XỔ SỐ 168 - DỰ ĐOÁN KQXS 3 MIỀN

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-07-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-07-2021
Giải tám 04
Giải bảy 128
Giải sáu 1143 1855 3137
Giải năm 6054
Giải bốn 18121 51951 90993 42573
41354 34029 02743
Giải ba 29213 72985
Giải nhì 26773
Giải nhất 10784
Đặc biệt 273435
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 1,8,9
3 5,7
4 3,3
5 1,4,4,5
6
7 3,3
8 4,5
9 3
Đầu Đuôi
0
2,5 1
2
1,4,4,7,7,9 3
0,5,5,8 4
3,5,8 5
6
3 7
2 8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-06-2021
Giải tám 03
Giải bảy 341
Giải sáu 2577 3228 2074
Giải năm 5259
Giải bốn 35523 22630 05260 03988
27538 99151 69557
Giải ba 92517 92643
Giải nhì 22514
Giải nhất 39300
Đặc biệt 960198
Đầu Đuôi
0 0,3
1 4,7
2 3,8
3 0,8
4 1,3
5 1,7,9
6 0
7 4,7
8 8
9 8
Đầu Đuôi
0,3,6 0
4,5 1
2
0,2,4 3
1,7 4
5
6
1,5,7 7
2,3,8,9 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-06-2021
Giải tám 82
Giải bảy 685
Giải sáu 2566 9269 2970
Giải năm 7583
Giải bốn 02388 91308 70191 51232
03301 84642 59939
Giải ba 86894 55282
Giải nhì 77389
Giải nhất 16845
Đặc biệt 491178
Đầu Đuôi
0 1,8
1
2
3 2,9
4 2,5
5
6 6,9
7 0,8
8 2,2,3,5,8,9
9 1,4
Đầu Đuôi
7 0
0,9 1
3,4,8,8 2
8 3
9 4
4,8 5
6 6
7
0,7,8 8
3,6,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-06-2021
Giải tám 94
Giải bảy 907
Giải sáu 8299 2308 1159
Giải năm 7085
Giải bốn 12779 29526 16101 49661
08505 89374 59892
Giải ba 00546 03164
Giải nhì 57417
Giải nhất 15912
Đặc biệt 917483
Đầu Đuôi
0 1,5,7,8
1 2,7
2 6
3
4 6
5 9
6 1,4
7 4,9
8 3,5
9 2,4,9
Đầu Đuôi
0
0,6 1
1,9 2
8 3
6,7,9 4
0,8 5
2,4 6
0,1 7
0 8
5,7,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-06-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-06-2021
Giải tám 22
Giải bảy 247
Giải sáu 4211 0979 9985
Giải năm 7312
Giải bốn 98176 72409 03337 81183
34588 42222 37850
Giải ba 21640 92181
Giải nhì 80962
Giải nhất 10620
Đặc biệt 630300
Đầu Đuôi
0 0,9
1 1,2
2 0,2,2
3 7
4 0,7
5 0
6 2
7 6,9
8 1,3,5,8
9
Đầu Đuôi
0,2,4,5 0
1,8 1
1,2,2,6 2
8 3
4
8 5
7 6
3,4 7
8 8
0,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 30-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 30-05-2021
Giải tám 69
Giải bảy 540
Giải sáu 6515 0190 8893
Giải năm 5622
Giải bốn 46852 58193 02569 71825
55960 38503 10291
Giải ba 25317 87679
Giải nhì 95496
Giải nhất 81440
Đặc biệt 922625
Đầu Đuôi
0 3
1 5,7
2 2,5,5
3
4 0,0
5 2
6 0,9,9
7 9
8
9 0,1,3,3,6
Đầu Đuôi
4,4,6,9 0
9 1
2,5 2
0,9,9 3
4
1,2,2 5
9 6
1 7
8
6,6,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 23-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 23-05-2021
Giải tám 53
Giải bảy 609
Giải sáu 7213 4184 5358
Giải năm 9218
Giải bốn 49255 97726 25588 12304
88585 36567 74723
Giải ba 96081 74630
Giải nhì 43539
Giải nhất 75477
Đặc biệt 319177
Đầu Đuôi
0 4,9
1 3,8
2 3,6
3 0,9
4
5 3,5,8
6 7
7 7,7
8 1,4,5,8
9
Đầu Đuôi
3 0
8 1
2
1,2,5 3
0,8 4
5,8 5
2 6
6,7,7 7
1,5,8 8
0,3 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 16-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 16-05-2021
Giải tám 41
Giải bảy 397
Giải sáu 5477 5380 1843
Giải năm 8813
Giải bốn 91073 84622 44410 30826
68166 62323 39629
Giải ba 16535 67421
Giải nhì 52477
Giải nhất 41637
Đặc biệt 265175
Đầu Đuôi
0
1 0,3
2 1,2,3,6,9
3 5,7
4 1,3
5
6 6
7 3,5,7,7
8 0
9 7
Đầu Đuôi
1,8 0
2,4 1
2 2
1,2,4,7 3
4
3,7 5
2,6 6
3,7,7,9 7
8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 09-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 09-05-2021
Giải tám 49
Giải bảy 644
Giải sáu 0099 5452 8709
Giải năm 8863
Giải bốn 67627 93133 99247 81175
68447 54226 08768
Giải ba 97325 63812
Giải nhì 69947
Giải nhất 77665
Đặc biệt 889335
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 5,6,7
3 3,5
4 4,7,7,7,9
5 2
6 3,5,8
7 5
8
9 9
Đầu Đuôi
0
1
1,5 2
3,6 3
4 4
2,3,6,7 5
2 6
2,4,4,4 7
6 8
0,4,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 02-05-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 02-05-2021
Giải tám 16
Giải bảy 238
Giải sáu 4625 5994 9461
Giải năm 6359
Giải bốn 31498 27508 23427 89842
57094 05872 50515
Giải ba 32138 55603
Giải nhì 25175
Giải nhất 74686
Đặc biệt 368140
Đầu Đuôi
0 3,8
1 5,6
2 5,7
3 8,8
4 0,2
5 9
6 1
7 2,5
8 6
9 4,4,8
Đầu Đuôi
4 0
6 1
4,7 2
0 3
9,9 4
1,2,7 5
1,8 6
2 7
0,3,3,9 8
5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 25-04-2021
Giải tám 34
Giải bảy 071
Giải sáu 7033 7682 1125
Giải năm 0507
Giải bốn 28101 68819 86525 45312
49463 62860 95669
Giải ba 61004 83377
Giải nhì 38523
Giải nhất 70169
Đặc biệt 187824
Đầu Đuôi
0 1,4,7
1 2,9
2 3,4,5,5
3 3,4
4
5
6 0,3,9,9
7 1,7
8 2
9
Đầu Đuôi
6 0
0,7 1
1,8 2
2,3,6 3
0,2,3 4
2,2 5
6
0,7 7
8
1,6,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 18-04-2021
Giải tám 36
Giải bảy 033
Giải sáu 7138 8248 3455
Giải năm 7733
Giải bốn 28020 92876 11768 07861
03275 18519 20992
Giải ba 94629 74083
Giải nhì 24339
Giải nhất 19895
Đặc biệt 211479
Đầu Đuôi
0
1 9
2 0,9
3 3,3,6,8,9
4 8
5 5
6 1,8
7 5,6,9
8 3
9 2,5
Đầu Đuôi
2 0
6 1
9 2
3,3,8 3
4
5,7,9 5
3,7 6
7
3,4,6 8
1,2,3,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 11-04-2021
Giải tám 64
Giải bảy 662
Giải sáu 1108 9084 0174
Giải năm 3111
Giải bốn 93145 23018 56659 01008
61269 76250 84567
Giải ba 53658 47900
Giải nhì 40557
Giải nhất 02334
Đặc biệt 241489
Đầu Đuôi
0 0,8,8
1 1,8
2
3 4
4 5
5 0,7,8,9
6 2,4,7,9
7 4
8 4,9
9
Đầu Đuôi
0,5 0
1 1
6 2
3
3,6,7,8 4
4 5
6
5,6 7
0,0,1,5 8
5,6,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-04-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-04-2021
Giải tám 21
Giải bảy 413
Giải sáu 5625 3496 2151
Giải năm 6129
Giải bốn 06369 39913 06246 03461
24624 42272 46970
Giải ba 52830 99128
Giải nhì 62534
Giải nhất 56359
Đặc biệt 410421
Đầu Đuôi
0
1 3,3
2 1,1,4,5,8,9
3 0,4
4 6
5 1,9
6 1,9
7 0,2
8
9 6
Đầu Đuôi
3,7 0
2,2,5,6 1
7 2
1,1 3
2,3 4
2 5
4,9 6
7
2 8
2,5,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 28-03-2021
Giải tám 48
Giải bảy 789
Giải sáu 0277 3583 1959
Giải năm 8680
Giải bốn 72344 50642 74263 66061
57027 83184 51282
Giải ba 52593 51975
Giải nhì 86432
Giải nhất 07314
Đặc biệt 883902
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 7
3 2
4 2,4,8
5 9
6 1,3
7 5,7
8 0,2,3,4,9
9 3
Đầu Đuôi
8 0
6 1
0,3,4,8 2
6,8,9 3
1,4,8 4
7 5
6
2,7 7
4 8
5,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 21-03-2021
Giải tám 16
Giải bảy 368
Giải sáu 5817 8512 5060
Giải năm 8648
Giải bốn 19833 90124 07068 23941
42682 67906 16537
Giải ba 37052 18252
Giải nhì 55055
Giải nhất 75560
Đặc biệt 978916
Đầu Đuôi
0 6
1 2,6,6,7
2 4
3 3,7
4 1,8
5 2,2,5
6 0,0,8,8
7
8 2
9
Đầu Đuôi
6,6 0
4 1
1,5,5,8 2
3 3
2 4
5 5
0,1,1 6
1,3 7
4,6,6 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 14-03-2021
Giải tám 44
Giải bảy 039
Giải sáu 1693 7430 5375
Giải năm 6644
Giải bốn 36018 51668 38329 41124
34879 89558 43772
Giải ba 77166 18608
Giải nhì 45293
Giải nhất 12055
Đặc biệt 091794
Đầu Đuôi
0 8
1 8
2 4,9
3 0,9
4 4,4
5 5,8
6 6,8
7 2,5,9
8
9 3,3,4
Đầu Đuôi
3 0
1
7 2
9,9 3
2,4,4,9 4
5,7 5
6 6
7
0,1,5,6 8
2,3,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 07-03-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 07-03-2021
Giải tám 10
Giải bảy 660
Giải sáu 7288 5772 4892
Giải năm 6570
Giải bốn 09021 72312 96189 31563
73805 07259 08685
Giải ba 64815 74355
Giải nhì 93786
Giải nhất 45162
Đặc biệt 752336
Đầu Đuôi
0 5
1 0,2,5
2 1
3 6
4
5 5,9
6 0,2,3
7 0,2
8 5,6,8,9
9 2
Đầu Đuôi
1,6,7 0
2 1
1,6,7,9 2
6 3
4
0,1,5,8 5
3,8 6
7
8 8
5,8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 28-02-2021
Giải tám 13
Giải bảy 392
Giải sáu 0106 0201 1568
Giải năm 3183
Giải bốn 29627 19953 80973 14017
03307 91998 76041
Giải ba 21292 38713
Giải nhì 87371
Giải nhất 10195
Đặc biệt 578741
Đầu Đuôi
0 1,6,7
1 3,3,7
2 7
3
4 1,1
5 3
6 8
7 1,3
8 3
9 2,2,5,8
Đầu Đuôi
0
0,4,4,7 1
9,9 2
1,1,5,7,8 3
4
9 5
0 6
0,1,2 7
6,9 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 21-02-2021
Giải tám 58
Giải bảy 532
Giải sáu 6865 3167 2836
Giải năm 7799
Giải bốn 26327 59166 83013 79946
88844 11055 57337
Giải ba 92761 59559
Giải nhì 69760
Giải nhất 07986
Đặc biệt 113000
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2 7
3 2,6,7
4 4,6
5 5,8,9
6 0,1,5,6,7
7
8 6
9 9
Đầu Đuôi
0,6 0
6 1
3 2
1 3
4 4
5,6 5
3,4,6,8 6
2,3,6 7
5 8
5,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 14-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 14-02-2021
Giải tám 52
Giải bảy 933
Giải sáu 4636 4159 2701
Giải năm 1183
Giải bốn 03626 24376 63167 75992
73380 03720 45924
Giải ba 07397 69095
Giải nhì 64872
Giải nhất 78711
Đặc biệt 883009
Đầu Đuôi
0 1,9
1 1
2 0,4,6
3 3,6
4
5 2,9
6 7
7 2,6
8 0,3
9 2,5,7
Đầu Đuôi
2,8 0
0,1 1
5,7,9 2
3,8 3
2 4
9 5
2,3,7 6
6,9 7
8
0,5 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 07-02-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 07-02-2021
Giải tám 68
Giải bảy 420
Giải sáu 7734 3738 0013
Giải năm 2734
Giải bốn 44354 95297 43037 56290
87224 70249 19091
Giải ba 29599 70466
Giải nhì 27077
Giải nhất 92341
Đặc biệt 479392
Đầu Đuôi
0
1 3
2 0,4
3 4,4,7,8
4 1,9
5 4
6 6,8
7 7
8
9 0,1,2,7,9
Đầu Đuôi
2,9 0
4,9 1
9 2
1 3
2,3,3,5 4
5
6 6
3,7,9 7
3,6 8
4,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 31-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 31-01-2021
Giải tám 44
Giải bảy 666
Giải sáu 7165 6171 8713
Giải năm 9933
Giải bốn 23018 82076 42992 35523
14288 37736 01554
Giải ba 85081 79227
Giải nhì 83074
Giải nhất 02152
Đặc biệt 469423
Đầu Đuôi
0
1 3,8
2 3,3,7
3 3,6
4 4
5 2,4
6 5,6
7 1,4,6
8 1,8
9 2
Đầu Đuôi
0
7,8 1
5,9 2
1,2,2,3 3
4,5,7 4
6 5
3,6,7 6
2 7
1,8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 24-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 24-01-2021
Giải tám 46
Giải bảy 432
Giải sáu 0642 0162 1016
Giải năm 5617
Giải bốn 00095 70062 12318 03419
91197 55624 80449
Giải ba 37506 42283
Giải nhì 72276
Giải nhất 01733
Đặc biệt 576831
Đầu Đuôi
0 6
1 6,7,8,9
2 4
3 1,2,3
4 2,6,9
5
6 2,2
7 6
8 3
9 5,7
Đầu Đuôi
0
3 1
3,4,6,6 2
3,8 3
2 4
9 5
0,1,4,7 6
1,9 7
1 8
1,4 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 17-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 17-01-2021
Giải tám 79
Giải bảy 932
Giải sáu 8833 8476 7197
Giải năm 0987
Giải bốn 27563 10811 63974 25821
82905 78904 71558
Giải ba 33347 71549
Giải nhì 28520
Giải nhất 50019
Đặc biệt 149641
Đầu Đuôi
0 4,5
1 1,9
2 0,1
3 2,3
4 1,7,9
5 8
6 3
7 4,6,9
8 7
9 7
Đầu Đuôi
2 0
1,2,4 1
3 2
3,6 3
0,7 4
0 5
7 6
4,8,9 7
5 8
1,4,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 10-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 10-01-2021
Giải tám 38
Giải bảy 358
Giải sáu 6766 1443 7990
Giải năm 2023
Giải bốn 16953 20553 16134 67899
93172 81250 67869
Giải ba 22989 78591
Giải nhì 65255
Giải nhất 17682
Đặc biệt 037613
Đầu Đuôi
0
1 3
2 3
3 4,8
4 3
5 0,3,3,5,8
6 6,9
7 2
8 2,9
9 0,1,9
Đầu Đuôi
5,9 0
9 1
7,8 2
1,2,4,5,5 3
3 4
5 5
6 6
7
3,5 8
6,8,9 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 03-01-2021

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 03-01-2021
Giải tám 95
Giải bảy 948
Giải sáu 0063 9264 9761
Giải năm 0856
Giải bốn 43110 91817 43728 42486
71125 63824 89560
Giải ba 55980 64832
Giải nhì 05186
Giải nhất 36981
Đặc biệt 625746
Đầu Đuôi
0
1 0,7
2 4,5,8
3 2
4 6,8
5 6
6 0,1,3,4
7
8 0,1,6,6
9 5
Đầu Đuôi
1,6,8 0
6,8 1
3 2
6 3
2,6 4
2,9 5
4,5,8,8 6
1 7
2,4 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-12-2020
Giải tám 65
Giải bảy 828
Giải sáu 0016 5142 4427
Giải năm 5938
Giải bốn 36367 13671 96713 36100
36183 17630 90218
Giải ba 65823 03001
Giải nhì 06774
Giải nhất 41822
Đặc biệt 601438
Đầu Đuôi
0 0,1
1 3,6,8
2 2,3,7,8
3 0,8,8
4 2
5
6 5,7
7 1,4
8 3
9
Đầu Đuôi
0,3 0
0,7 1
2,4 2
1,2,8 3
7 4
6 5
1 6
2,6 7
1,2,3,3 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-12-2020
Giải tám 03
Giải bảy 820
Giải sáu 6046 3373 9775
Giải năm 4805
Giải bốn 49526 39633 40635 65958
37676 93687 03970
Giải ba 35773 40785
Giải nhì 99242
Giải nhất 74628
Đặc biệt 344270
Đầu Đuôi
0 3,5
1
2 0,6,8
3 3,5
4 2,6
5 8
6
7 0,0,3,3,5,6
8 5,7
9
Đầu Đuôi
2,7,7 0
1
4 2
0,3,7,7 3
4
0,3,7,8 5
2,4,7 6
8 7
2,5 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 13-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 13-12-2020
Giải tám 11
Giải bảy 438
Giải sáu 0188 8212 6106
Giải năm 2569
Giải bốn 43572 62398 19660 52431
93219 27671 35084
Giải ba 90534 39093
Giải nhì 67532
Giải nhất 68583
Đặc biệt 351947
Đầu Đuôi
0 6
1 1,2,9
2
3 1,2,4,8
4 7
5
6 0,9
7 1,2
8 3,4,8
9 3,8
Đầu Đuôi
6 0
1,3,7 1
1,3,7 2
8,9 3
3,8 4
5
0 6
4 7
3,8,9 8
1,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 06-12-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 06-12-2020
Giải tám 70
Giải bảy 437
Giải sáu 8248 1482 0187
Giải năm 1882
Giải bốn 42873 10676 49701 10735
75066 59937 99655
Giải ba 71289 13860
Giải nhì 47113
Giải nhất 77793
Đặc biệt 860930
Đầu Đuôi
0 1
1 3
2
3 0,5,7,7
4 8
5 5
6 0,6
7 0,3,6
8 2,2,7,9
9 3
Đầu Đuôi
3,6,7 0
0 1
8,8 2
1,7,9 3
4
3,5 5
6,7 6
3,3,8 7
4 8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 29-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 29-11-2020
Giải tám 74
Giải bảy 710
Giải sáu 1610 0392 7806
Giải năm 6766
Giải bốn 91366 97041 06932 18603
78284 03787 24352
Giải ba 17074 12546
Giải nhì 29113
Giải nhất 45047
Đặc biệt 600770
Đầu Đuôi
0 3,6
1 0,0,3
2
3 2
4 1,6,7
5 2
6 6,6
7 0,4,4
8 4,7
9 2
Đầu Đuôi
1,1,7 0
4 1
3,5,9 2
0,1 3
7,7,8 4
5
0,4,6,6 6
4,8 7
8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 22-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 22-11-2020
Giải tám 68
Giải bảy 589
Giải sáu 2527 3842 1857
Giải năm 3815
Giải bốn 94518 97061 18004 28444
90348 21003 67412
Giải ba 61736 08355
Giải nhì 14812
Giải nhất 03523
Đặc biệt 121246
Đầu Đuôi
0 3,4
1 2,2,5,8
2 3,7
3 6
4 2,4,6,8
5 5,7
6 1,8
7
8 9
9
Đầu Đuôi
0
6 1
1,1,4 2
0,2 3
0,4 4
1,5 5
3,4 6
2,5 7
1,4,6 8
8 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 15-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 15-11-2020
Giải tám 62
Giải bảy 712
Giải sáu 6523 5178 0184
Giải năm 0375
Giải bốn 57529 22623 25995 53821
97721 17658 99688
Giải ba 26464 15077
Giải nhì 39531
Giải nhất 12490
Đặc biệt 254492
Đầu Đuôi
0
1 2
2 1,1,3,3,9
3 1
4
5 8
6 2,4
7 5,7,8
8 4,8
9 0,2,5
Đầu Đuôi
9 0
2,2,3 1
1,6,9 2
2,2 3
6,8 4
7,9 5
6
7 7
5,7,8 8
2 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 08-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 08-11-2020
Giải tám 15
Giải bảy 116
Giải sáu 3013 6634 3651
Giải năm 1629
Giải bốn 32515 80721 04471 96795
87169 76472 30934
Giải ba 12707 94648
Giải nhì 19723
Giải nhất 23623
Đặc biệt 500167
Đầu Đuôi
0 7
1 3,5,5,6
2 1,3,3,9
3 4,4
4 8
5 1
6 7,9
7 1,2
8
9 5
Đầu Đuôi
0
2,5,7 1
7 2
1,2,2 3
3,3 4
1,1,9 5
1 6
0,6 7
4 8
2,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 01-11-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 01-11-2020
Giải tám 90
Giải bảy 334
Giải sáu 8126 4135 4632
Giải năm 6271
Giải bốn 59172 41050 06677 47481
99340 90026 62009
Giải ba 97836 28720
Giải nhì 38119
Giải nhất 30357
Đặc biệt 965863
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 0,6,6
3 2,4,5,6
4 0
5 0,7
6 3
7 1,2,7
8 1
9 0
Đầu Đuôi
2,4,5,9 0
7,8 1
3,7 2
6 3
3 4
3 5
2,2,3 6
5,7 7
8
0,1 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 25-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 25-10-2020
Giải tám 12
Giải bảy 837
Giải sáu 5888 0383 0043
Giải năm 0981
Giải bốn 25567 87836 90567 11039
91213 60724 91474
Giải ba 11278 51285
Giải nhì 24708
Giải nhất 39418
Đặc biệt 434979
Đầu Đuôi
0 8
1 2,3,8
2 4
3 6,7,9
4 3
5
6 7,7
7 4,8,9
8 1,3,5,8
9
Đầu Đuôi
0
8 1
1 2
1,4,8 3
2,7 4
8 5
3 6
3,6,6 7
0,1,7,8 8
3,7 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 18-10-2020
Giải tám 02
Giải bảy 163
Giải sáu 2133 0147 8432
Giải năm 3363
Giải bốn 34677 11597 16331 04365
60426 89847 95937
Giải ba 17554 19237
Giải nhì 95250
Giải nhất 48084
Đặc biệt 373457
Đầu Đuôi
0 2
1
2 6
3 1,2,3,7,7
4 7,7
5 0,4,7
6 3,3,5
7 7
8 4
9 7
Đầu Đuôi
5 0
3 1
0,3 2
3,6,6 3
5,8 4
6 5
2 6
3,3,4,4,5,7,9 7
8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 11-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 11-10-2020
Giải tám 93
Giải bảy 669
Giải sáu 8851 4104 7586
Giải năm 8865
Giải bốn 30202 91807 72425 51522
45554 51380 73363
Giải ba 78359 71515
Giải nhì 32813
Giải nhất 64460
Đặc biệt 546888
Đầu Đuôi
0 2,4,7
1 3,5
2 2,5
3
4
5 1,4,9
6 0,3,5,9
7
8 0,6,8
9 3
Đầu Đuôi
6,8 0
5 1
0,2 2
1,6,9 3
0,5 4
1,2,6 5
8 6
0 7
8 8
5,6 9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 04-10-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 04-10-2020
Giải tám 13
Giải bảy 468
Giải sáu 1265 0430 3548
Giải năm 1536
Giải bốn 19755 28072 32454 44586
33285 14458 17170
Giải ba 32244 61188
Giải nhì 02592
Giải nhất 39768
Đặc biệt 918223
Đầu Đuôi
0
1 3
2 3
3 0,6
4 4,8
5 4,5,8
6 5,8,8
7 0,2
8 5,6,8
9 2
Đầu Đuôi
3,7 0
1
7,9 2
1,2 3
4,5 4
5,6,8 5
3,8 6
7
4,5,6,6,8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 27-09-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 27-09-2020
Giải tám 13
Giải bảy 403
Giải sáu 0694 4763 6406
Giải năm 1810
Giải bốn 14757 62947 38921 75480
12754 96621 19176
Giải ba 37995 85944
Giải nhì 86907
Giải nhất 25588
Đặc biệt 239213
Đầu Đuôi
0 3,6,7
1 0,3,3
2 1,1
3
4 4,7
5 4,7
6 3
7 6
8 0,8
9 4,5
Đầu Đuôi
1,8 0
2,2 1
2
0,1,1,6 3
4,5,9 4
9 5
0,7 6
0,4,5 7
8 8
9

Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 20-09-2020

XSMN » XS Đà Lạt Chủ nhật » XS Đà Lạt 20-09-2020
Giải tám 20
Giải bảy 117
Giải sáu 4754 4672 3423
Giải năm 1412
Giải bốn 46083 62237 59355 69196
87407 79132 83255
Giải ba 66566 12607
Giải nhì 02167
Giải nhất 12958
Đặc biệt 938429
Đầu Đuôi
0 7,7
1 2,7
2 0,3,9
3 2,7
4
5 4,5,5,8
6 6,7
7 2
8 3
9 6
Đầu Đuôi
2 0
1
1,3,7 2
2,8 3
5 4
5,5 5
6,9 6
0,0,1,3,6 7
5 8
2 9
Xổ số điện toán
Kết quả xổ số hôm qua
Mở tài khoản Binance miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới