Giám đốc Lê Văn Trường

Chức vụ: Giám đốc

Lĩnh vực tư vấn: Kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế, báo cáo tài chính

Trình độ đào tạo:

Số năm kinh nghiệm thực tế: 20 năm

Tổng số bài viết: 8888 bài viết bài viết

  • Vui lòng nhập đầy đủ thông tin bằng tiếng việt có dấu vào form biểu mẫu phía dưới để nhận được tư vấn của luật sư.

  • Vui lòng nhập đầy đủ và chính xác thông tin. Hồi đáp sẽ được gửi qua email và số điện thoại bạn cung cấp.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi !

Bài viết của tác giả

Tác giả khác tại Luật AB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TRƯỜNG THÀNH
Giám đốc Lê Văn Trường
Kế toán viên Nguyễn Văn A
Kế toán viên Nguyễn Văn B
Kế toán viên Nguyễn Văn C