giải nhì 10520
Giải nhất 16569
Đặc biệt 529373
Đầu Đuôi
0 1
1
2 0,2
3 4,5,8
4 7,8,9
5 4,6
6 1,3,9
7 3,5
8 4
9 0
Đầu Đuôi
2,9 0
0,6 1
2 2
6,7 3
3,5,8 4
3,7 5
5 6
4 7
3,4 8
4,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-07-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-07-2021
Giải tám 58
Giải bảy 099
Giải sáu 4487 4532 4027
Giải năm 4737
Giải bốn 04849 14822 17144 34765
19357 59235 58123
Giải ba 87391 64667
Giải nhì 71334
Giải nhất 39416
Đặc biệt 882479
Đầu Đuôi
0
1 6
2 2,3,7
3 2,4,5,7
4 4,9
5 7,8
6 5,7
7 9
8 7
9 1,9
Đầu Đuôi
0
9 1
2,3 2
2 3
3,4 4
3,6 5
1 6
2,3,5,6,8 7
5 8
4,7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-07-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-07-2021
Giải tám 30
Giải bảy 814
Giải sáu 6243 2584 6492
Giải năm 1569
Giải bốn 64758 17702 83748 96134
04204 72956 51804
Giải ba 72046 20627
Giải nhì 11427
Giải nhất 32139
Đặc biệt 112653
Đầu Đuôi
0 2,4,4
1 4
2 7,7
3 0,4,9
4 3,6,8
5 3,6,8
6 9
7
8 4
9 2
Đầu Đuôi
3 0
1
0,9 2
4,5 3
0,0,1,3,8 4
5
4,5 6
2,2 7
4,5 8
3,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-07-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-07-2021
Giải tám 00
Giải bảy 300
Giải sáu 5878 6971 3793
Giải năm 8591
Giải bốn 82840 84440 08272 86689
18764 57576 95638
Giải ba 97014 29337
Giải nhì 19667
Giải nhất 74477
Đặc biệt 358551
Đầu Đuôi
0 0,0
1 4
2
3 7,8
4 0,0
5 1
6 4,7
7 1,2,6,7,8
8 9
9 1,3
Đầu Đuôi
0,0,4,4 0
5,7,9 1
7 2
9 3
1,6 4
5
7 6
3,6,7 7
3,7 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-06-2021
Giải tám 66
Giải bảy 053
Giải sáu 5127 1490 3789
Giải năm 2775
Giải bốn 22857 87745 85657 50623
59376 22824 59112
Giải ba 70183 33223
Giải nhì 02946
Giải nhất 91347
Đặc biệt 459744
Đầu Đuôi
0
1 2
2 3,3,4,7
3
4 4,5,6,7
5 3,7,7
6 6
7 5,6
8 3,9
9 0
Đầu Đuôi
9 0
1
1 2
2,2,5,8 3
2,4 4
4,7 5
4,6,7 6
2,4,5,5 7
8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-06-2021
Giải tám 57
Giải bảy 291
Giải sáu 5276 2030 3768
Giải năm 5721
Giải bốn 46033 66661 14354 36858
60135 14584 93183
Giải ba 60689 90972
Giải nhì 43830
Giải nhất 58804
Đặc biệt 802667
Đầu Đuôi
0 4
1
2 1
3 0,0,3,5
4
5 4,7,8
6 1,7,8
7 2,6
8 3,4,9
9 1
Đầu Đuôi
3,3 0
2,6,9 1
7 2
3,8 3
0,5,8 4
3 5
7 6
5,6 7
5,6 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 23-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 23-06-2021
Giải tám 35
Giải bảy 171
Giải sáu 8967 5576 3774
Giải năm 9556
Giải bốn 05646 15027 83949 43493
75914 64465 24953
Giải ba 54891 97187
Giải nhì 47135
Giải nhất 55276
Đặc biệt 003055
Đầu Đuôi
0
1 4
2 7
3 5,5
4 6,9
5 3,5,6
6 5,7
7 1,4,6,6
8 7
9 1,3
Đầu Đuôi
0
7,9 1
2
5,9 3
1,7 4
3,3,5,6 5
4,5,7,7 6
2,6,8 7
8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 19-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 19-06-2021
Giải tám 67
Giải bảy 252
Giải sáu 2885 3528 9152
Giải năm 9697
Giải bốn 94395 36388 81865 57903
69270 54419 75347
Giải ba 44253 30026
Giải nhì 15076
Giải nhất 05458
Đặc biệt 756717
Đầu Đuôi
0 3
1 7,9
2 6,8
3
4 7
5 2,2,3,8
6 5,7
7 0,6
8 5,8
9 5,7
Đầu Đuôi
7 0
1
5,5 2
0,5 3
4
6,8,9 5
2,7 6
1,4,6,9 7
2,5,8 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 16-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 16-06-2021
Giải tám 47
Giải bảy 170
Giải sáu 6888 5620 0130
Giải năm 6644
Giải bốn 81423 09535 65914 34725
41507 78183 98691
Giải ba 84199 22324
Giải nhì 63957
Giải nhất 77579
Đặc biệt 012987
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 0,3,4,5
3 0,5
4 4,7
5 7
6
7 0,9
8 3,7,8
9 1,9
Đầu Đuôi
2,3,7 0
9 1
2
2,8 3
1,2,4 4
2,3 5
6
0,4,5,8 7
8 8
7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-06-2021
Giải tám 93
Giải bảy 229
Giải sáu 8451 7798 6778
Giải năm 4212
Giải bốn 09672 89798 75257 75193
31389 93133 23343
Giải ba 88365 95641
Giải nhì 15535
Giải nhất 19547
Đặc biệt 014160
Đầu Đuôi
0
1 2
2 9
3 3,5
4 1,3,7
5 1,7
6 0,5
7 2,8
8 9
9 3,3,8,8
Đầu Đuôi
6 0
4,5 1
1,7 2
3,4,9,9 3
4
3,6 5
6
4,5 7
7,9,9 8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-06-2021
Giải tám 43
Giải bảy 128
Giải sáu 3237 2011 3764
Giải năm 4796
Giải bốn 63177 97356 07529 27871
47955 64937 68999
Giải ba 76393 99728
Giải nhì 00126
Giải nhất 60185
Đặc biệt 316693
Đầu Đuôi
0
1 1
2 6,8,8,9
3 7,7
4 3
5 5,6
6 4
7 1,7
8 5
9 3,3,6,9
Đầu Đuôi
0
1,7 1
2
4,9,9 3
6 4
5,8 5
2,5,9 6
3,3,7 7
2,2 8
2,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 05-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 05-06-2021
Giải tám 11
Giải bảy 154
Giải sáu 6068 0903 0562
Giải năm 6449
Giải bốn 54127 86321 76140 79786
58210 75822 42635
Giải ba 00054 54130
Giải nhì 85459
Giải nhất 00720
Đặc biệt 145815
Đầu Đuôi
0 3
1 0,1,5
2 0,1,2,7
3 0,5
4 0,9
5 4,4,9
6 2,8
7
8 6
9
Đầu Đuôi
1,2,3,4 0
1,2 1
2,6 2
0 3
5,5 4
1,3 5
8 6
2 7
6 8
4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-06-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-06-2021
Giải tám 98
Giải bảy 045
Giải sáu 7398 6973 1279
Giải năm 8533
Giải bốn 09463 19267 39745 99967
58494 61415 62579
Giải ba 37538 89820
Giải nhì 50864
Giải nhất 83003
Đặc biệt 244539
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 0
3 3,8,9
4 5,5
5
6 3,4,7,7
7 3,9,9
8
9 4,8,8
Đầu Đuôi
2 0
1
2
0,3,6,7 3
6,9 4
1,4,4 5
6
6,6 7
3,9,9 8
3,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 29-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 29-05-2021
Giải tám 57
Giải bảy 658
Giải sáu 5109 7842 3744
Giải năm 6712
Giải bốn 59698 92376 50165 28671
83965 74027 56048
Giải ba 39296 47909
Giải nhì 37129
Giải nhất 50991
Đặc biệt 088324
Đầu Đuôi
0 9,9
1 2
2 4,7,9
3
4 2,4,8
5 7,8
6 5,5
7 1,6
8
9 1,6,8
Đầu Đuôi
0
7,9 1
1,4 2
3
2,4 4
6,6 5
7,9 6
2,5 7
4,5,9 8
0,0,2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 26-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 26-05-2021
Giải tám 37
Giải bảy 470
Giải sáu 0705 5415 7236
Giải năm 9662
Giải bốn 29150 09866 62322 35303
91052 86963 07109
Giải ba 70431 88103
Giải nhì 65028
Giải nhất 99911
Đặc biệt 973856
Đầu Đuôi
0 3,3,5,9
1 1,5
2 2,8
3 1,6,7
4
5 0,2,6
6 2,3,6
7 0
8
9
Đầu Đuôi
5,7 0
1,3 1
2,5,6 2
0,0,6 3
4
0,1 5
3,5,6 6
3 7
2 8
0 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 22-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 22-05-2021
Giải tám 81
Giải bảy 794
Giải sáu 2272 4397 0719
Giải năm 5734
Giải bốn 62626 07224 15714 18293
61875 14776 05960
Giải ba 41787 18314
Giải nhì 40669
Giải nhất 88138
Đặc biệt 346201
Đầu Đuôi
0 1
1 4,4,9
2 4,6
3 4,8
4
5
6 0,9
7 2,5,6
8 1,7
9 3,4,7
Đầu Đuôi
6 0
0,8 1
7 2
9 3
1,1,2,3,9 4
7 5
2,7 6
8,9 7
3 8
1,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 19-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 19-05-2021
Giải tám 15
Giải bảy 042
Giải sáu 9877 5612 4796
Giải năm 8912
Giải bốn 79068 75231 24447 72644
87064 45059 00109
Giải ba 12233 87844
Giải nhì 59154
Giải nhất 84233
Đặc biệt 471070
Đầu Đuôi
0 9
1 2,2,5
2
3 1,3,3
4 2,4,4,7
5 4,9
6 4,8
7 0,7
8
9 6
Đầu Đuôi
7 0
3 1
1,1,4 2
3,3 3
4,4,5,6 4
1 5
9 6
4,7 7
6 8
0,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 15-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 15-05-2021
Giải tám 11
Giải bảy 332
Giải sáu 0759 0060 8198
Giải năm 4796
Giải bốn 29853 04020 85369 30943
90268 64767 50148
Giải ba 91660 37098
Giải nhì 50890
Giải nhất 91776
Đặc biệt 461716
Đầu Đuôi
0
1 1,6
2 0
3 2
4 3,8
5 3,9
6 0,0,7,8,9
7 6
8
9 0,6,8,8
Đầu Đuôi
2,6,6,9 0
1 1
3 2
4,5 3
4
5
1,7,9 6
6 7
4,6,9,9 8
5,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 12-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 12-05-2021
Giải tám 57
Giải bảy 507
Giải sáu 5867 1883 6220
Giải năm 6161
Giải bốn 64308 11295 84500 68038
80003 87220 67832
Giải ba 29056 89253
Giải nhì 32760
Giải nhất 11797
Đặc biệt 657990
Đầu Đuôi
0 0,3,7,8
1
2 0,0
3 2,8
4
5 3,6,7
6 0,1,7
7
8 3
9 0,5,7
Đầu Đuôi
0,2,2,6,9 0
6 1
3 2
0,5,8 3
4
9 5
5 6
0,5,6,9 7
0,3 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 08-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 08-05-2021
Giải tám 24
Giải bảy 499
Giải sáu 2758 4449 4167
Giải năm 8730
Giải bốn 30668 04457 18342 95091
24069 72720 40842
Giải ba 73359 35924
Giải nhì 02349
Giải nhất 40247
Đặc biệt 943716
Đầu Đuôi
0
1 6
2 0,4,4
3 0
4 2,2,7,9,9
5 7,8,9
6 7,8,9
7
8
9 1,9
Đầu Đuôi
2,3 0
9 1
4,4 2
3
2,2 4
5
1 6
4,5,6 7
5,6 8
4,4,5,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 05-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 05-05-2021
Giải tám 10
Giải bảy 478
Giải sáu 7611 8071 7847
Giải năm 4972
Giải bốn 96200 44256 03866 27525
97638 23543 27510
Giải ba 92643 81500
Giải nhì 79481
Giải nhất 45749
Đặc biệt 105669
Đầu Đuôi
0 0,0
1 0,0,1
2 5
3 8
4 3,3,7,9
5 6
6 6,9
7 1,2,8
8 1
9
Đầu Đuôi
0,0,1,1 0
1,7,8 1
7 2
4,4 3
4
2 5
5,6 6
4 7
3,7 8
4,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 01-05-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 01-05-2021
Giải tám 53
Giải bảy 499
Giải sáu 4152 2890 0320
Giải năm 0262
Giải bốn 33121 33540 31496 58332
67015 55122 84906
Giải ba 80292 27192
Giải nhì 34362
Giải nhất 74122
Đặc biệt 765127
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 0,1,2,2,7
3 2
4 0
5 2,3
6 2,2
7
8
9 0,2,2,6,9
Đầu Đuôi
2,4,9 0
2 1
2,2,3,5,6,6,9,9 2
5 3
4
1 5
0,9 6
2 7
8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 28-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 28-04-2021
Giải tám 51
Giải bảy 402
Giải sáu 8120 2224 9347
Giải năm 2375
Giải bốn 61133 98519 16774 42729
75281 13474 99641
Giải ba 31016 78756
Giải nhì 40569
Giải nhất 41146
Đặc biệt 164022
Đầu Đuôi
0 2
1 6,9
2 0,2,4,9
3 3
4 1,6,7
5 1,6
6 9
7 4,4,5
8 1
9
Đầu Đuôi
2 0
4,5,8 1
0,2 2
3 3
2,7,7 4
7 5
1,4,5 6
4 7
8
1,2,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-04-2021
Giải tám 87
Giải bảy 184
Giải sáu 5982 6426 9971
Giải năm 9222
Giải bốn 45553 77182 60993 95024
13383 11900 62088
Giải ba 66818 16832
Giải nhì 79706
Giải nhất 89614
Đặc biệt 470865
Đầu Đuôi
0 0,6
1 4,8
2 2,4,6
3 2
4
5 3
6 5
7 1
8 2,2,3,4,7,8
9 3
Đầu Đuôi
0 0
7 1
2,3,8,8 2
5,8,9 3
1,2,8 4
6 5
0,2 6
8 7
1,8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-04-2021
Giải tám 24
Giải bảy 801
Giải sáu 4349 0483 9675
Giải năm 3704
Giải bốn 93717 05219 03650 74864
63387 04655 08661
Giải ba 89700 65353
Giải nhì 22375
Giải nhất 41613
Đặc biệt 217178
Đầu Đuôi
0 0,1,4
1 3,7,9
2 4
3
4 9
5 0,3,5
6 1,4
7 5,5,8
8 3,7
9
Đầu Đuôi
0,5 0
0,6 1
2
1,5,8 3
0,2,6 4
5,7,7 5
6
1,8 7
7 8
1,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-04-2021
Giải tám 19
Giải bảy 145
Giải sáu 8273 9372 6709
Giải năm 9046
Giải bốn 39083 79184 01489 12099
93217 02282 71397
Giải ba 74667 10844
Giải nhì 08039
Giải nhất 03918
Đặc biệt 030891
Đầu Đuôi
0 9
1 7,8,9
2
3 9
4 4,5,6
5
6 7
7 2,3
8 2,3,4,9
9 1,7,9
Đầu Đuôi
0
9 1
7,8 2
7,8 3
4,8 4
4 5
4 6
1,6,9 7
1 8
0,1,3,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-04-2021
Giải tám 14
Giải bảy 434
Giải sáu 5551 4332 9691
Giải năm 6838
Giải bốn 52583 72196 29376 32619
01470 15938 66183
Giải ba 17655 02920
Giải nhì 40157
Giải nhất 76597
Đặc biệt 894278
Đầu Đuôi
0
1 4,9
2 0
3 2,4,8,8
4
5 1,5,7
6
7 0,6,8
8 3,3
9 1,6,7
Đầu Đuôi
2,7 0
5,9 1
3 2
8,8 3
1,3 4
5 5
7,9 6
5,9 7
3,3,7 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-04-2021
Giải tám 52
Giải bảy 835
Giải sáu 9902 4970 1129
Giải năm 2076
Giải bốn 13444 23727 04826 57789
07987 67572 91431
Giải ba 03163 97956
Giải nhì 93324
Giải nhất 22077
Đặc biệt 085401
Đầu Đuôi
0 1,2
1
2 4,6,7,9
3 1,5
4 4
5 2,6
6 3
7 0,2,6,7
8 7,9
9
Đầu Đuôi
7 0
0,3 1
0,5,7 2
6 3
2,4 4
3 5
2,5,7 6
2,7,8 7
8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-04-2021
Giải tám 04
Giải bảy 962
Giải sáu 3034 8848 6679
Giải năm 0926
Giải bốn 59270 74060 89148 89668
07732 19966 19806
Giải ba 29348 92180
Giải nhì 69766
Giải nhất 60187
Đặc biệt 475497
Đầu Đuôi
0 4,6
1
2 6
3 2,4
4 8,8,8
5
6 0,2,6,6,8
7 0,9
8 0,7
9 7
Đầu Đuôi
6,7,8 0
1
3,6 2
3
0,3 4
5
0,2,6,6 6
8,9 7
4,4,4,6 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-04-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-04-2021
Giải tám 39
Giải bảy 354
Giải sáu 6144 2745 7767
Giải năm 9558
Giải bốn 04245 65021 06260 31049
57996 07555 04285
Giải ba 78977 78314
Giải nhì 26174
Giải nhất 32380
Đặc biệt 045532
Đầu Đuôi
0
1 4
2 1
3 2,9
4 4,5,5,9
5 4,5,8
6 0,7
7 4,7
8 0,5
9 6
Đầu Đuôi
6,8 0
2 1
3 2
3
1,4,5,7 4
4,4,5,8 5
9 6
6,7 7
5 8
3,4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-03-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-03-2021
Giải tám 27
Giải bảy 573
Giải sáu 4370 5931 6205
Giải năm 1785
Giải bốn 94019 71991 37456 35163
83473 24944 64769
Giải ba 25900 23402
Giải nhì 77725
Giải nhất 88439
Đặc biệt 446544
Đầu Đuôi
0 0,2,5
1 9
2 5,7
3 1,9
4 4,4
5 6
6 3,9
7 0,3,3
8 5
9 1
Đầu Đuôi
0,7 0
3,9 1
0 2
6,7,7 3
4,4 4
0,2,8 5
5 6
2 7
8
1,3,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-03-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-03-2021
Giải tám 46
Giải bảy 980
Giải sáu 7682 0397 6517
Giải năm 7254
Giải bốn 43299 55274 12134 79565
92494 32230 92285
Giải ba 08057 92141
Giải nhì 87807
Giải nhất 75202
Đặc biệt 585423
Đầu Đuôi
0 2,7
1 7
2 3
3 0,4
4 1,6
5 4,7
6 5
7 4
8 0,2,5
9 4,7,9
Đầu Đuôi
3,8 0
4 1
0,8 2
2 3
3,5,7,9 4
6,8 5
4 6
0,1,5,9 7
8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-03-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-03-2021
Giải tám 03
Giải bảy 439
Giải sáu 2799 2249 0601
Giải năm 5797
Giải bốn 11665 41206 13989 26124
79903 44176 52164
Giải ba 24443 77719
Giải nhì 25329
Giải nhất 59821
Đặc biệt 405857
Đầu Đuôi
0 1,3,3,6
1 9
2 1,4,9
3 9
4 3,9
5 7
6 4,5
7 6
8 9
9 7,9
Đầu Đuôi
0
0,2 1
2
0,0,4 3
2,6 4
6 5
0,7 6
5,9 7
8
1,2,3,4,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-03-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-03-2021
Giải tám 16
Giải bảy 180
Giải sáu 8843 1543 8996
Giải năm 2479
Giải bốn 26595 95981 59356 43467
50601 59197 59554
Giải ba 96020 98034
Giải nhì 33991
Giải nhất 53882
Đặc biệt 680082
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 0
3 4
4 3,3
5 4,6
6 7
7 9
8 0,1,2,2
9 1,5,6,7
Đầu Đuôi
2,8 0
0,8,9 1
8,8 2
4,4 3
3,5 4
9 5
1,5,9 6
6,9 7
8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-03-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-03-2021
Giải tám 56
Giải bảy 878
Giải sáu 2648 2662 8193
Giải năm 4979
Giải bốn 22492 21282 66164 82582
76640 46639 50563
Giải ba 97395 49810
Giải nhì 72465
Giải nhất 58566
Đặc biệt 017250
Đầu Đuôi
0
1 0
2
3 9
4 0,8
5 0,6
6 2,3,4,5,6
7 8,9
8 2,2
9 2,3,5
Đầu Đuôi
1,4,5 0
1
6,8,8,9 2
6,9 3
6 4
6,9 5
5,6 6
7
4,7 8
3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-03-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-03-2021
Giải tám 04
Giải bảy 921
Giải sáu 7683 5506 7311
Giải năm 2147
Giải bốn 34305 38752 54537 19812
86324 34390 65971
Giải ba 65165 96191
Giải nhì 25388
Giải nhất 21619
Đặc biệt 974173
Đầu Đuôi
0 4,5,6
1 1,2,9
2 1,4
3 7
4 7
5 2
6 5
7 1,3
8 3,8
9 0,1
Đầu Đuôi
9 0
1,2,7,9 1
1,5 2
7,8 3
0,2 4
0,6 5
0 6
3,4 7
8 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 27-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 27-02-2021
Giải tám 76
Giải bảy 612
Giải sáu 2053 4860 8654
Giải năm 9734
Giải bốn 10458 10246 09336 52418
23913 56346 83635
Giải ba 16097 13502
Giải nhì 35455
Giải nhất 69493
Đặc biệt 515085
Đầu Đuôi
0 2
1 2,3,8
2
3 4,5,6
4 6,6
5 3,4,5,8
6 0
7 6
8 5
9 3,7
Đầu Đuôi
6 0
1
0,1 2
1,5,9 3
3,5 4
3,5,8 5
3,4,4,7 6
9 7
1,5 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 24-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 24-02-2021
Giải tám 85
Giải bảy 807
Giải sáu 8753 8578 8171
Giải năm 4468
Giải bốn 66502 44713 20948 93653
97141 30843 45094
Giải ba 96420 87778
Giải nhì 76584
Giải nhất 42758
Đặc biệt 267051
Đầu Đuôi
0 2,7
1 3
2 0
3
4 1,3,8
5 1,3,3,8
6 8
7 1,8,8
8 4,5
9 4
Đầu Đuôi
2 0
4,5,7 1
0 2
1,4,5,5 3
8,9 4
8 5
6
0 7
4,5,6,7,7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 20-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 20-02-2021
Giải tám 02
Giải bảy 242
Giải sáu 7322 3562 2548
Giải năm 6545
Giải bốn 31091 79115 79545 31527
03455 30692 79316
Giải ba 17300 82534
Giải nhì 98588
Giải nhất 18037
Đặc biệt 555802
Đầu Đuôi
0 0,2,2
1 5,6
2 2,7
3 4,7
4 2,5,5,8
5 5
6 2
7
8 8
9 1,2
Đầu Đuôi
0 0
9 1
0,0,2,4,6,9 2
3
3 4
1,4,4,5 5
1 6
2,3 7
4,8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 17-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 17-02-2021
Giải tám 96
Giải bảy 667
Giải sáu 3910 9484 0158
Giải năm 0934
Giải bốn 53262 51926 97214 93000
05068 05803 66982
Giải ba 14512 98642
Giải nhì 73994
Giải nhất 60494
Đặc biệt 322589
Đầu Đuôi
0 0,3
1 0,2,4
2 6
3 4
4 2
5 8
6 2,7,8
7
8 2,4,9
9 4,4,6
Đầu Đuôi
0,1 0
1
1,4,6,8 2
0 3
1,3,8,9,9 4
5
2,9 6
6 7
5,6 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 13-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 13-02-2021
Giải tám 48
Giải bảy 592
Giải sáu 5901 5737 4040
Giải năm 8693
Giải bốn 07381 42579 63496 55677
53404 32672 66333
Giải ba 05065 96583
Giải nhì 31505
Giải nhất 24445
Đặc biệt 262891
Đầu Đuôi
0 1,4,5
1
2
3 3,7
4 0,5,8
5
6 5
7 2,7,9
8 1,3
9 1,2,3,6
Đầu Đuôi
4 0
0,8,9 1
7,9 2
3,8,9 3
0 4
0,4,6 5
9 6
3,7 7
4 8
7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 10-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 10-02-2021
Giải tám 08
Giải bảy 358
Giải sáu 4115 0705 8851
Giải năm 5794
Giải bốn 49142 82233 96864 17625
54097 66645 59652
Giải ba 35266 68827
Giải nhì 73699
Giải nhất 05177
Đặc biệt 625143
Đầu Đuôi
0 5,8
1 5
2 5,7
3 3
4 2,3,5
5 1,2,8
6 4,6
7 7
8
9 4,7,9
Đầu Đuôi
0
5 1
4,5 2
3,4 3
6,9 4
0,1,2,4 5
6 6
2,7,9 7
0,5 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 06-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 06-02-2021
Giải tám 96
Giải bảy 436
Giải sáu 7950 2404 3142
Giải năm 0060
Giải bốn 41796 73067 95072 71021
56475 74440 91837
Giải ba 48640 58797
Giải nhì 02978
Giải nhất 07003
Đặc biệt 548102
Đầu Đuôi
0 2,3,4
1
2 1
3 6,7
4 0,0,2
5 0
6 0,7
7 2,5,8
8
9 6,6,7
Đầu Đuôi
4,4,5,6 0
2 1
0,4,7 2
0 3
0 4
7 5
3,9,9 6
3,6,9 7
7 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 03-02-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 03-02-2021
Giải tám 08
Giải bảy 627
Giải sáu 7550 0794 0500
Giải năm 8129
Giải bốn 04564 09973 41275 51114
86982 18117 85297
Giải ba 21451 34855
Giải nhì 86252
Giải nhất 12119
Đặc biệt 634263
Đầu Đuôi
0 0,8
1 4,7,9
2 7,9
3
4
5 0,1,2,5
6 3,4
7 3,5
8 2
9 4,7
Đầu Đuôi
0,5 0
5 1
5,8 2
6,7 3
1,6,9 4
5,7 5
6
1,2,9 7
0 8
1,2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 30-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 30-01-2021
Giải tám 13
Giải bảy 512
Giải sáu 5793 3616 8887
Giải năm 7129
Giải bốn 82440 47052 10272 66288
96580 53366 32101
Giải ba 06906 64470
Giải nhì 91389
Giải nhất 72380
Đặc biệt 995913
Đầu Đuôi
0 1,6
1 2,3,3,6
2 9
3
4 0
5 2
6 6
7 0,2
8 0,0,7,8,9
9 3
Đầu Đuôi
4,7,8,8 0
0 1
1,5,7 2
1,1,9 3
4
5
0,1,6 6
8 7
8 8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 27-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 27-01-2021
Giải tám 01
Giải bảy 997
Giải sáu 2456 6175 4416
Giải năm 7008
Giải bốn 26947 63449 79524 60822
85238 56683 97627
Giải ba 59518 85723
Giải nhì 94628
Giải nhất 21320
Đặc biệt 050697
Đầu Đuôi
0 1,8
1 6,8
2 0,2,3,4,7,8
3 8
4 7,9
5 6
6
7 5
8 3
9 7,7
Đầu Đuôi
2 0
0 1
2 2
2,8 3
2 4
7 5
1,5 6
2,4,9,9 7
0,1,2,3 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 23-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 23-01-2021
Giải tám 81
Giải bảy 870
Giải sáu 7159 3248 7230
Giải năm 4828
Giải bốn 16137 93823 98892 74866
63777 61750 37736
Giải ba 89648 68246
Giải nhì 10661
Giải nhất 15179
Đặc biệt 198182
Đầu Đuôi
0
1
2 3,8
3 0,6,7
4 6,8,8
5 0,9
6 1,6
7 0,7,9
8 1,2
9 2
Đầu Đuôi
3,5,7 0
6,8 1
8,9 2
2 3
4
5
3,4,6 6
3,7 7
2,4,4 8
5,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 20-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 20-01-2021
Giải tám 29
Giải bảy 336
Giải sáu 9516 9162 7233
Giải năm 9910
Giải bốn 10743 18367 23014 54849
45059 02362 03103
Giải ba 62214 43127
Giải nhì 08540
Giải nhất 96804
Đặc biệt 154152
Đầu Đuôi
0 3,4
1 0,4,4,6
2 7,9
3 3,6
4 0,3,9
5 2,9
6 2,2,7
7
8
9
Đầu Đuôi
1,4 0
1
5,6,6 2
0,3,4 3
0,1,1 4
5
1,3 6
2,6 7
8
2,4,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 16-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 16-01-2021
Giải tám 42
Giải bảy 024
Giải sáu 4141 2308 6128
Giải năm 0997
Giải bốn 97508 39733 72393 16615
78502 02424 37703
Giải ba 98283 44378
Giải nhì 24808
Giải nhất 68119
Đặc biệt 729537
Đầu Đuôi
0 2,3,8,8,8
1 5,9
2 4,4,8
3 3,7
4 1,2
5
6
7 8
8 3
9 3,7
Đầu Đuôi
0
4 1
0,4 2
0,3,8,9 3
2,2 4
1 5
6
3,9 7
0,0,0,2,7 8
1 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 13-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 13-01-2021
Giải tám 58
Giải bảy 057
Giải sáu 8714 4714 8862
Giải năm 1114
Giải bốn 41221 87228 73054 99269
01146 63386 91870
Giải ba 62287 92163
Giải nhì 49754
Giải nhất 10277
Đặc biệt 351910
Đầu Đuôi
0
1 0,4,4,4
2 1,8
3
4 6
5 4,4,7,8
6 2,3,9
7 0,7
8 6,7
9
Đầu Đuôi
1,7 0
2 1
6 2
6 3
1,1,1,5,5 4
5
4,8 6
5,7,8 7
2,5 8
6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 09-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 09-01-2021
Giải tám 22
Giải bảy 017
Giải sáu 9100 9066 2862
Giải năm 5401
Giải bốn 98864 45558 99906 13269
75965 79993 67278
Giải ba 14926 43947
Giải nhì 28584
Giải nhất 26351
Đặc biệt 342110
Đầu Đuôi
0 0,1,6
1 0,7
2 2,6
3
4 7
5 1,8
6 2,4,5,6,9
7 8
8 4
9 3
Đầu Đuôi
0,1 0
0,5 1
2,6 2
9 3
6,8 4
6 5
0,2,6 6
1,4 7
5,7 8
6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 06-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 06-01-2021
Giải tám 81
Giải bảy 112
Giải sáu 7989 5121 6280
Giải năm 0998
Giải bốn 49440 16551 15279 98564
04120 30463 46077
Giải ba 00386 17596
Giải nhì 14028
Giải nhất 83227
Đặc biệt 062301
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 0,1,7,8
3
4 0
5 1
6 3,4
7 7,9
8 0,1,6,9
9 6,8
Đầu Đuôi
2,4,8 0
0,2,5,8 1
1 2
6 3
6 4
5
8,9 6
2,7 7
2,9 8
7,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 02-01-2021

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 02-01-2021
Giải tám 72
Giải bảy 630
Giải sáu 4530 7725 2635
Giải năm 2868
Giải bốn 92401 71525 52795 38698
55787 85368 94775
Giải ba 43234 64724
Giải nhì 36572
Giải nhất 89871
Đặc biệt 132907
Đầu Đuôi
0 1,7
1
2 4,5,5
3 0,0,4,5
4
5
6 8,8
7 1,2,2,5
8 7
9 5,8
Đầu Đuôi
3,3 0
0,7 1
7,7 2
3
2,3 4
2,2,3,7,9 5
6
0,8 7
6,6,9 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-12-2020
Giải tám 59
Giải bảy 229
Giải sáu 1514 8324 3169
Giải năm 5009
Giải bốn 19798 26831 47706 08099
82332 21131 38819
Giải ba 16408 74654
Giải nhì 78534
Giải nhất 26798
Đặc biệt 466910
Đầu Đuôi
0 6,8,9
1 0,4,9
2 4,9
3 1,1,2,4
4
5 4,9
6 9
7
8
9 8,8,9
Đầu Đuôi
1 0
3,3 1
3 2
3
1,2,3,5 4
5
0 6
7
0,9,9 8
0,1,2,5,6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-12-2020
Giải tám 15
Giải bảy 795
Giải sáu 0212 1714 8566
Giải năm 7369
Giải bốn 02038 73316 95169 52151
53709 14484 09791
Giải ba 66978 23704
Giải nhì 77679
Giải nhất 51859
Đặc biệt 291139
Đầu Đuôi
0 4,9
1 2,4,5,6
2
3 8,9
4
5 1,9
6 6,9,9
7 8,9
8 4
9 1,5
Đầu Đuôi
0
5,9 1
1 2
3
0,1,8 4
1,9 5
1,6 6
7
3,7 8
0,3,5,6,6,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 23-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 23-12-2020
Giải tám 29
Giải bảy 018
Giải sáu 6140 5661 2463
Giải năm 2390
Giải bốn 63523 00266 06948 50765
24201 68050 09018
Giải ba 99914 37474
Giải nhì 90623
Giải nhất 26863
Đặc biệt 510489
Đầu Đuôi
0 1
1 4,8,8
2 3,3,9
3
4 0,8
5 0
6 1,3,3,5,6
7 4
8 9
9 0
Đầu Đuôi
4,5,9 0
0,6 1
2
2,2,6,6 3
1,7 4
6 5
6 6
7
1,1,4 8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 19-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 19-12-2020
Giải tám 87
Giải bảy 733
Giải sáu 1473 0409 9364
Giải năm 5134
Giải bốn 83716 90747 75040 69970
69564 21501 68980
Giải ba 15159 34756
Giải nhì 76797
Giải nhất 02217
Đặc biệt 586684
Đầu Đuôi
0 1,9
1 6,7
2
3 3,4
4 0,7
5 6,9
6 4,4
7 0,3
8 0,4,7
9 7
Đầu Đuôi
4,7,8 0
0 1
2
3,7 3
3,6,6,8 4
5
1,5 6
1,4,8,9 7
8
0,5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 16-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 16-12-2020
Giải tám 33
Giải bảy 915
Giải sáu 3158 5795 8674
Giải năm 9119
Giải bốn 05751 09186 50883 24437
61430 15469 79750
Giải ba 99564 11873
Giải nhì 65855
Giải nhất 76597
Đặc biệt 977189
Đầu Đuôi
0
1 5,9
2
3 0,3,7
4
5 0,1,5,8
6 4,9
7 3,4
8 3,6,9
9 5,7
Đầu Đuôi
3,5 0
5 1
2
3,7,8 3
6,7 4
1,5,9 5
8 6
3,9 7
5 8
1,6,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 12-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 12-12-2020
Giải tám 07
Giải bảy 189
Giải sáu 3936 3400 2156
Giải năm 1811
Giải bốn 32275 61218 35903 73233
20954 20576 42403
Giải ba 06031 35015
Giải nhì 85136
Giải nhất 21042
Đặc biệt 955531
Đầu Đuôi
0 0,3,3,7
1 1,5,8
2
3 1,1,3,6,6
4 2
5 4,6
6
7 5,6
8 9
9
Đầu Đuôi
0 0
1,3,3 1
4 2
0,0,3 3
5 4
1,7 5
3,3,5,7 6
0 7
1 8
8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 09-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 09-12-2020
Giải tám 52
Giải bảy 896
Giải sáu 5522 5686 8932
Giải năm 5828
Giải bốn 48626 98800 64895 51859
75043 40664 44582
Giải ba 16893 58252
Giải nhì 51179
Giải nhất 06669
Đặc biệt 327690
Đầu Đuôi
0 0
1
2 2,6,8
3 2
4 3
5 2,2,9
6 4,9
7 9
8 2,6
9 0,3,5,6
Đầu Đuôi
0,9 0
1
2,3,5,5,8 2
4,9 3
6 4
9 5
2,8,9 6
7
2 8
5,6,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 05-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 05-12-2020
Giải tám 31
Giải bảy 481
Giải sáu 4693 9818 8037
Giải năm 4627
Giải bốn 20169 41235 97275 80399
49368 02336 82736
Giải ba 19226 83078
Giải nhì 43504
Giải nhất 90171
Đặc biệt 902623
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 3,6,7
3 1,5,6,6,7
4
5
6 8,9
7 1,5,8
8 1
9 3,9
Đầu Đuôi
0
3,7,8 1
2
2,9 3
0 4
3,7 5
2,3,3 6
2,3 7
1,6,7 8
6,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 02-12-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 02-12-2020
Giải tám 78
Giải bảy 366
Giải sáu 7569 0264 7541
Giải năm 7011
Giải bốn 48742 11288 73704 15162
96423 33672 73552
Giải ba 10974 09036
Giải nhì 40668
Giải nhất 45534
Đặc biệt 978827
Đầu Đuôi
0 4
1 1
2 3,7
3 4,6
4 1,2
5 2
6 2,4,6,8,9
7 2,4,8
8 8
9
Đầu Đuôi
0
1,4 1
4,5,6,7 2
2 3
0,3,6,7 4
5
3,6 6
2 7
6,7,8 8
6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 28-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 28-11-2020
Giải tám 42
Giải bảy 506
Giải sáu 4883 2783 2843
Giải năm 3958
Giải bốn 69726 55621 76461 14436
90338 83163 85915
Giải ba 40744 18288
Giải nhì 81428
Giải nhất 27630
Đặc biệt 919520
Đầu Đuôi
0 6
1 5
2 0,1,6,8
3 0,6,8
4 2,3,4
5 8
6 1,3
7
8 3,3,8
9
Đầu Đuôi
2,3 0
2,6 1
4 2
4,6,8,8 3
4 4
1 5
0,2,3 6
7
2,3,5,8 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 25-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 25-11-2020
Giải tám 44
Giải bảy 430
Giải sáu 6535 2185 6813
Giải năm 9227
Giải bốn 23317 03637 57333 76928
14026 77243 34944
Giải ba 78702 34592
Giải nhì 66676
Giải nhất 65413
Đặc biệt 412766
Đầu Đuôi
0 2
1 3,3,7
2 6,7,8
3 0,3,5,7
4 3,4,4
5
6 6
7 6
8 5
9 2
Đầu Đuôi
3 0
1
0,9 2
1,1,3,4 3
4,4 4
3,8 5
2,6,7 6
1,2,3 7
2 8
9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 21-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 21-11-2020
Giải tám 46
Giải bảy 476
Giải sáu 5736 9764 0104
Giải năm 3623
Giải bốn 88220 48331 68615 46843
30172 61168 09983
Giải ba 18615 02504
Giải nhì 71286
Giải nhất 60929
Đặc biệt 174094
Đầu Đuôi
0 4,4
1 5,5
2 0,3,9
3 1,6
4 3,6
5
6 4,8
7 2,6
8 3,6
9 4
Đầu Đuôi
2 0
3 1
7 2
2,4,8 3
0,0,6,9 4
1,1 5
3,4,7,8 6
7
6 8
2 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 18-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 18-11-2020
Giải tám 89
Giải bảy 134
Giải sáu 2307 2167 5044
Giải năm 3053
Giải bốn 54834 02903 13229 70344
71167 49894 82076
Giải ba 27413 87618
Giải nhì 65426
Giải nhất 37636
Đặc biệt 722315
Đầu Đuôi
0 3,7
1 3,5,8
2 6,9
3 4,4,6
4 4,4
5 3
6 7,7
7 6
8 9
9 4
Đầu Đuôi
0
1
2
0,1,5 3
3,3,4,4,9 4
1 5
2,3,7 6
0,6,6 7
1 8
2,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 14-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 14-11-2020
Giải tám 38
Giải bảy 234
Giải sáu 1597 5629 7632
Giải năm 2585
Giải bốn 66470 10498 55872 02807
00711 92672 91996
Giải ba 42091 41667
Giải nhì 66968
Giải nhất 78171
Đặc biệt 174069
Đầu Đuôi
0 7
1 1
2 9
3 2,4,8
4
5
6 7,8,9
7 0,1,2,2
8 5
9 1,6,7,8
Đầu Đuôi
7 0
1,7,9 1
3,7,7 2
3
3 4
8 5
9 6
0,6,9 7
3,6,9 8
2,6 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 11-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 11-11-2020
Giải tám 65
Giải bảy 967
Giải sáu 3673 6793 6189
Giải năm 9111
Giải bốn 43935 37165 10092 17718
50263 93827 26110
Giải ba 71815 31709
Giải nhì 38909
Giải nhất 83267
Đặc biệt 912502
Đầu Đuôi
0 2,9,9
1 0,1,5,8
2 7
3 5
4
5
6 3,5,5,7,7
7 3
8 9
9 2,3
Đầu Đuôi
1 0
1 1
0,9 2
6,7,9 3
4
1,3,6,6 5
6
2,6,6 7
1 8
0,0,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 07-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 07-11-2020
Giải tám 10
Giải bảy 605
Giải sáu 8651 9845 4762
Giải năm 4788
Giải bốn 97954 27049 66415 21866
96870 05704 70438
Giải ba 71963 57914
Giải nhì 63210
Giải nhất 96540
Đặc biệt 911675
Đầu Đuôi
0 4,5
1 0,0,4,5
2
3 8
4 0,5,9
5 1,4
6 2,3,6
7 0,5
8 8
9
Đầu Đuôi
1,1,4,7 0
5 1
6 2
6 3
0,1,5 4
0,1,4,7 5
6 6
7
3,8 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 04-11-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 04-11-2020
Giải tám 90
Giải bảy 537
Giải sáu 4787 6461 7402
Giải năm 6388
Giải bốn 74163 92589 60012 60536
67512 61593 44905
Giải ba 10001 80286
Giải nhì 30989
Giải nhất 49321
Đặc biệt 207286
Đầu Đuôi
0 1,2,5
1 2,2
2 1
3 6,7
4
5
6 1,3
7
8 6,6,7,8,9,9
9 0,3
Đầu Đuôi
9 0
0,2,6 1
0,1,1 2
6,9 3
4
0 5
3,8,8 6
3,8 7
8 8
8,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 31-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 31-10-2020
Giải tám 88
Giải bảy 180
Giải sáu 2574 3618 6699
Giải năm 4172
Giải bốn 76168 46378 33458 18705
19935 41662 49157
Giải ba 45098 13817
Giải nhì 71612
Giải nhất 33904
Đặc biệt 873980
Đầu Đuôi
0 4,5
1 2,7,8
2
3 5
4
5 7,8
6 2,8
7 2,4,8
8 0,0,8
9 8,9
Đầu Đuôi
8,8 0
1
1,6,7 2
3
0,7 4
0,3 5
6
1,5 7
1,5,6,7,8,9 8
9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 28-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 28-10-2020
Giải tám 99
Giải bảy 892
Giải sáu 4898 3853 1280
Giải năm 0227
Giải bốn 73899 15640 91409 09662
37197 04231 04901
Giải ba 36134 95446
Giải nhì 05199
Giải nhất 22044
Đặc biệt 281838
Đầu Đuôi
0 1,9
1
2 7
3 1,4,8
4 0,4,6
5 3
6 2
7
8 0
9 2,7,8,9,9,9
Đầu Đuôi
4,8 0
0,3 1
6,9 2
5 3
3,4 4
5
4 6
2,9 7
3,9 8
0,9,9,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 24-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 24-10-2020
Giải tám 62
Giải bảy 978
Giải sáu 4371 8683 7710
Giải năm 9428
Giải bốn 32189 30168 30318 52767
66591 72889 58956
Giải ba 74723 02665
Giải nhì 75630
Giải nhất 98174
Đặc biệt 563689
Đầu Đuôi
0
1 0,8
2 3,8
3 0
4
5 6
6 2,5,7,8
7 1,4,8
8 3,9,9,9
9 1
Đầu Đuôi
1,3 0
7,9 1
6 2
2,8 3
7 4
6 5
5 6
6 7
1,2,6,7 8
8,8,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 21-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 21-10-2020
Giải tám 35
Giải bảy 119
Giải sáu 7478 0669 5800
Giải năm 3362
Giải bốn 14289 47687 16578 96559
30208 74199 99559
Giải ba 77381 67272
Giải nhì 02262
Giải nhất 74810
Đặc biệt 029061
Đầu Đuôi
0 0,8
1 0,9
2
3 5
4
5 9,9
6 1,2,2,9
7 2,8,8
8 1,7,9
9 9
Đầu Đuôi
0,1 0
6,8 1
6,6,7 2
3
4
3 5
6
8 7
0,7,7 8
1,5,5,6,8,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 17-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 17-10-2020
Giải tám 92
Giải bảy 234
Giải sáu 1378 3338 3830
Giải năm 7890
Giải bốn 10774 95716 28101 22969
11328 76289 76855
Giải ba 37461 12322
Giải nhì 37510
Giải nhất 04640
Đặc biệt 594080
Đầu Đuôi
0 1
1 0,6
2 2,8
3 0,4,8
4 0
5 5
6 1,9
7 4,8
8 0,9
9 0,2
Đầu Đuôi
1,3,4,8,9 0
0,6 1
2,9 2
3
3,7 4
5 5
1 6
7
2,3,7 8
6,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 14-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 14-10-2020
Giải tám 23
Giải bảy 054
Giải sáu 1356 4421 9819
Giải năm 6297
Giải bốn 54295 12238 98790 31609
33510 51534 56394
Giải ba 51035 93880
Giải nhì 63998
Giải nhất 08899
Đặc biệt 327984
Đầu Đuôi
0 9
1 0,9
2 1,3
3 4,5,8
4
5 4,6
6
7
8 0,4
9 0,4,5,7,8,9
Đầu Đuôi
1,8,9 0
2 1
2
2 3
3,5,8,9 4
3,9 5
5 6
9 7
3,9 8
0,1,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 10-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 10-10-2020
Giải tám 69
Giải bảy 569
Giải sáu 9164 7996 5033
Giải năm 0831
Giải bốn 11756 07588 31501 37004
99266 47820 06542
Giải ba 76790 76695
Giải nhì 64975
Giải nhất 54098
Đặc biệt 206989
Đầu Đuôi
0 1,4
1
2 0
3 1,3
4 2
5 6
6 4,6,9,9
7 5
8 8,9
9 0,5,6,8
Đầu Đuôi
2,9 0
0,3 1
4 2
3 3
0,6 4
7,9 5
5,6,9 6
7
8,9 8
6,6,8 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 07-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 07-10-2020
Giải tám 49
Giải bảy 486
Giải sáu 3756 0824 4512
Giải năm 9948
Giải bốn 38838 70917 74837 02032
06255 75453 73245
Giải ba 76397 64817
Giải nhì 67180
Giải nhất 27955
Đặc biệt 306122
Đầu Đuôi
0
1 2,7,7
2 2,4
3 2,7,8
4 5,8,9
5 3,5,5,6
6
7
8 0,6
9 7
Đầu Đuôi
8 0
1
1,2,3 2
5 3
2 4
4,5,5 5
5,8 6
1,1,3,9 7
3,4 8
4 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 03-10-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 03-10-2020
Giải tám 33
Giải bảy 073
Giải sáu 4857 9670 0434
Giải năm 7236
Giải bốn 23279 31150 66052 28394
42581 59225 44834
Giải ba 80110 65723
Giải nhì 23192
Giải nhất 01039
Đặc biệt 955779
Đầu Đuôi
0
1 0
2 3,5
3 3,4,4,6,9
4
5 0,2,7
6
7 0,3,9,9
8 1
9 2,4
Đầu Đuôi
1,5,7 0
8 1
5,9 2
2,3,7 3
3,3,9 4
2 5
3 6
5 7
8
3,7,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 30-09-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 30-09-2020
Giải tám 35
Giải bảy 525
Giải sáu 6652 8211 5907
Giải năm 4428
Giải bốn 80414 88194 02148 63709
83279 74639 09047
Giải ba 31100 18582
Giải nhì 02998
Giải nhất 10660
Đặc biệt 506624
Đầu Đuôi
0 0,7,9
1 1,4
2 4,5,8
3 5,9
4 7,8
5 2
6 0
7 9
8 2
9 4,8
Đầu Đuôi
0,6 0
1 1
5,8 2
3
1,2,9 4
2,3 5
6
0,4 7
2,4,9 8
0,3,7 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 26-09-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 26-09-2020
Giải tám 07
Giải bảy 416
Giải sáu 8092 0760 9461
Giải năm 1574
Giải bốn 45854 32100 30792 58999
22841 75093 18684
Giải ba 69554 69225
Giải nhì 37668
Giải nhất 03379
Đặc biệt 120448
Đầu Đuôi
0 0,7
1 6
2 5
3
4 1,8
5 4,4
6 0,1,8
7 4,9
8 4
9 2,2,3,9
Đầu Đuôi
0,6 0
4,6 1
9,9 2
9 3
5,5,7,8 4
2 5
1 6
0 7
4,6 8
7,9 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ tư ngày 23-09-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ tư » XS Đà Nẵng 23-09-2020
Giải tám 53
Giải bảy 242
Giải sáu 0903 0063 5873
Giải năm 7490
Giải bốn 93760 80385 46865 59946
04433 74495 79280
Giải ba 66303 07843
Giải nhì 53702
Giải nhất 58759
Đặc biệt 847734
Đầu Đuôi
0 2,3,3
1
2
3 3,4
4 2,3,6
5 3,9
6 0,3,5
7 3
8 0,5
9 0,5
Đầu Đuôi
6,8,9 0
1
0,4 2
0,0,3,4,5,6,7 3
3 4
6,8,9 5
4 6
7
8
5 9

Xổ số Đà Nẵng Thứ bảy ngày 19-09-2020

XSMN » XS Đà Nẵng Thứ bảy » XS Đà Nẵng 19-09-2020
Giải tám 73
Giải bảy 852
Giải sáu 8191 4927 3317
Giải năm 9973
Giải bốn 07637 56745 16218 14422
62142 38429 83285
Giải ba 12468 32140
Giải nhì 25240
Giải nhất 17893
Đặc biệt 404232
Đầu Đuôi
0
1 7,8
2 2,7,9
3 2,7
4 0,0,2,5
5 2
6 8
7 3,3
8 5
9 1,3
Đầu Đuôi
4,4 0
9 1
2,3,4,5 2
7,7,9 3
4
4,8 5
6
1,2,3 7
1,6 8
2 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới